Người Thanh Niên 101 TuổiCư Sỉ Hứa Triết vào năm 2000 đã tròn 101 tuổi, cuộc sống của cụ thật là đơn giản, một ngày ăn một bửa (ăn rau xanh). Hết lòng tận tụy giúp đỡ người nghèo khổ, lo cho viện dưỡng lão. Một người hiến trọn đời mình cho chúng sanh, cuộc sống của cụ là hợp với đạo, đối với bản thân mình thì tiếc kiệm đến mức tối thiểu, đối với chúng sanh thì tư bi bao dung bác ái không bờ bến.

Cụ không bao giờ để ý tới điều xấu của người khác, cụ coi cái xấu của mọi người như khi đi trên đường phố mình gặp một người đi ngược với mình không quen không biết, thế là cụ liền quên và không để ở trong tâm. Nhưng cái tốt của người thì cụ nhớ rất rõ và tán thán họ.

Cho nên chúng ta không còn nghi ngờ gì cả tại sao cụ có thể sống đến 101 tuổi mà sức khỏe như người khoảng 40-50 tuổi. Chính là do phước đức cụ đã tích lũy trong kiếp này.