Ma Chướng Khi Niệm Phật

Ma Chướng Khi Niệm Phật

Tu pháp môn niệm Phật có bốn cách như sau: một là trì danh niệm Phật, hai là quán tượng niệm Phật, ba là quán tưởng niệm Phật, bốn là thật tướng niệm Phật. Chỉ sợ người không đủ đức hạnh, không đủ đạo tâm, khi công phu bị cảnh giới ma làm cho mê hoặc. Như hồi tôi gặp một trường hợp tại Hồng Kông, có một vị xuất gia ở chùa Từ Hưng, tu phép “Ban chu tam muội”. “Ban chu tam muội” là thường hành tam muội, ông ấy ở trong phòng như thế đến chín mươi ngày, chẳng ngồi, chẳng nằm chỉ đứng và đi mà thôi. Một hôm, tôi nghe ông ta niệm càng lúc tiếng càng lớn rồi nghe tiếng chân chạy gấp gáp ở trong phòng với tiếng la hét là Phật A Di Đà đã đến rồi, Phật đến rồi… Tôi thấy hơi kỳ lạ, ghé mắt nhìn vào phòng xem thử, biết không ổn, tôi bèn hét lên một tiếng thì ông mới tỉnh ngộ và ở lại trạng thái bình thường. Chuyện gì xảy ra với ông vậy? Là khi đang công phu ông ta thấy đức Phật A Di Đà đến quỳ trước mặt ông ta. Thấy vậy, ông ta tưởng Phật A Di Đà đến đón mình nên liền chạy đến quỳ trước Phật, nhưng thật tế Phật sao lại quỳ trước mặt ông ta chứ? Thực ra, đó chỉ là một con trâu nước biến ra Phật A Di Đà để đến dắt ông ta đi mà thôi. Mà chính vị Tỳ kheo này đời trước là một con trâu, có công cày ruộng ở chùa nên khi chết mới đầu thai lại làm thân người xuất gia tu đạo. Nhưng tánh trâu chưa hết tập khí cũ vẫn còn, cang cường khó điều phục. Do ông ta tu pháp Ban chu tam muội có thể dứt trừ tập khí xấu ác đó đi. Tuy vậy, đạo đức chưa đủ, định lực chưa kiên cố nên ông bị lạc vào cảnh giới ma.

Trích từ tập sách “Quê Hương Cực Lạc”
của Hòa Thượng Tuyên Hóa

12 Phúc đáp

 1. tathagata buddha

  lạ thật đó! Tôi cứ tưởng là phật A Di Đà là không ai có thể giả tạo được cơ mà?

  • Liên Hoa

   A Di Đà Phật!
   Gửi bạn tathagata buddha: có dịp bạn đọc 50 hiện tượng ấm ma trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ rõ, vì sao khi công phu lại gặp ma chướng như vậy. Cụ thể đây là nội ma: ma trong tâm của chính mình tạo ra do bởi quá mong được gặp đức A Di Đà Phật. Ma mà bạn đang đề cập đến (và đc nghe đó) chính là ngoại ma (thiên ma, quỷ thần ác đạo). Sư phụ Tịnh Không giảng khá cặn kẽ, nên hiểu đúng theo nghĩa: lúc lâm chung buông xả mọi thứ (tức là tham, sân, và si- 3 thứ độc chiêu cảm cả nội ma và ngoại ma), nhất tâm niệm phật thì có chư vị hộ pháp bảo hộ, Phật sẽ nhất định đến rước. Bài viết trên thầy Tuyên Hóa mô tả một hành giả niệm Phật có tâm tham- tham gì? Đó là mong cầu thấy Phật đến đón mình. Cho nên khi niệm Phật xin các liên hữu chớ để cho những tâm mong cầu này khởi lên vì ma chướng rất vi tế, có thể đốt cháy cả rừng công đức của chúng ta.

  • A DI ĐÀ PHẬT.

 2. nguyễn thành trí

  niệm phật dù nghich cũng DI ĐÀ dù thuận cũng DI ĐÀ .DI ĐÀ là một DI ĐÀ là tất cả.

 3. Năng Hiếu

  A di đà phật, cho con hỏi con nghe nói ma có thể giả bất kỳ ai, nhưng A Di Đà thì không ma nào giả được??? Con thắc mắc chỗ này, xin hoan hỉ giải đáp dùm con. A DI ĐÀ PHẬT.

  • Tìm Lại Phật Tánh

   A Di Đà Phật, Năng Hiếu thân mến

   Câu hỏi của bạn cũng trùng với câu hỏi của các đồng tu từng đặt nghi vấn với HT Tịnh Không.

   Nhiều vị đồng tu lo rằng: “Nhỡ khi lâm chung Ma giả Phật A Di Ðà đến rước thì sao? Nếu chúng ta không phân biệt được giữa Ma với Phật thì công phu niệm Phật nỗ lực tu hành bấy lâu sẽ chẳng còn!”

   HT Tịnh Không có dạy rằng: “Ðối với điều này xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng Bổn Tôn tức Phật A Di Ðà. Bởi vì Phật có Thần Hộ Pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật đều được các vị thần Hộ Pháp bảo hộ cho chúng ta, thần Hộ Pháp nhất quyết không dung thứ cho các loài yêu ma quỷ quái giả mạo Bổn Tôn. Nếu chúng dám giả mạo sẽ bị tội nặng.

   Ngược lại nếu chúng giả dạng các vị Phật khác đến gạt quý vị, chúng không phạm tội. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Ðà, đến lúc lâm chung nhất định phải chờ Phật A Di Ðà đến tiếp dẫn. Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến rước đó là Ma giả dạng đến lừa gạt.

   Trong tình trạng như vậy, quý vị phải tập trung tinh thần, nhất hướng chuyên niệm hồng danh A Di Ðà Phật, và mặc nhiên không thèm để ý đến, tức thời những hình ảnh đó sẽ tự biến mất. Những kiến thức này hết sức quan trọng, quý vị nên lưu ý.”

   Hoặc để tìm hiểu kỹ và chi tiết hơn thì duongvecoitinh đã từng đăng bài ở Đây rồi. Bạn vào đọc nhé.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 4. Định Pháp

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Như trong phúc đáp của Thiện chi thức “Tìm Lại Phật tánh” bên trên có nói là “HT Tịnh Không có dạy rằng: “Ðối với điều này xin quý vị hãy yên tâm. Ma tuy lừa gạt người, nhưng nhất quyết chúng không thể giả dạng Bổn Tôn tức Phật A Di Ðà. Bởi vì Phật có Thần Hộ Pháp. Khi chúng ta phát tâm chân thật niệm Phật đều được các vị thần Hộ Pháp bảo hộ cho chúng ta, thần Hộ Pháp nhất quyết không dung thứ cho các loài yêu ma quỷ quái giả mạo Bổn Tôn. Nếu chúng dám giả mạo sẽ bị tội nặng.
  Ngược lại nếu chúng giả dạng các vị Phật khác đến gạt quý vị, chúng không phạm tội. Cho nên quý vị niệm Phật A Di Ðà, đến lúc lâm chung nhất định phải chờ Phật A Di Ðà đến tiếp dẫn. Nếu thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư đến đón đó là Ma giả dạng đến lừa gạt.”. Cho con mạn phép hỏi,tại sao ( thiên ma, ngoại ma) không thể giả dạng Đức Từ phụ A Di Đà Phật, mà lại có thể giả dạng Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật? Các ngài đều là Bản Tôn, đều trọn thành Phật đạo thì đâu có gì sai biệt?

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Định Pháp,
   Ý nghĩa “Bổn Tôn” theo PH hiểu là vị Phật mà hành giả đang niệm. Ví dụ, một vị niệm danh hiệu Phật Lưu Ly, tâm nghĩ đến Phật Lưu Ly thì đức Lưu Ly Phật là “Bổn Tôn” của hành giả đó, thì nếu lúc đó mà thấy Đức A Di Đà hay Bổn sư hiện ra thì biết đó là giả, còn thấy Đức Lưu Ly Phật thì biết là không giả. Ngoài ra, Phật và ma không ngoài tâm mình. Khi niệm Đức A Di Đà, thấy Đức A Di Đà thì biết là tâm mình thanh tịnh cảm ứng được tâm Phật nên thấy, vậy thôi.

   Ma giả được hình tướng Phật (vì ma có thần thông) nhưng không giả được tâm Phật. Mà người Phật tử chúng ta, “thấy Phật” là ứng hợp được với tâm Phật, chứ không phải ở hình tướng Phật. Lâm chung niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn Đức A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn, đừng nên nghĩ suy hay lo lắng mà tâm không thanh tịnh, lại sanh ra chướng ngại.
   Chúc bạn tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tâm Tịnh

   A Di Đà Phật
   Sở dĩ ma không thể giả dạng Đức Phật A Di Đà lúc lâm chung để lừa gạt chúng ta được vì Ngài có Đại Nguyện tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly luân hồi sanh tử, một đời thành Phật. Nguyện Lực này là bất khả tư nghì, ma lực là cái gì đâu [so với Nguyện lực này], thế nên chúng không cách gì giả danh Phật A Di Đà được, chúng chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến Đại Nguyện lực của Đức Phật. Chúng ta lại thử đọc lại một chút đoạn Kinh Vô Lượng Thọ có nói về oai lực Bổn Nguyện

   “Nếu xa xưa không tu phước huệ,
   Thì chánh pháp này không thể nghe
   Đã từng cúng dường các Như Lai
   Nên hay vui mừng tin pháp này.
   Kiêu mạn giải đãi và tà kiến
   Pháp vi diệu Như Lai khó tin
   Như người mù hằng thấy tối đen
   Không thể dẫn đường cho người khác
   Chỉ từng trước Phật trồng căn lành
   Cứu đời hành thiện mới tu tập.
   Nghe rồi thọ trì và biên chép
   Đọc tụng tán thán và cúng dường
   Như vậy nhứt tâm cầu Tịnh độ
   Giá sử lửa cháy khắp ba ngàn
   Nhờ oai đức Phật tất siêu việt
   Quyết định vãng sanh cõi Cực Lạc”

   Chúng ta hãy siêng năng niệm Phật A Di Đà, nổ lực tu tập, “nhất tâm cầu Tịnh Độ”, như vậy đến giây phút cuối Phật sẽ dùng Nguyện Lực của Ngài hóa hiện ngay trước mắt, phóng quang tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ đến thế rồi chúng ta liệu có vui mừng hoan hỉ?
   Nam Mô A Di Đà Phật

 5. Huỳnh Hồng Thái

  Nam Mô A Di Đà Phật, xin quý vị Đại Đức giành chút thời gian để giúp con giải quyết vấn đề này. Chuyện hơi dài mong các vị thông cảm. Từ nhỏ con bị kẻ đẫn dụ, do ba con chỉ con ngồi thiền sai cách từ lớp 1. Suốt nhiều năm, có thể là xêm xêm 14 năm, kẻ này thông qua thần giao cách cảm chỉ con tu luyện nhiều loại tà, lúc đó con không biết nên luyện theo nó chỉ. Kể từ lúc luyện, trước mặt con vào buổi tối, đặc biệt là lúc ngủ khi con nhắm mắt lại hiện lên 1 lớp màu xanh lá cây tựa như sương khói, chuyển động không lường trước được. Đôi khi lớp màn xanh ấy xuất hiện những vòng tròn không định hình màu trắng, lúc đầu to rồi đột nhiên co nhỏ lại và biến mất giống như là chạy về phía trước rất nhanh.
  Sau 11 năm kể từ lúc luyện, con lên Đại học và bị thêm 1 vong nhi theo. Vong nhi này khác kẻ đó là đi theo suốt, trò chuyện trực tiếp chứ không cần phải qua thần giao cách cảm. Vong nhi này thường xuyên xúi con làm bậy nhưng con không làm. Con vẫn tiếp tục luyện tà mà không hay biết.
  Dần dần, 3 năm sau, sau lưng con, dưới 2 vai hình thành 2 luồn lốc xoáy, xoáy ngược nhau. Mỗi lần nó xoáy, con cảm nhận rõ luồn xoáy, giống như có 2 nguồn điện đang chạy vòng tròn sau lưng dưới 2 vai, rất tê và đau.
  Sau khi 2 xoáy đó hình thành kẻ đó chuyển sang xâm nhập trong cơ thể (chứ không có nhập), mỗi khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, chỉ cần con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ngay lập tức rùng mình, nổi da gà, ớn lạnh rồi như có thứ gì đó chạy ra (xuất ra) từ cơ thể của con. Sau vài chục giây hoặc vài phút, lại cảm nhận được sự hiện diện của hắn và mọi việc lại diễn ra y nhu vậy. Con không biết hắn thâm nhập lại bằng cách nào, hỏi hắn thì hắn nói có liên quan đến 2 cái lốc sau lưng con. Hiện tượng này xảy ra nhiều nhất lúc con đang di chuyển không phân biệt đêm ngày.
  Cho đến 1 ngày, vong nhi và hắn tác động ngày càng nhiều khiến con mất ngủ liên tục, ngày ngủ li bì, đêm nào cũng phải nghe vong nhi đó nói chuyện mặc dù không muốn nghe, có bảo nó “Im lặng để ta ngủ” nhưng nó không quan tâm, tụng kinh niệm phật chỉ làm giảm tạm thời vì đêm rất dài và nó thì rất rảnh. Lúc di chuyển nó cũng hay nói chuyện, bất kể ngày đêm, nguy hiểm ra sao (đang chạy xe mà nghe nó nói thì phân tâm, xém đụng xe mấy lần), nó còn bảo “Người tự biết cách tự bảo vệ mình”.
  Con kể tất cả cho gia đình nghe, gia đình liền đưa lên chùa, hắn biết được thông tin nên đã tranh thủ tránh mặt, còn vong nhi thì vẫn ngây thơ đi theo và bị Thầy bắt cho đi tu. Trong quá trình làm phép hắn có dùng thần giao cách cảm nói với con dùng “sức mạnh bên trong” người hất ngược lá bùa ra nhưng con không làm.
  Sau khi về nhà, hắn liền gửi cho con một thông điệp là hắn muốn đấu với Thầy để giành con, nhưng lại mượn tay con để đấu, kiểu đấu là con và Thầy sẽ nắm tay nhau và sẽ cùng đẩy sức mạnh về bàn tay (không phải đấu sức) xem ai thắng. Con báo vơi Thầy và lên chùa lần 2 ở 10 ngày và cũng không có trận đấu nào diễn ra, nhưng theo con biết Thầy đã nhờ lính đi bắt hắn. Ngày thứ 7, đang tụng kinh trước khi ngủ thì nghe hắn nói “Ta làm việc tốt cũng không được sao?”, con trả lời “Điều tốt nhất ngài có thể làm là tránh xa tôi ra, ngài đi tu để giải thoát đi”, kể từ đó không nghe hắn nói gì cả. Ngày thứ 10 con có hỏi Thầy hắn là thể loại gì thì Thầy nói là ma và đã đi tu rồi, con hỏi là ai thì Thầy nói là Thiên Cơ (chắc cũng là nhân vật tầm cỡ Thầy mới nói vậy, chư thường thường thì Thầy nói rồi)
  Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, và đây là phần con nhờ chư vị hỗ trợ, giúp đỡ.
  Lớp màn sương xanh lá vẫn hiện hằng đêm khi con nhắm mắt ngủ, mặc dù thời gian xuất hiện đã giảm, con biết nó không tốt nhưng không cách nào hóa giải.
  Nó thường đi kèm với những hình ảnh khiêu dâm, đáng sợ hoặc những suy nghĩ không hay. Đúng là trước đây con có xem nhưng giờ bỏ rồi và đã đi sám hối nhưng những hình ảnh đó vẫn tái hiện. Niệm Phật chỉ làm nó lắng xuống nhưng nổi lên lại hay không thì hên xui. Con đối phó bằng cách mở mắt ra nhưng chỉ là cách tạm thời.
  Lúc con không ngủ hoặc Niệm Phật, tuy không nhắm mắt nhưng những hình ảnh đó đôi khi vẫn chớp nhắng trong đàu, con đối phó bằng cách nhắm mắt lại, cũng chỉ tạm thời như cách trên.
  Những hình ảnh đó con không muốn thấy và cũng không muốn nghĩ tới nhưng nó vẫn cứ thị hiện, đôi khi đổi mới tùy theo cái tà tâm con muốn thấy nhưng nội dung tương tự nhau.
  Có 1 thế lực đang chiêu dụ con
  Mỗi hình ảnh hiện lên, bằng 1 tà phép nào đó lập tức ăn sâu vào tâm trí, không thể quên và được thế lực đó sẽ dùng những hình ảnh đó nhiều lần.
  Bọn chúng biết con cảm nhận được sự hiện diện của chúng, khi đó con niệm Nam Mô A Di Đà Phật để đuổi chúng đi, nhưng chúng đi rồi chúng sẽ quay lại bất ngờ trong khoảng vài phút đến vài tiếng. Con còn công việc của con nên không có thời gian đợi chúng đến rồi niệm.
  Bọn chúng sẽ tranh thủ lúc con không niệm mà đến và con không thể nguyên ngày ngồi tụng niệm, hình như bọn chúng thay ca trực bên con.
  Ngoài ra, trước khi kẻ chỉ con luyện tà đi tu và trước khi con gặp Thầy, hắn có cho con một số thông tin sau thông qua vài lần trò chuyện (hắn rất ít nói chuyện). Những điều hắn nói thật giả khó phân.
  Lớp màn xanh đó là yêu khí (con thấy lạ là nếu đó là yêu khí thì sao hắn lại không phải là yêu mà là ma? Phải chăng đó là ma khí hay âm khí về đêm?)
  Trong người con có yêu thể cực mạnh, đó là cái hắn muốn nhưng hắn chưa lấy được dù đã nhiều năm.
  Hắn muốn con luyện tà cho hắn (hắn chỉ nói điều này khi 2 cái xoáy trên lung dưới vai xuất hiện)
  Hắn nói con chính là Thiên hận ma vương, con sinh ra đã thuộc về cái ác, đó là số phận của con.
  Hắn nói nếu muốn biết hắn là ai hãy quay về những kiếp trước
  Hắn có nhắc đến A-Tu-La
  Không biết hắn chỉ con luyện cái gì mà trong người con có 1 luồng sức mạnh hay nổi lên bất chợt hoặc khi con muốn phát thì nó sẽ phát, sức mạnh có trước 2 cái xoáy rất nhiều năm. Khi 2 cái xoáy xuất hiện thì sức mạnh đó cũng sẽ xuất hiện theo 2 cái xoáy. Lúc sức mạnh phát, toàn thân phát nóng, luôn muốn làm gì đó tốn thật nhiều sức để giảm sức mạnh. Đúng là sức mạnh sé giảm nhưng lần xuất hiện sau luôn mạnh và kéo dài hơn lần xuất hiện trước. Hắn nói sức mạnh đó lớn hơn sức chịu đựng của cả cơ thể con nên nếu không khéo sẽ chết như chơi, chỉ có 1 cách phá hủy cơ thể giải phóng sức mạnh hoặc thích nghi với sức mạnh đó.
  Kể từ khi hắn đi tu thì sức mạnh đó cũng giảm, hai xoáy cũng yếu đi rồi mất, lâu lâu xuất hiện lại nhưng không mạnh như trước, cơ bản là vẫn còn, Thầy không phá mà chỉ làm ẩn nó đi, chắc có huyền cơ nào đó.
  Mong quý vị Đại Đức bàn luận, chỉ dẫn, nếu được hãy cho con biết quí vị Đại Đức tên gì? Chùa nào? Ở đâu. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

  • Trung Đạo

   A Di Đà Phật

   Bạn Huỳnh Hồng Thái,

   1. Trường hợp của bạn là khá nan giải vì tà khí đã nhiễm sâu vào cơ thể bạn trong khoảng thời gian quá dài rồi, do vậy để ngay một lúc hoá giải là điều vô cùng khó và phức tạp. Bản thân bạn trong khi tu thiền vì quá thơ ngây, hiếu động nên đã để tâm thức của mình buông lung, nhờ đó mà tâm thức bạn đã bị những thế lực hắc ám (chuyên hành tà đạo) lợi dụng để sai khiến bạn. Điều đáng quan tâm là khi bạn lớn lên rồi đi học đại học bạn lại đểm tâm phóng theo những cám dỗ của ái dục lôi kéo và đắm nhiễm trong đó, đây là nhân khiến tâm thức bạn đã bị khống chế hoàn toàn. Nói theo ngôn ngữ nhân gian thì bạn đã bị “tàu hoả nhập ma” nặng, còn với người tu thiền thì bạn đã bị ma chướng khống chế. Muốn hoá giải được ma chướng này không đơn giản, bản thân bạn phải tìm một vị minh Sư giác ngộ, thực sự có đạo hạnh về tu thiền, nhờ vị đó hướng dẫn và hoá giải. Bản thân bạn phải một mực tuân chỉ sự giáo dẫn của vị minh sư này, và phải phát tâm chân chánh tu đạo, có lẽ cơ hội chuyển hoá mới có thể đặt ra.

   2. Khi bị ma chướng quấy nhiễu, sai khiến, thường là tâm tham dục quá mãnh liệt, tâm này đồng với ma tâm, vì vậy những chúng ma sẽ tìm cách nương, gá vào thân hoặc tìm cách sai khiến, điều khiển chúng ta hành phép tà, đạo tà. Điều này trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật Thích Ca đã chỉ rất cụ thể. Trường hợp của bạn là bị tưởng ấm ma sai khiến, do vậy điều tối quan trọng bạn lên làm là học thật kỹ Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đặc biệt là hiện tượng 50 ấm ma mà Phật đã chỉ dạy.

   3. Vì bạn đang gặp trở ngại lớn trong việc hành thiền, do vậy TĐ khuyên bạn không nên hành thiền nữa, vì khi tâm thức đã bị sai khiến, chỉ cần bạn không giữ được định tâm, tức móng khởi niệm bất tịnh, ngay lập tức bạn sẽ gặp khổ nạn.

   4. Hai quyển kinh bạn nên lựa chọn để hàng ngày sám hối. Một là Từ Bi Thuỷ Sám. Hoặc là Kinh Địa Tạng. Mỗi ngày bạn phải dành thời gian nhất định và thanh tịnh tâm để trì tụng và hồi hướng cho những oan gia trái chủ đang não hại bạn. Điểm bạn cần lưu ý là tụng kinh, niệm Phật để thanh tịnh tâm chứ không phải để tìm cầu cảnh giới bên ngoài hay để trục ma đuổi quỷ. Nếu bạn dùng tâm háo thằng, vọng tưởng, sân hận, oán thù để niệm Phật thì những oan gia trái chủ đang đeo bám theo bạn sẽ càng có thêm cơ hội để gây khó dễ cho bạn. Do vậy việc sám hối và thành tâm sám hối hiện đối với bạn là yếu tố đầu tiên bạn phải thực hành, đồng kết hợp pháp niệm Phật trợ duyên mọi nơi để hồi hướng cho oan gia trái chủ. Việc trục vong, yểm bùa trên thân chỉ là pháp nhất thời và nếu không khéo oán đối càng thâm sâu nặng.

   Mong bạn sớm tình được minh sư để giúp bạn hoá giải nghiệp duyên sâu nặng này để tu đạo thanh tịnh.

 6. Ngô Thanh Trúc

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Khi tôi niệm phật hay nghe thì luôn bị nổi da gà. Vậy tôi bị sao vậy? Có phải là bị tâm ma không ạ??

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *