Tụng Kinh Địa Tạng Cứu Mẹ Khỏi ChếtVị nữ cư sĩ này trước kia mắt gần như mù chỉ trừ 2 đốm sáng nơi khóe mắt, nhờ trì tụng Kinh Địa Tạng mà nay đôi mắt được sáng lại. Thân mẫu 80 tuổi của cô bị ung thư di căn ở cổ, các bác sĩ đều “chê” và khuyên cô nên về nhà chuẩn bị lo hậu sự cho bà. Nhờ giấc mộng được đức Địa Tạng bồ tát mách bảo, cô và người nhà đã tụng 100 bộ kinh Địa Tạng và hồi hướng công đức cho mẫu thân. Nhiệm màu thay mẹ cô giờ đã gần như khỏi hẳn bệnh. Ngày ngày chỉ biết niệm hồng danh A Di Đà Phật và chờ ngày vãng sanh. Sau khi nữ cư sĩ chia sẻ kinh nghiệm này trên video xong, ngay đêm hôm ấy cô đã an lành vãng sanh trong tiếng niệm Phật của ban hộ niệm.

Video được trích từ Trị Bệnh Cứu Người Trừ Họa của pháp sư Tịnh Không.
Việt dịch bởi Vọng Tây cư sĩ

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (gồm 3 quyển Thượng, Trung, Hạ)
Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng dịch Hán
Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch Việt

Xin hoan hỉ download: Kinh Địa Tạng [Type: Adobe PDF]