Tịnh Độ Hoặc Vấn [Audio]

Tịnh Độ Hoặc Vấn [Audio]

“…Muốn sanh về Cực Lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh: nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Ấn Quang Pháp Sư đã nói: ‘Hạng phàm phu kém cỏi mà được vãng sanh, toàn là nhờ từ lực của Như Lai.’ Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần vãng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh, còn các công đức như: tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác, để vào phần trợ, mới là đường lối an toàn…”

Tịnh Độ Hoặc Vấn là quyển sách nhỏ với những câu hỏi và trả lời theo lối vấn đáp bao gồm 26 câu hỏi thường gặp nhằm giải tỏa những ngộ nhận về pháp môn Tịnh Độ, từ đó hành giả tu pháp môn Tịnh Độ phát khởi lòng tin thêm vững chắc để dũng mãnh phát nguyện và hành trì miên mật hồng danh của đức Phật A Di Đà Phật với tâm nguyện vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc sau khi mãn báo thân này.

Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư đời Nguyên biên soạn
Hòa thượng Thích Thiền Tâm dịch Việt.
Trung tâm Sách Nói Phật Giáo Diệu Pháp Âm thực hiện.


CHIA SẺ BÀI VIẾT:

3 Phúc đáp

 1. LÊ ĐÌNH ÁI

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Kính bạch Hòa Thượng Thich Thiền Tâm. Đệ tử tên Lê Đình Ái, Pháp Danh Nguyên Hộ sinh năm 1972 đang thực hành Pháp môn tu Niệm Phật. Để tự phát nguyện ăn chay trường quy y Tam Bảo và nguyện giữ 5 giới cấm: Không sát sanh, không nói dối, Không tà dâm, không vọng ngữ, Không uống rượu. Nhưng đệ tử là người tu tại gia nên khó tránh khỏi việc chăn gối phu thê, đệ tử tự hỏi không biết như vậy có phạm vào giới tà dâm hay không? Đệ tự ngu muội nên kinh bạch Hòa Thượng vì lòng Từ Bi xin được lắng nghe sự chỉ giáo.

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Diệu Thanh

   Tôi cũng là cư sĩ tại gia chuyên tu pháp môn niệm phật. Tôi đã nghiên cứu giáo pháp của phật về vấn đề này, và tôi được biết: chỉ một vợ một chồng thì không phạm vào giới cấm tà dâm đâu huynh ơi. Huynh hãy yêm tâm nhé.
   Chúc Huynh tinh tấn trên đường tu.

 2. Tịnh Sơn

  Đối với Phật tử tại gia, việc một vợ một chồng thì không sao, nhưng nếu mình đã muốn giải sinh tử, vãng sanh cực lạc mà không trừ bỏ được tâm dâm dục thì chỉ e khó thoát khỏi bào thai. Việc chăn gối cũng phải dè chừng, nếu ham muốn quá thì sẽ tổn thân, hại mạng. Tu sư khuyên bảo: người tu Tịnh Độ phải có hai thứ tâm, đó là : HÂN là ưa thích miền cực lạc và YỂM là nhàm chán cõi ta bà. Tâm thanh tịnh thì mới sanh cõi Tịnh, tâm các huynh ngay cả dâm dục là điều tối kỵ mà không bỏ được thì e khi lâm chung cũng vào bụng ngựa thai lừa, chứ thi người thì cũng may mắn lắm rồi.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *