Cứu Cha Mẹ Thoát Địa Ngục Nhờ Tạo Tượng Phật A Di Đà [Video]

Cứu Cha Mẹ Thoát Địa Ngục Nhờ Tạo Tượng Phật A Di Đà [Video]

Trương Ngươn Thọ, người ở Tinh Châu, tuy có tâm lành, nhưng sống về nghề sát sinh. Sau khi cha mẹ qua đời, ông dứt nghiệp sát, phát tâm niệm Phật. Vì muốn cứu độ song thân, ông tạo tượng Phật A Di Đà cao ba thước, để thờ nơi gian nhà cũ của cha mẹ ở. Hàng ngày, Ngươn Thọ đều trì niệm lễ bái, hương hoa đèn nến thường tiếp tục luôn.

Một đêm, sau thời khóa lễ, ông nằm mộng thấy trong nhà hào quang rực rỡ. Trong ánh sáng có hơn hai mươi người thân tướng cao đẹp ngồi trên đài sen. Hai người trong đó bay tới trước kêu:

– Trương Ngươn Thọ!

Ông hỏi là ai, thì đáp:

– Chúng ta là cha mẹ của con lúc sinh tiền. Chúng ta tuy biết niệm Phật, nhưng vì ưa rượu thịt, giết hại loài chim cá quá nhiều, nên khi chết đọa vào địa ngục Khiêu Hoán. Tuy đọa địa ngục nhưng nhờ sức niệm Phật, nước đồng sôi hóa thành mát mẻ. Hôm trước, có vị Sa môn thân vàng cao ba thước, đến thuyết pháp. Chúng ta cùng hơn hai mươi người đồng nghiệp nơi địa ngục đều được thoát khổ sinh về Tây Phương. Do nhân duyên đó, chúng ta đến đây mách bảo cho con biết. Những vị ngồi đài sen đây là các vị đồng nghiệp được vãng sinh.

Nói xong, tất cả đồng bay về Phương Tây. Tỉnh mộng, sáng ra Ngươn Thọ đến chùa đem việc ấy thưa hỏi. Một vị tăng bảo:

– Đó là do tâm hiếu kính tạo tượng của ông hiện thành sức cảm ứng, nên tượng Phật đến cứu thoát được các đồng nghiệp địa ngục, trong đó có lệnh từ nghiêm (nghiêm phụ, từ mẫu).

Theo Tinh Châu Ký
Những Chuyện Cảm Ứng Về Phật A Di Đà
Trích: Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục
Việt dịch: HT. Thích Thiền Tâm

0

4 Phúc đáp

 1. Nam Mô Phật

  Những bạn nào muốn cha mẹ quá vãng của mình được vãng sanh hãy bắt chước anh này. Đây là đại hiếu.

  0
 2. Con xin hồi hướng công đức cho Cha, Nguyễn Hào Hiệp tuổi Hợi, 1946, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.

  0
 3. phạmLy

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.Con cầu mong cho tất cả chúng sanh trên cõi ta bà này đều phát bồ đề tâm, con cầu xin đức phật A DI ĐÀ gia hộ cho chúng con phất bồ đề tÂm kiên cố không bị thối bồ đề. A DI ĐÀ PHẬT

  0
 4. Chiếu Tâm

  Phải nhanh chóng học một khóa tạc tượng.

  Cha mình từng ăn thịt chó, uống bia rượu, chửi bới lung tung. Không biết gì về phật pháp cả nhưng cha là một người cha rất tuyệt vời, xứng đáng được 10 điểm. Nhân lúc cha còn sống khỏe mạnh, mình phải tụng kinh niệm phật, đem hết toàn bộ công đức cho cha. Mẹ mình thì mình đỡ lo, vì mẹ là người rất tin vào đức Phật và là người con hiếu thảo. Mới hôm qua còn theo đoàn đi chùa ở Cây Giang nữa.
  Nam mô A Di Đà Phật !!!

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *