Sư Bà Như Phụng Đứng Vãng Sanh [Video]

Sư Bà Như Phụng Đứng Vãng Sanh [Video]

Vào ngày 16 – 05 – 2009 (22 – 04 Kỷ Sửu) Sư Bà Như Phụng viện chủ chùa Long Vân đã an tường đứng và xả báo thân vãng sanh về Tây Phương của Phật A Di Đà trong tiếng niệm Phật của đại chúng.

Khi còn tại thế Sư Bà luôn là một tấm gương lớn cho các chư Ni và quý Phật tử về tu tập, cũng như làm từ thiện tại nhiều nơi trong cả nước do Sư Bà phát động, Sư Bà không những dùng tâm từ bi để giúp đỡ chúng sanh mà còn dùng thân giáo để làm gương cho các đệ tử học theo. Chùa Long Vân của Sư Bà tu theo pháp môn Tịnh Độ và thường mở những khóa tu niệm Phật dành cho quý Phật tử về tu tập.

Có lẽ khóa tu Phật thất lần thứ 5 Sư Bà đã viên mãn ở cõi Ta Bà, trong khi đại chúng đang cung thỉnh TT. Thích Bửu Chánh lên chính điện để thuyết pháp, Sư Bà cũng cùng với đại chúng xếp hàng để cung nghinh TT. Bửu Chánh trong tiếng niệm Phật vang rền ở chánh điện Sư Bà đã an nhiên tự tại đứng và nhẹ nhàng xả báo thân trong tiếng niệm Phật của các Ni và đại chúng.

Pháp môn Tịnh Độ không thể nghĩ bàn, Sư Bà mãi mãi là tấm gương không những cho hàng xuất gia mà hàng tại gia của chúng con nữa.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Các Bài Viết Khác:

Loài Người Sanh Ra Để Ăn Chay & Các Lợi Ích Khi Ăn Chay Ăn chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và tránh được nhiều vấn đề như bệnh tật, sát sinh, ô nhiễm nước, phí phạm đất đai... Các nhà khoa học t...
Chuyện Một Vị Sư Ở Chùa Hương Người ta truyền tụng rằng tại Nam Thiên Đệ Nhất Động có một vị sư tu hành đắc đạo. Có lúc sư ngồi thiền cả tháng, không ăn không uống, không lay động ...
Lậu Tận Thông Là Gì? Bất luận là nam hay nữ, người nam nhớ người nữ, người nữ nhớ người nam, đó gọi là lậu. Thiên Ma, quỷ thần đều có năm thứ thần thông. Những gì là năm? ...
Cha Mẹ Quá Vãng Được Vãng Sanh Nhờ Công Đức Niệm Phật Hồi Hướng Của Con Bà Châu Uông thị người Hoa Ðình, chồng là Châu Văn Vinh, nhà nghèo, phải đi làm ăn xa, chết nơi đất khách ở tỉnh Hồ Bắc, lâu ngày không đưa tin về, bà...
Vãng Sanh Sau 4 Năm Niệm Phật Đây là một cuộc vãng sanh tương đối thú vị xảy ra gần đây tại tỉnh Vĩnh Long. Nhờ thiện căn sâu dày với Phật pháp từ nhiều kiếp đến nay, đến cuối đời...

2 Phúc đáp

 1. Dương Hữu Thái

  Nguyện nước Phật sẽ về ngày và đêm tha thiết
  Xả bỏ báo thân trước Đại chúng ở quanh mình
  Bà Cô quả thật là con ngoan của Phật
  Tâm của của Bà Cô Phật ấn chứng thật phi thường.

 2. Thiện Tâm

  Mọi người hãy cùng niệm Phật danh: Nam Mô A Mi Đà Phật _()_

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *