Pháp Tu Để Vãng Sanh

Pháp Tu Để Vãng SanhMuốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã.

TÍN: Là tin có: tự, tha, nhơn, quả, sự và lý.

HẠNH: Là chấp trì danh hiệu Phật cho được “nhất tâm bất loạn”.

NGUYỆN: Là quyết muốn thoát khỏi cõi Ta-Bà, cầu sanh về nước Cực-Lạc.

Dưới đây là đại khái 6 lối tin về Tịnh-Độ.

Tin tự: Tin chắc rằng mình có Phật tánh sáng suốt, đủ vô lượng công đức. Nếu mình cố công lo niệm Phật thì quyết có thể chứng ngộ được.

Tin tha: Công nhận rằng lời dạy của Đức Phật Thích-Ca không luống dối; Đức Phật A-Di-Đà luôn luôn nhiếp thọ tùy theo cơ cảm của mình mà ứng.

Tin nhơn: Đinh ninh công hạnh niệm Phật hiện tại của mình có năng lực giải thoát.

Tin quả: Tin chắc ở chín phẩm sen vàng là nơi sẽ về của ta sau này.

Về được đó thì dù hạng nào cũng không thối chuyển.

Tin sự: Xác nhận ngoài cõi Ta-Bà có một cõi Cực-Lạc đúng như lời Phật nói.

Tin lý: Tin tự tâm ta cũng tức là Tịnh-Độ, nếu một khi nó đã được trong sạch.

Sự và lý viên dung không tách biệt. Tóm lại, không tin thì thôi, nếu có tin cần phải tin sâu, tin chắc, và tin rồi phải thực hành.

HẠNH: Là thực hành, phải cho kiên nhẫn và đúng pháp.

Kế đây là bài dịch ý của mấy vần thơ mà Tổ Đức Nhuận đã bàn về sự niệm Phật để giúp vào một phần nào cho sự thực hành ấy được đúng.

Xét ra niệm Phật dễ mà không
Ý, khẩu buông lung giữ chẳng đồng
Miệng niệm Di-Đà tâm toán loạn
Dầu cho bể cổ vẫn là không

Ấy đó, niệm Phật cốt phải giữ tâm và miệng đi đôi, nghĩa là miệng niệm thì tai phải nghe, tâm phải chú ý nghĩ nhớ Phật và nhất là tâm ý phải không tán loạn, không nghĩ xằng xiêng mới có hiệu quả.

Đây là bước thứ nhất của sự niệm Phật, nếu ai chưa được mà vội trách móc, vội ngã lòng rằng sao niệm hoài mà không thấy gì hết, rằng sao càng niệm chừng nào càng rối rắm chừng nấy v.v… thì thiệt là một điều oan uổng và đáng tiếc!

Để giúp sự niệm Phật được dễ dàng tôi xin nêu ra đây những bí quyết thành công của Ngài Giác Minh Diệu Hạnh đã dạy mà Thượng Tọa Trí Tịnh đã lược giải trong quyển “Đường về Cực-Lạc”:

Ðiều kiện thứ nhứt, trong lúc niệm, phải rành rẽ rõ ràng.

Rành rẽ là chữ câu rành rẽ không lộn lạo, mù mờ. Rõ ràng, là tiếng nói rõ ràng, không trại tiếng.

Ðiều kiện thứ hai, tiếng phải hiệp với tâm, tâm phải duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp khắn với nhau.

Ðiều kiện thứ ba, phải chí thành tha thiết, với đức Từ Phụ, lòng ta như con thơ nhớ mẹ, với cõi Cực Lạc lòng ta như viễn khách tưởng cố hương.

Ðiều kiện thứ tư, không cho xen lộn một mảy tưởng niệm thế sự; nghĩa là phải luôn nhiếp tâm trụ nơi tiếng niệm Phật, không xao lãng. Nếu lỡ xao lãng phải liền nhiếp thâu lại.

Với trường hợp đây, chú tâm nhận chắc lấy tiếng của mình niệm là công hiệu nhất.
Trong quyển Niệm Phật Luận ngài Đàm Hư Đại lão Pháp sư đã nói:

Một khi niệm câu A-Di-Đà Phật được tương ứng, liền đó hành giả được 6 căn thanh tịnh. Vì:

1/ Mắt thường nhìn Phật thì nhãn căn thanh tịnh.

2/ Tai nghe tiếng niệm của mình và của đại chúng thì nhĩ căn thanh tịnh.

3/ Mũi nghe biết hương thơm của nhang, trầm thì tỷ căn thanh tịnh.

4/ Lưỡi cử động để niệm Phật thì thiệt căn thanh tịnh.

5/ Thân ở trong đạo tràng mà lạy Phật thì thân căn thanh tịnh.

6/ Trong khi niệm, lạy, tâm thường tưởng Phật thì ý căn thanh tịnh.

NGUYỆN: Nguyện phải cho thiết tha, cho quyết định.

Chúng ta có thể lựa một trong các bài văn phát nguyện rồi học thuộc lòng, để trước khi lên giường ngồi xếp bằng hướng về Tây-Phương phát nguyện xong sẽ nằm ngủ.

Hoặc những vị kém trí nhớ hằng ngày phát nguyện TRÌ-DANH NIỆM-PHẬT – Niệm Nam-mô A-Di-Đà Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm, ăn cũng niệm, làm việc cũng niệm, cho đến những chỗ không sạch sẽ cũng đều niệm được cả (nhớ những lúc này niệm thầm, vì niệm lớn sanh tội bất kính).

Niệm từ buổi mai khi mới thức dậy, cho đến buổi tối, cả ngày niệm không xen hở. Khi gần đi ngủ, ngồi xếp bằng, bán già, hay kiết già, chắp tay mà nguyện rằng: Con tin lời của Đức Phật A-Di-Đà, giữ một lòng niệm danh hiệu Phật, best breitling replica nguyện đời này bao nhiêu tội chướng thảy đều tiêu sạch, đến khi lâm chung được Phật và các vị Bồ-Tát, đến tiếp dẫn chúng con về Cực-Lạc.

Trích từ: An Dưỡng Tập và Phật-Học phổ-thông
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm biên khảo từ nhiều tác giả khác

Các Bài Pháp Khác:

157 Phúc Đáp

 1. Babike

  Xin chào Viên Trí!
  Cho tôi hỏi,Tôi có em gái bị mất cách đây 27 năm, lúc em ấy mất, em ấy mới được 4 tuổi (chết đuối). Tại vì gia đình không biết nên cứ tới giờ ăn cơm thì có kêu về ăn thôi, chứ không có cúng bái gì hết. Đến khoảng 10 năm sau khi em ấy mất thì mình có đem hình gởi chùa. Chắc là em vẫn chưa siêu thoát hay sao mà mộ em được chôn trên ruộng lúa của gia đình, có một số người ở trên ruộng của gia đình thì bị em đuổi đi, em nói đừng vào đây làm hư lúa của ba em… người ngoài thấy em hoài, còn người trong gia đình thì không ai thấy. Mới đây khoảng 1 năm thì theo hướng dẫn của vị sư trong chùa là đến nơi em chết rồi khấn để em đi theo vào chùa và có đặt cho em pháp danh. Cho tôi hỏi vậy em có được siêu thoát không? Bây giờ gia đình có phải làm gì để em được siêu thoát?

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Babike

   Nghe qua câu chuyện mà bạn kể thì VT đoán chắc là em gái của bạn chưa siêu thoát, cũng bởi vì không chịu buông xả, cứ chấp rằng cái phần mộ dưới thửa ruộng là của mình, thửa ruộng là của gia đình mình, cần phải bảo vệ, không cho ai xâm phạm…Chỉ để cho người ngoài thấy là vì muốn cảnh cáo, dọa nạt người ta còn không để cho gia đình thấy là vì không muốn gia đình phải bận tâm, lo lắng hay hoảng sợ…

   Một vị sư đến nơi khấn vái, mời vào chùa, đặt pháp danh…là có ý muốn khuyên em gái của bạn hãy nên vào chùa quy y Tam Bảo, đây là việc rất tốt. Tuy nhiên nếu em gái của bạn không chịu nghe lời, cứng đầu, cố chấp thì cũng sẽ không chịu vào chùa quy y, cũng sẽ tiếp tục ở lại thửa ruộng đó để bảo vệ…

   Muốn cho em gái bạn sớm được siêu thoát thì VT nghĩ bạn hãy nên đối trước phần mộ, bàn thờ, linh vị mà khuyên em hãy nên buông xả. (Chớ nên bám víu vào nơi phần mộ, thửa ruộng hay bất kỳ một thứ gì trên thế gian này gọi là xả bỏ vạn duyên). Có buông xả thì mới được tự tại giải thoát như là Câu Chuyện Không Chịu Buông Xả Chết Thành Ngạ Quỷ. Kế đến là hãy khuyên em phát tâm Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc vì chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mới thực sự là lìa khổ được vui, thoát vòng sanh tử luân hồi, muốn gì được nấy…

   Bên cạnh đó cũng hãy nên vì em mà phát tâm ăn chay, niệm Phật, làm các việc thiện lành như là phóng sanh, in kinh ấn tống…rồi hồi hướng công đức phước báo cho em. Hy vọng rằng với tấm lòng chân thành của bạn sẽ cảm ứng được sự gia trì của Tam Bảo để kẻ còn người mất đều được lợi ích vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • nguyễn tiến lộc

   Cư sĩ mãi mãi là cư sĩ
   vua mãi mãi là vua
   chân đất vẫn là chân đất
   lời nói mãi là lời nói
   phật mãi là phật
   làm sao nghĩ mình nói là đúng ? mà sao nghĩ đúng mà nói ?

  • Minh Trí

   Tôi đã nhận được lời phúc đáp của huynh Trung Hữu. Xin cảm ơn đã chỉ dạy. Tôi sẽ xem xét và chỉnh sửa lại cách hành trì . Minh Trí .

 2. lehuynh

  Kính gửi cư sĩ Viên Trí!

  Em muốn hỏi về câu chuyện nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng là có thật không? Có một số người lên án là không có đúng không ạ. Xin cho em một lời giải thích. Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào lehuynh,

   Theo chỗ VT được biết thì có rất nhiều người ngưỡng mộ và thần tượng cô Hằng về khả năng đặc biệt của cô (giao tiếp và giúp đở người âm) bên cạnh đó cũng có rất nhiều người lên án, chống đối cho rằng cô ta đã lừa gạt bằng cách lén chôn xương người trước khi đào…

   Như vậy thì đâu là đúng, đâu là sai? Đúng hay sai thì cũng là chuyện thị phi, nếu vướng vào chuyện thị phi thì sẽ phát sanh phiền não, tâm không còn thanh tịnh nữa. Nếu như mình nghĩ là đúng thì tự nhiên mình sẽ bảo thủ cho cái đúng, không khéo sẽ khởi tâm khinh thường và chán ghét những người chống đối với cái đúng của mình. Nếu như mình nghĩ là sai thì tự nhiên mình cũng sẽ bảo thủ cho cái sai, không khéo cũng lại khởi tâm khinh thường và chán ghét những người chống đối với lối suy nghĩ của mình. Tâm khinh thường người, tâm ghét người là phân biệt, chấp trước, nói chung là tâm xấu, không phải tâm thanh tịnh.

   Nói tóm lại, muốn giử tâm thanh tịnh để niệm Phật thì hãy nên gạt bỏ những chuyện thị phi của thế gian sang một bên, không màng đến nữa. Khi về Tây Phương Cực Lạc rồi thì việc gì mình cũng đều thông suốt cả, đến chừng đó cho dù mình có gặp lại những người đã từng lừa gạt mình trước kia, mình cũng không hề oán hận hay trách móc mà chỉ khởi tâm thương hại họ, tội nghiệp cho họ vì họ vẫn còn đắm chìm trong biển khổ sanh tử luân hồi vậy. Có những việc đôi khi mình cũng đã biết là đúng hay sai rồi nhưng mình cũng không nên nói ra vì làm như thế rất có thể sẽ phát sanh sự tranh chấp, cải vả (cho những người khác) là điều không hay.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. An Thiện

  Xin chào Viên Trí !

  Có lẽ do duyên lành nên cách đây 2 năm tôi tình cờ biết đến trang web : Đường Về Cõi Tịnh này, từ đó đến nay tôi cũng thường xuyên theo dõi các bài viết, các câu hỏi cũng như những câu trả lời của các quý thầy và các bạn đạo hữu ở đây và cũng nhờ đó mà tôi đã rút ra được rất nhiều những bài học quý giá trên con đường tu học của mình…

  Nói một chút về công phu tu tập của bản thân thì tôi có chia ra 2 thời khóa chính trong ngày, sáng 1h và tối trước khi đi ngủ 1h, ngoài ra bất cứ lúc nào nhớ đến câu phật hiệu thì tôi lại niệm thầm hoặc niệm ra tiếng tuỳ vào hoàn cảnh lúc đó.

  Có điều tôi băn khoăn muốn hỏi VT là trong 2 thời khóa chính đó thì tôi vừa lạy, vừa nhép miệng niệm thầm ( theo phương pháp của thầy Thích Giác Nhàn ) và trong tâm thì tôi quán tưởng hình ảnh Phật A Di Đà đang ở trước mặt…

  Mong VT hoan hỉ trả lời giúp tôi xem phương pháp niệm phật của tôi như vậy đã đúng chưa, hay tôi chỉ nên nhiếp tâm vào câu phật hiệu A Di Đà ?

  Xin nguyện cho hết thảy chúng sinh trong khắp các pháp giới sớm biết quay đầu nương nhờ vào hồng danh của câu phật hiệu và nguyện lực của Phật A Di Đà để liễu sanh, giải thoát trong một đời này được thành tựu.

  _()_ A Di Đà Phật _()_

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào An Thiện,

   Việc quán tưởng hình tượng Phật thì công đức rất lớn, điều này có nói rỏ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và Bát Chu Tam Muội. Có lẻ đây chính là công phu khá cao, đòi hỏi phải có định lực kiên cường, ý chí dũng mãnh, chỉ thích hợp trong thời khóa công phu yên tịnh chứ không thích hợp trong lúc làm việc ở những nơi đông người, ồn ào, náo nhiệt. Đối với chúng sanh thời mạt pháp (hàng hạ căn) thì Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư (hóa thân của Phật A Di Đà) khuyên chỉ cần Trì Danh Niệm Phật là được rồi. Nếu kiêm thêm nhiều thứ thì “duyên tạp loạn động khiến cho lạc mất chánh niệm”.

   Chỉ cần Trì Danh Niệm Phật, mới nghe qua thì thấy đơn giản nhưng khi thực hành lâu ngày chày tháng thì mới thấm thía những lời dạy của các bậc Tổ Sư. Tâm và tiếng phải hiệp khắn nhau, từng câu từng chữ phải rỏ ràng. Người niệm Phật chỉ nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, buông xả cả thế giới (xả bỏ vạn duyên). Người niệm Phật xem câu Phật hiệu như là bổn mạng, nguyên thần, không để lạc mất đi…

   Trong khả năng thì VT chỉ có thể hướng dẫn các bạn sơ cơ mới phát tâm, đi những bước đầu tiên cho vững chắc như là chân thật niệm Phật, niệm Phật với tấm lòng chân thành, chí thành chí kính, như con thơ tha thiết gọi cha, muốn về với cha…Còn những gì quá khó, quá cao siêu thì VT xin khất tại vì mình chưa thực hành chứng nghiệm phần đó mà nếu nói qua loa lở người ta theo đó thực hành, không may có trở ngại hay bất trắc gì thì không biết làm sao cứu vãn. Nói như thế cũng không có nghĩa là tự ty mặc cảm gì cả vì có một vị Tổ đã nói :” Người nói đạo lý cao siêu không bằng người chân thật niệm Phật ” & ” Người chân thật niệm Phật là người có đại trí tuệ “.

   Nói tóm lại, tùy vào khả năng và hoàn cảnh của bạn, mà chọn lựa cách tu cho phù hợp nhưng dù sao cũng đừng quên lấy Trì Danh Niệm Phật làm chánh hạnh nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 4. Hoang An Khang

  Cư Sỉ Viên Trí giải thích rất hay và rất bổ ích cho những người mới phát tâm niệm phật ! Mong cho cư sỉ VT sớm được vãng sanh Cực Lạc ! Nghe được những lời khuyên của cư sỉ rất hay mình phải tinh tấn niệm phật cầu vãng sanh mới được

  Reply
 5. Le Huynh

  A Di Đà Phật. Cám ơn VT.

  Reply
 6. Diệu trúc ( thu Linh )

  Xin chào viên trí mình có một việc muốn hỏi xin VT giải đáp giúp cho. Nhà mình có tượng Phật thích ca mình thờ chung với Phật quán âm trên một Trang còn mình thờ ông quan Thánh và bà cửu Thiên huyền nử thì riêng một Trang vậy có được không? Và mình phải để Phật quán âm bên tả hây bên hửu. Mong nhận được hồi âm

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Diệu Trúc (Thu Linh)

   VT nghĩ là được, bên tả cũng được, bên hữu cũng được.

   Sẳn đây thì VT cũng xin được chia sẻ thêm là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong đời quá khứ về trước Ngài đã thành Phật rồi nhưng vì lòng từ bi bao la rộng lớn, thương yêu hết thảy chúng sanh cho nên Ngài nguyện làm Bồ Tát để dẫn dắt chúng sanh, khi nào độ hết tất cả chúng sanh thì Ngài mới thành Phật cho nên nếu gọi là Quan Âm Bồ Tát thì cũng đúng mà gọi Phật Quan Âm thì cũng không sai đâu.

   Riêng đối với ông quan Thánh và bà cửu Thiên huyền nử thì hình như đó là phong tục tập quán từ dân gian, có lẻ bắt nguồn từ đạo Nho, đạo Lão…gì đó ở bên Trung Hoa chứ không phải từ Phật Giáo. Muốn thờ thì thờ, không thờ cũng không sao. Không phải do thờ mà được phò hộ, bởi vì mọi việc đều có nhân quả. Các vị thần, tiên, thánh…cũng phải y theo nhân quả mà hành sự chứ không thể trái:” Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hữu bất báo, thị thời vị đáo”.(làm lành hưởng phước, làm ác phải tội, nếu như chưa thấy báo ứng, là bởi vì thời cơ chưa đến như là trồng cây, từ lúc gieo nhân đến lúc trổ quả cần phải có thời gian và hội đủ duyên để nảy mầm thành cây, ra hoa kết trái).

   Nếu như bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì VT nghĩ cũng hãy nên làm một “trang” để thờ Phật A Di Đà. Bởi vì mười phương chư Phật đều tán thán Phật A Di Đà là “quang minh cực tôn, Phật trung chi vương”. Còn nếu như hoàn cảnh không thuận tiện thì có thể hướng về phương Tây mà thành tâm cung kính lể bái thì cũng như đã lể Phật A Di Đà vậy. Có câu:”Niệm một câu Phật, phước tăng vô kể, lể một lể Phật, tội diệt hà sa”. Công đức phước báo không phải do nơi tượng Phật phát sinh ra mà do ở nơi tâm chân thành, chí thành, chí kính. Tượng Phật chính là phương tiện để mình khởi tâm cung kính lể bái cúng dường. Cho nên nếu như có thể xem tượng Phật như là Phật thật thì công đức lể bái cúng dường tượng Phật cũng bằng với công đức lể bái cúng dường Phật thật vậy. Điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành bởi vì tâm thành tất linh (Phật tại tâm, Phật tại Tây Phương, có lòng thành thì Phật ở khắp mọi nơi, không nhất thiết phải là Phật tại tượng, tượng Phật là phương tiện, là trợ duyên để nhắc nhở mình luôn nhớ Phật, niệm Phật và sống đúng như lời Phật dạy).

   Riêng đối với hành giả tu Tịnh Độ thì chỉ thờ duy nhất là Tây Phương Tam Thánh (Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát) mà thôi. Là bởi vì để cho tâm luôn được chuyên nhất, nhớ Phật, niệm Phật không xen tạp. Người tu Tịnh Độ làm như thế chính là y giáo phụng hành lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi chúng ta y giáo phụng hành lời dạy của Đức Bổn Sư thì chắc chắn là Đức Bổn Sư cũng sẽ hoan hỉ hơn là chúng ta tôn thờ hình tượng của Ngài.

   Chỗ này cũng có nhiều người hay thắc mắc, tại sao lại phân biệt, chấp trước? Thật ra thì cũng giống như khi còn đi học thì ở tiểu học (phổ thông) thì môn gì cũng phải học như là sinh, sử, địa, văn, toán, lý, hóa…nhưng khi lên đại học thì vào chuyên ngành, người bác sỉ chỉ học về thuốc và cách trị bệnh chứ không cần phải học sửa xe, cơ khí hay điện tử…làm gì. Chính vì thế cho nên khi mình đi đến các đạo tràng hay gia đình Phật tử, nếu như thấy có thờ Thiên Thủ Thiên Nhãn chắc là chuyên tụng chú Đại Bi, thờ Phật Dược Sư chắc là chuyên tụng kinh Dược Sư,… thờ nhiều thứ tức là tu nhiều thứ, thờ duy nhất Tây Phương Tam Thánh chính là Tịnh Độ chánh tông rồi.

   VT chỉ là giải thích để bạn hiểu vậy thôi, rồi sao đó tùy bạn quyết định, thờ vị Phật nào cũng đều tốt cả. Mục đích thờ Phật là để nhớ đến Phật và y giáo phụng hành lời Phật dạy. Một trong những lời dạy đáng ghi nhớ của Phật chính là luôn giử tâm ý thanh tịnh. Cho nên nếu vì chuyện thờ Phật mà phát sanh phiền não, tâm ý không còn thanh tịnh thì là điều không hay.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 7. Trúc Linh

  Kính chào quý bạn đồng tu, kính chào cư sĩ Viên Trí!
  TL tuy chưa làm lễ quy y tại Chùa nhưng thâm tâm đã thật sự muốn hướng tới Tam Bảo. TL k có duyên để gặp được các Hòa thượng hay các thiện tri thức để chỉ bảo cho mình cách tu tập sao cho đúng hướng, đúng với chánh Pháp và tinh thần của Phật Giáo. Nhưng TL vẫn tự thấy mình còn 1 chút may mắn khi được biết đến trang duongvecoitinh.com này và qua đó TL được đọc rất nhiều bài Pháp hũu ích và mở mang đuọc phần nào trí huệ của mình. Được nghe và đọc 1 số bài Pháp nên TL mới biết rằng nghiệp chướng của mình quá sâu dày, phước duyên mình quá mỏng nên mặc dù nghe nhiều về thập thiện, ngũ giới vậy mà TL vẫn phạm, vẫn chưa thể nào buông xả đc Tham, Sân, Si, Mạn,vẫn thấy mình còn phân biệt, chấp trước rất nhiều. TL biết sai mà k sao chế ngự đc con ma của mình. Thật là buồn quá!
  Mới đây, TL có nghe 1 CD giảng Pháp của Pháp sư Tịnh Không, Khai thị trích đoạn của H.T Tịnh Không (phần 1), TL nghe đến khai thị thứ 4, ở thời lượng thứ 03.49.25 ( CD pháp này có thời lượng là 05.48.49 )thì TL thấy rất lo lắng và buồn. Đoạn này nói đến chuyện ” đới nghiệp vãng sanh”, nhưng chỉ đc đới nghiệp cũ mà k đới nghiệp mới, tức là chỉ đc mang theo nghiệp cũ khi chưa biết đến Phập Pháp, còn nghiệp hiện tại vẫn đang tạo tác thì tuyệt đối k thể mang đi,… Như vậy, có nghĩa là nếu giờ mình đã biết Phập Pháp rồi mà vẫn k đoạn đc Tham, sân, si, mạn,…ngũ giới, thập thiện vẫn phạm thì vĩnh viễn mình đã mất phần vãng sanh rồi, liệu có phải như vậy??? Hiện tại TL vô minh k hiểu thấu đc vấn đề này nên rất mong nhận đc những khai thị của tất cả quý bạn đồng tu, của VT có sự hiểu biết rõ ràng hơn về vấn đề này.
  TL mong sớm nhận đc sự hồi âm của quý vị! Xin chân thành cảm ơn!
  Nguyện cho tất cả Pháp giới chúng sanh sớm đc thân tâm an lạc, giác ngộ giải thoát, đồng sanh Cực Lạc Quốc. A DI ĐÀ PHẬT !

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Trúc Linh,

   Nếu như bạn chưa quy y thì hôm nào rảnh rổi nên đến chùa để quý thầy làm lể quy y cho ( chùa Hoằng Pháp hay Tịnh Thất Quan Âm của thầy Thích Giác Nhàn thì rất tốt). Thỉnh thoảng nếu có điều kiện thì cũng nên đến chùa nghe pháp, làm công quả…để vun bồi công đức phước báo và rộng kết thiện duyên cùng quý bạn đồng tu và cùng nhau trao đổi giáo lý, mở mang hiểu biết thì lại càng tốt.

   Mỗi ngày bạn đều nghe pháp của pháp sư Tịnh Không thì lại càng đáng quý. Nếu như cảm thấy nhiều và khó hiểu thì có thể tìm những bài của cư sỉ Diệu Âm Úc Châu sẽ dể hiểu và tóm gọn hơn nhưng vẫn không đi ngoài ý chính mà HT Tịnh Không đã giảng. Như phần “đới nghiệp vãng sanh” thì VT có nghe trong một DVD nào đó, cư sỉ Diệu Âm cho biết đại khái như sau:”Chúng ta chỉ được đới nghiệp vãng sanh chứ không thể đới tập khí vãng sanh. Nghiệp là những thói hư tật xấu trong quá khứ đã tạo còn tập khí là thói hư tật xấu mà hiện tại và tương lai chúng ta đang tạo…”

   Như vậy thì những thói hư tật xấu trong năm 2014, 2015, 2016 đều gọi là tập khí ngay trong thời điểm này (2014). Nhưng mỗi ngày bạn đều cố gắng sửa từ lần thì đến năm 2017 sẽ không còn nữa (ví dụ là như vậy). Đến năm 2017 thì những thói hư tật xấu trong năm 2014, 2015, 2016 đều trở thành nghiệp chứ không còn là tập khí nữa. Cho nên đến năm 2017 thì bạn có thể đới nghiệp vãng sanh được rồi, có phải không?

   Câu hỏi này của bạn rất giống với câu hổi của Hoang An Khang: “Còn tham sân si có được vãng sanh không?” VT đã có trả lời ở bên dưới, có thể tham khảo thêm nhé.

   Hiện tại thì ngay nhất thời mình khó có thể hàng phục được tham sân si liền nhưng mình hãy cố gắng giảm thiểu bớt đi càng nhiều càng tốt. Từ đây đến cuối đời, chẳn lẻ đến giờ phút lâm chung vẫn còn mang nặng tham sân si sao? Hiện tại nếu mình nổi sân thì “một đốm lửa sân có thể đốt cháy mười mẩu rừng công đức” cho nên những công đức phước báo tu hành có được của mình cũng do đó mà bị tiêu mòn đi. Đến giờ phút lâm chung mà nếu như mình nổi sân thì có thể sẽ bị đọa địa ngục, cho nên cũng rất là nguy hại.

   Ngọn lửa sân do đâu mà phát khởi? Lúc bình thường thì không thấy nhưng khi có chuyện thì nó mới phát sinh. Như là những chuyện bất như ý, người ta làm không hài lòng mình, không tôn trọng mình, khinh khi mình, chưởi mắng, đánh đập…nói chung là tổn hại mình. Đa phần thì “người ta” cũng chẳng qua là người thân, người quen của mình chứ không ai xa lạ. Có khi thì do buồn ngủ, mệt mỏi, đói bụng, bị bệnh, đau nhức, ngứa ngáy khó chịu…nhưng phải nhẫn nại chịu đựng. Bây giờ thì một con muỗi cắn mình (đâu có đau đo gì nhiều) nhưng mình cũng tức giận (nổi sân) để đập chết nó (sát sanh) vậy thì đến giờ phút lâm chung cái đau đớn mà Phật ví dụ như là con rùa bị lột bỏ cái mai rồi nhúng vô nước sôi, khổ không thể tả, không nổi sân mới là chuyện khó gấp trăm ngàn lần. Cho nên mỗi ngày, nếu có cơ hội thì mình hãy nên tập từ lần, cái nhỏ qua không nổi thì làm sao qua được cái lớn?

   Trước kia mình xem cái thân tứ đại này chính là mình, cho nên mình bảo vệ cho nó nên mới sanh ra tham sân si. Bây giờ thì mình biết cái thân tứ đại chính là cái bẩy để làm cho tâm mình phát sanh tham sân si, phiền não…Vậy thì mình cố gắng bảo vệ cái tâm mình cho nó luôn trong sạch (thanh tịnh) bằng cách niệm Phật thường xuyên để tự cảnh tỉnh tâm mình. Cho nên đối với người tu đạo thì luôn hướng về tâm mình, không chạy theo cảnh duyên bên ngoài để chuốt não mua sầu. Người ta có tôn trọng mình hay khinh thường mình hay không, điều đó không quan trọng, đừng chú ý. Quan trọng chính là tâm mình có tôn trọng người ta và không có khinh thường người ta, đó chính là mình tu đúng.

   Nếu như có thiếu sót gì, rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung từ các liên hữu khác nhé. Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 8. Diệu trúc ( thu Linh )

  Gửi viên trí xin cho mình hỏi một ngày có 4 thời khoá niệm phật phải không ? Vậy lúc mấy giờ vào buổi sáng và buổi tối ?

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Diệu Trúc (Thu Linh),

   Tùy vào hoàn cảnh của từng người cũng như mỗi đạo tràng khác nhau mà thời khóa niệm Phật cũng có sự khác biệt. Có người sẽ có 1,2,3,4,5,6…thời khóa trong ngày, mỗi thời khóa có khi là 15 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ…

   Thời khóa buổi sáng cũng như là mình chuẩn bị lấy đà (bắt trớn) để câu Phật hiệu theo mãi bên mình trong suốt quá trình làm việc từ sáng đến tối. Còn thời khóa buổi tối cũng như là mình lấy đà (bắt trớn) để cho câu Phật hiệu đi theo mình vào trong giấc ngủ. Đa số các bạn đồng tu mà VT quen biết thì chỉ có hai thời, sáng và tối mà thôi. Buổi sáng là sau khi thức dậy (vệ sinh cá nhân xong) là có thể bắt đầu, buổi tối là sau khi mọi việc đều hoàn tất, trước khi đi ngủ.

   Bạn có thể tham khảo thêm ở bài Quá Bận Rộn Không Có Thời Gian Niệm Phật, trong đó có nhiều câu hỏi và trả lời rất bổ ích, hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 9. Trúc Linh

  Kính chào cư sĩ Viên Trí!
  TL rất hoan hỉ khi hôm nay vào trang thấy câu hỏi của mình đã được đăng lên, và càng hoan hỉ hơn khi đã thấy hồi âm của VT. Từ lúc nghe Pháp, nghĩ mình đã mất phần vãng sanh nên TL thấy buồn vô cùng, giờ nhận đc câu trả lời của VT như vậy thì TL thấy yên tâm rồi ( yên tâm vì mình còn cơ hội để tu tập mà vãng sanh).
  Cảm ơn VT rất nhiều! TL sẽ cố gắng tinh tấn tu tập để hàng phục những ma chướng của mình. Kiên định k thối chuyển trên con đường tu tập để cùng các liên hữu tiến thẳng về Tây Phương Cực Lạc!
  Hiện tại TL đã thuê thợ đóng cho mình 1 Bàn thờ Phật tại gia. Và có ý định sẽ thỉnh 1 tượng Phật ADIDA về thờ nhằm giúp mình nương vào đó mà quán tưởng tới Ngài, tới hạnh nguyện của Ngài mà ráng tu tập noi theo gương của Ngài, đạt tới quả vị Phật!
  Nhưng TL đang gặp phải 1 vấn đề mà chưa biết cách nói thế nào để gia đình mình hiểu và ủng hộ. Họ cho rằng: “Thờ thì dễ giữ lễ thì khó”, họ sợ mình thờ tượng Phật trong nhà rùi đến lúc k theo đc thì sẽ gặp nhiều rắc rối, thậm chí là “tai họa”. Mình biết họ nghĩ vậy là do họ chưa hiểu, nhưng chưa biết nói tn để họ hiểu và k gây khó khăn cho kế hoạch của mình. Vậy mình rất mong nhận đc sự góp ý và chia sẻ của VT và quý bạn đồng tu trong tình huống này!
  Còn 1 vấn đề nữa, xin VT và quý liên hữu hoan hỉ chia sẻ cho mình về việc thỉnh Tượng Phật và nghi lễ của việc Lập bàn thờ Phật tại nhà nha! Vì mình ở ngoài Bắc, mình cũng có đc gặp qua 1 số người có thờ Phật tại gia, nhưng phần lớn họ đều tu phước chứ k tu đạo, nên cách thức của họ có j đó thiên về mê tín chứ k phải như những j mình đc biết khi nghe giảng Pháp của Ngài Tịnh Không hay đc đọc qua những bài vết của trang web này. Mình cũng chưa có đủ phước duyên để gặp đc thiện tri thức hay chánh sư nên cũng k biết hỏi ai hay nhờ ai giúp chỉ bảo mình việc này cho đúng đạo và đúng với tinh thần của Phật Giáo. Vì vậy, TL rất mong nhận đc sự chỉ giúp của VT và quý bạn đồng tu! TL xin chân thành cảm ơn!
  Về việc quy y Tam Bảo, TL rất muốn nhưng vì TL thấy mình chưa đủ phước duyên để quy thôi. Điều kiện của mình ngoài Bắc thì như TL đã nói ở trên, thiện tri thức thật khó gặp với những ng mỏng phước duyên như mình. Mình cũng đc biết sơ về Chùa Hoằng Pháp, hay Tịnh Thất Quan Âm của thầy Thích Giác Nhàn, nhưng mình biết đó là những địa chỉ đáng tin cậy để mình qua đó học hỏi và tu tập theo đúng hướng, đúng đạo và đúng với tinh thần của Phật Giáo. Hiện tại mình đang rất mong có cơ hội để đc vào đó 1 chuyến VT ah!
  Kính mong nhận đc nhiều sự chỉ dẫn của VT và quý bạn đồng tu!
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Trúc Linh,

   Muốn thỉnh hình tượng Phật về nhà thờ thì phần hướng dẫn nghi thức đã có nói sơ qua trong bài Thờ Phật Tại Nhà Cần Phải Biết Những Điều Kiêng Kị‏.

   Khi mang hình tượng Phật về nhà thờ thì nên xem hình tượng ấy như là Phật thật vậy. Sớm hôm đều nhang đèn lể bái tụng niệm là điều rất tốt nhưng cũng tùy vào khả năng và hoàn cảnh vì “Phật chẳng qua dụng chữ Tín Thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả”. Cho nên hương đăng hoa quả là phương tiện để mình bày tỏ tấm lòng thành, nếu như không có thì cũng không sao vì quan trọng nhất là tấm lòng chân thành, chí thành chí kính.

   Hình tượng Phật là phương tiện để nhắc nhở mình luôn nhớ Phật, niệm Phật và y giáo phụng hành lời Phật dạy. Người nhà không ủng hộ là do người ta chưa hiểu Phật Pháp, nếu như nhân cơ hội này mình có thể “khai thị” cho người ta hiểu Phật, tin Phật và tu theo Phật là điều đáng quý nhưng nó đòi hỏi bạn phải có duyên với người ta và phải biết dùng phương tiện thiện xảo để dẫn dắt họ.

   Ngay lúc này nếu như bạn không thể cảm hóa được người ta thì mỗi lần bạn vào thời khóa lể bái tụng niệm đều bị người ta mỉa mai, phỉ báng…thì vô tình “phương tiện” đó đã không độ được người ta mà còn làm cho người ta bị mang tội, sa đọa là điều không hay. Nếu như rơi vào trường hợp này thì tốt hơn hết là nên noi theo tấm gương của chị Liên Hương trong Phim Nghịch Duyên, chị đã xếp cất bàn Phật và chỉ niệm Phật trong tâm (gọi là tu lén) không để cho Thái Thiên Úy biết. Cuối cùng, khi chị vãng sanh thì câu chuyện của chị đã cảm hóa được Thái Thiên Úy, cả ngôi làng đó đều tin Phật, niệm Phật và còn lưu truyền mãi đến đời sau.

   Nếu như không có điều kiện đến chùa làm lể quy y thì tạm thời mình có thể theo hướng dẫn trong bài Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày ở mục thứ 6. Bài kệ Tam Tự Quy là phương tiện để giúp mình khởi tâm quy y Tam Bảo. Khi mình khởi được tâm xin quy y Tam Bảo thì chư Phật, Bồ Tát ở mười phương đều chứng minh và sẽ gia trì cho mình.

   Chữ quy y cũng giống như chữ nam mô có nghĩa là con xin thành tâm cung kính đảnh lể, con xin quay về nương tựa nơi, con xin ủy thác, giao phó thân tâm, tánh mạng nơi…

   Cho nên khi mình đã quy y Phật (Phật A Di Đà) rồi thì trong tâm luôn nghĩ nhớ đến Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc và rất mong mai này sẽ được về nơi ấy để nương tựa nơi Ngài.

   Khi mình đã quy y pháp (pháp môn niệm Phật) rồi thì trong tâm luôn giử mãi câu Phật hiệu, xem như đó chính là bổn mạng, nguyên thần của mình vậy. Mọi thứ ở thế gian đều có thể sẳn sàng buông xả nhưng câu Phật hiệu sẽ giử mãi nơi tâm thức, như hơi thở, như nhịp tim, đến chết cũng không buông.

   Khi mình đã quy y Tăng (Thánh chúng ở cõi Cực Lạc) rồi thì trong tâm luôn tôn thờ Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chư thượng thiện nhân nơi cõi Cực Lạc như là bài kệ: ” Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung, Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẩu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, Bất thối bồ tát vi bạn lử”. Khi nghĩ đến mai này mình sẽ được làm bạn cùng với chư vị Đại Bồ Tát vậy thì hiện tại mình cũng hãy nên cố gắng thực hành một vài hạnh nguyện như các Ngài: từ bi, hỉ xả, vô ngả vị tha (quên mình vì người),…Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì tầm thinh cứu khổ cứu nạn những chúng sanh đang bị khổ não, nguy hiểm,…trong cõi Ta Bà, mình cũng có thể làm được điều đó bằng cách đi phóng sanh, đi bố thí (nghèo thì cho chim cho kiến ăn cũng được)…để tránh sau này về nơi ấy mình không bị xấu hổ và cũng như trong bài Cõi Này Tu Thiện Một Ngày Đêm Hơn Trăm Năm Làm Lành Nơi Cõi Tây Phương Cực Lạc.

   Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn và rất mong mai này có thể gặp bạn nơi Tây Phương Cực Lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Minh Trí

   Kính chào tất cả ban biên tập.
   Tôi là Minh Trí, 65 tuổi. Xin được hỏi ban biên tập : tôi thường dùng máy MP3 và đeo tai nghe rồi niệm thầm theo máy. Xin hỏi niệm Phật theo cách này có gì là sai không. Rất mong nhận được câu trả lời từ ban biên tập. Kính chúc ban biên tập luôn mạnh khỏe . Minh Trí

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Kính gửi đạo Huynh Minh Trí,

   Pháp Huynh đang hành sai thì không hoàn toàn nhưng nếu căn cứ theo lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ và A Di Đà Kinh thì có phần khác biệt.

   Khi sơ phát tâm niệm Phật vì tâm chúng ta quá loạn vọng nên cần phải có sự trợ giúp của các phương tiện bên ngoài nhằm giúp cho tâm làm quen với môi trường tu học mới. Nhưng khi đi vào hành trì lâu ngày mà chúng ta vẫn bị động bởi những phương tiện đó thì rất khó tiến tu. Muốn kiểm chứng Huynh chỉ cần rút bỏ file niệm Phật khỏi tai,tự nhiếp tâm niệm Phật. Nếu tâm Huynh có thể nhiếp niệm một cách tự nhiên, thành thục thì Pháp Huynh đang dùng là hữu ích, nhưng nếu bỏ ra,Huynh không thể nhiếp tâm niệm Phật, điều này cho thấy Huynh đang niệm Phật giống như chiếc máy vậy.

   Niệm Phật vốn trọng nơi tâm. Miệng niệm nhưng tâm phải hành. Hành có nghĩa là phải giữ được sự thanh tịnh thì Phật hiệu phát ra mới có diệu dụng. Rất nhiều người xử dụng Pháp Huynh đang hành rồi bị rơi vào trạng thái lúc nào cũng nghe thấy tiếng niệm phật vang lên bên tai và ngỡ mình đắc tam muội.

   Pháp niệm Phật mà Phật dạy vốn không có pháp đưa âm thanh niệm phật vô hai lỗ tai mà phải thực hành từ chính thân khẩu ý của mình. Nếu phải mượn âm thanh khác mới có thể niệm được thì nó giống như Huynh khoác chiếc áo của người khác lên mình và cảm thấy rất an tâm, nhưng khi cởi nó xuống thì tâm bất an lại tiếp tục khởi.

   Điều này H nên cẩn trọng và cân nhắc thật kỹ khi hành trì, bởi nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng ảo tưởng rằng mình đã đắc pháp.

   Kính chúc Huynh tỉnh giác trong tu học.

 10. Diệu trúc

  Xin chào viên trí mình mới nghe người quen mách mình nên cúng cơm Phật mỗi ngày trước ngọ lúc 10h sáng, vậy lỡ có hôm không có nhà thì không cúng được có phải mang tội không. Nếu cúng thì phải thường xuyên mỗi ngày chứ bữa cúng bữa không e phải mang tội. Mong viên trí giải thích cho mình hiểu mình có nên làm không? Mong nhận được hồi âm.

  Gửi viên trí sao khi qua 49 ngày mất của Anh mình , mình không tụng kinh hây trì chú nửa mà mình niệm Phật nguyện về Tây phương, mình cũng không niệm được 2 thời khoá sáng và tối mà chỉ có 1 thời khoá vào buổi tối là lúc 6h30 có khi 7h mỗi lần niệm phật là mình lần một chuổi cứ như vậy cho tới hết xâu chuổi là 108 biến mà mình lần và niệm như vậy tới 10 lần của xâu chuổi tức là 1080 biến . Vậy xin hỏi viên trí thời gian niệm phật của mình như vậy có được không. Mong nhận được hồi âm. Nam mô A di Đà phật

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   Xin chào Diệu Trúc,

   Việc cúng cơm cho Phật thì hình như không được thịnh hành và ít phổ biến cho nên ít có người làm việc này. Nếu như bạn phát tâm hoan hỉ mà làm thì VT cũng sẽ hoan hỉ theo chứ đâu dám nói là không nên làm vì nếu ngăn cản bạn làm chẳng khác chi bất kính với Phật sẽ mang tội.

   Khi xưa Đức Bổn Sư ôm bình bát đi khất thực là vì Ngài muốn cho chúng sanh cúng dường Phật để được công đức, phước báo, sẳn đó Ngài cũng gieo duyên với chúng sanh và nhân cơ hội đó để thuyết pháp độ sanh là việc chính. Vì thương chúng sanh, muốn dẫn dắt chúng sanh ra khỏi biển khổ luân hồi sanh tử mà Ngài đã thị hiện ra nơi đời. Cho nên khi cúng cơm cho Phật, nếu có ai hỏi thì mình biết đường trả lời cho đúng, kẻo những người chưa hiểu Phật Pháp người ta hiểu lầm rồi sanh tâm bất kính với Phật là điều không hay.

   Tuy là Phật không có ăn nhưng mình cúng thì mình được phước, cái phước này là do nơi tâm thành kính cúng Phật mà sanh ra. (Nhất thiết duy tâm tạo). Riêng đối với Phật thì Ngài có tấm lòng từ bi rộng lớn bao la, thương yêu hết thảy chúng sanh cho nên nếu như bạn có thể dùng phần cơm cúng Phật xong rồi mang đi bố thí cho ăn mày thì Ngài cũng rất là hoan hỉ. Ngày nào mình cúng Phật thì sẽ có thêm phần phước cho ngày đó, ngày nào không cúng thì thôi chứ sao lại mang tội.

   Nói tóm lại cúng cơm cho Phật cũng là việc tốt, muốn làm thì làm, không làm cũng không sao, ngày nào không cúng thì thôi, không có tội tình gì. Trong quá trình chuẩn bị thực phẩm để cúng dường Phật thì nên chú ý đến vấn đề vệ sinh, nhất là không được ăn trước, nêm nếm, cho trẻ con ăn trước…Lúc xưa có một người đầu bếp trong cung vua đã lén ăn trước thức ăn mà nhà vua định cúng dường Phật nên đời sau phải bị đầu thai thành loài ngạ quỷ.

   Về thời khóa là ý nói trong một ngày mình sẽ dành ra khoảng thời gian cố định để lể bái tụng niệm. Trong thời khóa thường thì người ta sẽ mặc áo choàng, thắp nhang, đốt đèn…rồi quỳ trước bàn Phật, niệm có tiếng. Nếu không có bàn Phật thì quỳ (hay ngồi kiết già, bán già cũng được) hướng về phương Tây mà niệm Phật (nếu hoàn cảnh không thể niệm ra tiếng được thì cũng có thể niệm thầm). Thời khóa của bạn niệm được 1080 câu Phật hiệu là tốt lắm rồi. Thời khóa cũng giống như là mình lấy đà (bắt trớn) để sau đó câu Phật hiệu được giử mãi trong tâm thức mình mọi lúc mọi nơi.

   Nếu như khi nào mình có thể niệm Phật liên tục, bất cứ lúc nào và ở nơi đâu (kể cả trong lúc ngủ) giống như trường hợp của Diệu Huyền thì là rất tốt, bảo đảm vãng sanh, có thể sẽ được thượng phẩm. Nói chung thì vạn sự khởi đầu nan nhưng có công mài sắt có ngày nên kim mà. Cứ từ từ rồi cũng sẽ được thôi. Công phu của VT còn kém xa Diệu Huyền cho nên có phần hơi hổ thẹn, lẻ ra bạn nên hỏi Diệu Huyền thì mới đúng.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 11. Trúc Linh

  Kính chào cư sĩ Viên Trí và quý đạo hữu!
  Truớc hết, TL chân thành cảm ơn những chia sẻ quý giá của VT. Qua đấy, TL cũng đã mở mang ra đc rất nhiều. Một lần nữa, xin cảm ơn VT rất nhiều!
  Kế đó, TL muốn hỏi VT cách nào để gỡ bỏ(huỷ bỏ) 1 bài viết hay 1 câu hỏi mà mình đã đăng trên trang xuống? Vì ngày 15/3/2014, TL sau khi nhận đc phúc đáp từ VT đã rất hoan hỉ gửi thêm 1 hồi âm nữa. Lần này TL thấy câu hỏi của mình hiện ngay trên trang ( k giống như lần đầu, TL k thấy hiện j hết), nhưng với 1 dòng chữ: “Hồi âm của quí vị đang được xét duyệt.”, và từ hôm đó, hôm nào vào mạng TL cũng vào xem câu hỏi của mình đã đc “xét duyệt” và đc đăng lên chưa, nhưng đến chiều nay, sau khi đi làm về, vào lại trang mà TL vẫn thấy hồi âm của mình còn dòng chữ đó, nên TL nghĩ hay là hồi âm của mình có j đó viết chưa đúng nên ngồi cất nhắc để viết lại. Tới giờ gửi xong, TL dở lên trên và đọc lại thì…ui da, sao mà hồi âm của TL gửi lên nhìu thế? Dở nữa lên thì thấy hồi âm của ngày 15/3/2014 của TL đã có phúc đáp của VT rồi! Thật là TL thấy mình rối rắm quá! Giờ làm sao để gỡ bớt xuống cho đỡ rối trang đây? Mong VT hoan hỉ chỉ giúp! ( Vì đây là lần đầu tiên TL gửi câu hỏi và hồi âm lên trang nên mới gặp phải truờng hợp này. Vậy mong các chư liên hữu hoan hỉ bỏ qua cho TL)
  A Di Đà Phật!

  Reply
  • Đường Về Cõi Tịnh

   Lần đầu tiên có lẻ là vì hệ thống trang web nghĩ đạo hữu là người lạ cho nên có chút hiểu lầm và chuyển phúc đáp của đạo hữu vào trong spam folder cho nên mới không thấy gì cả, tuy nhiên các liên hữu trong BQT đã lấy ra và đăng lên rồi.

   Lần sau thì hệ thống trang web đã nhớ tên và e mail của đạo hữu nên ở phần Tên và Email đã có sẳn, không cần phải gỏ lại, sau khi gỏ xong phúc đáp, bấm nút “Gửi đi” là xong.

   Khi dòng chữ:”Hồi âm của quí vị đang được xét duyệt” hiện lên có nghĩa là phúc đáp của đạo hữu đã chuyển vào trong pending folder, khi có liên hữu nào trong BQT online thì sẽ bấm approve, lúc đó thì phúc đáp của đạo hữu sẽ được đăng lên để mọi người cùng xem.

   Để xem được những truy cập mới nhất thì xin đạo hữu hãy bấm reload/F5. Phần dư chúng tôi đã “gở xuống” (xóa đi), không có phiền hà gì. Có thắc mắc, chia sẻ hay góp ý thì xin cứ tự nhiên.

   A Di Đà Phật

 12. Trúc Linh

  A Di Đà Phật!
  TL đã hiểu rồi. Xin cảm ơn Đường Về Cõi Tịnh đã tạo ra một trang web vô cùng hữu ích cho tất cả những ai đã, đang và sẽ tìm đuờng về “Cõi Tịnh”, nhưng vẫn còn u mê chưa tìm đc lối đi đúng ( nghĩa là có tu mà tu chưa đúng). duongvecoitinh.com như ngọn đuốc sáng soi đuờng cho tất cả những ai đang trên con đường trở về “quê huơng” – Tây Phương Cực Lạc Thế Giới!
  Nguyện cho tất cả đồng tâm, đồng lòng Tin sâu – Thiết nguyện – Hành trì tinh tấn, đồng sanh Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật!

  Reply
 13. Trúc Linh

  Kính chào Viên Trí và quý đạo hữu !
  TL là người mới “học mót” để tu hành, sự hiểu biết còn rất nông cạn về pháp tu này (Tịnh Độ Tông). Hôm nay, TL có điều này chưa rõ, xin mạnh dạn nêu câu hỏi ra đây kính mong VT và quý đạo hữu có kinh nghiệm hoan hỉ chỉ giáo, dẫn dắt cho TL, TL xin cảm ơn rất nhiều!
  Khi mới phát tâm học Phật TL có phát tâm mỗi ngày sẽ đọc hết quyển Kinh VÔ LƯỢNG THỌ ( Khi ấy TL đc nghỉ hè, TL là cô giáo) và mỗi khi có chuyện buồn TL vẫn kiên trì ngồi đọc Kinh theo thời khoá mình đặt ra, nhưng có điều lúc ấy tâm trạng quá, nên ngồi đọc Kinh mà nuớc mắt TL cứ trào ra, k sao ngăn nổi, ( cảm xúc lúc ấy rất khó tả, buồn việc trần gian, đọc đc Kinh Phật lòng vừa mừng vừa tủi, trong lòng chỉ mong sao sớm đc giải thoát,…) vậy là TL vẫn đọc trong nuớc mắt! Có những lúc thấy mình nuớc mắt, nuớc mũi bất tịnh quá, TL lạy Phật sám hối, lau nuớc mắt, nuớc mũi rồi lại đọc tiếp, cứ như vậy, TL vẫn đọc trong nc mắt hồi lâu rồi mới thấy lòng nhẹ hơn, TL k còn khóc nữa( lúc đó nhà TL chưa có bàn thờ Phật, TL chỉ lấy hộp tranh thêu có in hình Tây Phuơng Tam Thánh để làm phuơng tiện quán tuởng, TL cung kính đặt lên bàn học, cũng dâng huơng, dâng nuớc, dâng hoa ,…). Đấy là vào thời điểm tháng 6,7 hè năm ngoái. Còn sau đó TL k còn đọc Kinh nữa( vì TL k đc sự ủng hộ của gia đình, thế nên TL đã xếp “bàn thờ Phật” của mình lại và giờ hàng ngày chỉ niệm Phật – Hồi huớng,Tam tự Quy. Nhưng mỗi khi TL mở đoạn nhạc niệm Phật này http://www.youtube.com/watch?v=_9ELMM4Q4y8 hoặc http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-niem-Phat-tieng-Hoa-giong-nu-Hoa-ngu/IW8WIDFA.html để nghe thì TL lại thấy rất xúc động, TL hát theo nhưng nuớc mắt cứ trào ra, thấy lòng mình thiết tha như lời bài hát, mong sớm đc về Tây Phuơng Cực Lạc như đứa con lưu đày xa quê mong nhớ quê huơng da diết, TL cứ hát theo trong sự xúc động như thế…!
  Gần đây TL có đọc một bài Pháp nào đó có nói về vấn đề: khi khởi 1 ý sân lên là đã chốt cháy 1 rừng công đức, khi khởi tâm phiền não cũng đốt cháy hết cả công đức,… vậy cho TL hỏi, khi đọc Kinh hay niệm Phật mà khóc như vậy thì liệu có chút công đức nào không? Và nếu có công đức mà TL hồi huớng cho tất cả pháp giới chúng sinh rồi thì khi phiền não khởi, khi sân hận khởi, thì những công đức đã hồi hưóng ấy có bị “cháy” hết không?
  Và 1 vấn đề nữa TL đang thắc mắc, tiện đây TL cũng xin đc hỏi luôn, đó là vì TL mới niệm Phật, trong lúc niệm Phật TL vẫn khởi rất nhiều vọng niệm (tâm tán loạn),(phần lớn TL niệm Phật khi đi trên đuờng, từ nhà đến truờng, và từ trưòng về nhà, hay mỗi lúc đi có cv, có những lúc TL chăm chú niệm, nhưng nhiều khi lại bị xao lãng bởi ý nghĩ nào đó, hoặc những thứ xảy ra trên đuờng, nhưng miệng TL vẫn niệm như 1 thói quen), niệm xong TL vẫn hổi hưóng, nhưng TL lại nghe có 1 bài Pháp của PS TỊNH KHÔNG giảng,trong đó có đoạn TL hiểu đại khái rằng: nếu niệm Phật mà tâm tán loạn, mà hồi huớng thì như thế là lừa Phật Thánh, lừa chúng sinh và lừa luôn chính cả bản thân,như thế tạo tội nghiệp k nhỏ, hic…TL hiểu như vậy đã đúng chưa ạ? Nếu đúng nv thì TL phải niệm ntn thì mới đc hồi huớng?
  Rất mong VT và quý đạo hữu hoan hỉ khai thị cho TL đc rõ. TL xin chân thành cảm ơn!
  A Di Đà Phật!

  Reply
  • Timlaiphattanh

   A Di Đà Phật Trúc Linh thân mến,

   Bạn đã từng đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ thì bạn còn nhớ Phẩm 45 “Chỉ lưu lại một kinh này” Đức Phật có dạy rằng:

   ” Đời tương lai khi kinh pháp diệt tận, Ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại trong một trăm năm, chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát.

   Như Lai ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin thích thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn.

   Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật, từ tâm thanh tịnh, hớn hở vui mừng, hoặc râu tóc dựng đứng hay mắt rơi lệ, là do đời trước từng làm Phật sự, không phải là người phàm.
   …”

   Bạn đã có rất nhiều thiện căn phước đức nên gặp bộ kinh này, còn rơi lệ khi đọc tụng tức là bạn rất có duyên với kinh. (TLPT cũng giống bạn, lần đầu tiên cầm quyển kinh VLT đọc mà cảm động nhiều lắm và cũng rơi lệ). HT Tịnh Không Ngài giảng rằng chúng ta cầm quyển kinh này mà chịu tin tưởng, đọc tụng, y giáo phụng hành tức là duyên đời này đã được chín muồi nên phải cố gắng tinh tấn trân trọng cơ duyên trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp này. Nhưng Trúc Linh cũng nên kềm chế nhé vì cứ xúc động hoài thì con ma bi thương nó làm cho tâm mình không còn thanh tịnh nữa.

   Khi bạn tụng kinh niệm Phật mà tâm thanh tịnh thì đó là công đức, còn tâm chưa được thanh tịnh thì biến thành phước đức. Nếu có công đức bạn hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh thì tốt quá rồi, công đức này của bạn theo TLPT thì nó không tiêu, thiện nghiệp nhất định có thiện quả, ác nghiệp nhất định có ác báo. Có điều cái niệm sân của bạn nó khởi lên trước nên cái quả của niệm này nó dẫn mình đi luân hồi nè, rồi không biết duyên đời nào chín muồi nó mới giúp mình quay lại thiện nghiệp kia. Cho nên thành quả tu hành bao lâu chỉ vì ý niệm này mà nó làm mình “tiêu” là nghĩa như vậy.

   Khi một niệm sân khởi lên (nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai – một niệm sân khởi lên thì trăm vạn cửa chướng mở ra). Lấy ví dụ hồi trước giờ Trúc Linh đối xử với bạn thân mình khá tốt đi, nhưng bây giờ do nói lỡ lời vài câu thì hai bên giận nhau không nhìn mặt, rồi nói xấu nhau dẫn đến oán nhau, bao nhiêu tình cảm bạn bè gần chục năm tiêu sạch trong phút chốc. Cũng giống như vậy, khi mình đang dụng công tu hành, những chuyện bất như ý cũng thường xảy ra. Lúc đó tâm đầy phiền não, giặc oán hận và phiền não ngập tâm, còn chỗ đâu dành cho Phật, từ đó cảm thấy thối chí. Khi bạn nổi niệm sân thì từ đó trở đi bạn nhận giặc làm con, đem phiền não về hại chính mình. Lúc mang ý niệm đó tâm làm sao cầu vãng sanh cho được, việc vãng sanh liền bị chướng ngại.

   Tuy nhiên, khi rơi vào trường hợp này bạn cũng không cần phải lo lắng vì Ngài Đại Sư Ấn Quang dạy chúng ta: ”
   * Tâm tham, sân, si ai nấy đều có. Nếu biết đó là bệnh, thế lực của chúng sẽ khó thể lừng lẫy. Ví như giặc vào nhà người ta, nếu chủ nhân nhà ấy tưởng nó là người trong nhà thì đồ trân báu của cả nhà sẽ bị nó lén trộm mất sạch. Nếu biết nó là giặc, sẽ chẳng cho nó ở lại nhà mình dù chỉ một khắc, ắt phải đuổi nó đi thật xa khuất mắt, mới hòng tài bảo chẳng bị mất, chủ nhân yên vui. Cổ đức bảo: “Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì” (Chẳng sợ niệm khởi, chỉ e biết chậm). Tham, sân, si vừa khởi, lập tức biết ngay, nó sẽ lập tức tiêu diệt. Nếu coi tham, sân, si là ông chủ chánh yếu trong nhà mình, sẽ giống như nhận giặc làm con, của báu trong nhà ắt phải tiêu tán hết!”

   Cho nên hễ nhận biết niệm sân mình khởi lên thì hãy dùng oai đức của Thánh Hiệu A Di Đà Phật để đối trị lại, cũng giống như cướp vào nhà thì mình huy động toàn bộ lực lượng ra để chống vậy đó, chỉ ít thời gian thôi, niệm sân đó cũng qua mất đi là bởi vì thực chất chúng đều là hư vọng.

   Còn phần cuối của bạn hỏi về Niệm Phật mà tâm còn tán lọan thì không phải chỉ mình bạn mà bất kỳ liên hữu nào trong quá trình tu hành cũng đều giống như bạn. Đã sinh vào cõi này mà tâm không tán loạn ấy là bậc Thánh rồi, bạn cũng đừng lo, cái gì cũng cần thời gian, cứ lão lão thật thật chân thành mà niệm hoài. Lâu dần vọng niệm càng ngày càng ít đi, chánh niệm càng ngày càng tăng trưởng, vậy là có tiến bộ. Bạn niệm Phật rồi hồi hướng là đúng rồi. HT dạy mình niệm Phật với tâm thanh tịnh, lấy tâm thanh tịnh không ô nhiễm để làm chuẩn chớ ai lấy tâm tán loạn niệm Phật làm chuẩn đâu TL. Cũng giống như thầy giáo phải mang học sinh giỏi đạo đức tốt ra làm gương chớ không lẽ đem học sinh trung bình ra làm mẫu. Nhưng mình trong quá trình tu học nhất định phải cố gắng đến cùng, bởi vì tập khí chúng ta tích lũy trong vô lượng kiếp rồi cho nên mỗi khi cố gắng ta dễ bị gặp chướng ngại, dễ bị nó tác động lung lay ý chí tu hành.

   Chúng ta đã may mắn có thân người, phước báu gặp được Phật pháp, lại được cơ hội hiếm hoi nghe và tin vào Pháp môn niệm Phật cầu sanh Cực lạc tức là có duyên sâu với Phật A Di Đà. Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng sách tấn nhau tiến tu, trong hoàn cảnh nào cũng kiên quyết chấp chặt câu A Di Đà Phật không buông (vui cũng A Di Đà Phật, buồn cũng A Di Đà Phật, thích cũng A Di Đà Phật, ghét cũng A Di Đà Phật…….), chỉ có vậy chúng ta mới có thể cùng nhau hội ngộ tại Liên trì hải hội mà thôi.

   Chúc bạn càng tinh tấn an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TLPT

 14. Trúc Linh

  A Di Đà Phật!
  TL xin cảm ơn những lời khai thị của Timlaiphattanh rất nhiều!
  TL sẽ cố gắng, nhất định phải cố gắng, k thể bỏ lỡ cái “cơ duyên trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp này”!
  Chúc đạo hữu TÍN – HẠNH – NGUYỆN chóng viên mãn thành tựu quả vị Phật!
  Nam Mô A Di Đà Phật!

  Reply
 15. Tô Hùng Cường

  Gửi đạo hữu Viên Trí,TLPT,Hữu Minh,Thiện Nhân.
  Tôi rất cảm phục trí tuệ và đạo hạnh của qúy liên hữu.Tôi âm thầm theo dõi formulation của các đạo hữu cũng đã lâu rồi,hôm nay tôi mạo muội viết vài lời mong muốn được sự góp ý của qúy đạo hữu.
  Tôi là một đứa con “cang cường,cứng cổ” của nhà Phật, được thuần hóa qua sự thị hiện của Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 20 năm về trước,tôi giữ trong tâm khảm hình bóng Đức Quan Thế Âm,trong suốt thời gian du học ở New Zealand và Úc.Tin tưởng trong bồng bột của tuổi trẻ,chứ không tín sâu như Phật tử tại gia.Trải qua rất nhiều thăng trầm,biến cố.Sống và làm việc tại nhiều nước châu Á bởi nhiều nghề nghiệp khác nhau.Thiện có,ác có,tứ đổ tường đầy đủ, đầy đủ rõ nét,không sót một mảy may.Phải nói là tôi đã tạo ra và đắm mình trong những cung bậc đầy mầu sắc của cuộc sống.Từng tìm hiểu,nghiên cứu,trải nghiệm với đạo Tin Lành,Công Giáo,Cao Đài…để thỏa mãn “sở tri chướng”của mình.Thành công tiền tài thì rực rỡ,nhưng hưởng thụ đọa lạc toàn những thứ ma quái(cờ bạc,rượu,ma túy,ngoại tình)để rồi không rút chân ra được vì lún qúa sâu rồi.Ác một nỗi là tôi vẫn đường đường chính chính cày ra tiền(đồng tiền chính đáng) để phục vụ những lạc thú địa ngục đó. Biết sai lầm mà tôi sửa không được,khó vô cùng.Các liên hữu hãy tin như vậy đi.”Kẻ trong cuộc mới hiểu người trong kẹt mà thôi”.Tôi không ngụy biện nhưng thừa nhận là mình bất lực(mặc dù đã thử cố gắng rất nhiều lần).Thậm chí tôi xác định sẽ sống suốt đời với các loại ngoại ma này.Cho đến một ngày mà bước ngoặt cuộc đời 180 độ đã xảy đến với tôi. Một kinh nghiệm tâm linh mà tôi thấy bởi nhục nhãn của chính mình.Chính tôi cũng không tin bởi tưởng mình mộng du hay hoa mắt.Nhưng tôi đã kiểm tra nhân chứng là bạn tôi có ở cùng khi sự thị hiện xảy ra.Kể ra đây thì hơi dài dòng vì sự mầu nhiệm này kéo dài cả tiếng đống hồ chứ không chỉ là vài phút hay một sát na.Một hình ảnh bằng xương bằng thịt,có tiếng nói,có nội dung.Nói chung là cảm hóa,chữa trị cho tôi.Biến chuyển tôi trở thành con người khác hẳn.Đoạn tuyệt,xa lánh,sợ hãi mọi thói xấu trước kia,thích nghe Phật Pháp,phóng sanh,pháp thí(Tôi kinh doanh mấy sân banh nhân tạo ở Bình Dương,nên hay mở băng đĩa Phật Pháp cho cầu thủ,khán giả tới đá,nghe).Nhiều người không tin nổi vì sự chuyển biến qúa nhanh và bất ngờ của tôi.Gia đình,cha mẹ,vợ con tôi mừng lắm,họ cũng quy y,niệm Phật bởi sự linh ứng đã xảy đến với tôi đã thuyết phục được họ.Cũng phải nhắc lại,trước khi sự thị hiện xảy ra vài giờ đồng hồ,tôi có ngồi toàn tâm toàn ý hoạ vẽ bức hình Địa Tạng Vương(vô thức,không mong cầu)rồi dán lên tường với dòng chữ có nội dung: HÃY TIN TƯỞNG NGÀI THẬT TÂM THÌ MỌI SỰ TOẠI NGUYỆN.Nhiều người thấy bức hoạ này,nhưng tôi không ngờ sự mầu nhiệm lại xảy đến với mình.Mọi sự không cầu mà tự đến một cách đáng ngạc nhiên trong cuộc sống thường nhật.Rất thuận duyên trong việc tu tập,thỉnh thoảng có việc khó xử thì tôi khấn thầm Đức Quán Âm là 1,2 tiếng sau là mọi việc hanh thông.Tôi dự định
  xây dựng một đạo tràng nhỏ,thỉnh tượng Tam Thánh lớn,cùng tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát(giống như cách sắp xếp ở Tịnh Thất Quan Âm của Thày Giác Nhàn)để cùng gia đình và các đạo hữu khác có nơi tu tập niệm Phật(Quan trọng là tỏ lòng thành kính biết ơn công lao trời bể của chư Phật,Bồ Tát bằng mọi phương tiện sửa trị tôi).Nhưng tôi cũng đang rất băn khuăn không biết mình đang “với cao” qúa không? Sợ “dục tốc bất đạt”,mình hạ căn,mới được cứu vớt đã tà lanh làm chuyện mà chỉ dành cho những bậc thượng căn,đạo hạnh sâu dày.Rất mong được sự chỉ giáo,đóng góp ý kiến của các quý liên hữu Viên Trí,TLPT,Hữu Minh,Thiện Nhân…Gửi đến quý liên hữu những lời chúc cho sự bình yên trong dòng chảy an lạc của Phật Pháp.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Tịnh Thái

   Anh Cường thân mến,

   Khi đọc câu chuyện đời anh chúng tôi thấy rõ Phật pháp nhiệm màu, thấy rõ tấm lòng từ bi vô lượng vô biên của chư Phật Bồ Tát, các Ngài không bao giờ từ bỏ chúng sanh, chỉ cần chúng ta khởi một niệm thiện dù nhỏ bằng hạt bụi thì các Ngài cũng sẽ cố gắng giúp cho chúng ta hồi đầu, giúp cho chúng ta giác ngộ.

   Nay chúng tôi rất mừng và hoan hỉ cho anh đã có sự chuyển biến, thật sự là “lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng vậy”. Hơn nữa, do chính anh thành tâm chuyển biến thì gia đình của anh cũng đã chuyển biến theo anh, cũng đã quy y và niệm Phật.

   Việc anh dự định xây dựng một đạo tràng nhỏ để gia đình và bạn bè cộng tu, niệm Phật là điều nên làm, việc này là vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người. Nhân duyên của anh đầy đủ rồi, anh nên mạnh dạn làm, chư Phật Bồ Tát, chư Thiên thiện Thần sẽ ủng hộ anh. Ở đây chúng tôi chỉ xin gợi ý nhỏ thôi: Đạo tràng ở tại gia như hoàn cảnh của anh thì chỉ nên vừa nhỏ, khoảng 20 người trở lại, không nên xây dựng quá lớn vì sẽ chuốc lấy phiền não, vì số lượng người càng đông thì quản lý càng khó, bản thân mình phước mỏng nghiệp dày thì lại càng không nên “bao sân” quá rộng, đạo tràng 20 người đổ lại, chí đồng đạo hợp, cùng một mục tiêu, một phương hướng thì là đúng như pháp. Đây chính là lời dặn dò ân cần của Đại Sư Ấn Quang và Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi nay cũng tùy duyên mà chia sẻ cùng anh, để anh tham khảo.

   Còn vấn đề anh sợ “dục tốc bất đạt” là chính xác, cái niệm này mình phải thường giữ gìn, phải thường tự nhắc nhở, người thật tu thì càng tu thì thấy mình càng nhỏ bé, càng khiêm tốn, việc việc cũng chẳng bằng người, thứ thứ cũng chẳng bằng người, luôn luôn giữ tâm thành kính và khiêm tốn. Đây là dáng vẻ của người chân thật tu hành.

   Cả đời chúng ta, là những hành giả Tịnh Độ thì nhất định phải lấy việc Tín Nguyện Trì Danh A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc là việc chính yếu, ngoài việc này ra thì những việc còn lại trên thế gian này đều phải hết sức tùy duyên, không được phan duyên. Pháp chúng ta nghe cũng là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, như bản thân Tịnh Thái thì chỉ chuyên nghe đĩa giảng của HT Tịnh Không và đọc tụng một bộ Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Đây là mình chân thật nghe lời Phật và chư tổ sư vậy.

   Thư đã dài nay xin tặng anh một đoạn Kinh trong Kinh Vô Lượng Thọ để anh chiêm nghiệm:

   Hữu tình chưa độ khiến được độ
   Kẻ đã độ rồi khiến thành Phật
   Giả như cúng dường hằng sa Thánh
   Không bằng kiên dũng cầu Chánh Giác.

   và một bài thơ Tịnh Thái vẫn thường đọc để nhắc nhở chính mình:

   Những tưởng am mây ngập ánh vàng
   Nào ngờ thế sự vẫn đa đoan
   Đường về Cực Lạc mây che lối
   Nẻo đến Tây phương đá chắn ngang…

   Hai đoạn thơ trên nếu dùng tài hoa viết chữ của anh viết thành chữ và treo lên tường ngay trong đạo tràng nhỏ của anh để mọi người cùng chiêm ngưỡng thì công đức vô lượng vậy.

   Nếu những lời chia sẻ của Tịnh Thái phàm phu này có chỗ nào chưa được chính xác hoặc sai sót, mong anh và các bạn đồng tu lượng thứ.

   Rất mong nhận được góp ý của các bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Timlaiphattanh

   A Di Đà Phật, xin chào liên hữu Thiện Minh

   Thật hoan hỷ khi biết huynh như lãng tử hồi đầu, quả đúng như huynh Tịnh Thái nói là Chư Phật Bồ Tát luôn có mặt, thị hiện khắp mọi nơi để giúp đỡ chúng sanh, cảm động thay!

   Việc huynh muốn xây dựng một Niệm Phật Đường để gia đình và liên hữu cùng tu tập là một việc rất hay, đáng khích lệ. TLPT cũng đồng ý kiến như huynh TỊnh Thái là bước đầu huynh nên lập đạo tràng nhỏ để cộng tu, sau này có cơ hội đầy đủ nhân duyên phước báo và sự gia hộ của Chư Phật thì lúc đó huynh phát triển rộng ra cũng không bị chướng ngại hoặc phiền não. Cách bày trí được giống như trên thầy Giác Nhàn thì quá tốt, rất trang nghiêm, thanh tịnh. Việc gì cũng thong thả, không cần gấp gáp nha huynh vì đúng là dục tốc bất đạt, không đạt thì phiền não to lại đâm thối chí thì uổng lắm. Chỉ cần trước khi làm chuyện Phật sự gì từ nhỏ đến lớn huynh nên cầu Tam Bảo gia bị tự nhiên sẽ ít gặp chướng ngại, đây là kinh nghiệm của TLPT.

   Việc mở kinh đĩa thuyết pháp ngay trong lúc động (chơi đá banh hay chú tâm xem thì hơi khó trong việc tập trung nghe thuyết pháp. Theo thiển ý của TLPT thì huynh có thể mở nhạc niệm Phật, khả năng tiếp nhận dễ hơn, mà lại đi sâu vào lòng người, gieo được hạt giống Phật pháp cho người ta. Khi nào thời tiết nhân duyên thuận lợi họ cũng có thể tu hành giải thoát. Nghe hoài tự nhiên cũng có được lợi ích. TLPT đã dùng cách này khi một số người trong nhà bên ngoại không thích nghe thuyết pháp, chỉ một tuần thôi thì một người bà con đạo Công giáo cũng vô tình niệm theo lúc nào không hay.

   TLPT mở nhạc niệm Phật thế này nè: http://www.youtube.com/watch?v=KpGypAdtvU8

   Huynh có thể tham khảo nhiều cách của các huynh đệ, cách nào thấy hợp thì áp dụng thôi.

   Việc kinh doanh của huynh nếu lợi ích cho mình và lợi ích cho người thì huynh cứ tiếp tục làm đâu ảnh hưởng gì. Có điều nếu như huynh đã xác định mục tiêu chính trong cuộc đời mình là cầu thoát ly sanh tử quyết trong kiếp sống này thì huynh phải học cách Buông Bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là bắt huynh phải bỏ hết công ăn việc làm mà buông bỏ từ từ những tình chấp trong tâm, đó là: được, mất, hơn, thua, tự tư tự lợi, ghét, thích, thị phi nhân ngã…Có việc thì làm, không có việc thì ta niệm Phật cầu vãng sanh. Thắng, thua không quan trọng, quan trọng là tâm phải thanh tịnh, tâm dành cho câu niệm Phật. Nói thì dễ, thực hành mới thấy khó vô cùng, đòi hỏi sự kiên trì bền bĩ lâu dài huynh ạ. Làm việc đầu óc thì làm xong rồi tranh thủ niệm Phật, còn nếu làm chân tay thì vừa làm vừa niệm, cũng thuận theo hoàn cảnh mà niệm. Tiền làm ra được huynh lại đem phước báo này chia cho các chúng sanh cùng hưởng bằng cách ấn tống kinh sách, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, khuyến người niệm Phật, bố thí, giúp đỡ người nghèo khó….. thì cũng giống hạnh của A Di Đà Phật rồi còn gì. Phật A Di Đà kiến tạo thế giới Cực lạc để các chúng sanh cùng phát tâm về đó cùng hưởng, có phước báo đem chia phước báo cho chúng sanh cùng hưởng thì phước báo đó vô cùng vô tận.

   TLPT mượn câu của HT Quảng Khâm (là một vị cao tăng) để kết bài viết này: “Mình đã mê muội, hồ đồ lúc đầu thai. Giờ đây, mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết, con đường ấy chính là niệm Phật A Di Đà”.

   Chúc huynh luôn tinh tấn, an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   TLPT

 16. Tô Hùng Cường

  Thân gửi đạo hữu Tịnh Thái.
  Thiện Minh(Tô Hùng Cường)rất cảm kích trước những ý kiến đóng góp kịp thời,những lời động viên chân thành,hoan hỉ của anh.
  Vâng,tôi cũng chia sẻ với anh về vấn đề “tuỳ duyên” mà anh đã nhắc nhở.Để được “tự tại, tuỳ duyên”thực sự rất khó(theo chủ quan của tôi).Ví dụ,ngày nào tôi cũng mở băng đĩa Phật Pháp cho nhiều khách hàng nghe,người khen,kẻ chê khiến tôi không biết phải làm sao? Thậm chí,chọn bài giảng của giảng sư nào cũng là cả một vấn đề.Người thì bình luận: Ông này nói hay,người thì chê bai ông kia có giọng cười phàm phu,kỳ dị…nói chung là rất nhiều bình phẩm.Tôi thực sự lúng túng,không biết phải giải thích sao nữa.Chẳng lẽ phê phán họ không nên bình luận,cẩn thận quả báo hay sao?Hay sở tri chướng của tôi quá dầy,trí tuệ chân thật không có một chút để nhận biết đúng,sai,hay,dở? Thân phận thì đang là cư sỹ tại gia,rất cố gắng để mọi sự tùy duyên,nhưng đời sống muôn mặt,không thể “quyền biến,thiện xảo”như lời cổ đức chỉ dạy được.Đây chỉ là 1 tình huống rất nhỏ trong muôn vàn tình huống hàng ngày của tôi bởi đặc thù công việc tiếp xúc với rất nhiều khách hàng.Vợ tôi gợi ý cho tôi nên bán hết sản nghiệp,lánh đời,đưa cả gia đình xuống Đà Lạt gần chỗ thầy Giác Nhàn tu tập cho yên tĩnh,thanh tịnh.Tôi không biết lánh đời,yếm thế như vậy có phải là giải pháp đúng hay không? Thật cảm khái cho kiếp phàm phu,mắt thịt.Nhiều lúc,thấy cảnh 1 người công nhân thuê trọ,ngoài giờ đi làm,tranh thủ vô chùa làm công quả,đói thì ăn,mệt thì ngủ.Thật tự tại biết bao,giật mình tự hỏi: người kia có phước hay mình có phước?Thực tế thì công việc,cơ sở hiện tại của tôi rất lương thiện,tốt lành,tạo công việc,tài vật cho nhiều người,trong đó có cả người trong gia đình tôi nữa.Hy vọng 1 ngày nào đó Tịnh Thái có duyên,nhận lời mời hoan hỷ của tôi,ghé thăm nơi tôi đang sống,đạo hữu sẽ cảm nhận cái khó khăn của việc sống”tùy duyên”giữa Đời và Đạo mà tôi đang chơi vơi,phân vân lựa chọn…
  Cảm ơn 2 đoạn thơ Tịnh Thái đã tặng,đặc biệt đoạn thứ 2 thật là tâm trạng.Tôi cảm nhận ý thơ giống như 2 câu đối vậy.Ngày nào nhân duyên đầy đủ,ước mong xây dựng đạo tràng nhỏ được thành tựu,tôi sẽ hoạ vẽ 2 bài thơ của đạo hữu lên tường trong đạo tràng nhỏ của tôi,kỷ niệm mối thiện duyên giữa tôi và Tịnh Thái
  trong tình đồng đạo vậy.Chia sẻ đã đủ dài,xin mến chào đạo hữu.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Tịnh Thái

   Người trên thế gian 9 người 10 ý, khó mà làm vừa lòng tất cả. Cho nên việc mở băng đĩa Phật pháp gặp nhiều bình phẩm “tiêu cực” cũng là điều dễ hiểu. Theo ngu ý của Tịnh Thái thì với đại chúng phổ biến hiện nay thì nên bật những đĩa giảng về:

   1. Hiếu Đạo và đề cao giá trị gia đình, các bài giảng về luân lý đạo đức: Đây là đại đạo để bước vào nhà Như Lai. Bỏ qua con đường này mà vào Phật pháp thì không thể có được lợi ích chân thật.
   TD:
   – Đệ Tử Quy: https://www.youtube.com/watch?v=vBdQaT5D1wA
   – Luân Lý đạo đức cứu đời tôi: http://www.tinhkhongphapngu.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=71&video_id=248
   Anh cũng có thể tự sưu tầm thêm, còn rất nhiều bài giảng của Quý Thầy về Đạo Hiếu rất hay.

   2. Thập Thiện: Gồm những bài giảng về thực tiễn Thập Thiện. Đặc biệt là bộ đĩa Thập Thiện của 2 vị sau:

   – Thầy Thích Giác Thiện: https://www.youtube.com/watch?v=7cVH6Mvpwsc
   – HT Tịnh Không: http://www.tinhkhongphapngu.net/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewcategory&Itemid=34&cat_id=20&limitstart=78

   Hai bộ này mình cứ bật tuần tự cho mọi người nghe tới nghe lui không sợ ngán đâu, vì Phật pháp có một điểm đặc biệt khác với pháp thế gian là mỗi lần nghe sẽ có được nhiều lợi ích khác nhau, càng nghe càng thấy thích.

   3. Nhân Quả: Nhằm tăng tín tâm của mọi người vào Nhân Quả Nghiệp Báo.
   Có rất nhiều đĩa giảng và phim về Nhân Quả Nghiệp Báo:
   – Kinh Nhân Quả 3 đời: https://www.youtube.com/watch?v=3PGKn-0skrk
   – Sự Thật Và Lý Luận Của Nhân Quả: https://www.youtube.com/watch?v=kIW0Dx3XXrU
   – Những câu chuyện về Nhân Quả: https://www.youtube.com/watch?v=xsiIvK54U6g
   – Nhân Quả 3 đời (Thầy Giác Nhiên): https://www.youtube.com/watch?v=qRo_BXNMN-o

   Với 3 chủ đề trên thì thường đại chúng đa phần đều dễ dàng tiếp nhận, hoan hỉ tiếp nhận, người chưa thâm nhập Phật pháp cũng có lợi ích, mà người đã biết Phật pháp cũng vẫn được lợi ích vô cùng lớn. Còn nếu người nghe những chủ đề trên mà vẫn chê bai, phê bình thì mình cũng hoan hỉ niệm “A Di Đà Phật”, và giữ một mối quan hệ tốt với họ, cũng là cung kính thực hành “Bố Thí, Ái Ngữ” để tạo một ấn tượng tốt cho họ, để sau này khi đủ duyên thì mình lại có thể giới thiệu Phật pháp đến cho họ, khi đó họ sẽ hoan hỉ tiếp nhận.

   Còn về lời mời của Thiện Minh thì Tịnh Thái rất hoan hỉ tiếp nhận, Thiện Minh vui lòng kiểm tra email [email protected] và liên lạc với TT qua email cá nhân nhé.

   Chúc Thiện Minh mỗi ngày tu tập càng được nhiều tiến bộ và an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 17. Tô Hùng Cường

  Gửi đến anh Tịnh Thái lời cảm ơn chân thành nhất.Tiếp thu ý kiến của anh,Thiện Minh mở những đường link trực tiếp(như anh hướng dẫn ở trên)từ Youtube cho mọi người nghe,nội dung nói về luân lý đạo đức,nhân quả hay cảm ứng thiên…Sự tiếp nhận của mọi người có vẻ dễ dàng hơn,khách quan hơn.Nơi tôi sinh sống, người theo Đạo khác rất nhiều,sự chấp pháp còn rất nặng nề.Thôi thì “mềm dẻo quyền biến”vậy,nghề nghiệp của tôi giống như làm dâu trăm họ,bây giờ phát tâm tu hành thì vì trăm họ mà làm dâu,phải không anh?Nhiều lúc phải nín nhịn y như kẻ “ba phải”mà
  tính cách tôi trước kia thì trắng đen,phải trái phải phân minh rõ nét,chứ đâu có”mười rằm cũng ư,mười tư cũng gật” được.Mà tôi có cảm tưởng y như có người muốn thử lòng(thử sự chịu đựng,sân,si..)của mình vậy đó Tịnh Thái àh.Tôi rất mong có dịp được tiếp đón TT ghé thăm,trực tiếp chia sẻ,trao đổi kinh nghiệm đường Đạo thì còn gì qúy cho bằng.Gặp được thiện tri thức để tâm sự những trải nghiệm tâm linh là ước mong bấy lâu của tôi.Cũng như đời có tri âm là Bá Nha gặp Tử Kỳ vậy đó.Địa chỉ của tôi : Tô Hùng Cường,sdt 01666124806.
  Câu Lạc Bộ sân cỏ nhân tạo Lái Thiêu-38 Đông Nhì,Thị xã Thuận An-Bình Dương.
  Tịnh Thái có thể liên hệ bất cứ lúc nào,tôi sẵn lòng tiếp đón.
  Thôi,mến chào TT,hẹn gặp trong một ngày gần nhất.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật
   Gửi anh Thiện Minh (Tô Hùng Cường),

   Có 4 điều Thiện Nhân muốn chúc mừng anh.
   Anh quả thật là người như Phật nói: Người từ bóng tối bước ra ánh sáng; Ánh sáng từ nơi anh đã lan toả sang những người thân (vợ, con, bố, mẹ…); Ánh sáng ấy vẫn không ngừng lan toả sang những người xung quanh khác: Kinh doanh bằng cách mở băng, đĩa kinh pháp cho các khách hàng nghe; Ước mong thành lập Đạo tràng để tu hành và hướng chúng.

   Trong các thư hồi đáp của Đạo hữu Tịnh Thái, Timlaiphattanh đã chia sẻ khá kỹ cùng anh về những điều anh đã trải qua, đã làm và đang làm. Vì thế Thiện Nhân chỉ mạo muội chia sẻ thêm cùng anh một số ý nữa trên tinh thần tương kính, có gì sai quấy mong các Đạo hữu cùng anh xá lỗi giùm cho nghe.

   Tại sao Thiện Nhân nói anh là người „từ bóng tối bước ra ánh sáng?“. Trong Kinh A Hàm, Phẩm Nhân Quả, vua Ba Tư Nặc có hỏi Phật một câu như sau: “Thế nào Thế Tôn! Bà La Môn (dòng dõi quý phái nhất của Ấn Độ cổ) chết rồi trở lại sanh trong Bà La Môn chăng?”
   Phật đáp: Ðại Vương! Ðâu được như vậy. Ðại Vương nên biết có bốn hạng người:
   1. Có người từ tối vào tối.
   2. Có người từ tối vào sáng.
   3. Có người từ sáng vào tối.
   4. Có người từ sáng vào sáng.

   Anh là người thứ 2 mà Phật muốn nói: Có người từ tối và sáng! Sao gọi là „từ tối vào sáng?“.
   Phật nói: „Có những người sanh trong gia tộc ty tiện, cho đến làm nghề hạ tiện, ấy gọi là tối. Nhưng người kia ở trong chỗ tối này, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, do nhân duyên ấy thân hoại mạng chung, sanh vào cõi lành, được hóa sanh lên cõi trời. Ví như có người bước lên chõng từ chõng cưỡi ngựa, từ ngựa lên voi, từ tối vào sáng cũng như thế“.

   1. Câu chuyện anh kể:
   Từ những ngày sống ở nước ngoài với đủ thứ nghề, với đủ ngón đòn ăn chơi xa đoạ…(cờ bạc,rượu,ma túy,ngoại tình) để rồi anh ngỡ „không rút chân ra được vì lún qúa sâu rồi“. Và anh đã khẳng định: „Thậm chí tôi xác định sẽ sống suốt đời với các loại ngoại ma này“. Có thể nói khoảng thời gian đó anh đã, đang sống „trong bóng tối“- bóng tối của sự vô minh. Nhưng từ bóng tối vô minh ấy, cũng chính anh, đã được ánh sáng của Phật pháp chiếu rọi… cũng từ đó anh đã rũ bỏ tất cả những vô minh để trở lại làm một con người chân thiện: Thân hành thiện=hồi đầu, sám hối, tạo công việc thiện cho mọi người; làm từ thiện…; Khẩu hành thiện=Biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết nói lý Nhân-Quả; Ý hành thiện: Biết quán chiếu Thiện-Ác, Nhân-Quả, biết lo cho tha nhân… Từ tối ra sáng: Chuyển được nghiệp dữ của quá khứ thành nghiệp thiện của hiện tại và giúp cho tha nhân chuyển ác, hành thiện=hết khổ đau – Cũng chính từ những gì anh đang làm đã chuyển hoá được những người xung quanh anh (bố, mẹ, vợ con…) và ngay cả những khách hàng cũng đang dần dần được chuyển hoá từ chính nơi anh=ánh sáng của trí tuệ đã phát khởi đã xua tan bóng tối vô minh. Phật nói: Không có cái vô minh và cũng không có hết cái vô minh là hàm nghĩa đó. Nghĩa là: vô minh chỉ là nhất thời, nếu mình biết quán chiếu, thì mình sẽ chuyển từ cái vô minh đó thành ánh sáng của trí tuệ; ngược lại thì bóng tối của vô minh sẽ tràn lấp trong tâm của chính mình mãi mãi không thôi.

   2. Về việc anh kinh doanh và kết hợp mở thêm các băng, đĩa kinh pháp cho khách hàng nghe:
   Đây là điều rất tốt. Tốt thế nào thì Tịnh Thái và Timlaiphattanh cũng đã chia sẻ cùng anh rồi. Nhưng có một ý nhỏ, Thiện Nhân muốn nói thêm cùng anh. Chư Tổ nói: Đạo bất tương đồng thì tuyệt đối không được nói Đạo, bàn Đạo. Như anh chia sẻ: khi mở các băng, đĩa Phật pháp cũng gặp phải những „sự cố“. Đây là điều tất yếu sẽ xảy ra, bởi trong số những người đến nơi giải trí không phải ai ai cũng đều có tâm hướng Đạo và cầu Đạo. Vì thế, nếu mình không khéo (rất có thể) mình sẽ tạo ra những chướng duyên cho những người này. Cụ thể: Họ chê bai Phật pháp; họ nói Thầy này hay, Thầy kia đở; pháp này hay, pháp kia dở; chùa này hay, chùa kia dở; bà, ông Phật tử này hay, bà, ông Phật tử kia dở… tất cả những thứ đó chư Tổ gọi là Kiến Chấp – Những Kiến Chấp đó hội tụ lâu ngày trong tâm+với tâm vô minh sẵn có=sẽ khiến họ đoạn chủng tánh Phật. Và như thế thay vì mình tạo nhân duyên, giúp họ khai ngộ, nhưng kết quả lại ngược lại=đưa họ rời xa Phật pháp.

   Thiện kiến của Thiện Nhân: Nên chăng anh xem xét tâm ý của khách hàng mình và nên phân ra làm hai khu. Ví thử: 1 khu dành cho người thích nghe pháp, thích học, thích tu Đạo. Một khu khác dành cho những người chỉ muốn đến để xả stress. Ngoài ý nghĩa đó họ không muốn đi xa hơn. Điều này mình phải thật sự cẩn trọng anh ạ. Bằng không, nhân lành, chủng tử lành mình không gieo được, trái lại mình lại gián tiếp gieo nhân phiền não, đoạn chủng hạt giống lành trong họ.
   Mong anh thật Cẩn Trọng cân nhắc.

   3. Lập Đạo Tràng: Tịnh Thái và Timlaiphattanh phân tích rất chuẩn xác và kỹ lưỡng. Thiện Nhân vô cùng tán đồng và tán thán công đức của hai Đạo hữu. Nhân đây Thiện Nhân chỉ xin góp thêm vài ý vặt nữa. Mong anh hoan hỉ đón nhận:

   Tạo sao thủa còn tại thế Phật không lập Đạo tràng và Ngài chỉ ngủ, nghỉ dưới những gốc cây, hay những cánh rừng và sống bằng cuộc đời khất thực? Đây chính một biểu pháp vô cùng thù thắng và cao cả của Ngài: Xa rời tâm tham đắm, chấp thủ vật chất và dục lạc.

   Có câu chuyện thủa Phật tại thế, Ngài đã cấm các đệ tử không được ngủ dưới những gốc cây quá 3 đêm. Tại sao? Ý chỉ của Ngài là: Nơi nào lưu lại lâu, tâm tham, chấp sẽ nổi lên: Chấp nơi đó tốt; nơi đó tiện lợi; nơi đó sạch sẽ; nơi đó dễ ngủ, nghỉ, sảng khoái… khi những tâm này nổi nên=vô minh=trở về bóng tối.

   Tuy nhiên, như Tịnh Thái và Timlaiphattanh đã chia sẻ: Đạo tràng sẽ là nơi khai duyên, tụ duyên và nhân duyên. Nếu nhân duyên chín mùi anh cũng không nên quá do dự. Miễn sao Chánh Tín-Chánh Nguyện-Chánh Hạnh trong tâm không thoái chuyển.
   Cầu chúc anh cùng gia quyến luôn được sống trong ánh sáng của lạc Pháp.
   Thiện Nhân

 18. Tô Hùng Cường

  Mến chào liên hữu Timlaiphattanh.
  Chắc liên hữu cũng đang chứng kiến thảm họa lớn đang diễn ra trong thời điểm hiện tại của nhân loại.Đó là sự biến mất cực kỳ phi lý của chiếc Boeing MH370 to lớn và tối tân cùng 239 con người bằng xương bằng thịt.Thế giới tưởng như rất phẳng khi công nghệ thông tin phát triển vượt bậc.Ngay tại Việt Nam-một đất nước thuộc diện nghèo và lạc hậu-Căn cứ vào chiếc điện thoại tôi đang dùng,gia đình,bạn bè tôi còn biết chính xác địa chỉ tôi đang ngồi,thậm chí đang trò chuyện cùng ai.Vậy mà thảm họa đó đã xảy ra y như trò đùa ngày cá tháng 4.Ai dám đùa giỡn với nỗi đau của hàng ngàn thân nhân 239 người kia?Không,đó là sự thật:Phũ phàng và đau đớn.Đó là bằng chứng đậm nét và hùng hồn để khẳng định:Cuộc sống rất Mong Manh và Vô Thường. Loài người còn qúa nhỏ bé nhưng niềm kiêu hãnh,cống cao,ngã mạn thì lớn như chiếc máy bay đang mất tích mà cả thế giới tập trung tìm không ra vậy.
  Vâng,tôi muốn nói đến cái Vô Thường của thế gian để cảm ơn lời khuyên”Buông Bỏ” của huynh.Đặc biệt là ý nghĩa buông bỏ như huynh phân tích.Rất chính xác và cũng rất khó thực hiện.Phải cố gắng,cố gắng…nếu không muốn lưỡi hái Vô Thường chực chờ tới lượt mình.Một lần nữa xin cảm ơn liên hữu TLPT.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
 19. Tô Hùng Cường

  Mến chào Thiện Nhân và quý đạo hữu.
  Thiện Minh rất hoan hỉ khi nhận được lời chúc mừng và những ý kiến đóng góp chân thành của huynh.Thực sự,Thiện Minh không dám nhận những lời chúc mừng và tán thán đó đâu.Không phải do mình khiêm hạ,nhưng sự tán thán đích thực phải dành cho chư Phật,Bồ Tát.Thiện Minh khẳng định đây là sự thật bất khả tư nghì.Đúng như đạo hữu nhận định(Thiện Minh chỉ sửa lại chút xíu):Chư Phật,Bồ Tát đã gia hộ cho Thiện Minh bước ra khỏi bóng tối.Chứ tự lực vào bản thân thì chắc chắn hết cả đời này Thiện Minh không thể nào làm được.Cũng rất lôgic thôi,để bỏ một thói quen xấu,nhỏ nhặt nhất là bỏ thuốc lá chẳng hạn,người ta cũng”trầy vi tróc vẩy”cố gắng vài tháng trời.Huống chi là bao nhiêu thói nghiền”hạng nặng” khác?Dựa vào tự lực bản thân trong một thời gian ngắn là bất khả thi.Thiện Minh cũng không ngoại lệ.Chỉ có một cách giải thích đúng đắn và hợp lý nhất.Đó là may mắn nhờ Sự Gia Hộ Nhiệm Màu của Chư Phật,Bồ Tát mà thôi.Tiện đây,tôi cũng rất cảm ơn huynh đã nhắc nhở về sự cẩn trọng cho việc mở băng đĩa Kinh Pháp cho khách hàng.Quả thật,tôi rất lúng túng,đắn đo về vấn đề này.Đọc sự phân tích của huynh,tôi giật mình chợt ngộ ra rằng:”Không thể hấp tấp lo giúp người khác khi chính bản thân mình còn chưa thấu suốt sự giúp đỡ đó hoàn toàn vô vị lợi hay không”?Đối với những lời động viên của huynh,Thiện Minh cố gắng phấn đấu,tinh tấn sao cho mọi việc”lợi mình,lợi người” bởi cái Tâm vị tha,chân thật nhất.
  Chúc Thiện Nhân và gia quyến luôn vui vẻ và an lạc.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi anh Thiện Minh,
   Rất hoan hỉ khi được anh hồi âm. Một trong mười Đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, có nguyện thứ hai là: „Nhị giả xưng tán Như Lai“. Như Lai ngoài ý nghĩa để chỉ Phật ra, Như Lai còn có nghĩa là: Giác Ngộ, là Tự tánh thanh tịnh… Do vậy tán thán sự giác ngộ, sự tìm lại được tự tánh thanh tịnh của một Đạo hữu là việc chúng ta rất và phải nên thường tán thán. Còn Chư Phật và Bồ tát khi độ sanh vốn chẳng chấp nơi tướng: người độ và kẻ được độ. Việc anh giác ngộ và chuyển ác, hành thiện=Xưng Tán Như Lai rồi đó.

   Việc Thiện Nhân góp ý cùng anh khi mở băng, đĩa Kinh Pháp cho khách hàng nghe cũng chỉ là tiểu tiết nhỏ thôi, nhưng nó rất vi tế. Nếu mình bỏ qua sự vi tế này, rất có thể, như anh cũng thấy, mình sẽ gặp những trở ngại rất lớn trong bước đường độ sanh sau này…

   Tiện đây Thiện Nhân kể anh nghe câu chuyện một Đạo hữu kể cho Thiện Nhân nghe: Đạo hữu này cũng tu Niệm Phật, vì thế khi công phu có sự tiến bộ, anh cũng rất muốn (mong muốn) dùng pháp đó để chuyển hoá những người thân của mình. Đối tượng anh quan tâm đầu tiên là mấy vị cao tuổi, trong đó có cả bố mẹ và mấy vị cao tuổi hàng xóm. Thế rồi nhân duyên cũng tới, nhân một buổi có cả bố mẹ, và mấy vị bô lão cùng hàn huyên, vị đạo hữu này dẫn dắt từ chuyện đời: làm ăn, thời thế, bệnh tật, tuổi già, đau yếu… thấy mọi chuyện trơn tru, anh đã quyết định phóng lao: chuyển sang Phật pháp. Mới đầu các cụ ngồi nghe vẻ chăm chú và hào hứng lắm, nhưng được một lúc, cụ thì ừ ừ, cụ thì cười cười, gà gật, rồi một lát sau nữa thì có cụ đã vô tư, ngửa cổ ra thành ghế, gáy… khò khò luôn…

   Đem chuyện đó kể cho Thiện Nhân nghe, lòng đạo hữu đó vừa buồn, vừa xen đôi chút tức và phiền não. Thiện Nhân nói: Các cụ gà gật, rồi gáy khò khò là còn khá. Bởi chuyện các cụ muốn nghe là chuyện làm sao cánh già chúng tớ không phải lo bữa rau, bữa thịt; bữa ăn, bữa nhịn. Còn chuyện niệm Phật để vãng sanh, với chúng tớ nó là chuyện khoa học viễn tưởng.
   Qua chuyện đó mình mới thấy: Chuyện gì cũng phải có thiên thời-địa lợi-nhân hoà. Nhân duyên chưa hội đủ mà mình đã gieo mạ, thời giống như Đại Sư Ấn Quang nói: Chẳng thà cầm mạ, kéo lên để đòi nó trổ bông.

   Thiện Nhân ghi tặng anh câu nói của Thủ Lăng Nghiêm: „Tự mình chưa ngộ mà phát tâm độ người khác trước, ấy là chỗ phát tâm của Bồ tát; Tự Giác đã trọn, hay giác ngộ người khác, ấy là sự độ thế của Như Lai“.
   Chúc anh cùng gia đình luôn vững bước, tinh tấn và vạn sự an lạc.
   Thiện Nhân

 20. Trần Hà Đức Huy

  A Di Đà Phật.
  Kính chào các đạo hữu. Tôi tên Huy. Nhà tôi theo đạo Phật. Mẹ tôi là một phật tử. Tối nào cũng đi chùa tụng kinh niệm Phật. Nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ tụng kinh niệm Phật. Tôi cũng đi chùa , cũng có lễ Phật nhưng trong tâm tôi không có đức tin. Cách đây 2 tuần trên đường đi làm tôi gặp một tai nạn giao thông. Một đứa bé chết thảm dưới bánh xe bus. Lúc đó tôi tự nhiên thấy có cảm giác kì lạ. Tôi tự hỏi sao đứa bé đó lại chết. Nó còn quá nhỏ.Rồi tôi đọc báo thấy chiếc máy bay của Malaysia mất tích. Tôi lại tự hỏi nó đã đi đâu. Những người trên máy bay còn sống hay chết. Nếu đã chết thì họ sẽ đi về đâu. Rồi tôi lại nghĩ đến bố tôi. Bố tôi mất cách đây 3 năm. Trước đó một ngày tôi đi công tác bố tôi còn khỏe mạnh chở tôi ra bến xe và còn hỏi tôi khi nào về để đón tôi. Vây mà ngay ngày hôm sau người nhà báo tôi là bố bi tai biến và mất. Cuộc sống sao lại mong manh vậy. Tôi bắt đầu tìm hiểu về luân hồi và luật nhân quả. Qua đó tôi thấy mình nghiệp chướng quá nặng. Hồi nhỏ vì vui đùa tôi đã dùng chân dẫm chết đàn kiến, an thịt uống để lớn lên. Tôi đã phạm sát giới. Tôi luôn nghĩ đến chuyện ái ân. Tôi đã phạm tà dâm. Hay ganh tỵ với người khác tôi đã nổi sân.Đùa vui với bạn bè tôi hay nói “Mày chết đi”. Tôi đã phạm khẩu nghiệp. Tôi nói dối cha mẹ để che dấu thành tích học kém của tôi. Với những nghiệp như vậy khi mạng chung chắc chắn tôi sẽ bị đọa vào tam ác đạo. Kể từ đó tôi bắt đầu niệm Phật nhưng chỉ niệm buổi tối trước khi đi ngủ. Sáng trước khi đi làm tôi có lễ phật. Người ta nói tu là phải phát nguyện nhưng đến giờ tôi vẫn chưa dám vì biết tham sân si mình còn quá năng. Sợ phát nguyện rồi lại không giữ được giới sẽ lại thêm nghiệp chướng. Trong lúc niệm kinh tâm tôi cũng chưa được tịnh , còn tán loạn. Những lúc đó tôi ráng tập trung tinh thần đọc kinh. Tượng tượng mình đang quỳ trước đức phật. Có một thoáng hình như tôi đã thấy kinh thân Phật nhưng không dám chắc vì tôi chỉ mới niệm kinh trì tụng sám hối được có 2 ngày. Thân mang nghiệp chướng nặng nề sao gặp được Phật. Tôi sợ đó là tâm ma của tôi. Tôi sợ đọa tam ác đạo, luôn cầu mong oai lực Phật cứu giúp. Có phải vì tôi mong vậy, nghĩ điều gì nên tâm ma sinh ra hình thái đức Phật hay không.

  Reply
  • Tịnh Thái

   Đọc qua thư anh tâm sự, chúng tôi rất mừng là có thêm một người chân thật hồi đầu, bắt đầu làm lành lánh dữ. Những suy nghĩ dè dặt của anh là rất bình thường và rất đáng quý với người mới phát tâm. Mình tự biết rõ mình chưa thanh tịnh, mình còn tham sân si nặng nhưng mình rất cố gắng nỗ lực đọc Kinh, niệm Phật, luôn mong cầu oai lực Phật gia trì cứu giúp, cái tâm này là tâm chân thành, anh nên gìn giữ. Nhưng nhất định anh phải có niềm tin: Tin vào lời Phật dạy, tin vào chính mình, tin rằng nếu mình cố gắng chân thật thực hành đúng theo lời Phật dạy thì tham sân si, các tập khí xấu của mình sẽ dần dần giảm bớt theo thời gian, và mình luôn hiểu tham sân si là giả, ko phải là thật, do Mê mà có những thứ này, còn cái chân thật không hư dối, luôn vĩnh hằng không đổi chính là tâm chân thành của mình, tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm giác ngộ, tâm bình đẳng của chính mình. Tin vững vàng sâu chắc như vậy thì có lợi ích rất lớn.

   Niềm tin này cần phải được trao dồi mỗi ngày qua việc: Đọc Kinh, Niệm Phật, Nghe Pháp, Ăn Chay, thực hành Thập Thiện. Mình tin tưởng con đường mình đi là đúng đắn, tin tưởng tương lai mình vãng sanh thế giới Cực Lạc là chính xác, nhất định mình sẽ đi con đường này, vì Phật đã dạy như vậy, và nhiều người đã làm minh chứng cho mình thấy rõ là việc vãng sanh này là chân thật. (Anh có thể tham khảo cuốn “Mấy điệu sen thanh” của HT. Thích Thiền Tâm – ghi lại các tấm gương vãng sanh Cực Lạc:

   http://www.youtube.com/watch?v=iqpOFZPjsE0
   https://namo84000.wordpress.com/2010/12/29/m%E1%BA%A5y-di%E1%BB%87u-sen-thanh-tr%E1%BB%8Dn-b%E1%BB%99-ht-thich-thi%E1%BB%81n-tam-d%E1%BB%8Bch/)

   Còn việc anh trong lúc đọc Kinh mà có một thoáng thấy thân Phật thì cũng là việc bình thường, cũng lấy đó làm an ủi, nhưng cũng chớ nên sanh tâm tham luyến, vì hễ sanh tâm tham luyến mong cầu những việc như vậy thì sau này sẽ dễ gặp chướng ngại và vướng vào cảnh ma. Cứ thành tâm chuyên chú đọc Kinh là được, những việc khác xung quanh thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe, trong tâm chỉ chuyên tâm vào việc đọc Kinh mà thôi, khi niệm Phật cái tâm cũng là như vậy.

   Chúc anh mỗi ngày tu tập được nhiều tiến bộ, thân tâm an lạc, tự tin vững bước trên đường về cõi Tịnh.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. holy

  Cho hỏi admin muốn diệt trừ được tham nên tu những gì ạ. Sân si thì con đã làm chủ được rồi nhưng còn chữ tham đó là tham sắc đẹp của phái nữ. Còn những việc như tiền tài địa vị với con thì tầm thường thôi, có cơm ăn sống qua này là được rồi. Chỉ mỗi là sắc đẹp đó thật khó bỏ.

  Reply
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật
   Gửi bạn Holy,
   Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương đức Phật dạy về cách quán sắc dục. Thiện Nhân xin ghi lại một số chương quan trọng này để bạn từ từ tham khảo rồi tự rút ra bài học cho chính mình:

   Chương 16
   Bỏ ái Dục Tất Ðắc Ðạo
   Ðức Phật dạy: “Người ôm giữ lòng ái dục chẳng thấy được Ðạo, ví như nước đã lóng trong lại lấy tay khuấy lên, khiến những người đến xem đều không thấy được bóng của họ. Người đời vì bị ái dục xáo trộn, làm cho cấu trược trong tâm nổi dậy, nên chẳng thấy được Ðạo. Sa-môn các ông phải xả bỏ ái dục, cấu bẩn ái dục hết sạch thì có thể thấy được Ðạo!”

   Chương 22
   Tiền Của Và Sắc Dục Mang Lại Ðau Khổ
   Ðức Phật dạy: “Ðối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được; ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bửa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi.”

   Chương 24
   Sắc Dục Chướng Ngại Ðường Ðạo
   Ðức Phật dạy: “Trong các thứ ái dục, không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu Ðạo được cả!”

   Chương 25
   Lửa Dục Ðốt Người
   Ðức Phật dạy: “Người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay.”

   Chương 28
   Ðừng Theo “Con Ngựa” Ý Niệm
   Ðức Phật dạy: “Phải thận trọng, chớ tin ý ông; ý của ông không thể tin được. Phải thận trọng, chớ gần gũi sắc dục; gần gũi sắc dục tất sanh họa. Chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông.”

   Chương 29
   Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Ðược Sắc Dục
   Ðức Phật dạy: “Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ. Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ: ‘Ta là bậc Sa-môn sống ở đời ô trược, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế.’ Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như con; rồi sanh lòng độ thoát thì mới diệt được niệm xấu.”

   Chương 30
   Lánh Xa Lửa Dục
   Ðức Phật dạy: “Người hành Ðạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu Ðạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa.”

   Sau đây là bài giảng của Thầy Thích Viên Giác về „Quán Tưởng Chân Chánh Thắng Được Sắc Dục“.

   Chương 29
   I. Chánh Văn
   Ðức Phật dạy: “Phải thận trọng đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu (bắt buộc) phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa môn sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người (nữ) già như mẹ, người (nữ) lớn tuổi (hơn mình) như chị, người (nữ) nhỏ (hơn mình) như em gái, đứa bé (gái) như con, sinh khởi tâm cứu độ họ được giải thoát”. Như vậy liền diệt được ý niệm xấu đối với nữ nhân

   II. Ðại Ý
   Ðức Phật dạy phương pháp đề phòng niệm xấu và diệt trừ ý niệm xấu đối với nữ nhân.

   III. Giảng Nghĩa
   Tiếp theo chương 28, chương này Ðức Phật vẫn cảnh giác người tu hành đề phòng nữ sắc, nhưng khác với chương trước, chương này đề cập đến cách thức đối phó với người nữ, có 2 phần:
   1- Ðối với người nữ, không nên nhìn ngắm và nói chuyện. Ðây là phương pháp tiêu cực, nhưng có hiệu quả đối với những tâm tư yếu đuối. Ðiều tốt cho một người dễ phạm tội là cách ly môi trường phạm tội. Thường thì không có cảnh (đối tượng) thì tâm không được kích thích, gợi ý nên ít bị lôi cuốn, giao động. Nếu tâm ý tác ý mà không có đối tượng thực tế, cũng đễ chế ngự hơn.
   2- Khi phải tiếp xúc với người nữ, thì phải giữ tâm ngay thẳng và suy nghĩ rằng:
   – Giống như hoa sen ở trong bùn mà không nhiễm mùi bùn, ta là Sa môn giữa cuộc đời ô trược không bị nhiễm ô. Ðây là cách tự kỷ ám thị để nâng cao tâm hồn, rũ bỏ niệm xấu.
   – Quán tưởng thân thuộc, coi người già như mẹ, lớn như chị, nhỏ như em, bé như con. Ðây là phương thức chuyển hóa tư tưởng mang tính tích cực; coi họ là đối tượng thân thuộc cần được giúp đỡ, cần được cứu khổ.
   Trong kinh Trung Bộ (Kinh An Trú Tâm) cũng có đề ra phương pháp quán tưởng để chuyển hóa dục tâm, gồm 5 cách:
   1- Khi có tư duy liên hệ đến dục… khởi lên, cần phải tác ý đến một đối tượng khác, hướng tư duy qua một đối tượng khác để xóa đối tượng dục. Ví như người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật một cái nêm khác (ra khỏi khúc cây).
   2- Nếu không có kết quả, tư duy dục vẫn đeo bám thì cần phải quán sát đến sự nguy hiểm của các dục đó. Ví như một người bị một xác rắn, một xác chó hay một xác người đeo vào cổ, người ấy ghê tởm vứt ra.
   3- Quán sát nguy hiểm của các dục vẫn không có kết quả, thì nên bỏ qua, đừng nên nghĩ đến đối tượng dục đó nữa; giống như người không muốn nhìn một vật, họ quay mặt đi chỗ khác.
   4- Nếu vẫn không có kết quả, thì quan sát hành tướng của dục, sự sinh khởi, sự an trú của dục, dần dần dục niệm tan biến, như người đang đi tự hỏi sao ta đi mau? nên đi chậm lại, người ấy đi chậm lại …
   5- Nếu vẫn không có kết quả, dục niệm vẫn khởi lên, phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, dùng tâm chế ngự tâm, nhờ vậy dục niệm được đoạn trừ tức là sử dụng ý chí tối đa.
   IV. Nhận Xét Và Kết Luận
   1) Phương thức đề phòng niệm xấu đối với nữ nhân là không nên nhìn ngắm, nói chuyện với người nữ.

   2) Phương thức chuyển hóa tư duy khi quan hệ với người nữ là:
   – Tự ví mình như hoa sen gần bùn mà chẳng nhiễm mùi của bùn.
   – Quán tưởng người nữ như là thân nam của mình, là đối tượng để mình cứu độ.
   Phương pháp diệt trừ niệm xấu đối với nữ nhân như trên, tích cực và hiệu quả đối với con đường tu tập.

   Thiện Nhân chúc bạn tìm được giải pháp tối thắng nhất cho chính mình.

 22. Ngọc Nga

  Chào anh Tô Hùng Cường-Thiện Minh

  Vô tình đọc những dòng tâm sự cuộc đời đầy biến động nhưng cũng rất nhiệm màu trải dài suốt quãng thời gian từ lúc anh trưởng thành đến bây giờ, tôi đoán anh cũng trên dưới 40 tuổi. Điều đáng ngạc nhiên là tôi đã từng chứng kiến một người có những điểm trùng khớp trong cuộc sống giống y như anh vậy. Cũng tên họ là THC nhưng sinh hoạt ở Hội Thánh Tin Lành Emmanuel, phụ tá mục sư Đinh thanh Hùng ở tp HCM cách đây đã 5-6 năm. Không lẽ anh và người đó là một…Anh có thể hồi âm cho tôi biết rõ được không? Nếu đúng vậy thì qúa mầu nhiệm và lạ kỳ…Địa chỉ mail của tôi: [email protected].

  Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh.
  Nguyễn Ngọc Nga

  Reply
 23. Tô Hùng Cường

  Nam Mô A Di Đà Phật chào chị Nguyễn Ngọc Nga,

  Tôi định mail thẳng cho chị qua địa chỉ mail mà chị đã cho. Nhưng tôi nhận thấy viết vài dòng giải thích cho chị qua ĐVCT cũng là một hình thức phát lồ (sám hối) trước mọi người, đồng thời để tự răn mình không tái phạm và cũng làm một tấm gương giúp người khác ngăn ác làm lành…

  Tôi chính là THC, người đã từng sinh hoạt ở HT Tin Lành Emmanuel khoảng đầu năm 2007. Trước đó hơn 10 năm, khi VN mới mở cửa, tôi là 1 trong 3 người VN đầu tiên du học Newzealand, khi kết thúc khoá học tiếng Anh, tôi qua Úc và đã gây tạo một ác nghiệp nghiêm trọng: Thiết lập một tổ chức buôn bán lậu những mặt hàng bất chính như quần áo (đồ hiệu), điện tử được đánh cắp, đặc biệt hơn cả là buôn bán ma túy(heroin). Thời gian gieo rắc “cái chết trắng”rất ngắn(vài tháng)nhưng hậu quả thì…tôi không cần viết ra đây vì ai cũng biết rất rõ rồi…Lợi nhuận khổng lồ cùng với sự lôi kéo của các bạn bè xấu giúp tôi gia nhập, tập tành những thói hư nghiện ngập nặng nề như:Hút bạch phiến, đi vũ trường, cờ bạc trong casino…Khi xài hết số tiền bất chính đó,ý thức được sự trừng phạt của pháp luật Australia, tôi trở về VN xin làm phóng viên báo CAND ở HN. Tuy đồng tiền làm ra chính đáng nhưng chỉ để phục vụ cho việc nghiện ngập đeo đẳng, ám ảnh kéo dài (môi trường VN lại càng khó dứt hơn nữa). Không lối thoát, rồi ba lần bảy lượt bị kỷ luật bởi tội bài bạc, tôi chán nản nghỉ việc nộp đơn phỏng vấn trúng tuyển làm nhân viên tập đoàn Star Cruise – Tập đoàn tàu biển lớn thứ 3 trên thế giới kinh doanh về lĩnh vực du lịch-casino trên biển. Cũng vẫn bị quả báo nghiện ngập bám đuổi như hình với bóng. Thời gian này tôi gặp và quen (bà xã sau này) – Chắc cũng nợ nần tôi dữ lắm ở kiếp trước đây – nên tôi nghĩ chắc lập gia đình thì tôi thoát khỏi quả báo ghê gớm kia.

  Nhưng tôi đã lầm, sau khi kết hôn, không những không bỏ được tôi còn bị qủa báo hiếm muộn đường con cái…Linh tính mách bảo sao đó mà vợ chồng tôi tự nguyện quyên tiền làm 1 số việc từ thiện…may mắn thay sau đó chúng tôi đã sinh được cháu trai đầu lòng, vậy là tôi bắt đầu dấn bước tìm hiểu về Đạo. Đầu tiên là Cao Đài, sau đó gia nhập đạo Tin Lành. Đây chính là thời điểm mà chị Ngọc Nga đã vô tình gặp tôi khi đi sinh hoạt trong HT. Nhưng thú thực với chị và mọi người, trong thời gian này, tôi vẫn trong vòng kiềm toả của cám dỗ(quả báo)ma quái kia. Không có nó không làm ăn gì được, thèm nhớ ghê gớm lắm. Miệng thì vanh vách Lời Chúa, Kinh Thánh làu làu. Nhưng ngày thì phải đủ mấy cữ (heroin, thuốc lắc, Amphatamine…) Đạo và Đời đối nhau chan chát…Thất vọng, bất lực cùng cực…Tuy nhiên, tôi cũng rất thành tâm cố gắng từ bỏ, cho đến khi sự cố gắng đến đỉnh điểm của tuyệt vọng. Gia đình, cha, mẹ, anh em, vợ và bản thân…cũng bất lực và buông xuôi…thì sự mầu nhiệm xảy đến như tôi đã từng chia sẻ, tâm sự ở những comment trên với TT, TLPT, TN.

  Chắc chị ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi hay về việc tôi cải Đạo? Đối với tôi,khái niệm về từ “cải Đạo”không hề có. ĐẠO chỉ có MỘT. Nếu có khác thì chỉ là sự thị hiện khác nhau để giáo hoá chúng sinh của chư Phật, Bồ Tát cho phù hợp với phong tục, phong thổ, tập quán của con người mà thôi. Đến bây giờ Tôi cũng vẫn rất tin kính Chúa. Theo suy nghĩ của tôi, Đức Giêsu cũng chính là hoá thân của bậc Đại Bồ Tát để dạy bảo, giáo hoá con người trên vùng đất Israel.

  Điều mầu nhiệm mà tôi không thể giải thích, đó chính là sự thị hiện lạ kỳ và phương thuốc tâm linh đã giải phóng tôi hoàn toàn thoát khỏi nghiệp báo những nghiện ngập dai dẳng gần 20 năm trời. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, sự bấu víu duy nhất là bức hình Đức Địa Tạng mà tôi toàn tâm toàn ý hoạ vẽ. Vấn đề này tôi đã thắc mắc chia sẻ trực tiếp với anh Tịnh Thái trong một lần gặp gỡ anh tại chùa Vạn Đức. Những cảm giác tâm lý thèm nhớ ma tuý (cờ bạc,rượu chè…) hoàn toàn biến mất,thay vào đó là trạng thái cảm giác sợ hãi,chán ghét,ghê ghê khi nhớ tới hoặc nhìn thấy những thứ đó. Mầu nhiệm là ở chỗ này, nếu không thì thế gian đã có hàng bao triệu người đã thoát khỏi đại nạn ghê gớm này rồi phải không chị?

  Từ đó vợ chồng tôi có duyên may (như một sự sắp đặt) khi gặp pháp môn niệm Phật bởi một vị thiện tri thức đã tu học lâu năm tới nhà tặng tượng Phật, kinh Phật, dẫn dắt khai tâm mở trí cho tôi…Sự biến chuyển của tôi khiến nhiều người trong gia đình tôi rất ngạc nhiên và họ từ từ quy y giống như tôi vậy.

  Hiện tại thì tôi đã hoàn toàn rũ bỏ những vô minh trước đây, nhưng vẫn phải đối phó nhiều thử thách, cám dỗ khác trong cuộc sống hằng ngày. Khi gặp những tình huống khó xử (để cân bằng, hài hoà giữa Đời và Đạo) tôi đt chia sẻ, nhờ anh Tịnh Thái đóng góp ý kiến để cân nhắc xử lý sự việc cho êm đẹp.

  Hy vọng hồi âm của tôi phần nào giải toả những thắc mắc của chị. Chúc chị an lạc, vững tin trong giáo pháp của Phật Đà.

  A-Di-Đà-Phật

  Thiện Minh

  Reply
 24. lýhai

  A Di Đà Phật

  Kính gởi Cư sĩ Viên Trí. Xin hỏi cư sỉ nếu một người có tâm nguyện theo Phật nhưng vì nhiều lý do khách quan không đi chùa quy y được. Vậy chưa quy y có được xem là Phật tử không?

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Xin chào Lý Hai

   Câu hỏi tương tự như bạn thì VT nhớ có trả lời qua nhiều lần, nằm rải rác đâu đó cũng trên trang nhà này, tiếc là không nhớ rỏ đường link cho nên hôm nay phải gõ lại từ đầu vậy.

   Nói chung thì bạn đã có tâm nguyện theo Phật là điều đáng mừng, nếu chưa quy y thì khi nào có cơ hội thuận tiện nên đến chùa để quý thầy ở đó làm lể quy y cho. Trong thời gian bạn chưa có điều kiện thuận tiện để đến chùa quy y thì bạn ở nhà nếu có bàn thờ Phật thì thắp ba nén hương (nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về Phương Tây) mà thành tâm cung kính lể bái sau đó đọc bài kệ Tam Tự Quy Y (Phần số 6) trong bài Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày.

   Chữ quy y cũng giống như chữ Nam Mô. Trong câu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là: Con xin quay về nương tựa nơi Đức Phật A Di Đà, con xin thành tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, con xin giao phó thân tâm, tánh mạng nơi Đức Phật A Di Đà…

   Hôm trước VT có ví dụ việc quy y Tam Bảo giống như người học lái xe, nếu như bạn dùng tiền để mua bằng thì vẫn có bằng lái nhưng không thể chạy được vì sẽ đụng chết người ta. Nếu như bạn biết lái xe nhưng không có bằng thì sẽ gặp phiền phức khi cảnh sát hỏi thăm. Chính vì thế cho nên nếu bạn biết lái xe mà cũng thi đậu lấy bằng thì mọi việc đều tốt lành cả. Khi bạn đến chùa làm lể quy y tam bảo thì sẽ được quý Tăng Ni Phật Tử đều nhìn nhận bạn là Phật Tử, có pháp danh đã quy y Tam Bảo. Thế nhưng bạn có thật sự quy y Tam Bảo hay không thì điều này chỉ có Phật biết và tâm bạn là biết mà thôi.

   Từ lúc quy y Tam Bảo rồi thì mỗi khi gặp hình tượng Phật (trang ảnh pho tượng Phật) thì mình sẽ quy y bằng cách thành tâm cung kính lể bái như là Đức Phật vậy. Mỗi khi gặp hình tượng Pháp (kinh sách băng đỉa Phật Pháp…) thì mình sẽ quy y (quay về nương tựa) bằng cách thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, đúng như lời mà tu hành. Mỗi khi gặp hình tượng Tăng (Tăng đoàn của Phật:Tăng Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di…) thì mình sẽ quy y bằng cách thành tâm cung kính lễ bái (cúi đầu hay chấp tay xá cũng được) và quay về nương tựa bằng cách nghe những gì họ giảng nói hoặc xem những gì họ làm rồi bắt chướt làm theo. Đó là VT nói cái phần cạn, dể hiểu nhất, sau này từ từ bạn sẽ tìm hiểu thêm về ý nghĩa của quy y tam bảo theo nghĩa sâu xa hơn (Phật Pháp Tăng = Giác Chánh Tịnh).

   Riêng đối với Tịnh Độ Tông, khi nói đến Phật thì người ta liền nghĩ ngay đến Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Muốn quy y với Phật A Di Đà thì hãy phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc và thường xuyên cung kính đảnh lể Ngài, tưởng nhớ đến Ngài và niệm danh hiệu Ngài. Quy y Pháp có nghĩa là trong tâm luôn thọ trì pháp môn niệm Phật (bằng cách trì danh niệm Phật). Quy y Tăng cũng có nghĩa là con xin thành tâm cung kính đảnh lể và quay về nương tựa nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (Chư Thánh Chúng, Thượng Thiện Nhân nơi cõi Tây Phương Cực Lạc).

   Phần trên xem như VT đã lược sơ để bạn hiểu đại khái về ý nghĩa của việc quy y nhưng cũng chưa thể trả lời được câu hỏi của bạn vì cần phải hiểu thêm về biêt nghiệp dị kiến.

   Biệt nghiệp dị kiến là như thế nào? Ví dụ như cũng cùng là một con cá chiên nhưng nếu mang thả xuống hồ thì những con cá khác sẽ nhìn thấy và sanh buồn tủi, lo sợ, tại sao cha mẹ, anh chị em của mình lại chết thảm thương đến như thế nhưng đối với con mèo thì sẽ thấy đó là thức ăn rất ngon. Cũng cùng là một cô gái đẹp nhưng đối với anh chàng thanh niên thì xem như một bông hoa biết nói, nhìn lâu sẽ dễ bị ngất ngây, siêu hồn lạc phách nhưng đối với cô gái khác thì xem có thể sẽ ngưỡng mộ hay ganh tỵ vì nhan sắc kia, Diêm Vương thì xem đó là một “hồn ma mang thây”, cô tiên nữ thì xem đó là một gã phàm phu, nhục thân bất tịnh, thọ mạng ngắn ngủi…

   Bây giờ trở lại câu hỏi của bạn:”chưa quy y có được xem là Phật Tử không?” Khi hiểu được biệt nghiệp dị kiến rồi thì chắc hẳn là bạn biết rõ khi bạn chưa quy y thì tất cả những người đời và người tu nhưng vẫn còn là phàm phu thì sẽ không xem bạn là Phật Tử, không nhìn nhận bạn là Phật Tử. Tuy nhiên dưới cái nhìn của Phật và Bồ Tát thì vẫn xem bạn là Phật Tử (Con Của Phật) bởi vì Phật là đấng tối cao giác ngộ, là thiên nhân chi đạo sư (thầy dạy khắp trời người), tứ sanh chi từ phụ (cha lành chung 4 loài: thai, noãn, thấp, hóa). Qua câu nói cha lành chung 4 loài thì bạn đủ biết cho dù bạn không quy y thì Phật vẫn xem bạn là con của Phật. Con của Phật thì chỉ có hai loại, một là con ngoan, chịu quy y, chịu quay về với Phật, hai là con hư (không ngoan), không chịu quy y, không chịu quay về với Phật, một phần cũng vì vô minh, không đủ phước duyên để gặp Phật Pháp nên không biết Phật là ai và cũng không biết mình là con của Phật. Cho dù là con ngoan hay con hư thì vẫn là con của Phật cho nên Phật vẫn thương yêu như nhau, đối xử bình đẳng, không phân biệt. Chỉ là đối với con ngoan (đã quy y) thì Ngài sẽ vui mừng, hoan hỉ khi thấy con đã chịu quay đầu trở về. Đối với con hư (chưa quy y) thì Ngài vẫn hằng mong sao có một ngày chúng sớm nhận ra và quay về với Ngài để được lên bờ giải thoát, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, không còn phải đắm chìm trong biển khổ luân hồi sanh tử nữa. Điều này VT nói là dựa theo ví dụ Gã Cùng Tử trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa:

   2.- Thế-Tôn! chúng con hôm nay xin nói thí-dụ để chỉ rõ nghĩa đó.

   Thí như có người tuổi thơ bé, bỏ cha chốn đi qua ở lâu nơi nước khác, hoặc mười, hai mươi đến năm mươi năm; người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ, giong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần tình cờ về bổn-quốc.

   Người cha từ trước đến nay, tìm con không được bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giầu lớn của báu vô-lượng, các kho đụn, vàng, bạc, lưu-ly, san-hô, hổ-phách, pha-lê, châu v.v… thảy đều đầy tràn; tôi tớ, thần tá, lại dân rất đông, voi, ngựa, xe cộ bò dê nhiều vô-số. Cho vay thâu vào lời lãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều.

   Bấy giờ, gã nghèo kia dạo đến các tụ-lạc, trải qua xóm làng, lần hồi đến nơi thành của người cha ở.

   Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn năm mươi năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói việc như thế, chỉ tự suy nghĩ già nua và có nhiều của cải, vàng bạc, trân báu, kho đụn tràn đầy, không có con cái, một mai mà chết mất thời của cải tản thất không người giao phó. Cho nên ân-cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ: Nếu ta gặp được con ủy-phó của cải, thản nhiên khoái-lạc không còn sầu lo.

   3.- Thưa Thế-Tôn! Bấy giờ gã cùng-tử làm thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến nhà người cha bèn đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư-tử, ghế báu đỡ chân, các hàng Bà-la-môn, sát-đế-lợi, cư-sĩ đều cung-kính bao quanh. Trên thân ông đó dùng chuổi ngọc chân-châu giá trị nghìn vạn để trang-nghiêm, kẻ lại-dân tôi-tớ tay cầm phất-trần trắng đứng hầu hai bên. Màn báu che trên, những phan đẹp thòng xuống, nước thơm rưới đất, rải các thứ danh hoa, các vật báu chưng bày, phát ra, thâu vào, lấy, cho v.v… có các sự nghiêm sức dường ấy, uy-đức rất tôn-trọng.

   Gã cùng-tử thấy cha có thế lực lớn liền sanh lòng lo sợ, hối-hận về việc đến nhà này, nó thầm nghĩ rằng: ‘Ông này chắc là vua, hoặc là bậc đồng vua, chẳng phải là chỗ của ta làm thuê mướn được tiền vật.

   Chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ được đồ mặc vật ăn, nếu như ta đứng lâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm’. Gã nghĩ như thế rồi, liền chạy mau đi thẳng.

   4.- Khi đó, ông Trưởng-giả ngồi nơi tòa sư-tử thấy con bèn nhớ biết, lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng: ‘Của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi, ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp được, nay bỗng nó tự đến rất vừa chỗ muốn của ta, ta dầu tuổi già có vẫn tham tiếc’. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại.

   Lúc ấy, kẻ sứ-giả chạy mau qua bắt, gã cùng-tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: ‘Tôi không hề xúc phạm, nhân sao lại bị bắt?’ Kẻ sứ-giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về. Khi đó gã cùng-tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải chết, lại càng sợ-sệt mê ngất ngã xuống đất.

   Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ-giả rằng: ‘Không cần người đó, chớ cưỡng đem đến, lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại đừng nói chi với nó’.

   Vì sao? Cha biết con mình chí ý hạ-liệt, tự biết mình giầu sang làm khiếp sợ cho con. Biết chắc là con rồi mà dùng phương-tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sứ-giả nói với cùng-tử: ‘Nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý’.

   Gã cùng-tử vui mừng được điều chưa từng có, từ dưới đất đứng dậy, qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc.

   5.- Bấy giờ ông Trưởng-giả toan muốn dụ dẫn người con mà bày chước phương-tiện, mật sai hai người, hình sắc tiều tụy không có uy-đức: ‘Hai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng-tử, nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Gã cùng-tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm. Nếu nó có hỏi muốn sai làm gì? Thời nên nói với nó rằng: ‘Thuê người hốt phân, chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm.’ Khi đó hai người sứ liền tìm gã cùng-tử, rồi thuật đủ việc như trên.

   5.- Bấy giờ gã cùng-tử trước hỏi lấy giá cả liền đến hốt phân. Người cha thấy con, thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác ông ở trong cửa sổ xa thấy con ốm-o tiều-tụy, phân đất bụi-bặm dơ-dáy không sạch. Ông liền cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn-màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách trỉn dơ, bụi đất lấm thân, tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ, bảo những người làm rằng: ‘Các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ!’ Dùng phương-tiện đó được đến gần người con.

   Lúc sau lại bảo con rằng: ‘Gã nam-tử này! Ngươi thường làm ở đây đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi; những đồ cần dùng như loại bồn, chậu, gạo, bột, muối, dấm, ngươi chớ tự nghi ngại. Cũng có kẻ tớ già hèn hạ, nếu cần ta cấp cho, nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chớ có sầu lo’.

   Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi thì trẻ mạnh, ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối khi trễ nải giận hờn nói lời thán oán, đều không thấy ngươi có các điều xấu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhẫn sau như con đẻ của ta. Tức thời Trưởng-giả lại đặt tên cho cùng-tử gọi đó là ‘con’.

   Khi đó gã cùng-tử, dầu mừng việc tình cờ đó song vẫn còn tự cho mình là khách, là người làm công hèn, vì cớ đó mà trong hai mươi năm thường sai hốt phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào không ngại sợ, nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ.

   7.- Thế-Tôn! Bấy giờ Trưởng-giả có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết mới bảo cùng-tử rằng: ‘Ta nay rất nhiều vàng bạc, trân, báu, kho đụn tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài dùng ngươi phải biết hết đó. Lòng ta như thế, ngươi nên thể theo ý ta.

   Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn là không khác, nên gắng dụng tâm chớ để sót mất’.

   Khi ấy cùng-tử liền nhận lời bảo-lãnh biết các của vật, vàng, bạc, trân, báu và các kho tàng, mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn, chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm chí hạ-liệt cũng chưa bỏ được.

   8.- Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông-thái trọn nên chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Ðến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc-vương, quan đại-thần, dòng sát-lợi, hàng cư-sĩ, khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng: ‘Các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sinh ra, ngày trước trong thành nọ, bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở, hơn năm mươi năm, nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó. Nó thực là con ta, ta thực là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là của con ta có, trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết.’

   Thế-Tôn! Khi đó gả cùng-tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: ‘Ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báu này tự nhiên mà đến’.

   9.- Thế-Tôn! Ông phú Trưởng-giả đó là đức Như-Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Ðức Như-Lai thường nói chúng con là con.

   Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm câu chuyện quỷ la sát và chuyện thọ trì Tam Quy Ngủ Giới mà năm trước VT có kể với liên hữu Tuệ An ở đây. Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 25. lyhai

  A Di Đà Phật
  Cám ơn VT đã cho con biết thêm nhiều điều bổ ích, hiện tại con đang xa nhà nên khi nào có điều kiện con sẽ đi.
  A Di Đà Phật

  Reply
 26. dương

  Admin cho em hỏi tứ diệu đế thực hành thế nào ạ. Em lên mạng tìm nhưng chả thấy cách thực hành gì cả.

  Cho em xin hỏi về vấn đề tái sanh ạ.theo đạo phật thì ai chết cũng phải tái sanh đúng không ạ.nhưng nếu thần thức không muốn tái sanh có được không ạ.và nếu không tái sanh có sao không ạ

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Thân chào bạn Dương nhé,

   Về tứ diệu đế thì hôm trước VT có trình bày sơ lượt ở đây.

   Con người sau khi chết tùy theo nghiệp mà đi thọ sanh. Thiện nghiệp thì về tam thiện đạo (Atula, Người, Trời), Ác nghiệp thì về tam ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Nếu không muốn tái sanh thì trừ phi bạn phải là người sạch nghiệp (không có thiện nghiệp và ác nghiệp). Nhưng hỡi ơi, Phật nói:” nếu như nghiệp mà có hình tướng thì cả cái hư không (rộng lớn không biên giới) cũng không thể dung chứa” (vì tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay).

   Hơn nữa đâu phải thần thức (linh hồn) của bạn tỉnh táo sáng suốt để biết đường đi tái sanh và tự chọn nơi con nhà đế vương. Như vậy thì có mấy ai chịu làm thân heo chó bao giờ? Trường hợp đọa vào thân heo sẽ có một câu chuyện giống như trong bài Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh.

   Nếu như bạn không muốn tái sanh trong lục đạo luân hồi nữa thì…cũng có thể tu Thiền nhưng thiết nghĩ Tu Thiền Thời Nay Khó Thành Tựu. Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì hãy nên Niệm Phật Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc để cuối cùng được Vãng Sanh Tây Phương thì sẽ thoát vòng sanh tử luân hồi, ly khổ đắc lạc. (Vãng sanh không phải là chết mà là còn sống, thần thức sáng suốt tỉnh táo, niêm Phật, thấy Phật đến rướt thần thức về Tây Phương Cực Lạc, chỉ bỏ lại nhục thân bất tịnh này như cởi bỏ chiếc áo củ rách mà thôi, sau đó thần thức sẽ hóa sanh nơi hoa sen và sẽ sống lâu vô lượng thọ cho đến ngày thành Phật).

   Nam Mô A Di Đà Phật

 27. mỹ lệ

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Dạ chào chú Viên Trí, con có một vài thắc mắc mong chú giải đáp giùm con ạ. Là con có bà nội, nội con năm nay cũng đã 87 tuổi rồi ạ. Nội con giờ cũng đã già rồi nên con sợ bà phải ra đi. Chú cho con hỏi là vì công việc nên con phải đi làm xa nhà, nếu lỡ may sao này nội con mất, con muốn niệm phật cho nội con trong vòng 49 ngày thì con phải làm sao ạ, vì công việc con không thể nghỉ nhiều ngày được ạ. Con tính là sẽ làm một cái bàn nhỏ trong phòng trọ để hình Tây phương tam thánh cùng với tấm hình của nội con niệm phật hằng ngày ngoại trừ thời gian làm việc ra, rồi hồi hướng cho nội. Như vậy được không chú. Con tính hơi xa nhưng con nghĩ nên chuẩn bị trước là vừa, mong chú giải đáp giùm con ạ. Con nên đọc kệ hồi hướng như dưới đây được không chú.
  Chú à, con có đọc trên mạng bài kệ hồi hướng là:
  Nguyện đem công đức này
  Trang nghiêm phật tịnh độ
  Trên đền bốn ơn nặng
  Dưới cứu khổ tam đồ
  Nếu có ai thấy nghe
  Đồng phát lòng bồ đề
  Hết một báo thân này
  Đồng sanh cực lạc quốc.
  Cho con hỏi là nếu con niệm phật, hay làm bất cứ việc thiện nào thì con đọc bài kệ này. Như vậy cha mẹ, anh chị em còn sống của con có được phước đức gì không ạ, hay chỉ giành cho người đã mất. Mong chú hoan hỉ giải đáp giúp con ạ.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Reply
  • Cư Sỉ Viên Trí

   A Di Đà Phật – Chào bạn Mỹ Lệ,

   Sau khi làm các việc thiện lành hay tụng kinh niệm Phật xong thì mình đọc bài kệ hồi hướng đó là đúng rồi. Bạn có thể tham khảo thêm trong bài Vì Sao Sau Khi Tụng Kinh, Niệm Phật Chúng Ta Phải Hồi Hướng?, hôm trước VT cũng đã trả lời Diệu Trúc gần giống như vậy ở đây.

   Trong câu nói “trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường” đã bao hàm ý nghĩa rất rộng sâu, thiết nghĩ đã đầy đủ, viên mãn lắm rồi, không cần thêm bớt hay điều chỉnh gì nữa. Tuy nhiên tùy từng trường hợp và hoàn cảnh riêng của mỗi người, nếu cảm thấy chưa diển đạt hết tâm nguyện của mình thì cũng có thể bổ sung thêm cho phù hợp nhằm ngụ ý nhấn mạnh, đại khái như là:”Và cũng nguyện mang công đức này xin chư Phật chứng minh cho con được hồi hướng đến: các chư vị oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước của con, cha mẹ hiện đời và cửu huyền thất tổ, anh chị em, bà con bạn bè…(nói chung là pháp giới chúng sanh). Ngưỡng mong tất cả đều được âm siêu dương thới, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tịnh Độ”

   Công đức niệm Phật bất khả tư nghì, có thể khiến cho kẻ còn người mất đều được lợi ích. Điều này bạn có thể tham khảo thêm trong bài Những Chuyện Niệm Phật Cảm Ứng Thấy Nghe và trong bài Niệm Phật Cứu Chủ Khỏi Đọa Địa Ngục.

   Tuy nhiên người nhận được công đức do hồi hướng thì sẽ không nhiều bằng tự bản thân người đó niệm Phật. Do đó thượng sách hơn hết là nên khuyên người đó hãy phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu ở xa thì nên gọi điện thoại hay gửi thơ, tìm các bài pháp về Tịnh Độ như là Khuyên Người Niệm Phật của cư sỉ Diệu Âm Úc Châu để gửi cho thân nhân và khuyên thân nhân niệm Phật.

   Nên biết rằng Gặp Được Kinh Vô Lượng Thọ & Pháp Môn Niệm Phật Là Người Đã Cúng Dường Vô Số Chư Phật Quá Khứ. Do đó chỉ những người nào trong nhiều đời nhiều kiếp về trước đã tích lũy rất nhiều thiện căn phước đức nhân duyên thì đời này mới có cơ hội GẶP và TIN được pháp môn niệm Phật. Khi mà mình khuyên người ta niệm Phật chưa được có thể là do người ta còn thiếu chút xíu phước duyên nữa cho nên mình cần nên hồi hướng thêm cho họ (mỗi ngày thì càng tốt), cũng có thể là do mình không có phương tiện khéo hoặc không có duyên với họ cho nên cần thỉnh quý thầy ở chùa hoặc Ban Hộ Niệm đến nhà để khai thị, trợ giúp.

   Chính vì thế cho nên mỗi ngày mình niệm Phật để cho người ta nghe chính là góp phần tăng thượng duyên vậy và cũng là gieo chủng tử, câu thánh hiệu A Di Đà Phật vào tâm thức họ. Khi mà thiện căn tăng trưởng, phước báo tròn đầy, nhân duyên hội tụ thì họ sẽ phát tâm niệm Phật như là câu chuyện Niệm Phật Cứu Được Thân Nhân Ở Địa Ngục và câu chuyện Té Xuống Kinh Rạch Niệm Phật Được Cứu.

   Bạn còn công việc làm thì cứ tiếp tục đi làm. Pháp môn niệm Phật không nhất thiết phải lên núi ẩn cư hay bế môn nhập thất mà có thể vừa làm vừa niệm Phật như là câu chuyện Làm Việc Nặng Niệm Phật Được Vãng Sanh.

   Còn về chuyện bà nội 87 tuổi thì tốt hơn hết là nên khuyên bà xả bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương như đã nói ở phần trên. Khi bà nội bị bệnh, sắp lâm chung thì bạn nên theo sự hướng dẫn trong các bài viết sau:
   1:Gia Quyến Nên Làm Gì Khi Người Bệnh Đã Bị Bác Sĩ “Chê”?
   2:Trợ Giúp Người Khi Lâm Chung
   3:49 Ngày Sau Khi Chết Gia Quyến Nên Làm Gì?

   Bạn đã có duyên lành đến với nơi đây là đạo tràng tu Tịnh Độ thì cũng nên biết rằng Người Niệm Phật Không Mong Cầu Phước Báu Thế Gian mà Người Niệm Phật Chỉ Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc để cuối cùng được Vãng Sanh Tây Phương mà thôi. Xin mạn phép được trích dẫn lời khai thị của Tổ Sư Thiện Đạo – Liên Tông Nhị Tổ:

   Thường ngày chúng ta niệm Phật, tâm miệng không đồng nhau, giả tín hư nguyện, trong tâm luôn quyến luyến vướng bận, tuyệt đối chẳng phải vì việc lớn sanh tử, mà chỉ là tất cả lợi ích thế gian; khi vừa đến cửa ải sanh tử, thì nhìn không thấu, buông bỏ không được, lo lắng đầu này, dính mắc đầu kia, nhưng tuyệt nhiên không cầu chết, tuyệt đối không hề cầu chết sớm một chút, để sớm ngày vãng sanh. Cho nên, tuyệt đại đa số người niệm Phật đem của báo giá trị liên thành, chỉ để đổi thành một cục đường. Do đó niệm Phật chỉ thành phước báo trời người, tạo thành oan nghiệp cho đời thứ ba, mãi mãi ở trong luân hồi, chịu khổ không cùng.

   Hy vọng giúp ích phần nào cho bạn nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 28. dương

  Admin em có điều này chưa hiểu đó là chú của em chết từ hồi còn nhỏ đến giờ sao thần thức vẫn chưa bị nghiệp chuyển đi tái sanh ạ.bây giờ vẫn còn ở ta bà

  Reply
 29. dương

  À thì ra là vậy, vậy tất cả những con ma này đều là ngạ quỷ đúng không ạ? Em còn 1 câu hỏi cuối cùng này ạ, đó là khi mà vãng sanh tây phương cực lạc rồi trí nhớ có bị mất đi không? Có còn nhớ tên mình và còn nhớ ta bà không ? Mong admin trả lời đúng sự thật ạ.

  Reply
  • Hướng Đạo

   Gửi bạn Dương

   Theo mình thấy thì trong bài Vãng Sanh Tây Phương có nói:

   Pháp môn Niệm Phật không có sinh tử, vãng sanh không phải là chết, vãng sanh là sống mà ra đi. Còn chết là không thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này còn gọi là pháp môn “không sanh, không diệt”. Vì trong lúc vãng sanh quý vị rất tỉnh táo và thấy Phật tới rước rồi theo Phật ra đi. Lúc đó cái xác tạm bợ của thế gian này không còn dùng nữa. Sau khi lên đến cõi Tây Phương Cực Lạc quý vị sẽ được một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ y như đức Phật A Di Ðà. Như vậy tuyệt đối không phải chết.

   Qua đó cho thấy vãng sanh giống như là một người bần cùng lam lũ ở một vùng quê nghèo (ta bà) sau đó cởi bỏ bộ áo cũ rách (thân xác) rồi ĐI SANG một thành phố lớn (cõi cực lạc) ở trong ngôi biệt thự sang trọng, mặc vào bộ áo mới do đó những chuyện khi xưa ở vùng quê nghèo vẫn còn nhớ chứ sao lại quên? Chẳn những nhớ được kiếp này mà còn nhớ được rất lâu xa, nhiều kiếp về trước của mình… Điều này bạn có thể xem lại trong kinh Vô Lượng Thọ hoặc tham khảo thêm ở các bài viết sau:

   1:Vãng Sanh Đã 3 Ngày Sống Lại Kể Về Thế Giới Cực Lạc
   2:Vãng Sanh Về Cực Lạc Sẽ Đắc Sáu Thứ Thần Thông

   A Di Đà Phật

 30. Nhât Minh

  thấy cư sĩ viên trí, thấy tình thái ơi cho con hỏi một cái. Ngoai nguyen thu 18 cua duc phat luc lam chung niem danh hieu nhat tam bat loan 10 lan ra thi duoc vang sanh. Con còn nghe nói đến trường hợp lỡ chết rồi mang thân trung ấm vẫn vãng sanh được. ví dụ khi làm chúng con cố gắng hết sức niệm 10 niệm trở lên. Còn khi mang thân trung ấm sẽ thấy 6 loại ánh sáng mờ nhạt của luân hồi và 1 vài ánh sáng rực rỡ của đức phật. Lúc này mình có thể vừa niệm phật vừa bay đến ánh sáng rực rỡ đó được ko thầy.Còn nghe nói lúc lâm chung mình sẽ rơi vào trạng thái chân tâm gì gì đó. ko còn nhớ đến niệm phật, nhưng lại có nghe nói có người mang thân trung ấm họ vẫn có thể nhớ đến niệm phật được là sao vậy thầy.

  Reply
  • Anhphuvan

   Chào bạn, lại gặp bạn lần nữa, có lẽ có duyên thật.
   Trong lúc đợi đc các vị thiên tri thức cao hơn giải thích, xin hoan hỷ cho mình đóng góp ít lời
   Trường hợp mang thân trung ấm vẫn đc vãng sanh là hi hữu, là hiếm có, là như đất trên ngón tay so với cả trái đât to lớn vĩ đại này. Vì sao, vì những ng đó khi chết r thì “tịnh nghiệp” mới “may mắn” viên mãn hoàn thành nên vẫn đc Phật gia bị để thần thức nhớ đến niệm Phật và về Tây Phương. Phải biết rằng, họ đã gieo trồng thiện căn phước đức sâu dày của nhiều kiếp trc chứ ko phải chỉ hiện tại. Nhưng, bạn phải nhớ rằng, đó là trường hợp quá hiếm hoi, quá ít để ta lấy đó làm gương, ta học Toán rồi, quá ít quá nhỏ thì nên coi như không.
   Ng niệm Phật vãng sanh là theo đúng nghĩa đúng sự vật hiện tượng là còn sống mà vãng sanh, còn tỉnh táo mà vãng sanh. Lấy đó làm mục tiêu để vãng sanh. Vãng sanh ko phải đợi chết là vãng sanh, đó là con dao 2 lưỡi, mà lưỡi ngủm chiếm 9 phần rồi, còn 1 phần nhỏ nhoi là do phước đức sâu dày để lại.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 31. Hải

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Reply
 32. Hồng Sương

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  Dạ chào chú Viên Trí , nhờ duyên lành con mới biết về Pháp môn tịnh độ qua các bài giảng của các thầy trên mạng, con chưa quy y ,nên còn nhiều điều chưa hiểu .Con mong chú giúp để có thể tu tập:
  -Khi tu theo pháp môn này, lúc hành trì có cần phải trì chú : ví dụ Chú đại bi , chuẩn đề..và đọc kinh không ?
  -Cách hành trì như thế nào
  -Con chưa có thời khóa trì niệm mà chỉ niệm sau khi làm xong công việc và lúc rảnh nên không đạt được tự niệm vậy có mất phần vãng sanh không .Con rất mong hồi âm , để có thêm hiểu biết để hành trì. Con xin cảm ơn

  Reply
 33. Đàm phong

  dạ thưa thầy. con năm nay 20tuoi, con đã phát tâm ăn chay được 4thag, và bây giờ con cũng muốn đi xuất gia, để kế thừa những bật thánh hiền thấp sáng con đường đạo, con đọc trong kinh có nói là phải tìm thầy lành bạn tốt để tu, bởi vậy nên con băng khăng lắm vì con trí tuệ cạn hẹp không chắc chằn được đâu là thầy tu đúng chánh pháp, để con sau nay xuat gia xin làm đệ tử, mong thầy cho con lời khuyên.con nói những lời thành tâm nếu có gì k đúng xin thầy hoan hỷ bỏ qua.

  Reply
 34. Vãng sanh

  Chào bạn Đàm phong, mình thấy bạn phát tâm ăn chay vậy là rất tốt đấy và bạn muốn đi xuất gia như vậy cũng tốt nhưng vấn đề là cha mẹ và quyến thuộc có cho phép bạn không nếu được thì chắc chắn bạn đã có duyên để đi xuất gia đấy còn việc tìm thầy lành bạn tốt thì trong những lời đức Phật truyền lại lúc ngài nhập Niết Bàn là:” Này các Tì-kheo!Sau ki Như LAi nhập Niết Bàn, 84 000 Pháp môn sẽ chỉ dẫn cho các ông thay thế ta. Đừng nghĩ rằng thầy của các ông đã ra đi và các ông không còn sư phụ nữa, pháp của ta chính là thầy của các ông đó. Này các Tì-kheo! Tất cả các ông hãy luôn khắc ghi giáo pháp và giới luật vào trong lòng, đó là vị thầy của các ông và các ông đừng nên nương tựa vào điều gì khác”. Bạn thấy không phật nói giáo pháp và giới luật làm thầy thế thì bạn có nên tìm đâu xa trong khi thầy dạy bạn chính là giáo pháp và giới luật.

  Reply
  • Đàm phong

   dạ cảm ơn bạn mình hiểu rồi,thật sự đã k còn lo nữa.haha

 35. Phan Thị Hạ

  A DI Đà Phật
  Chào tất cả mọi người. Mình biết đến niệm Phật hơn một năm nay. Lúc trước mình luôn sống trong chán nản và bế tắc nhưng khi mình biết đến niệm Phật thì mình vui như gặp được vàng và nghĩ rằng đó là mục tiêu,là đích đến cũng là hy vọng,lý do để mình tiếp tục sống. Lúc đó mình có nghĩ rằng nếu một ngày mình ko còn tha thiêt với pháp môn này thì mình ko biết dựa vào đâu để sông nữa. Và bây giờ thực sự như vậy mình ko muốn gì nữa kể cả việc niệm Phật vãng sanh mỗi lần buồn mình ko niệm nổi một câu Phật. Mặc dù vậy mỗi đêm mình vẫn cố sang nhà người cô niệm Phật cùng mọi người. Điều mình muốn hỏi là mình niệm Phật nhưng tâm mình ko tha thiết,dõng mãnh vậy thì việc niêm Phật có ích chăng,có được về TPCL ko. Xin nói thêm là do tâm trạng mình ko tốt nên việc gì mìh cũng chán nhưng mỗi đêm mình vẫn phãi niệm Phật và tự nói rằng “mày chán kệ mày tao niệm kệ tao”.

  Reply
  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Phan Thị Hạ,

   Chuyện bạn hỏi nên đơn giản thế này: Bạn nói tôi muốn đi từ Hà Nội vô Sài Gòn, rồi hàng ngày nơi nào bạn cũng nói câu đó, liệu bạn có thể vô Sài Gòn được không? Chắc chắn là không, bởi muốn vô Sài Gòn bạn phải chuẩn bị cho mình một hành trang. Hành trang đơn giản nhất là bạn phải có tấm vé. Nhưng khi có vé rồi, bạn lên tàu, rồi tâm lại thích du ngoạn dọc đường, thì cũng chưa hẳn bạn đã vô tới Sài Gòn. Chuyện tu học cũng vậy. Khi mới tu thường là rất tinh tấn và dõng mãnh, nghĩ tưởng không có ai, không có chuyện gì có thể khiến mình thoái chuyển. Nhưng ngày qua ngày, những lôi cuốn cuộc sống thế gian, tâm ham ưa ngũ dục trỗi dậy, rồi nghiệp lực bủa vây khiến cho chúng ta thoái chuyển tâm bồ đề lúc nào mà chẳng hay, mặc dù hàng ngày vẫn gò mình trên bồ đoàn; vẫn gò mình tụng bằng hết kinh nọ, chú kia; vẫn gò mình phải ngồi niệm cho đủ số giờ, đủ số lượng hồng danh Phật… tất cả những điều này chẳng nói lên điều gì cả. Chưa kể khi ngồi tụng, niệm tâm chúng ta lang thang khắp mọi nẻo đường. Điều này tương tự như bạn muốn vô Sài gòn, mua vé bằng được, nhưng trên đường thì lại muốn lang thang khắp nơi để du sơn, ngoạn thuỷ vậy. Tới khi tiền, lương thực cho hành trang cạn kiệt rồi muốn quay về cũng khó. Hành trang cạn kiệt để dụ niềm tin nơi chánh pháp đã không còn, hoặc mờ nhạt, vì thế việc tu học không thanh tịnh, để ma chướng bủa vây rồi khuấy đảo tới không còn lối thoát.
   Bạn phải thận trọng quán xét xem tâm bạn hiện đang muốn gì?

 36. Phan Thị Hạ

  A Di Đà Phật
  Như vậy là việc niệm Phât của mình ko có ích gì sao.

  Reply
  • Tín Nguyện Niệm Phật

   Nói thẳng ra một điều thế này nhé. Bạn không còn tha thiết niệm Phật vì lòng tin đã bị suy giảm khá nhiều. Lòng tin suy giảm thì lý do duy nhất là không chịu nghe pháp Tịnh Độ mỗi ngày.

   Giống như người ta ăn để sống, không ăn thì chết. Người được sanh về Tịnh Độ phải có lòng tin, có tin rồi mới có nguyện để được vãng sanh. Người niệm Phật mà lòng tin không còn thì sẽ không vãng sanh về Cực Lạc mà sẽ vào Biên Địa ngoài Cực Lạc.

   Muốn có lòng tin dũng mãnh phải chịu khó nghe pháp, không còn giải pháp nào khác. Bạn chịu khó mỗi ngày lên YouTube nghe pháp về môn Tịnh Độ. Một thời gian sau sẽ tăng tin tâm và niệm Phật nhiều hơn. A Di Đà Phật.

   Niệm Phật Nhưng Không Tin Chính Mình Sẽ Vãng Sanh Về Biên Địa
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/08/niem-phat-nhung-khong-tin-chinh-minh-se-vang-sanh-ve-bien-dia/

   Niệm Phật Nếu Nghi Bốn Trí Sẽ Sanh Biên Địa
   http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/08/niem-phat-neu-nghi-bon-tri-se-sanh-bien-dia/

  • Tín Nguyện Trì Danh

   Bạn nên đọc kỹ cuốn Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, rất hữu ích.
   A Di Đà Phật

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Kính chào bạn Phan Thị Hạ,
   Nếu niệm phật chỉ để lấy lệ không có nguyện thiết tha thì rất khó vãng sanh. Như bạn đã chia sẻ bạn thường cảm thấy chán nản muốn buông xuôi tất cả. Đây là chướng ngại rất lớn không chỉ trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn cả trong việc niệm Phật cầu vãng sanh. Nhiều năm trước đây PH cũng từng gặp chướng ngại này, lúc ấy thật khó để niệm Phật. Và PH đã làm cách như sau, xin chia sẻ với bạn, mong là bạn có thể cải thiện được tình trạng hiện giờ.
   PH đã quỳ hoặc ngồi xếp bằng trước tượng Phật hoặc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát,.. và im lặng chiêm ngưỡng dung nhan của các Ngài. Lúc ấy trong tâm buồn đến mức không thể khởi lên Phật hiệu cũng không sao, PH chỉ chăm chú ngắm nhìn vào gương mặt trang nghiêm, từ bi, thanh tịnh của các Ngài. Bạn hãy thư giãn chăm chú chiêm ngưỡng như vậy, không ấn định thời gian, nhưng thường chỉ trong 10-20′ phút là bạn có cảm giác các Ngài cũng đang nhìn mình, rất Từ Bi, rất hoan hỷ, và bạn cũng cứ im lặng chăm chú chiêm ngưỡng thêm một lúc. Khi ấy tâm bạn sẽ tự nhiên an vui trở lại, không còn lo lắng hay buồn chán nữa. Kế đó, khi bạn đã cảm giác được tình thương, sự Từ bi của Phật đối với mình thì bạn có thể “tâm sự, kể lể” những khó khăn, nỗi khổ với Ngài và xin Ngài gia hộ. Sau đó thì bạn hãy tập trung niệm Phật, lúc đó bạn không cần bắt mình phải niệm nhiều, chỉ cần thực sự để tâm vào câu Phật hiệu. PH đã làm nhiều lần như thế, mỗi khi tâm trạng quá bất ổn thì lại chăm chú ngắm Phật. Qua một thời gian, khi bạn hoàn toàn trở lại an vui như thường (không còn cảm giác chán nản nữa) thì không cần làm như vậy nữa, chỉ cần tập trung niệm Phật thôi. Tuy nhiên, bạn sẽ thường thấy nhớ Phật và sẽ muốn được chiêm ngưỡng Ngài như trước. PH nghĩ đây là một phương cách hiệu quả để đưa Phật vào tâm mình, khi trong Tâm có Phật thì tất cả các loại tâm ma như: buồn, chán nản sẽ tự nhiên chìm xuống và tâm bạn được an vui trở lại.

   Kính chúc bạn sớm vượt qua được trở ngại này.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Sứ giả Như Lai

   A Di Đà Phật.
   Chào bạn Phan Thị Hạ,

   Liên hữu Tín Nguyện Niệm Phật nói đúng đó.Để tăng trưởng tín tâm bạn cần thường nghe giảng về pháp môn niệm Phật.Bạn nghe bài Niệm Phật Hướng Tâm của Thầy Thích Trí Huệ hay lắm.

   Niệm Phật Hướng Tâm 2014 GS Thích Trí Huệwww.youtube.com

 37. Phan Thị Hạ

  A Di Đà Phật
  Cảm ơn mọi người đã phúc đáp. Cầu mong tất cả mọi người đều được gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc.

  Reply

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published.