Nghiệp Tác Động Lúc Lâm ChungĐiều quan trọng của người tu Tịnh Độ là chúng ta chuẩn bị cả một cuộc đời để làm sao trong hiện đời được nhất tâm bất loạn từ 1 tới 7 ngày như trong Kinh A Di Đà. Đó là điều kiện lý tưởng để đạt được kết quả vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Tuy nhiên, hàng Phật tử chúng ta khó có người thành tựu được điều đó. Cho nên chúng ta nương vào Kinh Vô Lượng Thọ, nương vào 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà để chúng ta thành tựu được điều này dễ hơn. Đó là được nhất tâm lúc lâm chung. Để đạt được nhất tâm lúc lâm chung, chúng ta phải chuẩn bị cả một cuộc đời cho tâm niệm cuối cùng. Cho nên đối với người tu Tịnh Độ giờ phút lâm chung rất quan trọng. Sức mạnh tác động của nghiệp lúc lâm chung hết sức quan trọng và không ngoài quy luật nhân quả. Đây là điều định hướng cho sự tái sanh của chúng ta.

Giảng sư: Thích Giác Đăng