Làm Sao Để Biết Được Mình Có Thể Vãng Sanh Khi Còn Sống?Đây chính là thắc mắc của hầu hết các đồng tu niệm Phật. Có rất nhiều người tuy rằng niệm Phật đã lâu, dụng công cũng rất chăm chỉ, nhưng mãi vẫn chẳng nghe chút tin tức gì về việc vãng sanh của mình, họ đâm ra nghi ngờ công phu của chính mình. Hoặc cũng có 1 số ít người thì đâm nản lòng thoái chí vì nhìn thấy con đường vãng sanh phía trước vô cùng mờ mịt, chẳng biết bám víu vào đâu để mà tiếp tục cố gắng phấn đấu và hy vọng. Điều này hết sức tai hại, nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến thanh tịnh tâm, làm chướng ngại công phu của chúng ta. Ngay khi ta vừa khởi lên sự thắc mắc đó trong tâm, là ta đang khởi lên vọng tưởng làm chướng ngại cho chính mình rồi đó, vì thế không nên thường thường nuôi dưỡng những vọng tưởng này ở trong tâm. Chúng ta chỉ cần niệm Phật cho thật tốt là được, cứ đặt hết niềm tin của mình vào A Di Đà Phật. Phật nhất định không bao giờ bỏ rơi bất cứ 1 chúng sanh nào muốn tìm về bên Ngài cả.

Muốn biết được mình có bao nhiêu cơ hội để được vãng sanh khi mình còn sống, thì trước hết phải xem công phu và Định lực của mình đã đạt đến đâu rồi. Nếu đã có thể đạt đến tầng công phu Bất Niệm Tự Niệm, thì xem như ta đã nắm chắc chiếc vé về Cực Lạc trong tay rồi đó. Sanh vào Trung Phẩm Liên Hoa-Phương Tiện Hữu Dư Độ.

Vậy trạng thái Bất Niệm Tự Niệm ra làm sao? Bất Niệm Tự Niệm hay gọi là công phu thành phiến, là trạng thái tâm thức luôn niệm Phật mà chẳng cần ta phải khởi lên ý niệm niệm Phật. Dù bên ngoài hình tướng ta đang làm bất cứ việc gì, nói bất cứ lời gì, đều không ảnh hưởng đến cái tâm đang niệm Phật này. Câu Phật hiệu trong tâm luôn niệm suốt ngày đêm, cả khi ta đang ngủ nó vẫn niệm. Người đạt đến tầng công phu này, có thể nói là Định công đã vô cùng kiên cố, làm chủ được thân và tâm mình rất tốt, luôn kiểm soát được tâm thức của mình và luôn tỉnh thức trong mọi hoàn cảnh. Người bình thường dù cho khi thức họ sáng suốt cỡ nào, nhưng khi đi vào giấc ngủ, thì họ liền bị mê theo các cảnh trong mơ, chẳng còn sáng suốt được nữa, vẫn là tuỳ theo giấc mơ mà tạo đủ thứ tạo tác trong đó. Nhưng người đạt được Bất Niệm Tự Niệm thì chẳng những họ tỉnh thức khi thức, mà khi đi vào giấc ngủ họ cũng vẫn duy trì được sự tỉnh thức này. Khi vừa đi vào giấc mơ, họ liền lập tức nhận ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi, khi vừa nhận ra thì giấc mơ liền không còn nữa, tâm họ liền trở lại với trạng thái sáng suốt, Định tĩnh. Tuy rằng bề ngoài nhìn vào là họ đang nằm ngủ đó, nhưng bên trong tâm thức của họ chẳng hề ngủ. Sau khi thức dậy, trong người chẳng nghe có chút mệt mỏi nào, mà còn cảm thấy hết sức sung mãn, tinh lực dồi dào, tinh thần no đầy.

Khi đạt đến trình độ Bất Niệm Tự Niệm này, thì tuy rằng vẫn chưa thấy Phật đến thọ ký báo cho biết ngày giờ vãng sanh, không sao, cứ tiếp tục cố gắng gia công thêm, chờ đợi ngày Phật đến thọ ký cho mình.

Còn 1 trường hợp nữa là mặc dù mình chưa đạt đến tầng công phu Bất Niệm Tự Niệm, nhưng mình đã có thể làm chủ thân và tâm của mình, Định lực lúc này đã kiên cố, dù gặp phải hoàn cảnh nào là thuận cảnh hay nghịch cảnh, tâm mình vẫn chẳng bị lay động theo cảnh, câu Phật hiệu có thể dễ dàng đề khởi bất cứ lúc nào, chẳng có trở ngại. Trong tâm chỗ mong cầu đó đều là mong cầu về Cực Lạc mà thôi, ngoài ra chẳng ham luyến bất cứ thứ gì của thế gian. Khi tâm khởi dậy vọng tưởng, liền dùng câu Phật hiệu này thành công đem vọng tưởng vứt sang 1 bên. Đạt đến trình độ này, thì xem như cũng đã nắm chắc phần về Cực Lạc rồi. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhớ 1 điều, với trình độ công phu ở mức này vẫn có thể bị mất như thường, nếu như không khéo tiếp tục dụng công nữa. Do đó, khi đạt đến trình độ công phu này đừng vội vui mừng, thoả mãn mà nới lỏng việc phòng bị, không cố gắng dụng công nữa. Chúng ta phải biết rằng chẳng có gì bảo đảm khi ta đứng ở ngưỡng cửa này cả, phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để đi đến Bất Niệm Tự Niệm. Khi đạt được tầng công phu này rồi thì mới có thể bảo đảm công phu của mình không bị mất đi.

Nếu như đã cố gắng rất nhiều mà vẫn chẳng thể đạt đến Bất Niệm Tự Niệm, thì cũng đừng thất vọng. Cố gắng duy trì công phu hiện có của mình, đừng để mất đi hay bị lui sụt mất cho đến cuối đời, thì chắc chắn đến lúc lâm chung có thể nương nhờ 10 Niệm Nhất Tâm Bất Loạn mà vãng sanh về Cực Lạc, sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ, Hạ Phẩm Thượng Sanh.

Giang Thanh