Tội “Vượt Pháp” Là Gì?

Tội “Vượt Pháp” Là Gì?

Hỏi: Tôi là một Phật tử tại gia, do điều kiện ở quê không có chùa và chư Tăng nên tôi tự học pháp môn lần chuỗi niệm Phật qua internet. Tôi có nghe vấn đề lần chuỗi niệm Phật, nếu lỡ lần qua hạt lớn hình hồ lô trên đầu chuỗi (mẫu châu) là phạm tội “vượt pháp”.

Trong quá trình lần chuỗi, nhiều lúc do không chú tâm nên tôi đã lần qua hạt này. Tôi muốn biết thêm về tội này, cách thức sám hối. Làm sao để lần chuỗi mà không phạm? (ĐỒNG QUANG, [email protected])

Đáp: Bạn Đồng Quang thân mến!

Tội “vượt pháp” (việt pháp tội) được đề cập đến trong khá nhiều kinh, nhất là những kinh điển hay nghi quỹ thuộc Mật giáo. Kim Cang Đảnh Nhất Tự Luân Vương Du Già Nhất Thiết Thời Xứ Niệm Tụng Nghi Quỹ (q.1), Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tiêu Tai Trừ Nạn Niệm Tụng Nghi Quỹ (q.1) dạy rằng: Khi lần tràng hạt, khởi đầu từ mẫu châu (hạt lớn hình hồ lô đầu xâu chuỗi), cứ mỗi danh hiệu Phật hay mỗi biến (thần chú) lần qua một hạt, đến hạt cuối cùng đụng vào mẫu châu phải quay trở lại, không được vượt qua, nếu vượt qua là phạm tội “vượt pháp” (trái vượt, không đúng pháp). Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu Tập (q.2) dạy rằng: Nếu lần chuỗi đến hạt mẫu châu phải trở lại, không được vượt qua.

Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu chép: Các hạt chuỗi là biểu thị cho Đức Bồ tát Quán Thế Âm, còn mẫu châu là biểu thị cho Đức Phật Vô Lượng Thọ, hoặc là biểu thị cho Phật quả của sự tu hành đã hoàn thành viên mãn. Cho nên, lúc lần chuỗi đến hạt mẫu châu thì không được vượt qua, phải lật xoay ngược trở lại mà lần. Nếu không như thế thì phạm phải tội trái vượt, không đúng pháp (việt pháp tội).

Vì mẫu châu biểu thị cho Đức Phật Vô Lượng Thọ hay biểu thị cho Phật quả nên nhiều người quen gọi tội lần chuỗi hạt vượt mẫu châu là tội “vượt Phật”.

Rõ ràng, trong phương thức lần chuỗi hạt, kinh điển Phật giáo có quy định về tội “vượt pháp”. Tuy nhiên, tội “vượt pháp” trong Mật giáo còn bao hàm ý nghĩa về các vấn đề như chưa được sức gia trì mà đã kiết ấn, lập đàn tràng hoặc chưa được phép của đạo sư mà đã giảng dạy, truyền bá giáo pháp Mật tông…

Mặt khác, mẫu châu theo quan niệm của Mật giáo là biểu trưng cho Bổn tôn, nên không thể vượt qua. Ai vượt qua Bổn tôn tức phạm tội “vượt pháp”. Theo Mật giáo, nếu lần chuỗi hạt sai cách (vượt qua mẫu châu), trái với nghi quỹ thì rất dễ bị ma quỷ nhiễu hại, rất khó tiến tu để thành tựu đạo nghiệp. Cho nên, tội “vượt pháp” là một trong những nghi quỹ đặc biệt dành cho các hành giả tu tập theo những pháp thức của Mật tông.

Còn đối với các hành giả tu tập theo Tịnh Độ tông, lần tràng hạt như một hình thức ghi nhận công phu niệm Phật (niệm được bao nhiêu danh hiệu) thì cũng nên chú ý khi lần chuỗi hạt đến mẫu châu, quay ngược lại để không trái vượt. Muốn khắc phục lỗi này, người lần chuỗi hạt phải tập trung, lần hạt chậm rãi và chánh niệm, rõ biết tất cả. Khi lần đến mẫu châu khắc biết, dừng và quay ngược lại cho đúng cách. Tuy nhiên, nếu lỡ mất chánh niệm để vượt qua mẫu châu thì tâm niệm sám hối và không nên quá lo lắng hoặc băn khoăn về việc này. Ngoài ra, có không ít người lần chuỗi hạt như một phương tiện để giữ chánh niệm, hoặc xem đó là một cách trang nghiêm pháp tướng và đối với một số người lần chuỗi hạt như là một thói quen thì họ làm theo cách tự nhiên, không nhất thiết phải theo nghi quỹ nào, và như thế thì không liên hệ đến “vượt pháp”.

Tổ tư vấn Giác Ngộ ([email protected])

2 Phúc đáp

  1. đạt nguyện

    Bạch Thầy. Con rất tin Phật,và niệm phật. nhưng con không biết niệm phật lần qua khỏi cái hồ lô là có tội. mô phật xin thầy chỉ cho con cách sám hối tội vượt pháp. mong thầy hoan hỷ ban cho con lời khuyên

    • khôi nguyên

      Chào bạn, mình có cách giúp bạn đây, bạn hãy tìm đọc cuốn kinh “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni” bạn hãy thành tâm mà tụng 5 biến Chú Đại Bi thì lỗi mà bạn phạm phải thảy đều tiêu trừ không còn mảy may gì. Thời Phật còn tại thế, có vị vua A Xà Thế phạm phải tội nghịch là giết cha tội này khi chết quyết phải đọa địa ngục chịu khổ vô lượng nhưng vì nhờ nhà vua đã biết hồi tâm sám hối trước Phật mà không phải đọa địa ngục, nếu bạn muốn biết rõ hơn bạn hãy đọc cuốn kinh Đại Niết Bàn ở trang 300 mấy đó ( tôi không nhớ rõ). Thế mới biết, tội ngũ nghịch của vua A Xà Thế còn tiêu diệt được huống hồ lỗi của bạn lại không diệt được hay sao, chỉ cần bạn thật sự muốn hối lỗi. Tôi viết những lời này là mong muốn bạn thăng tiến trên đường phật đạo cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, đừng vì điều gì mà thối thất đạo tâm để mà đánh mất lợi ích lớn, luân hồi sáu nẻo chịu khổ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *