Niệm Phật Không Khen Chê

Niệm Phật Không Khen Chê

Điều kiện niệm Phật:

Niệm Phật mà không phát lòng Bồ Đề, thì không tương ứng với bổn nguyện của Đức A Di Đà Phật, tất khó được vãng sanh, thành tựu sở nguyện. Lòng Bồ Đề là tâm lợi mình, lợi người, trên cầu thành quả Phật, dưới nguyện độ chúng sanh “thượng cầu hạ hoá”, tế khổ quần mê. Tuy phát lòng Bồ Đề mà không chuyên trì niệm Phật, không thành nhất phiến, thì không được vãng sanh. Nên các liên hữu cần phải lấy sự phát lòng Bồ Đề làm chánh nhân, niệm danh hiệu Phật làm trợ duyên, rồi sau mới cầu sanh Tịnh Độ. Người tu tịnh nghiệp (tu pháp niệm Phật) cần phải hiểu biết điều nầy thật sâu rộng, cần thiết phải vừa tu niệm vừa nghiên cứu nghiêm tầm giáo lý pháp môn tu càng thêm hiệu quả.

Hành trang để phát tâm tu niệm Phật:

Một chữ nguyện bao gồm cả tín và hạnh. Tín là tin; tự tha, nhân, quả, sự, lý không hư dối (Tín tự là tin tất cả do tâm tạo. Mình niệm Phật sẽ được tiếp dẫn. Tín tha: tin Phật Thích Ca không nói dối, Phật A Di Đà không nguyện suông. Tin nhân: khi niệm Phật là nhân vãng sanh, giải thoát. Tin quả: tin sự vãng sanh thành Phật là kết quả. Tin sự: tin cảnh giới Tây Phương, tất cả sự tướng đều có thật. Tin lý: tin lý tánh duy tâm, bao trùm Phật độ. Mỗi điều trên đây đều xác thật nên gọi là không hư dối).

Hạnh là chuyên trì danh hiệu không xen tạp, không tán loạn. Nguyện là mỗi tâm ưa thích, mỗi niệm mong cầu. Trong ba điều kiện nầy, người tu tịnh nghiệp (tu pháp niệm Phật) cần phải đủ, không thể thiếu một, mà nguyện là điểm cần yếu. Có thể có tin, hạnh mà không nguyện, chưa từng có nguyện, mà không tin, hạnh.

Trong đời mạt pháp, người phát tâm tu niệm Phật, vẫn có nghiệp trần dấy động, ma sự nhiễu dương, nguyên do bởi ba nguyên nhân : không rõ giáo lý, ít học kinh điển, nhất là pháp môn tu; không nhất tâm tìm cầu, phát tâm tu cho lấy lệ, để được ca tụng tán thán là Đại Sư Tịnh Độ, chỉ nghiên cứu xem chừng năm ba câu pháp, vội cho là người tu của pháp môn niệm Phật, do ngã mạn, nên không gặp thầy lành bạn sáng; thiếu tự tin, xem lại những hành động không tốt của mình, hay thích nói lỗi người, khoe khoang điều tốt của mình, hay chê Tông phái nầy khen Tông phái nọ, rốt cuộc mình không tu được ở đâu, ai nói hay cũng được, nói quấy cũng xong; họ có tu hành gì đâu mà nói hay nói quấy, biết gì mà nhận định, cuộc đời tu của họ không lúc nào tự soi xét lại chính mình, xem mình đã làm được gì, tu được gì, làm được gì cho Thầy Tổ, cho pháp môn, cho Phật pháp?

Với ba điều trên, sự tự xét chỗ sai lầm của chính mình là điều mà người liên hữu Tịnh Độ rất cần thiết trong lúc thực tập, hành pháp. Đại để muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không phải dùng chút phước lành, chút công đức lơ là là được; muốn thoát sự khổ sống chếtn luân hồi trong muôn vạn kiếp, không phải dùng tâm dần dà, hẹn hò, hứ khả, rồi lo rong chơi du hý, không lo tự cảnh tỉnh, trở về với cuộc sống hiện thực để có cơ hội tìm cầu giải thoát, vãng sanh Tây phương theo sở nguyện ban đầu! Họ đâu rõ chiếc bóng vô thường cô liu lặng lẽ, mới sớm mai thấy đó, rồi hoàng hôn phủ mất đó, đâu nên không siêng năng lo dự phòng giữ tịnh tâm gìn chánh niệm trước ư? Còn e sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái trong tam giới buộc ràng. Lúc bấy giờ tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần, như những kẻ niệm Phật, tu nhơn hạnh kém, lơ là biếng trể, nữa tin nữa nghi ngờ pháp Phật, thì ta cũng đành không biết làm sao vậy.

Đại Sư có bài kệ khuyến tấn :

Nam Mô A Di Đà,
Người nào không biết niệm?
Tuy niệm, chẳng tương ưng
Mẹ con khó hội kiến
Khi đi đứng ngồi nằm
Đem tâm nầy thúc liễm
Mỗi niệm nối tiếp nhau
Niệm lâu thành nhứt phiến
Như thế, niệm Di Đà
Di Đà tự nhiên hiện
Quyết định sanh Tây phương
Trọn đời không thối chuyển

Niệm Phật cần phải có niềm tin sâu nguyện thiết, như Đại Sư Tĩnh Am từng khuyến tấn : đi đứng nằm ngồi luôn gìn chánh niệm, hoặc kiết thất thực tập thúc liễm thân tâm, hoặc kinh hành vào đại định, lực Phật gia trì thành nhứt phiến, như kim cang bền chắc, một đời không thối chuyển, niềm tin yêu pháp môn, lục độ vạn hạnh ảnh hiện, lợi ích khắp mười phương, chúng sanh nương nhờ oai đức, làm bạn thánh hiền, dự hội hải chúng liên trì nơi thế giới Tây phương mầu nhiệm.

Lời dạy của Tỉnh Am đại sư
Trích: Sách Tịnh Độ Giảng Lược
Tác giả: Hòa Thượng Thích Giác Quang

9 Phúc đáp

 1. A DI ĐÀ PHẬT. Con như kẻ mê ngủ chợt tỉnh giấc mộng, quay về với câu Phật hiệu, tha thiết vãng sanh, một lòng tin Phật. A ĐI ĐÀ PHẬT

 2. Huỳnh văn Quang

  Nguyện đem công đức niệm Phật hồi hướng bốn Ân và ba cõi, cùng các chư vị oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ đề tâm, khi mãn báo thân nầy đồng sanh cõi cực lạc.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 3. tịnh duy

  xin thầy hoan hỉ chỉ cho con làm sao khi niệm phật được nhất tâm.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 4. con chào Thầy
  con hiện mắc chuyện trong kết hôn và ly hôn,con không biết mình phải làm thế nào cho đúng theo giáo ly nhà Phật.con thì gd nghèo thiếu may mắn về nhiều mặt,con lớn lên lấy chồng trog sự thiêu hiểu biết,rùi về chồng đánh đập gia đình chồng thì coi không ra gì cả,rùi không chịu được sức ép con đã bỏ đi,hiện nay con đã kết hôn thêm lần nữa,mà cũng không hạnh phúc,vi vấn đề tiền,rui sinh con càng không có tiền,chồng con bgio thì hay cau gắt,muốn đi lấy vợ khác,vi vc con không con thương nhau thông cảm cho nhau không còn chia sẻ cho nhau nữa,con là phụ nữ con muốn cố giữ chồng nhưng thật khó khi chồng thi lại không muốn.con thấy cố giữ chông con càng ngày càng làm anh ý mệt mỏi,dù con tạo ra những hoàn cảnh cho 2 người không căng thẳng,nhưng anh ý thì chẳng còn cảm giác gi với những gi con làm nữa.con chẳng biết mình nên giữ anh ấy hay để anh đi tìm hạnh phúc mới.mong Thầy hoan hỉ cho con lời chia sẻ trong giáo lý nhà Phật.nếu con ly hôn tiếp thì con sẽ mắc vào tội gì ạ?vc con còn trẻ nên nêu kéo dài tình hình này con lo cũng k đc lâu.mà chỉ làm cho anh cả 2 đều thấy quá mệt mỏi.dạ con chờ tin của Thầy.con xin cảm ơn Thầy ạ.

 5. Bạch Thầy!
  Con có chuyện muốn thưa thỉnh ý thầy.
  Chuyện là vầy, khi con hành trì niệm Phật bình thường thì không sao nhưng khi con tinh tấn một tí thì từ A Mi Đà Phật sẽ trở thành A Mí Đà Phật. Con không biết nên làm thế nào, nên buông theo tâm ý của mình cho nó niệm sao thì niệm hay là uốn nắn nó từ từ.
  Con xin chờ tin của thầy
  Con xin cảm ơn thầy ạ
  Nam Mô A Mi Đà Phật

 6. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬT. TP năm nay 16 tuổi, nhân duyên TP được biết Pháp Môn Niệm phật từ năm cấp 2, sau một thời kì tu tập theo Mật Tông, hành trì các Thần chú, Đà-la-ni, và đọc rất nhiều kinh điển khác, được xem về một video về Phât thuyết A Di Đà Kinh, và các kinh Tịnh Độ, TP biết được danh hiệu Phật A Di Đà và thế giới Cực lạc, liền tin luông, chẳng nghi hoặc vì lúc trước khi tụng chú Đà-la-ni do Phật thuyết thì thấy rất linh nghiệm nên niềm tin vững chắc vào Đức Phật vậy. Hiện nay, TP dự là mai sau làm một bác sĩ chữa bệnh cho trẻ em và mọi người, cố gắng học tập để vào Đại học Y, lại thêm có thể tận hiếu cha mẹ, anh chị,…và bên cạnh pháp thế gian, TP cũng sẽ học pháp xuất thế gian là niệm Phật, học Phật,…để cầu sanh Tịnh Độ. Cho nên, TP nghĩ là đấy có phải lòng Bồ Đề không? Vì TP niệm Phật, học Phật,.. để cầu sanh Tịnh Độ là “trên cầu thành quả Phật”, còn làm bác sĩ cứu người là “Dưới nguyện độ chúng sanh”.

  • Thanh Tịnh

   Nam Mô A Di Đà Phật

   +) Trước tiên, TT xin được tán thán công đức và hạnh nguyện của TP. Dầu chưa làm được, nhưng đã phát tâm như thế cũng đáng tán thán. Người phát tâm cứu độ chúng sanh, tự giác giác tha ở thời mạt mạt cũng thật hiếm thay. Trước kia TT ở tầm tuổi TP còn đang lăn trôi trong biển sắc dục tưởng chừng như khó thoát, nay TP không những biết đến Phật pháp, tu tập mà còn phát tâm cứu giúp chúng sanh. TT thật vô cùng hoan hỉ.

   +) “TP nghĩ là đấy có phải lòng Bồ Đề không?”
   Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật đã dạy: “Nầy thiện nam tử! Bậc Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm là khởi Tâm Đại Bi cứu độ tất cả chúng sanh”.

   Tâm Bồ đề có thể nói rằng là tâm lợi người, tâm tự giác giác tha, tâm tự lợi lợi tha.
   Không làm các việc ác, làm các điều lành, đó cũng chính là tâm Bồ đề. Và phát Bồ Đề Tâm thù thắng nhất là ” Nguyện Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc.”

   +) TP nên lưu ý, Tâm Bồ đề là tâm rõ ràng sáng suốt, tâm bỏ mê quay về giác, là tâm bỏ tà quy chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là tâm không điên đảo, là chân tâm. Trong chân tâm, không có các tướng ủy khúc quanh co, cũng chẳng có các hành vi bất chánh.

   Chớ để tâm điên đảo, chạy theo ganh ghét, đố kị, ưa xu nịnh mà mục đích chính là ham thích công danh, phát tài để mà được mọi người khen ngợi nể phục mình giỏi, chỉ còn lại chút ít là làm lợi ích chúng sanh mà lúc nào cũng nói ra hay tự cho là chủ yếu cứu giúp chúng sanh mà trong thân tâm lại là ưa thích công danh hay vì mục đích khác nhiều hơn vậy . Rồi cho phải là trái, cho trái là phải, trắng đen lẫn lộn, vị trí đảo ngược. Xin hết sức cẩn trọng.

   A Di Đà Phật. Cũng không có ý gì khác. Chỉ xin lưu ý đôi chút. Chỉ mong mang lại lợi ích, có sai sót TT xin được sám hối.

   Chúc TP tu tập tinh tấn, sớm hoàn thành ý nguyện.

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

  • Thanh Tịnh

   A Di Đà Phật
   Khi TP ôn thi và sắp thi ĐH. TT rất hoan hỉ chia sẻ tài liệu cùng kinh nghiệm ôn và thi ĐH với TP. Nếu cần tài liệu hoặc có điều khó khăn trong việc ôn thi ĐH xin TP liên lạc với TT qua Gmail: [email protected]
   Chỉ hy vọng đem lại chút lợi ích. Sau này TP có thể sớm đạt được ý nguyện hơn mà chúng sanh càng mau được cứu giúp khỏi khổ nạn. Thật hoan hỉ, hoan hỉ!

   Nam Mô A Di Đà Phật
   Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát

 7. Thượng Phẩm

  A DI ĐÀ PHẬT. Đạo hữu thanh tịnh lưu ý rất đúng, chúng sanh cõi này phần nhiều thường hay bị những cám dỗ, TP đương ở chỗ này tất tập khí phiền não vẫn còn cho nên cũng rất phải cẩn thận, như là nhiều người khen mình giỏi mà mình khởi cái tâm danh lợi mà quên mất mục đích ban đầu thì thật gay go rồi. Nhưng TP nghĩ nếu có thể hay niệm Phật A Di Đà thì có thể ngăn những cái tâm xấu đó , sẽ không mắc vào đường tà, đi về nẻo chánh.

Gửi hồi âm đến TRẦN BẢO NGỌC Bấm để hủy hồi âm.

Your email address will not be published. Required fields are marked *