Hào Quang Tỏa Sáng Khi Niệm Phật

Hào Quang Tỏa Sáng Khi Niệm Phật

Có 2 vị Lạt-Ma là Ajo và Reto cùng theo học 1 thầy. Reto là 1 học giả tinh thông Kinh điển, có thể giảng giải, trích dẫn hầu như tất cả sách vở 1 cách dễ dàng, trong khi Ajo chỉ chuyên tâm Lễ Bái và Thiền Định.

Lạt Ma Reto ghi danh vào Đại Học Drepung, tốt nghiệp thủ khoa, trở nên 1 Pháp Sư nổi tiếng của Tây Tạng, trong khi Lạt Ma Ajo vẫn ẩn tu tại làng Chumbi.

Sau nhiều năm không gặp nhau, 1 hôm Pháp Sư Reto có dịp công du qua làng cũ. Nhớ đến người huynh đệ đồng môn, ông ghé lại ngôi chùa xưa thăm hỏi. Gặp nhau cả 2 đều mừng rỡ chuyện trò vui vẻ, Reto bèn hỏi Ajo đã tu học đến đâu. Lạt Ma Ajo thành thật thưa rằng: “Bao năm nay chỉ chuyên tụng 1 bộ Kinh A Di Đà mà thôi”. Pháp Sư Reto lắc đầu than cho chú em quê mùa hủ lậu, Kinh điển thiên kinh vạn quyển không đọc mà chỉ đọc tụng có 1 bộ Kinh tầm thường mà gần như ai cũng biết. Reto bèn giảng giải cho Ajo một hồi về những pháp môn cao siêu cho đến tận khuya mới đi ngủ.

Vừa chợp mắt ít lâu, ông đã giật mình tỉnh giấc vì thấy ánh sáng ở đâu chói loà cả 1 vùng. Ánh sáng này phát ra từ phía chánh điện ngôi chùa nên ông ngạc nhiên rời trú phòng bước ra xem thế nào.

Ông thấy Lạt Ma Ajo đang chắp tay đảnh lễ, trì tụng Hồng Danh Đức Phật A Di Đà nhưng quanh ông này hào quang sáng rực cả chánh điện. Ông thấy trong hào quang đó có 1 ao sen lớn bằng các thứ ngọc báu với những lâu đài, dinh thự toàn bằng vàng. Ngoài ra, còn có những giống chim lạ cất tấu lên những điệu nhạc hoà nhã, vi diệu nghe như tiếng giảng Kinh, rồi trời đổ mưa hoa, những bông Mạn Đà La rơi xuống ao báu toả ánh sáng khắp nơi.

Pháp sư Reto nín thở theo dõi cho đến khi Lạt Ma Ajo trì tụng xong bộ Kinh A Di Đà thì linh ảnh đó mới biến mất. Quá xúc động, Reto vội bước vào hỏi làm sao Ajo lại có được thần thông như vậy. Lạt Ma Ajo cho biết ông không hề có thần thông gì cả mà chỉ chuyên tâm trì tụng 6 chữ Hồng Danh mà thôi.

Lạt Ma Reto lại hỏi: “Nhưng ta thấy hào quang sáng ngời trong chánh điện và những linh ảnh lạ lùng. Chắc chắn chú phải có những phương pháp tu luyện gì nữa chứ?”

Lạt Ma Ajo cho biết không hề áp dụng 1 phương pháp gì ngoài việc gìn giữ Thân-Khẩu-Ý cho thật thanh tịnh, trang nghiêm để trì tụng Hồng Danh Phật A Di Đà mà thôi.

– Làm sao có thể như vậy được? Như ta đây làu thông Kinh điển, tu tập bao năm nay mà đâu đã có kết quả gì? Lạt Ma Reto thắc mắc.

– Có lẽ huynh chỉ đọc văn giải nghĩa để thoả mãn trình độ trí thức giỏi biện luận như 1 nhà thông thái mà thiếu hành trì, không chí thành cung kính, đọc Kinh còn nghi ngờ, chỉ trọng về Lý Tánh mà không chuộng sự tu dưỡng Thân-Tâm chăng? Như em đây thì chuyên tâm tin tưởng vào lời khuyên dạy của Chư Phật, tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin vào Đại Nguyện của Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của Ngài, rồi chí thành nguyện cầu sẽ được sinh sang cõi nước Cực Lạc (Tín-Nguyện-Hạnh).

Pháp Sư Reto bừng tỉnh vội vã chắp tay đảnh lễ người em đã khai ngộ cho mình. Ông trở về Lhassa trình bày sự việc cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, rồi xin từ chức Pháp Sư về nhập thất tu Thiền trong dãy Tuyết Sơn.

Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền lệnh cho xây 1 ngôi Chùa nguy nga rộng lớn để xứng đáng với công đức tu hành của 1 vị Cao Tăng và phong cho Lạt Ma Ajo chức Hoà Thượng (Rinpoche). Tuy nhiên, Hoà Thượng Ajo không thích việc có 1 ngôi chùa riêng như vậy, ông chỉ muốn tiếp tục sống trong ngôi chùa nhỏ bé nơi thung lũng Chumbi mà thôi. Vị quan trông coi việc xây cất lấy làm lạ bèn hỏi tại sao, thì Ngài cho biết dù chùa cao to đẹp đẽ, dù cung vàng điện ngọc cũng chỉ là hình thức bên ngoài, hữu sinh hữu hoại, nay còn mai mất, không thể so sánh với cảnh giới của cõi Cực Lạc được.

Sau cùng, người ta đành mời Ngài về trụ trì Chùa Tse Cholin, 1 ngôi chùa lớn trong vùng, vì vị trụ trì tại đây đã qua đời trước đó ít lâu. Hoà Thượng Ajo nhận lời quản trị ngôi chùa này nhưng vẫn tiếp tục sống tại ngôi chùa nhỏ bé cũ gần đó, vì ông biết rằng vị trụ trì Tse Cholin sẽ Hoá Thân trở lại đây trong 1 thời gian không lâu nữa.

Theo Hoà Thượng Ajo, thì Đức Phật đã chỉ dẫn rất nhiều Pháp môn khác nhau, các đệ tử tuỳ theo căn cơ trình độ lãnh hội mà tu hành được giải thoát. Tuy nhiên vì biết vào thời Mạt Pháp (Kali Yuga), chúng sanh nghiệp sâu, trí mỏng khó có thể trông cậy vào tự lực cá nhân mà giải thoát, nên Đức Phật đã truyền dạy riêng 1 phương pháp giản dị là Pháp môn Niệm Phật cầu Vãng Sanh. Pháp môn này giản dị mà công năng vô cùng mầu nhiệm, bất khả tư nghì, vì ngay như Đức Di Lặc chỉ còn 1 Kiếp nữa sẽ thành Phật mà Ngày Đêm 6 thời còn đảnh lễ, trì niệm Hồng Danh Chư Phật.

Theo Hoà Thượng Ajo, thì cách trì tụng Hồng Danh phải đặt căn bản trên sự chí thành, khẩn thiết thì mới được Cảm Ứng. Dù làm đúng các Nghi thức nhưng tâm không thành thì khó có kết quả gì, tóm lại vấn đề trọng yếu vẫn là ở TÂM. Ngài chỉ phương pháp Quán Tưởng, là lúc nào cũng giữ trong Tâm hình ảnh của Đức Phật A Di Đà và cảnh giới cõi Cực Lạc mà trong đó bất cứ thứ gì cũng phát ra hào quang sáng chói, nơi mà tiếng gió thổi, chim hót, lá cây rụng cũng phát ra những Diệu Âm. Ngài cho biết làm sao để lúc Đi-Đứng-Nằm-Ngồi cũng đều chú tâm vào hình ảnh Đức Phật A Di Đà cho đến lúc thật thuần thục, không thấy có mình là Người Niệm Phật và Phật là 1 Vị mà mình đang Niệm, chỉ có 1 ánh sáng vô tận, vô lượng chiếu soi. Niệm đến chỗ Vô Niệm, cho đến Nhất Tâm Bất Loạn, thì sẽ được cảnh giới bất khả tư nghì.

Hoà Thượng Ajo cho biết 6 chữ Hồng Danh A Di Đà Phật có 1 oai lực vô cùng rộng lớn với những Mật nghĩa sâu xa, mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ cùng tận mà thôi. Phật A Di Đà là Pháp giới tàng thân, bao nhiêu công đức của Chư Phật trong 10 phương pháp giới, nơi 1 Đức Phật A Di Đà đều đầy đủ cả. A Di Đà có nghĩa là nguồn sáng vô tận (Vô Lượng Quang), tuổi thọ vô lượng (Vô Lượng Thọ); hay nói theo nghĩa khác là bao gồm toàn thể không gian (ánh sáng) và thời gian (tuổi thọ) tượng trưng cho chân lý tuyệt đối bất khả tư nghì.

Trích Đường Mây Qua Xứ Tuyết
của Lama Anagarika Govinda
Việt văn của Nguyên Phong

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

17 Phúc đáp

 1. Thúy Phương

  Đọc xong bài nầy trí con thêm sâu, tâm con thêm sáng, nguyện tu trì thực tập.
  Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Nguyễn Ngọc Lan Phương

  Nam Mô A Di Đà Phật!

 3. Quốc Hưng

  Trong lòng con luôn thắc mắc mãi 1 chuyện, đó là khi niệm Phật liệu trần cảnh trong tâm nãy sinh hay con được thấy bởi sự nhất tâm. Mỗi lần niệm Phật con thấy hào quang Chư Phật từ trong hình ảnh sáng rực rở dần dần sáng càng lúc càng sáng, đến nổi con ko thể nhìn bằng mắt thường vì quá sáng, và con bị cận nữa nên ánh sáng làm con ko khống chế nổi. Có thể cho con biết phải làm sao khắc phục được không ? và đó có phải là công phu niệm Phật đúng pháp môn không? tuy con thấy được ánh sáng ấy nhưng tâm con ko rung động, bởi mọi thứ có thể là ảo.
  A Di Đà Phật

 4. huynh van sang

  QUỐC HƯNG .Ban niệm phật như vậy là ban bị vọng niệm tai có le do ban mong cau nên tâm bạn bị ma chuớng ban ơi . minh nói thật cho ban biết quang minh ( hào quang) đó khong phai cua chư PHẬT. PHÁP SƯ TINH KHÔNG noi ánh quang minh của chư PHẬT thi rất êm dịu không chói mắt không thấy sợ.ÁNH SÁNG NÀY LÀ BAN NGHĨ NGUOC LAI ĐI. noi để bạn hiểu ban nên tịnh tâm mà niệm PHẬT MIỆNG NIỆM LỔ TAI NGHE TÂM MIỆNG TƯƠNG HỢP CÓ THỂ BAN NEN NIỆM LỚN VÀ khong nen mong cầu gì như vay nua CHÚC BAN SỚM VUỌT QUA CHUỚNG NAN NÀY

 5. mình không có duyên vs phật rùi đọc mãi ma chỉ hiểu được tí ti

  • DA Quảng Hồng

   A Di Đà Phật.
   Gởi bạn Nguyễn Que Nam.
   Tôi xin trích một đoạn ngắn do HT Tịnh Không dạy trong tập Hỏi Đáp về Trợ Niệm:
   “…Hiện tại thần trí rất rõ ràng mà bạn lại còn không có tín tâm, đến lúc thọ thân trung ấm e rằng còn kém hơn tình trạng hiện tại này, khi ấy bạn còn có thể ghi nhớ nổi sao? Việc này không thể chểnh mảng, nếu như muốn có lợi ích chân thật bất diệt thì hãy theo cách của tôi đây, chắc chắn là có diệu dụng như hằng sa: “ngay bây giờ nếu bạn chịu niệm một câu Phật hiệu, hoặc là mở mắt ngắm nhìn một tôn tượng Phật thì hữu dụng hơn!” Vì Phật dạy: “Chỉ cần nghe danh hiệu Phật, Phật ắt hộ niệm, bất luận hữu tâm, vô tâm, tin hay không tin, đều thành duyên chủng – một lời qua tai, Bồ Đề muôn thuở,” sau này nhất định bạn sẽ được độ. Vì sao? Vì người xưng niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật, nếu nghe được, vừa lọt qua tai sẽ vĩnh viễn trở thành hạt giống Phật. Chủng tử ấy gieo vào A Lại Da Thức, trong tương lai gặp duyên, chủng tử ấy hiện hành, người ấy có thể vượt thoát tam giới, niệm Phật vãng sanh, bất thoái thành Phật.
   Nếu đã trồng chủng tử hạt giống Phật này rồi thì khi nào mới được độ thoát? Không thể biết chừng, có thể vạn năm sau hay vạn vạn kiếp sau, vì việc này còn tùy thuộc vào nhân duyên của người ấy nữa, nhưng chủng tử này quý hơn bất cứ thứ gì khác!
   Nếu như bạn muốn ngay nơi đời này được độ thoát, thì đừng nên nghĩ đến thân trung ấm! Nếu như nghĩ đến thân trung ấm, có nghĩa bản thân mình đã không có đủ lòng tin, không có đủ tín tâm – tức không có tường tận lý siêu thoát của đạo Phật – nếu vậy thì tôi tin chắc rằng khi bạn thọ thân trung ấm bạn cũng sẽ không có tín tâm, không có tường tận. Tất cả chúng ta tu niệm Phật phải thấu đáo mới không lầm, nên phàm làm việc gì cũng phải chân thật sáng suốt để không có hối hận, để quyết không lỡ mất việc vãng sanh!
   Còn như bạn thấy mình vẫn chưa đủ tín tâm thì nên nghe pháp nhiều, hay đọc tụng kinh điển Đại Thừa, đó là yêu cầu trọng yếu đối với người sơ cơ học Phật.”

   Cho nên bạn phải cố gắng lên. Bạn không cần biết ý đó nói gì, cần học kinh gì, miễn bạn lão thật mà niệm Phật là quá đủ rồi. Niệm Phật lâu dần, tâm bạn thanh tịnh tự khắc sinh trí huệ, rồi bạn sẽ hiểu hết thôi.

 6. nguyen minh duc

  Nam mô A Di Đà Phật

 7. Trần Phú Quý

  Quốc hưng ơi bạn niệm phật thì cần phải có lòng chân thành vừa niệm phật vừa quán tưởng về đức phật a di đà và không nên có một vọng niệm nào cả hay bạn thử mua máy niệm phật về niệm cùng xem.

 8. Nguyễn Kim Phượng

  Nam Mô A Di Đà Phật

 9. Kiều Thơm

  Sao trang wep k thể chia sẻ lên Facebook ạ? Nếu có thể chia sẻ lên fb thì phật pháp gần hơn với nhiều người ạ

 10. Bùi Mỹ Linh

  các Thầy cho con hỏi, trong lòng con đã tin tưởng nơi Đức Phật lâu rồi, nhưng chỉ gần đây khi nhà con gặp những điều không lành, tâm con bị xáo trộn nhiều lắm, con đã tự tĩnh tâm bằng cách Niệm Phật, tìm hiểu ý nghĩa của Đạo Phật, con như được khai sáng, tâm tịnh hơn rất nhiều, trong tâm con lúc này hầu như lúc nào cũng văng vẳng Hồng Danh Phật, con cảm thấy rất thích đọc Kinh mặc dù con mới đọc được một ít Kinh Địa Tạng. con chỉ thắc mắc liệu mình tự ý Niệm Phật và đọc Kinh mà không theo khuôn phép, chỉ niệm và Tụng Kinh những lúc rảnh rỗi liệu có phạm vào điều luật gì của việc tụng niệm hay không. Mong các Thầy tu hành đắc đạo khai sáng giúp con. Con thành tâm hướng về đức Phật.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào Chị Mỹ Linh:

   Tịnh Thái rất hoan hỉ khi đọc lời chia sẻ của Chị – Chúc mừng Chị đã bắt đầu có những bước đầu tiên trên bước đường học Phật. Học Phật quý nhất ở tâm chân thành, chứ ko có chú trọng hình thức. Chị niệm Phật có tâm chân thành nên cố gắng duy trì và chuyên cần hơn. Việc niệm Phật & đọc Kinh vào lúc rảnh rỗi là hoàn toàn đúng đắn, Chị ko có gì phải lo lắng hết. Khi tụng niệm chỉ chú trọng ở 2 chữ Thành Kính, vậy là được. Tâm Thành Kính đã sanh khởi ra được rồi thì tự nhiên mọi thứ khác đều sẽ như pháp, đọc lời chia sẻ của Chị thì Tịnh Thái cũng cảm được cái tâm Thành Kính của Chị đã phát ra được rồi, mong Chị cứ như vậy mà tu học và phát huy, có thể làm đến được “xem mọi người như là Bồ Tát, còn ta chỉ là kẻ phàm phu” thì một đời này tu học nhất định thành công.

   Chúc Chị niệm Phật ngày một tinh tấn và được nhiều an lạc.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 11. bui my linh

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Con cảm ơn về lời khai sáng của Thầy, hiện tại Con đang có con nhỏ, vì Con muốn Bé ngay từ lúc nhỏ đã thấm dần chân lý đạo PHẬT, hàng ngày trước khi đi ngủ Con hay đọc KINH ĐỊA TẠNG cho Bé nghe, dẫu rằng còn quá bé để hiểu và phát tâm, nhưng Con nghĩ sẽ reo được mầm tâm Phật cho Bé, chỉ có điều con chưa tỏ là Kinh Phật có bao nhiêu loại, và lúc tu luyện có cần phải lựa chọn loại phù hợp với mình không. trong hoàn cảnh của Con thì nên Tụng Kinh nào ạ? kính mong Thầy khai sáng giúp Con.
  Thành tâm lắng nghe.

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật – Chào bạn Mỹ Linh:

   Bạn đã có duyên đọc Kinh Địa Tạng thì hãy tiếp tục đọc, Kinh Địa Tạng đích thực là bảo bối thật sự trong nhà Phật, là nơi mở đầu cho vô lượng diệu pháp của Như Lai, vì sao? Vì Kinh Địa Tạng là đại biểu cho Hiếu Kính, từ đây mà cắm gốc Phật pháp cùng thế gian pháp. Cho nên đọc Kinh Địa Tạng cho cháu là rất tốt, Chị nên tiếp tục duy trì cho đến khi cháu 7 tuổi, sau đó Chị có thể tự hướng dẫn cho cháu đọc Kinh theo Chị :)

   Thỉnh thoảng Chị cũng nên dành thời gian nghe thêm các đĩa giảng Khai Thị ngắn của HT. Tịnh Không và bật cho con cùng nghe chung thì lại càng hay:

   http://www.tinhthuquan.com/PhapAmViet/TrichDoanKhaithi.htm

   Lợi ích của việc nghe Kinh thì ko thể nghĩ bàn, chị hãy tự trải nghiệm, sau một thời gian Chị sẽ thấy được nhiều lợi ích ko thể nói hết.

   Chúc Chị niệm Phật và nghe pháp được nhiều hoan hỉ.

   Sau này Chị cứ xưng hô Tịnh Thái là được, ko nên xưng Thầy, vì Tịnh Thái ko phải là Thầy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 12. bui my linh

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  Tịnh Thái cho con hỏi, làm thế nào để tâm có thể tuyệt đối an khi Niệm Phật. Bản thân con lúc Tâm bấn loạn lại bản năng niệm Phật, nhưng đó là vọng niệm. theo như con được biết thì lúc niệm Phật thì không được cầu xin điều gì cả. nhưng con ko làm được như thế, cứ lúc nào bất an con lại Niệm Phật để nương vào Đức Phật mà được che chở và thấy bình an. Có lẽ nào con làm sai? mong Ngài khai sáng

  • Tịnh Thái

   A Di Đà Phật,

   Chúng ta phàm phu thì tâm ai cũng loạn, không nhiều thì ít. Tâm loạn nên mới cần niệm Phật, niệm Phật có thể an tâm, chứ ko thể nói để tâm an rồi thì mới niệm Phật, ngay lúc tâm an trụ vào câu A Di Đà Phật thì tâm liền an. Cho nên tâm bấn loạn rất phải cần niệm Phật, đó chẳng phải vọng niệm, mà là chân niệm, là giác chứ chẳng phải mê. Khi bấn loạn mà ko biết niệm Phật, đó mới là Mê, mới là nguy hiểm, mới là tạo nghiệp luân hồi. Cho nên bạn cứ yên tâm mà niệm Phật nhé :).
   Bạn đang niệm Phật đúng lắm, nên tiếp tục phát huy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 13. bui my linh

  Con thật hoan hỉ khi nghe lời dạy của Ngài.Con nguyện thành tâm Niệm phật và hồi hướng công đức tới miền Tây Phương cực lạc để phù độ chúng sanh.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked (cần có)


+ 3 = 12

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>