Trộm Thóc Của Con Trai Chết Tái Sanh Làm Lừa Trả Nợ Cho ConVào khoảng niên hiệu Đại Nghiệp ở Lạc Dương có một người họ Vương thường giữ năm giới, nói trước được những việc chưa xảy ra, xóm làng đều rất kính trọng tin cậy. Một sớm kia bỗng Vương bảo với mọi người rằng: “Hôm nay chắc chắn rằng sẽ có người mang đến cho tôi một con lừa”. Tới giữa trưa quả nhiên có người dắt đến cho một con lừa, sụt sùi khóc lóc mà rằng: “Tôi mồ côi cha từ sớm, mẹ tôi ở góa nuôi hai anh em tôi một trai một gái. Cô em gái đã lấy chồng và mẹ tôi mất đã hai năm. Nhân ngày hàn thực vừa rồi, tôi có mang cơm rượu đi tế mộ. Tôi cưỡi lừa đi viếng mộ, định qua sông Y Thủy mà lừa không chịu đi, tôi bèn đánh lừa vỡ đầu chảy máu. Tới mộ thả lừa ra để tế thì thoáng một cái đã mất lừa, hồi lâu mới thấy trở lại chỗ cũ”. Cũng hôm đó người em gái một mình ngồi ở nhà anh, bỗng thấy mẹ xộc vào, mặt mũi máu me ròng ròng, hình dáng tiều tụy, gào khóc bảo rằng: “Lúc sống tao giấu anh mày năm thăng gạo, bị gánh tội này, phải làm thân con lừa, trả nợ cho anh mày năm năm rồi. Hôm nay định vượt sông Y Thủy, sông sâu tao sợ. Anh mày đã lấy roi đánh tao, đầu mặt đều bị toạc hết. Anh mày còn định lúc về sẽ đánh tao đau hơn nữa. Tao phải chạy đến báo với mày. Nay tao đã làm trả nợ gần xong rồi, sao lại hành hạ tao cực kỳ phi lý như vậy”. Nói xong mẹ liền đi ngay.

Lát sau không tìm thấy nữa. Người anh về đến nhà rồi, cô em trước hết ngắm đầu lừa, mặt lừa bị đánh toạc máu, như thấy mẹ bị thương liền ôm lấy mà hò khóc. Người anh lấy làm lạ hỏi, em mới thuật lại đầu đuôi. Anh cũng nói lại chuyện lừa lúc đầu không chịu vượt sông và sau đó đi mất rồi lại như thế nào, thấy rất phù hợp với nhau. Anh em liền ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Lừa cũng ứa nước mắt chẳng chịu ăn cỏ uống nước. Hai anh em bèn quỳ xin: “Nếu quả là mẹ xin hãy ăn cỏ”. Lừa liền ăn cỏ, lát sau lại thôi. Hai anh em không còn biết làm sao bèn mang thóc đưa lừa đến chỗ Vương ngũ giới, lúc đó lừa mới chịu ăn. Sau khi lừa chết, hai anh em bèn mang đi chôn cất.

Trích: Lục Đạo Tập
Tác giả: Thượng tọa Thích Viên Thành