Chuyến Thăm Hòa Thượng Tịnh Không Của Thầy Giác NhànSau 3 năm dài thầy Thích Giác Nhàn từ Việt Nam mỗi ngày đảnh lễ hình tượng hòa thượng Tịnh Không, nay chiêu cảm được nhân duyên thù thắng nên thầy Giác Nhàn được gặp và đảnh lễ HT Tịnh Không tại Hồng Kông. Được biết có rất nhiều phái đoàn rất mong muốn được gặp HT một lần nhưng ban tổ chức đều từ chối. Vì thế thầy Giác Nhàn cảm động không nói nên lời khi được gần gũi và nghe những lời giáo huấn quý báu từ bậc tôn sư mà thầy đã kính quý từ bấy lâu. Mời quý vị cùng xem.