Sự Cảm Ứng Thọ Trì Kinh Vô Lượng ThọChỉ trong khoảng thời gian ngắn vài năm trở lại đây các Phật tử Việt Nam đã bắt đầu biết đến và trì tụng rộng rãi bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Đơn giản vì đây không chỉ là bộ kinh cốt lõi của hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ, mà có không ít Phật tử đã cảm nhận nhiều sự cảm ứng kỳ diệu từ việc tụng kinh Vô Lượng Thọ cũng như hưởng được nhiều sự lợi lạc khác từ việc trì tụng bộ kinh này.

Quý liên hữu nào muốn download bộ kinh Vô Lượng Thọ do thầy Thích Trí Thoát tụng, xin hoan hỉ bấm vào các link dưới đây. Chúng tôi có đính kèm theo phiên bản kinh dưới dạng văn bản Ms Word để quý liên hữu đọc kèm theo lời tụng của thầy Thích Trí Thoát.

PDF Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác

 

 

Bài liên quan: Nhiệm Màu Công Đức Thọ Trì Kinh Vô Lượng Thọ