Muốn Độ Chúng Sinh Thì Trước Hết Mình Đừng Ăn Thịt

Muốn Độ Chúng Sinh Thì Trước Hết Mình Đừng Ăn ThịtChúng sinh là do nhân duyên hòa hợp mà thành, từ mười hai nhân duyên mà biến thành người. Từ con kiến cho đến những thứ vi khuẩn đều là chúng sinh. Chúng ta không cần phải đi ra bên ngoài mà tìm chúng sinh, ngay trong tự tánh của mình cũng có vô lượng chúng sinh.

Khoa học hiện tại phát triển đã chứng minh rằng trong thân thể ngũ tạng lục phủ con người có vô số loại vi khuẩn đọc tiếp ➝

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?

Vì Sao Chúng Ta Niệm Phật Lâu Ngày Vẫn Chưa Nhất Tâm?Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng: “Ức Phật, niệm Phật hiện tiền, tương lai tất định kiến Phật”. Đây tức là nếu chúng ta nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và tương lai nhất định thấy được Phật. Chỉ cần quý vị niệm đến khi tâm thanh tịnh hiện tiền thì sẽ cảm ứng được A Di Đà Phật hiện ra trước mặt cho quý vị trông thấy. Phật hiện ra trước mặt là nhằm để chứng minh cho quý vị. Chứng minh cái gì vậy? Là chứng minh quý vị đã niệm Phật thành công rồi, đã đắc được nhất tâm.

Thế nhưng người niệm Phật chúng ta khi đọc đến đoạn này, trong tâm liền dấy lên vọng tưởng đọc tiếp ➝

Do Đâu Chúng Ta Nghèo Khó Kém Phước?

Do Đâu Chúng Ta Nghèo Khó Kém Phước?Mọi người đều mong cầu phước tuệ tăng trưởng. Không những là phước đức, mà trí tuệ cũng là từ thiện nghiệp sanh ra. Khi phước báo hiện tiền thì trí tuệ cũng hiện tiền ngay. Ý nghĩ đặc biệt nhạy bén, chứng tỏ sự quan hệ của phước và tuệ. Tại sao vậy? Bởi vì gốc của chúng đều là một thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh. Nếu như tâm, hạnh bất thiện thì loại người này đâu có phước báo.

Chúng ta nhìn thấy trên thế gian có rất nhiều người bất thiện họ đang là đại phú quí, họ đang hưởng phước. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ phước báo này của họ là do đời trước tu, không phải đời này. đọc tiếp ➝

Phật Và Bồ Tát Luôn Hiện Thân Xung Quanh Nhưng Chúng Ta Không Hề Biết

Phật Và Bồ Tát Luôn Hiện Thân Xung Quanh Nhưng Chúng Ta Không Hề BiếtTrong các Kinh điển Đại Thừa, Phật thường nói các Đức Như Lai và các Bồ Tát thường thường phân vô biên thân, làm vô biên Phật sự ở khắp 10 phương thế giới, nhằm cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Đối với sự việc này đa phần phàm phu đều chẳng tin, cho là Phật nói chưa chắc đúng. Còn những người có thể tin tưởng, có thể tiếp nhận thì sao? Họ chẳng dám khởi lên ý niệm khinh mạn đối với hết thẩy chúng sanh, họ đối với hết thẩy người, sự, vật đều là chân thành, cung kính.

Mọi người đều biết trong lịch sử, 2 vị Hàn Sơn và Thập Đắc ở chùa Quốc Thanh thuộc Trung Quốc là hoá thân của Văn Thù Bồ Tát và đọc tiếp ➝

Quỷ Nhập Thân Ngoan Ngoãn Chịu Khuất Phục Về Chùa Nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm Hộ Trì

Nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm Hộ Trì Quỷ Nhập Thân Ngoan Ngoãn Chịu Khuất Phục Về ChùaBà Xuân mẹ ông Thanh đã già lắm rồi. Tuổi đại lão đáng lẽ chỉ hưởng nhàn và nghỉ ngơi. Vậy mà cả xóm xôn xao khi hay tin bà Xuân bị quỷ nhập: Con quỷ này cực kỳ hung dữ, mỗi lần nó nhập vào luôn cử động mạnh khỏe và chuyên môn đòi ăn gà.

Ông Thanh năn nỉ quỷ: Má tui già yếu lắm, không chịu nổi bị nhập hành hạ như vậy đâu, làm ơn xuất ra đi.

Con quỷ cười hô hố: Làm gà cho ta ăn rồi ta xuất.

Cực chẳng đã ông Thanh đành bảo vợ làm gà. đọc tiếp ➝

Điều Kỳ Diệu Xảy Ra Sau Khi Lập Bia Đá Phật Hiệu Tại Nơi Dân Chúng Thường Nghe Tiếng Quỷ Khóc

Điều Kỳ Diệu Xảy Ra Sau Khi Lập Bia Đá Phật Hiệu Tại Nơi Thường Xảy Ra Tai Nạn & Dân Chúng Thường Nghe Tiếng Quỷ KhócTại làng Trúc Liên, thị xã Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam, trên quốc lộ có một đoạn cua dài khoảng 50, 60 mét, những cây trồng bên đoạn đường đó chưa bao giờ lớn lên được, mà những cây trồng ở đoạn đường khác thì đã lớn, đường kính cây to bằng cái miệng tô.

Nguyên nhân là ở khúc cua này thường xảy ra tai nạn xe, các cây nhỏ chưa kịp lớn thì đã bị xe đụng gãy. Dân làng ở gần đó thường nghe thấy tiếng quỷ kêu, mỗi lần nghe thấy tiếng quỷ chắc chắn sẽ có tai nạn xe xảy ra, nhiều năm nay đều như vậy. Có hai tòa nhà kề sát bên đường nhưng cũng chẳng có người ở đọc tiếp ➝