Đôi Dòng Tỏ Bày

logoL à người học Phật chúng ta phải lấy chuyện giải thoát sanh tử luân hồi làm đại sự, tất cả mọi điều khác trên thế gian đều là thứ yếu. Trên con đường học đạo, tìm được đúng pháp môn hợp với căn cơ của mình rất quan trọng, nhưng điều tối quan trọng hơn cả là chọn pháp môn hợp với thời cơ. Ví như người vận y phục phải phù hợp theo mùa: mùa đông mặc áo bông, mùa hạ mặc áo vải. Nếu có một bộ y phục đẹp và vừa ý với mình nhưng mặc không đúng mùa thì cũng trở nên vô dụng. Trong kinh Đại Tập nói rằng thời Chánh Pháp (gồm 1.000 năm từ lúc Phật thành đạo) tu Giới Luật được thành tựu; thời Tượng Pháp (1.000 năm kế tiếp) tu Thiền Quán được thành tựu; thời Mạt Pháp (10.000 năm tiếp theo) tu Tịnh Độ được thành tựu. Hiện nay Phật lịch của chúng ta là năm 2554 (2010 DL) tức là chúng ta đang ở vào thời kỳ Mạt Pháp. Cho nên nếu người tu Phật thời nay muốn thành tựu lý tưởng giải thoát thì nên tu theo pháp môn Tịnh Độ (hay còn gọi là Niệm Phật).

Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng rằng:
Thời Mạt Pháp ức ức người tu hành hiếm có người đắc đạo. Duy chỉ có pháp môn Niệm Phật A Di Đà mà ra khỏi luân hồi.

Đã là một Phật tử tức là con Phật, chúng ta không thể không vâng theo lời dạy của đấng cha lành là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh thời xưa nhờ có phước báu nhiều nên mới có thể gặp được Phật và các bậc chứng đạo A La Hán, Bồ Tát để tu hành sớm ngày chứng quả. Thời nay do cách xa thời của Phật quá nhiều, phước báu của chúng sanh rất ít nhưng trái lại nghiệp chướng quá sâu dày. Nếu tu theo các pháp môn khác khó bề thành tựu cũng như khó tìm được người chứng quả để học đạo. Vì đã biết trước điều ấy nên đức Phật Thích Ca mới từ bi thương xót chỉ bày chúng ta tu theo pháp Niệm Phật (hay còn gọi là pháp môn Tịnh Độ). Tu theo pháp môn này được thành tựu vào thời bây giờ vì nhờ vào nguyện lực của một vị Phật, hiện ngài chưa nhập diệt và vẫn còn đang nói pháp tại cõi Tây Phương Cực Lạc, cách thế giới Ta Bà chúng ta 10 muôn ức cõi Phật. Thuở lâu xa trước khi ngài thành Phật, tiền thân của ngài là tỳ kheo Pháp Tạng đã có lời thệ nguyện cứu độ chúng sanh như sau:

Khi tôi thành Phật chúng sanh trong mười phương lúc lâm chung chí tâm niệm danh hiệu tôi dẫu từ một niệm cho đến mười niệm, nếu tôi không hiện thân ra trước mặt người ấy để tiếp dẫn về cõi nước tôi, tôi thề sẽ không ở ngôi vị Chánh Đẳng Chánh Giác. (Kinh Vô Lượng Thọ – nguyện thứ 18)

Vị tỳ kheo ấy nay đã thành Phật được 10 kiếp hiệu là A Di Đà. Nếu ai TIN nghe theo lời trên, một lòng NGUYỆN được sanh về Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà sau khi mãn thân người, từ giờ cho đến ngày cuối đời chuyên TRÌ NIỆM danh hiệu A Di Đà Phật thì chắc chắn sẽ được vãng sanh (vãng sanh là khi lâm chung được Phật cùng Thánh chúng đến tiếp dẫn về cõi Phật.) Đó chính là pháp tu Tịnh Độ. Người tu theo các pháp môn khác để giải thoát sanh tử phải dùng tự lực của mình để đoạn hết các Kiến – Tư phiền não nên phải mất vô lượng kiếp mới thành tựu. Ví như đức Phật Thích Ca tu hành tại thế gian Ta Bà này đã mất 3 đại a tăng kỳ (tức 3 giai đoạn vô lượng kiếp không thể tính kể ra số được) mới thành Phật. Thế nhưng nếu chúng ta nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà, không cần phải đoạn hết các phiền não và quyết tu cho được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi ấy tuổi thọ của chúng sanh dài vô hạn cũng như được gần gũi với Phật và các vị bồ tát để học đạo thì chúng ta sẽ sớm ngày thành đạo quả. Như vậy Tịnh Độ pháp môn chỉ cần một đời hiện tại là chúng ta có thể thành công. Tu như thế được gọi là vừa có tự lực vừa có tha lực (tự nổ lực niệm Phật và tha lực tiếp dẫn vãng sanh của Phật). Người tu theo các pháp môn khác gọi là tự lực (tự mình tu cho đến khi phiền não dứt sạch và chứng được một trong bốn quả vị Thanh Văn mới có thể tự giải thoát khỏi vòng luân hồi).

duong_ve_coi_tinh_avatarNgười tu theo pháp tự lực tựa như con mọt ở cuối thân tre muốn thoát ra khỏi ống tre phải đục thủng từng đốt tre theo chiều dọc từ gốc lên tới ngọn mới có thể chui được ra ngoài. Người tu theo pháp tha lực ví như con mọt đục ngang thân tre để chui ra ngoài rất mau chóng không cần mất nhiều thời gian. Hiểu được lý này chúng ta không thể bỏ qua pháp môn Tịnh Độ, chỉ cần một đời là có thể đạt được lý tưởng giải thoát. Điều này cũng không nằm ngoài lý nhân quả trong nhà Phật: gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhân niệm Phật thì quả sẽ là thành Phật.

Để giúp cho các bạn đang cầu đạo tìm đúng hướng đi trên con đường giải thoát cũng như hợp với căn cơ của người bận rộn thời nay, Đường Về Cõi Tịnh được mở ra với mong ước các bạn có thêm sự tham khảo cần thiết cho việc tự học tự tu. Các tài liệu hầu hết được chúng tôi thu thập từ các chư cổ đức đã đi trước và các vị tổ sư Tịnh Độ qua các bài viết và lời giảng từ xưa đến nay.

Nếu như việc làm này có chút công đức nào, chúng tôi xin thành tâm hồi hướng tất cả cho chúng sanh thập phương thế giới, nguyện cùng kết pháp duyên, đồng sanh Tây Phương đồng thành Phật đạo.

Cao Nguyên Tình Xanh Washington
17 tháng 8 năm Canh Dần 2010
BBT Đường Về Cõi Tịnh

Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn vãng sanh

Nếu ai tin tưởng và một lòng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, chí tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật đến cuối đời sẽ được Tây Phương Tam Thánh hiện thân đến tiếp dẫn vãng sanh. Từ trái qua phải: Đại Thế Chí bồ tát, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm bồ tát (3 vị này được gọi là Tây Phương Tam Thánh).

Các Bài Pháp Khác:

1,073 Phúc Đáp

 1. Thanh Tịnh

  A di đà Phật.

  Con có đọc được một câu chuyện, xin được kể vắn tắt như sau:
  Có người hỏi Đức Phật chân lý ở đâu, ngài liền im lặng, chỉ tay lên trời.
  Cho con được hỏi là câu chuyện trên có thật không ạ?
  Nếu như có thật thì ý nghĩa câu chuyện là như thế nào?

  Xin chân thành cảm ơn quý thiện tri thức đã bỏ thời gian quý báu để quan tâm và giải đáp.
  Nam mô A di đà Phật.

  Hồi Âm
  • Hạnh Nhân

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Thanh Tịnh!

   Hạnh Nhân chưa từng đọc qua câu chuyện này nên thật không biết thực hư câu chuyện. Song nếu đặt giả thuyết câu chuyện “có thật thì ý nghĩa câu chuyện là như thế nào?”

   Nói đến Trời chúng ta thường nghĩ ngay đến ánh sáng, vì có thái dương hệ nên ban ngày mọi vật đều sáng rõ, song ban đêm thái dương bị che chắn nên mọi thứ đều tối đen. Nên chúng ta thường nói trời sáng- trời tối là vậy. Thế nên hành động chỉ tay lên trời của Phật có ý nghĩa: ánh sáng chính là chân lý.

   Trong Kinh, Đức Phật đã chỉ dạy ở đời có bốn hạng người: 1/Người sống trong tối hướng đến bóng tối, 2/Người sống trong tối hướng đến ánh sáng, 3/Người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối, 4/Người sống trong ánh sánh hướng đến ánh sáng. Bóng tối tượng trưng cho MÊ, ánh sáng tượng trưng cho NGỘ. Chân lý của kiếp nhân sinh và của vũ trụ này không ngoài chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, đó chính là lúc chúng sanh lìa khổ được vui = giải thoát.

   Trên đây chỉ là đôi lời cạn cợt của HN thôi, mong sẽ có đạo hữu khác chỉ dẫn nhiều hơn.

   A Di Đà Phật

  • Thật Thà Niệm Phật

   Mình cũng chưa/nghe qua mẫu chuyện ấy bao giờ. Duy chỉ biết câu chuyện khi Phật vừa ra đời bước đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và nói bài kệ:

   Thiên thượng thiên hạ,
   Duy ngã độc tôn.
   Nhất thiết thế gian,
   Sinh lão bệnh tử.

   Đại khái ý nghĩa của 4 câu trên là trên trời, dưới trời ta là hơn hết, bởi trong thế gian ta đã thoát được sanh lão bệnh tử.

   A Di Đà Phật.

  • Thanh Tịnh

   A di đà Phật.
   Chân thành cám ơn thiện tri thức Hạnh Nhân.
   Sở dĩ con hỏi như vậy, một phần vì muốn hiểu thêm, một phần vì nghe có kẻ biện hộ như thế này: họ dẫn câu chuyện trên, rồi họ bảo trên trời đó là ẩn ý chân lý chính là “Chúa”, là “Đấng Cứu Thế” của họ, họ còn nói Phật đang đưa chúng ta đến gần với “ông trời” của họ hơn. Con cũng không biết biện hộ thế nào cho phải.
   Vì con là kẻ sơ cơ, đứng giữa biển tà kiến đầy dẫy mà thấy hoang mang quá. Con hi vọng được giải đáp để an ủi phần nào, đồng thời quan trọng là để tăng tín tâm vào Phật pháp, bởi con vẫn chưa hiểu nhiều lắm.
   Con vô cùng cám ơn khi được quan tâm phúc đáp.
   Nam mô A di đà Phật.

 2. Đỗ Đức Dục

  Xin chào các Chư vị trên duongvecoitinh. Tôi muốn học ” Kỳ Môn Độn Giáp” thì tôi nên học nó ở đâu, có nên tự học bằng sách không. Mong được góp ý của các bậc tiền bối. A Di Đà Phật

  Hồi Âm
 3. Nguyễn Văn Phước

  Thứ bạn tìm học là ngoại đạo, chẳng phải Phật đạo.

  Hồi Âm

Để Lại Phúc Đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *