Đọc Truyện Vãng SanhGần đây tại miền Tây Nam nước Việt có rất nhiều hành giả nhờ hành trì pháp môn Tịnh Độ mà có được kết quả rất mỹ mãn như biết trước ngày giờ vãng sanh, có hào quang sáng ngời… Dưới đây là những mẫu chuyện nhiệm màu do cô tu sĩ Võ Thị Đồng và một số đồng đạo dày công sưu tập. Xin gửi đến quý bạn sen khắp gần xa với lời nhắn nhủ chân thành: hãy tinh tấn nương theo con thuyền Tịnh Độ mà đến cõi Lạc Bang. Đức Từ Phụ A Di Đà đang chờ ta đó.

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Phượng Hằng, và đồng đạo Thiện Nghĩa diễn đọc.