Chúng Ta Nên Làm Gì Để Không Sống Uổng Một Đời?“Nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai” (Con người sống trong ái dục, sống một mình chết một mình, đến một mình đi một mình). Lúc lâm chung ân ái biệt ly như vậy, vừa vĩnh biệt xong thay hình đổi dạng, lúc gặp lại cũng không còn nhận ra nhau. Sau khi thật sự giác ngộ thì biết rằng việc này vẫn là công dã tràng. Đời người như mộng, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chúng ta bình thường thời gian nằm mộng ngắn, còn giấc mộng này thì dài hơn một chút. Cái thân hiện tại cũng là không, không thể có mãi được. Nếu đời trước tu phước thì đời này hưởng thụ giàu sang, tức là mơ một giấc mộng đẹp; đời trước không tu phước, đời này oan gia trái chủ rất nhiều, thì là mơ một cơn ác mộng. Sự thật là vậy, phải thật sự giác ngộ, phải cảnh giác.

Nếu chúng ta có thể xem thế gian này như là một giấc mộng, trong mộng lại giác ngộ “ta đang nằm mộng” thì tất cả cảnh thuận nghịch gì cũng tự nhiên không tính toán chi cả. Lúc được cũng không vui vẻ đắc ý, khi mất cũng chẳng chi phiền não. Vì là giả mà, giấc mộng mà, đâu phải là thật đâu. Chúng ta phải làm việc tốt, phải mơ giấc mộng đẹp, phải làm cho mộng đẹp biến thành sự thật. Chỉ có niệm “A Di Đà Phật” cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc mới là cách để mơ giấc mộng đẹp. Giấc mộng đẹp này sẽ thành sự thật.

Tuổi thọ con người ở trên đời rất là ngắn ngủi. Nhất là ở vào thời loạn, có rất nhiều tai nạn bất ngờ, ai cũng không thể chắc chắn là mình có thể sống được bao nhiêu năm. Biết được điều này sẽ có một ngày liền cố gắng niệm câu Phật hiệu này; sẽ có một ngày liền nghiêm túc bỏ tất cả việc ác, tu tất cả việc thiện. Có vậy thì trong thời loạn này mới có thể thật sự tiêu tai giải nạn, thật sự có thể giúp bản thân mình một đời này được sanh về Tịnh Độ thì mới không sống uổng một đời.

Muốn thoát khỏi thời loạn, cái quý báu nhất là thời gian. Phải dùng thời gian quý báu này làm những việc chính đáng; việc chính đáng đó chính là niệm Phật. Đừng lãng phí thời gian quý báu này, đây mới là một người thật sự giác ngộ.

Trích Niệm Phật Thành Phật
Lão pháp sư Tịnh Không giảng
Một vị cư sĩ Diệu Âm biên soạn
Chúng đệ tử Diệu Âm (Sen Vàng) chuyển ngữ