Bí Quyết Để Phát Tài - Thông Minh - Sống LâuTrong xã hội ngày nay gọi là “những ông chủ xí nghiệp”, họ có của cái rất hùng hậu, của cải này từ đâu mà có ? Bạn nói họ kiếm ra được vậy có tin không? Họ có thể kiếm ra vì sao bạn không kiếm ra được? Bạn nói họ vận may rất tốt, tôi xem vận khí của bạn cũng không kém gì họ, vì sao họ có thể có tiền của, bạn không có tiền của hay sao? Xin nói thành thật với các vị, của cải này là trong mệnh đều có. Trong mệnh của họ có, không luận là từ nghề nghiệp nào, cái nghề nghiệp đó là duyên, bất cứ một nghề nghiệp nào họ đều kiếm ra tiền, họ đều giàu sang. Nếu như trong mệnh không có, người ta đem ngân hàng tặng cho bạn, không qua được hai tháng thì phá sản, vì sao vậy? Vì trong mệnh của bạn không có, cái đạo lý này chúng ta phải hiểu.

Tiền của không phải do tranh mà được, không phải có thể kiếm ra được, không hề có việc như vậy. Thế gian tôi nghe nói, còn có một số người sản xuất một số sách gọi là “bí quyết phát tài” cái đó đều là giả, bạn mua về xem, thực tế mà nói họ phát được tài, bạn đem tiền đến cho họ thì họ phát được tài, bạn đem sách về nhà xem không ích gì, bạn chiếu theo đó mà làm không thể phát được tài, cho nên tất cả phải có trong mệnh.

Thời xưa nói, công danh phải có mệnh. Công danh ngày nay chúng ta gọi là học vị. Bạn đi học lấy được học vị gì đó là do mệnh, bạn làm quan, bạn có thể làm được quan lớn cũng là do mệnh, phát tài được nhiều ít cũng đều là do mệnh. Trong mệnh của họ làm sao có? Nhân do đời trước đã trồng. Cái nhân này của họ thù thắng thì quả báo đời này của họ rất là thù thắng, cái nhân này của họ không thù thắng thì quả báo đời này cũng liền có khiếm khuyết, do đây có thể biết, tu nhân mới có thể có được quả. Cho nên Phật dạy chúng ta:

1/ Tu tài bố thí thì được tiền của.
2/ Tu pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ.
3/ Tu vô úy bố thí thì được khoẻ mạnh sống lâu.

Bạn xem, tiền của bạn cũng cần, thông minh trí tuệ bạn cũng cần, khỏe mạnh sống lâu thì càng cần hơn, ba thứ quả báo này bạn đều cần đến, nếu bạn không tu ba loại nhân này, ngày ngày khởi vọng tưởng thì không thể có được, ngày ngày cầu Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát cũng không thể giúp cho bạn, việc này chúng ta nhất định phải hiểu.

Phật, Bồ Tát không thể ban phước cho chúng ta, trong mệnh chúng ta không có mà Phật, Bồ Tát mang đến cho chúng ta, vậy thì chúng ta cần gì phải tu chứ? Không cần phải tu, ngày ngày nịnh bợ Phật Bồ tát thì được rồi? Thì Phật, Bồ Tát cho chúng ta rồi? Không hề có cái việc này, có nịnh bợ thế nào cũng không có ích gì. Phật, Bồ Tát thương mà không thể giúp. Phật, Bồ Tát giúp cho chúng ta, thông thường chúng ta nói, bảo hộ cho chúng ta, gia trì cho chúng ta, không gì khác hơn chỉ là đem những đạo lý này nói rõ cho chúng ta nghe, đem chân tướng sự thật này nói tường tận cho chúng ta hiểu, chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, y theo phương pháp Phật dạy cho chúng ta, chính mình tu tập thì liền có được quả báo thù thắng. Đó là sự gia trì của Phật, Bồ Tát, đó chính là sự bảo hộ của Phật, Bồ Tát, nhất định không mê tín. Do đó người chân thật thông hiểu, người chân thật giác ngộ, tiền của chúng ta nên đặt ở đâu cho tốt?

Bạn xem thấy xã hội hiện tại, đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào đất đai, (việc này tôi đều không rõ lắm, tôi không phải là người trong nghề) đủ loại phương pháp để kinh doanh tiền của. Nghe nói trong hai năm nay kinh tế không tốt, một trăm triệu biến thành mười triệu, rất nhiều người tự sát. Còn ở trên kinh Phật nói với chúng ta “tài vi năm nhà cộng hữu”. Không phải bạn có, đó chẳng qua là ở trước mắt bạn để cho bạn xem thấy mà thôi, bạn liền cho rằng tiền của này là của bạn? Sai rồi. Bạn là “Tâm tùy cảnh chuyển”, mỗi ngày trải qua ngày tháng khổ nói không ra lời, ai làm cho bạn khổ đến như vậy? Tự mình làm tự mình chịu, chân thật là tự làm tự chịu, mê hoặc điên đảo.

Phật dạy cho chúng ta làm thế nào mới có thể phát tài? Bố thí, cúng dường, cúng dường cha mẹ, cúng dường Tam Bảo, bố thí cho tất cả chúng sanh, tiền của bạn dùng sẽ không hề thiếu. Các bạn phải ghi nhớ, tiền dùng không thiếu thì được rồi, không cần phải tích lủy, không cần phải nhiều, nhiều rồi thì tai nạn sẽ liền đến, tai họa sẽ liền đến.

Hòa Thượng Tịnh Không