Những Câu Chuyện Về Nhân Quả Báo Ứng

Những Câu Chuyện Về Nhân Quả Báo Ứng1. Kinh Ngạ Quỷ Báo Ứng: “Tôn giả Mục-Kiền-Liên là vị có thần thông đứng đầu trong hàng Đệ tử của đức Phật, nên có khả năng thấy rõ sự báo ứng thiện ác của tất cả chúng sanh trong sáu đường không lẫn lộn. Bấy giờ, ở bờ sông Hằng có một con Quỷ hỏi Tôn giả rằng: Tôi mỗi lần cử động thân thể thì lửa bốc cháy toàn thân, khổ sở vô cùng không thể chịu nổi, là do tội gì gây nên?

Tôn giả đáp: Khi còn làm người, ngươi vui thích giết hại chúng sanh để ăn nhậu nên hiện tại phải chịu khổ sở ấy, nhưng quả báo chính thức thì sẽ chịu ở Địa Ngục. đọc tiếp ➝

Mẹ Làm Nhiều Việc Ác Khiến Con Chịu Quả Báo Vì Cộng Nghiệp

Mẹ Làm Nhiều Việc Ác Khiến Con Chịu Quả Báo Vì Cộng NghiệpMỹ Đình năm nay 30 tuổi, công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi. Mấy năm trước, vì ham lợi nhuận nhiều, cô từ bỏ công việc tốt đẹp đang có, dốc hết tiền của dành dụm, còn vay thêm 10 vạn đồng hùn vốn vào một công ty kinh doanh tư nhân. Ngờ đâu đây là một công ty lừa đảo, mới đầu họ dùng thủ thuật chiêu dụ – cho những người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt – Sau đó cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền, trốn biệt tăm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành mà còn thiếu nợ rất nhiều.

Ngoài ra, năm năm trước, cô giao du với bạn trai, cũng bị lừa gạt đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong đọc tiếp ➝

Ăn Thịt Nhiều Loài Chịu Quả Báo Đau Nhức Nhờ Sám Hối Hồi Hướng Công Đức Hết Bịnh

Quả Báo Ăn Thịt Chúng SanhNói đến vấn đề ăn thịt, trong nhiều kinh Đại Thừa, Phật từng giảng rất rõ. Như trong kinh Phạm Võng ghi: “Tất cả thịt đều không nên ăn. Nếu Phật tử cố ăn thịt, vừa thấy liền lánh xa. Bồ-tát không nên ăn thịt chúng sanh, vì ăn thịt có vô lượng tội!”

Còn trong Kinh Lăng Già, Phật giảng: “Ta xem chúng sanh như con, nếu nghe lấy thịt làm thức ăn, cũng chẳng tùy hỉ, huống nữa là tự ăn. Đại Huệ, tất cả các loại ngũ tân: hành, hẹ, tỏi, nén…thường xông hơi xú uế bất tịnh, làm chướng Thánh đạo, chướng cả chỗ trú thanh tịnh của trời, người, thế gian huống chi là cõi Tịnh của Chư Phật? đọc tiếp ➝

Niệm Phật Có Thể Chuyển Được Nghiệp Lành Bệnh Kỳ Diệu

Niệm Phật Có Thể Chuyển Được Nghiệp Lành Bệnh Kỳ DiệuChị tên Lee, trên 40 tuổi, sống ở Hoa Kỳ. Chị mới biết Phật pháp gần đây và vào trao đổi Phật pháp với tôi hồi tháng 5 năm 2014, do tình cờ vào xem gương nhân quả.

Chị ban đầu học Phật nhưng không tin, sau này hành trì càng lúc càng cảm nhận được sự gia trì của Phật, Bồ-tát. Nhất là sau những lần lái xe suýt bị tai nạn nhưng dường như được che chở, cả người và xe đều không sao. Và có một lần đôi bàn tay chị bị ngứa, nổi nhọt, rồi bị cắt như dao lam rạch hết ngón này tới ngón kia cả 10 ngón lành xong rồi cắt, cắt xong rồi lành, rồi lại bong tróc….rất đau và rát khi làm việc. Chị đã đi khám bác sĩ nhiều lần đọc tiếp ➝

Quả Báo Của Ăn Mặc Hở Hang Gây Ý Niệm Tà Dâm Cho Người Khác

Quả Báo Của Ăn Mặc Hở Hang Gây Ý Niệm Tà Dâm Cho Người KhácTrước khi vào bài, xin được nói một chút về cư sĩ Quả Hồng. Cô ban đầu theo thọ giáo cư sĩ Quả Khanh, được Quả Khanh hướng dẫn dìu dắt, cô chí thành hành trì pháp Phật và trở thành đệ tử của Hòa thượng Tuyên Hóa.

Tuy là cư sĩ tại gia, còn trẻ, nhưng nhờ cô nghiêm trì giới luật miên mật nên đã khai mở tuệ nhãn, được túc mệnh minh, có khả năng nhìn thấu ba thời. Tuy là vậy, nhưng cô không dùng nó để khoe khoang, mà tùy duyên gỡ rối, giúp người đoạn trừ tập khí xấu, tu tiến bộ hơn.

Trong lời tâm sự, tự thuật, Quả Hồng không nói nhiều về đọc tiếp ➝

Quả Báo Đọa Địa Ngục Rồi Thọ Thân Cá Voi Lớn Nhiều Đời

Quả Báo Đọa Địa Ngục Rồi Thọ Thân Cá Voi Lớn Nhiều ĐờiLập mưu hiểm giết hại người,
Đời đời thọ thân cá voi.

Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, Đại A-la-hán Tôn giả Mục-kiền-liên thường dùng sức thần thông hiện đến các cõi địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, nhân gian, thiên giới để quán sát sự an vui hay thống khổ của chúng sinh trong những cõi đó, ví dụ như sự thống khổ vì lạnh tê người, hay nóng đến cực độ, và nhiều cảnh tàn sát ở chốn địa ngục; ngạ quỉ chịu sự thống khổ vì đói khát; súc sinh chịu sự thống khổ ăn nuốt và hành hạ lẫn nhau; hoặc các nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết ở nhân gian đọc tiếp ➝