Kinh Vô Lượng Thọ Và Pháp Môn Phù Hợp Nhất Cho Thời Đại Ngày NayBộ kinh này quả thật không giống với các kinh điển khác. Các kinh điển khác, Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ giảng một lần trong đời vì thế khi kinh điển được kết tập thì chỉ có một bản. Duy có bộ kinh này là Phật Thích Ca Mâu Ni giảng nhiều lần nên khi kinh điển được kết tập thì có nhiều bản gốc khác nhau. Khi truyền đến Trung Quốc thì có 12 lần phiên dịch. Từ điểm này chứng minh tính quan trọng của pháp môn niệm Phật. Nếu không rất quan trọng, khi ấy Phật giảng một lần trên đời, không thể giảng lại lần thứ hai.

Quý vị phải biết rằng: trong “Đại Tạng Kinh” có rất nhiều kinh điển, mỗi một bộ kinh chỉ khế hợp với một loại căn cơ, chứ không khế hợp rộng khắp. Nói chính xác là có loại khế hợp với bậc cao, có loại khế hợp với bậc trung, có loại khế hợp với bậc thấp. Giống như sách giáo khoa trong nhà trường, có loại phù hợp cho tiểu học, có loại phù hợp cho trung học, có loại cho đại học, viện nghiên cứu. Duy có bộ kinh này, một quyển là đủ, khế hợp với tất cả căn cơ, từ lớp nhà trẻ đến lớp tiến sĩ, thật là không thể nghĩ bàn. Đây là điều rất kỳ lạ! Kỳ lạ ở chỗ nào? Người trình độ thấp niệm [bộ kinh này] thì có lãnh hội thấp, nhận thấy ý nghĩa cạn; người có trình độ cao niệm thì nhận thấy ý nghĩa sâu.

Điểm hay của pháp môn niệm Phật ở chỗ nào? Căn cơ nào dùng pháp môn này cũng đều chỉ có lợi, không có hại. Mọi người chúng ta có thể yên tâm tu học, đây là sự thật. Nếu tu học các pháp môn khác, chưa chắc đã phù hợp (khế cơ); tu học pháp môn niệm Phật thì lại tuyệt đối phù hợp (khế cơ).

Pháp môn này viên mãn vô cùng, nhanh chóng vô cùng. “Nhanh” là một niệm thành Phật; “viên” là tất cả mọi người đều làm được, không có một ngoại lệ nào. Chỉ cần bạn tin, chỉ cần bạn y theo phương pháp tu học thì không ai là không thành tựu cả.

Pháp môn này không phải là tu nhân chứng quả mà là trực tiếp tu từ trên quả. Phật A Di Đà chính là quả giác vậy nên đây là nguyên nhân chủ yếu cho việc thành tựu nhanh chóng hơn các pháp môn khác.

Tuy rằng thực hành theo bộ kinh này, pháp môn này đơn giản, dễ dàng nhưng chúng ta tuyệt đối không được xem thường bộ kinh này, pháp môn này. Cho rằng pháp môn này không rốt ráo, không viên mãn, không cao diệu thì đã hiểu sai rồi. Nói thật ra, pháp môn càng rốt ráo, viên mãn thì tất nhiên lại càng đơn giản, dễ dàng. Ai ai cũng phải tu được, ai ai cũng phải thành tựu được thì mới là pháp môn thù thắng nhất. Trong tất cả pháp môn, pháp môn niệm Phật đúng là phù hợp với điều kiện này.

Trích Niệm Phật Thành Phật
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
Một vị cư sĩ Diệu Âm biên soạn
Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen Vàng) chuyển ngữ