Lời Tự Thú Của Một Sư Cô

Lời Tự Thú Của Một Sư Cô

Tôi là thích nữ Huệ Tâm xuất gia tu hành năm 17 tuổi. Lứa tuổi đầy năng động. Sẵn thông minh nhạy cảm tôi theo đuổi sự học hành và được sư phụ trợ duyên cho ăn học. Sau nhiều năm vừa tu vừa học tôi đã đạt được 4 bằng cấp đại học và tự mãn rằng mình có kiến thức học vị thế gian và cả Phật pháp có thể giúp ích cho Tín đồ.

Cha tôi tên Từ Văn Lên, một người ít học lại là người Tàu ở chợ Biên Hòa. Công việc của ông là buôn bán đồ phế thải. Hàng ngày ông bôn ba khắp nơi để thu nhặt những đồ đạc người ta không dùng và bán đi để nuôi sống gia đình.

Phước may cho ông gần cuối đời có người mách bảo phương pháp tu hành niệm Phật. Ông thật thà chất phát nghe tin theo và làm một bàn thờ tại nhà để ngày ngày niệm Phật cầu vãng sanh. Mẹ tôi cũng thế.

Bất ngờ một ngày nọ khi ông ở lứa tuổi 77. Ông tự tuyên bố với gia đình ngày 14 tháng 7 năm 1992 ông sẽ vãng sanh Cực Lạc. Mọi người trong nhà bán tin bán nghi.

Trước khi vãng sanh ông bị một cơn bệnh nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng đến ngày 11 tháng 7 năm đó ông bình tĩnh xin được xuất viện về nhà. Ông hỏi gia đình hôm nay là ngày mấy? Gia đình trả lời là ngày 11 tháng 7. Ông nói 3 ngày nữa ông sẽ vãng sanh. Đức Phật đã báo trước rồi. Nấu cho ông ba trái khoai lang cúng Phật. Đúng ngày đấy ông an nhiên niệm Phật ra đi một cách êm nhẹ có đầy đủ ân chứng vãng sanh. Mẹ tôi cũng được vãng sanh sau đó một năm.

Tôi thấy cha mẹ tôi rất ít học nhưng tin Phật pháp chỉ niệm Phật mà được giải thoát. Nhìn lại tôi đã 50 mươi tuổi học thức đầy đủ, toàn văn bằng Tiến sĩ Đại học nhưng tôi không cảm thấy mình có thể giải thoát bằng cách nào?

Bằng cấp tôi đạt được chỉ để giúp truyền đạt kiến thức thế gian. Quả thực không có thực dụng cho sự nghiệp thành tựu trí tuệ thực chứng. Tôi cảm thấy cha mẹ tôi thực sự đã phát minh được trí huệ qua quá trình niệm Phật mà tôi nghĩ quá đơn giản.

Bây giờ tôi mới liễu ngộ được sự thật là học vấn của tôi chỉ là một hình thức vọng tưởng, tôi đã nhét vào đầu những học vị tiến sĩ bằng cấp cao học này nọ chỉ là để thỏa mãn cái ta một cách trơ trẽn thực sự không ích lợi cho tôi về phương diện thực chứng chân lý.

Cha mẹ tôi tuy ít học nhưng hai người biết nhét vào đầu họ những câu niệm Phật đơn giản. Chính vì sự quá đơn giản này mà không ai ngờ nó ẩn chứa trong đó một sức mạnh tâm linh và trí tuệ siêu thoát vĩ đại bởi sức gia trì của chư Phật.

Từ nay với lứa tuổi 50 tôi phải dũng mãnh dừng lại sự giảng dạy, lập tức quay đầu niệm Phật. Đời sống có ý nghĩa gì khi ta không thể nhận thức vòng sanh tử luân hồi vô gián đoạn đã kéo lê kiếp sống vô minh mà ở đó nỗi thống khổ và đau đớn thê lương của mình cùng hàng triệu sinh linh luôn luôn đè nặng.

Tôi không dám dụng ý khuyên mọi người niệm Phật theo tôi. Nhưng tôi muốn bày tỏ sự giác ngộ của mình khi nhìn thấy song thân tôi không có một trình độ chi hết mà được tái sanh nơi cõi Phật trong khi đó tôi là một người tu hành xuất thế lại có nhiều bằng cấp học vị tiến sĩ mà rốt cuộc vẫn mù mờ trong ý niệm siêu thoát tâm linh.

Phải chăng tôi đã làm những cái không cần thiết mà tôi tưởng rằng vinh dự? Tuy cha mẹ tôi là người thế tục lại ít học nhưng đã biết làm những cái cần thiết trong cuộc đời quá ngắn ngủi này. Phải chăng tôi dù học rất nhiều nhưng vẫn không đạt được trí tuệ để hiểu lời dạy rất đơn giản của đức Phật là “hãy tinh tấn lên để giải thoát” (không phải tinh tấn để cầu danh hảo thế gian).

Tôi cũng không thực sự hiểu là bản hoài của chư Phật ra đời là để dạy dỗ tâm linh cho mọi người đặng sớm chấm dứt vòng sanh tử chứ không phải để mưu cầu cái gì khác từ thế giới huyền ảo này.

Cái vô minh mà đức Phật thường nhắc đến trong kinh điển phải chăng ám chỉ mọi người không biết MÌNH LÀ AI? PHẢI LÀM GÌ? Và CHẾT ĐI VỀ ĐÂU? trong cuộc đời quá ngắn ngủi này.

Thích Nữ Huệ Tâm

 

Thích Nữ Huệ Tâm

Thích Nữ Huệ Tâm, hiện là trụ trì chùa Hoàng Ân – Cù Lao Phố Biên Hòa (Đồng Nai).

Chùa Hoàng Ân

Thư từ liên lạc: Chùa Hoàng Ân
Ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (Cù lao Phố), TP Biên Hòa.

 

 

95 Phúc đáp

 1. Minh Lực

  Phật Thích Ca nói trong kinh ” Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác Kinh”
  “Như Lai ra đời rất khó gặp khó thấy, kinh pháp của Phật khó được khó nghe, gặp thiện tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin thích thọ trì là điều khó trong khó, không gì khó hơn.
  Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật, từ tâm thanh tịnh, hớn hở vui mừng, hoặc râu tóc dựng đứng hay mắt rơi lệ, là do đời trước từng làm Phật sự, không phải là người phàm.
  Nếu nghe danh hiệu Phật tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ ác đạo sanh ra, túc ương chưa dứt, chưa được độ thoát, nên có tâm hồ nghi, không chịu tin tưởng.”
  —-Trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác Kinh “PHẨM BỐN MƯƠI LĂM CHỈ LƯU LẠI MỘT KINH NÀY”

 2. Minh Lực

  Còn Đây là Điều Kiện Vãng Sanh mình xin trích ra trong kinh. Quý vị đồng tu nào muốn tải bản đầy đủ về để xem thì liện hệ mình email: [email protected] hoặc facebook https://www.facebook.com/anhsangtubi.net
  “PHẨM HAI MƯƠI BỐN: BA BẬC VÃNG SANH
  Này A Nan ! Chư thiên, nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hạng:
  Bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn, phát tâm Bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi mạng chung, đức Phật A Di Đà cùng Thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo đức Phật sanh về cõi đó, tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy báu, trí huệ dõng mãnh, thần thông tự tại.
  Này A Nan! Nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm Vô thượng Bồ đề, phải luôn nhớ nghĩ cõi nước Cực Lạc, nhóm chứa được căn lành nào nên đem hồi hướng. Do thấy được Phật, nên khi sanh về nước đó được bậc Bất thối chuyển cho đến quả Vô thượng Bồ Đề.
  Hạng trung là những người tuy không làm sa môn, nhưng làm nhiều công đức, phát tâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng, cúng dường, treo phan đốt đèn dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về Cực Lạc. Khi mạng chung hóa thân đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sanh về cõi Cực Lạc, ở bậc Bất thối chuyển Vô thượng Bồ Đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẫm.
  Hạng hạ phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức, mà đã phát tâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi Cực Lạc, người này mạng chung mộng thấy đức Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ kế bậc trung
  Nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa, đem tâm thanh tịnh, hướng về đức Vô Lượng Thọ, niệm đến mười niệm, nguyện sanh về Cực Lạc, nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo, cho đến được một niệm thanh tịnh, phát một niệm nhớ nghĩ đến đức Phật đó, người này mạng chung thấy Phật A Di Đà như trong chiêm bao, nhứt định sanh về nước Cực Lạc, được Bất thối chuyển Vô thượng Bồ Đề.
  Lại này A Nan! Nếu có trai lành gái tín nào nghe kinh này, thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi Cực Lạc, phát tâm Bồ Đề, giữ các giới cấm bền vững không phạm, lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ khiến được an vui, hằng nhớ nghĩ đến đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây, người ấy khi mạng chung có sắc tướng trang nghiêm như Phật, sanh về cõi báu mau được nghe pháp, vĩnh viễn không thối chuyển.

  PHẨM HAI MƯƠI LĂM:CHÁNH NHÂN VÃNG SANH
  Lại nữa A Nan! Nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia, tuy không siêng năng thiền định, nhưng hết lòng trì kinh giữ giới, chuyên làm điều lành, nghĩa là không giết hại sanh vật, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không thêu dệt, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê, ngày đêm nhớ nghĩ đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc có nhiều công đức, nhiều sự trang nghiêm, chí tâm quy y đảnh lễ cúng dường; người ấy khi mạng chung không kinh sợ, tâm không rối loạn, liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc.
  Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới, nhứt tâm thanh tịnh, lúc rảnh rỗi yên tịnh thân tâm , tuyệt dục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn, không hờn giận, ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không ân hận hồ nghi, hiếu thuận, trung tín, tin sâu lời Phật dạy, tin làm lành đặng phước, phụng trì các pháp như vậy không được thiếu mất, suy nghĩ chính chắn, muốn được độ thoát, ngày đêm luôn cầu nguyện được vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà, trong mười ngày mười đêm, cho đến một ngày một đêm không ngừng nghỉ, khi mạng chung được vãng sanh về cõi nước kia, tu đạo Bồ Tát. Những người vãng sanh đều được Bất thối chuyển, thân sắc đủ ba mươi hai tướng tốt, sẽ được thành Phật. Nếu muốn thành Phật ở một phương cõi nào khác, theo tâm ước nguyện tùy sự chuyên cần, sáng tối cầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được kết quả không mất chí nguyện.
  Này A Nan! Do điều lợi này nên vô lượng vô số bất khả tư nghì, vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dương tán thán công đức Phật Vô Lượng Thọ.”

  • Nguyễn vân

   Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

 3. Hong

  Con nghĩ mọi sự đều do duyên. Song thân của sư cô vãng sinh có thể do phước tiền kiếp, nhiều kiếp trước có tu kiếp này đến duyên. Trong mọi công đức thì pháp thí là công đức cao nhất trên mọi công đức khác, sư cô có được học vị cao cũng mang trách nhiệm và bổn phận với cuộc đời thật.

  • Hong

   Trách nhiệm và bổn phận cao hơn. Xin Sư cô hay tiếp tục thiện hóa chúng sinh bằng kiến thức của mình thật tâm thật lực chúng con rất cảm ơn người. Non nghĩ hành Phật sự và thực hiện lời Phật dạy cũng là đang niệm Phật. Còn viêc miệng chúng ta luân niệm 6 chữ A Di Đà Phật mà tâm rỗng lặng cũng không phải niệm Phật ạ. Con xin cảm ơn ạ.

   Đường Về Cõi Tịnh: A Di Đà Phật! Để ĐVCT được trang nghiêm và thanh tịnh, hơn thế ý kiến của bạn còn mang tính hướng chúng, vì thế BQT mong các đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đủ dấu và không viết tắt khi chia sẻ ý kiến của mình.

 4. lê yến

  Nam mô a di đà phật.
  Con rất đồng cảm với suy nghĩ của sư cô. Đôi khi ta nhầm tưởng cái đạt được trong học vị là niềm hạnh phúc nhưng khi dừng lại để sống và làm như những người bình thương ta thật sự thấy khó khăn và chướng ngại. Bởi vì trong đầu của ta chất đầy lý thuyết. Thậm chí dùng nó để chỉ trích người khác thay vì nhìn lại chính mình. Nhiều lúc thấy hổ thẹn với chính mình nói huyên thuyên phật dạy thế này hay thế kia càng khiến người nghe chán ghét hơn. Nói thật ra ngay chính mình còn không hiểu mình là ai ,đang tỉnh hay mê nữa mà dám đi thức tỉnh người khác.
  Và con cảm thấy pháp môn niệm phật là cứu cánh nhất. Không lý luận này nọ nhứt óc.
  Sống hiền thì gặp lành vậy thôi.
  Cảm ơn những lời chia sẽ chân tình của sư cô.
  Nam mô a di đà phật.

  • Liên Minh

   Nam mô A Di Đà Phật ! – Đúng vậy Lê Yến

  • Liên Minh

   Nam mô A Di Đà Phật – Con sinh ra là do nghiệp – Con chết là do cái nghiệp sinh. Muốn giải thoát khỏi luôn hồi sinh tử thì không sinh nữa, chết đi lại trở về trạng thái như chưa vào luôn hồi. Hỏi rằng mấy ai tu được sạch nghiệp đến thế, nếu thấy nghiệp còn một chút cũng phải trả thì bao giờ trả xong đây. Ôi thiệt may mắn quá đã có câu trả lời nghiệp thế gian không sạch được thì dại gì mà không chuyển nó thành nghiệp sinh về tây Phương Cực Lạc. Đơn giản của việc này là niệm Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, hãy coi nhẹ các sự tình thế gian, để lấy niệm Phật và cầu vãng sinh là mục đích của đời ta. Thực hiện như vậy đủ biết khi chết ta sinh về đâu nó là nhân quả thôi lý luận nhiều làm chi?

 5. phan bảy

  A di đà phật bạch sư cô còn cũng đang tu tịnh độ, qua sự giới thiệu về các loại bằng cấp thượng thặng của đạo Phật ấy không phải ai cũng có thể được như cô những tuổi đời cô còn ít nên cô chưa biết chứ người biết trước ngày giờ lâm chúng không phải ít kể cả người không biết đạo Phật, không niệm Phật Phật không phải hiếm.Tu không học là từ mù, hiện này có một số người đáng thương, cuồng tín mê tín vì thiếu trí tuệ. như cô hiện nay khi nói ra một câu cứu biết bao nhiêu người, phước báu vô lượng.tu giác giác tha…..

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *