Phương Pháp Phóng Sanh Đơn Giản

Phương Pháp Phóng Sanh Đơn Giản

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: “Chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt xẻo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình.

“Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người cho rằng, muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường… Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống, đường sá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ, thì là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị: Trước tiên phải gia trì chú Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài sám hối như sau:

Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
Đều do ba độc tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
Nay đối trước Phật cầu sám hối.

“Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:

Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng

Quy y Phật không đọa địa ngục
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
Quy y Tăng không đọa súc sinh

“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.”

Pháp sư Viên Nhân dạy rằng: “Tật bịnh, ung thư, tai nạn… sở dĩ có thể bất hạnh sinh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là phóng sinh. Nhờ vào việc bỏ tiền, bỏ sức để cứu mạng phóng sinh nên có thể đền trả vô số món nợ sát sinh trước kia mà chúng ta đã thiếu.

“Điều quý báu nhất của mỗi chúng sinh đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất, cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho nên nói công đức phóng sinh là đệ nhất.

“Những ai phê phán, hủy báng việc phóng sinh, hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sinh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sinh thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng vô biên. Nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình nơi địa ngục nhất định không tránh khỏi.”

Trích lục từ Phóng Sanh Vấn Đáp của PS Viên Nhân
Giọng đọc của cư sĩ Thanh Trí

56 Phúc đáp

 1. Thien Minh

  A Di Da Phat

  Thien Minh co xem qua video phap thoai ve Nhiem mau cong duc phong sanh cua bac si Linh nguoi co khoi u gan 3 kg. Thien minh nhan thay vidéo nay co y nghia khuyen tan an chay giu gioi khong sat sanh va khuyen tan nguoi phong sanh. Ban bien tap co the xem lai va cai link de cac lien huu co the dơnload!
  A di da Phat

 2. đàm tuấn minh

  A di đà phật. Cho con được hỏi: con mua cá về để phóng sanh vậy phải vái như thê nào cho đúng và đơn giản, dể nhớ. Xin hoan hỉ chỉ giúp. A di đà phật

  • Linh Vương

   Trước tiên bạn khấn vái: Nam mô A Di Đà Phật ( 3lần) hôm nay ngày…….con tên….ở tại…..con thành tâm làm lễ phóng sanh thả cá, thả chim nguyện hồi hướng công đức này cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã tạo ra hầu mong tiêu trừ nghiệp chướng thân tâm mạnh khỏe ( còn muốn hồi hướng cho ai nữa thì đọc tên ra). sau đó bạn rót 1 ly nước trắng sạch và cầm trên tay bạn nhìn vào ly nước đọc 3 lần hoặc 7 lần Bài Chú Đại Bi, đọc xong rồi tìm một bông hoa chấm vào ly nước đó rưới nước trì chú đại bi đó lên cá hoặc chim những chúng sinh được phóng sinh, sau khi rưới nước Chú Đại Bi xong bạn niệm bài sám hối như sau:
   Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
   Đều do ba độc tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
   Nay đối trước Phật cầu sám hối.
   “Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:
   Quy y Phật
   Quy y Pháp
   Quy y Tăng
   Quy y Phật không đọa địa ngục
   Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
   Quy y Tăng không đọa súc sinh
   cuối cùng bạn vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật nhiều lần từ nơi cúng đến nơi thả cá rồi đem cá đi phóng sanh…xong rồi đó

  • Linh lê

   A di đà phật . Cho con hỏi khi khấn vái để phóng sinh thì phải khấn vái ở trc ban thờ phật hay trc ban thờ gia tiên ? Nếu nhà con không có ban thờ phật mà con vẫn muốn làm lễ phóng sinh thì khấn vái tại đâu ?

  • Lily Nguyễn

   Xin xem video này của Thầy Thích Trí Huệ giải đáp về phóng sanh. Thank you.

 3. Trần Thị Sinh

  Tôi chân thành cảm tạ các phật tử đã cùng trao đổi cách trì chú khi phóng sinh đúng cách. Adiđà phật!

 4. Hương

  A di đà phật! cho con được hỏi. Ngày 15/7 tới, con muốn cúng 3 lễ tại nhà (con tự cúng ạ): lễ thần linh và gia tiên; cúng chúng sinh; lễ phóng sinh.
  Vậy con muốn hỏi là cách thức làm 3 lễ đó tại nhà như thế nào ạ (con thì đang nghĩ, về thứ tự, đợi lễ trước xong xuôi, hương tàn hết rồi mới chuyển sang lễ tiếp theo hay thế nào ạ)?
  Con chân thành cảm ơn!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Xin chào bạn Hương!
   Có lẽ câu hỏi của bạn thiếu rõ ràng nên các đạo hữu khó mà trả lời thắc mắc cho bạn. Cụ thể:
   -Cúng chúng sinh? (có phải ý của bạn là bố thí cho người nghèo?…)
   -Lễ thần linh và gia tiên? Hồi giờ MD chưa từng nghe qua Lễ này, hơn nữa nếu là người tu học Phật, sao bạn không ưu tiên cúng dường Phật và chư Tôn đức tăng ni?
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Mỹ Diệp thân mến,
   Chắc Bạn Hương muốn nói là cúng Quỷ Thần, cúng Ông Bà Tổ Tiên, và cúng Cô Hồn Các Đẳng đó!
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 5. cố lên!

  A di đà phật.
  Cho con hỏi là Chú Đại Bi lúc phóng sanh là:”úm lam úm xỉ lâm úm ma ni pát mê hùm,úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm” có phải không ạ?

  • Quốc Huy

   Đây là Ngũ Bộ Chú không phải Đại Bi Chú

 6. cố lên!

  A di đà phật
  Cho mình biết Chú Đại Bi được không ạ??

  • Hữu Minh

   CHÚ ĐẠI BI

   Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

   Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

   Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

   Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

 7. phạm Thanh Tùng

  Khi bạn đọc xong chú Đại Bi thì cá đã chết hết rồi. Sự thật mà nói, cứ khai thị ngắn gọn (nếu cần),quy y Tam Bảo cho chúng rồi niệm Phật là viên mãn nhất.

  • Trần Huy Ha

   Thực ra, nếu chúng ta thuộc Chú Đại Bi rồi thì niệm rất nhanh bạn ạ. 7 biến cũng ko ảnh hưởng đến cá đâu

 8. phạm văn an

  Cho mình hỏi nếu mình làm lễ quy y cho chúng tại nhà xong rồi đem ra sông thả được không ,tại nhà mình cách nơi thả hơi xa mà không tiện nữa ? .Xin quý đạo hữu cho mình biết.cám ơn

 9. Mỹ Diệp

  A Di Đà Phật

  Phạm Văn An!

  Đợi bạn làm lễ quy y bài bản, rồi phải vượt một đoạn đường xa đến nơi sông phóng sanh thì các con vật được phóng sanh “chờ” không được, chết hết trơn rồi. Tùy vào trường hợp, hoàn cảnh thuận tiện hay không mà ta sẽ làm lễ quy y theo trình tự hoặc nên quy y đơn giản.

  Tốt nhất là nên chọn nơi phóng sanh (sông, suối, ao, hồ) tự nhiên, xa khu dân cư, ít người lai vãng (tránh việc con vật vừa được phóng sanh đã bị con người đánh bắt ngay sau đó). Đến nơi rồi thì cần gấp rút mà thực hiện phóng sanh thả vật, chớ có trì trệ vì bất cứ lý do gì.

  Bạn hãy vào https://www.youtube.com/watch?v=-Wj0qX-31B để tham khảo tường tận phương pháp phóng sanh mà thực hiện.

  Nam mô A Di Đà Phật

 10. phạm văn an

  Ý là mình muốn khai thị ngắn ngọn cho chúng tại nhà đc hk ,sau đó đem ra sông thả

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn có thể đem vật phóng sanh ra sông, khai thị ngắn gọn rồi vừa thả vừa niệm Phật cho chúng nghe. Không nhất thiết là phải làm lễ quy y tại nhà.

   _()_

  • Phúc Bình

   Gửi bạn tham khảo:
   (Hướng về chim, cá, …các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và quy y cho chúng)
   Chúng sanh đây có bấy nhiêu
   Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
   Ngươi kiếp trước ác tâm phủ lấp
   Nên kiếp này chìm đắm sông mê
   Bấy lâu chẳng biết đường về
   Gây bao tội lỗi mọi bề mình mang
   Sống đọa đày chết kham đau khổ
   Lông, da, sừng có đỡ được đâu
   Dù là bay trước lặn sau
   Lưới giây tên bắn lưỡi câu thả mồi
   Tát cạn bắt cùng hơi hun độc
   Lúc đó dù kêu khốc ai thương
   Nằm trên chốc thớt lạ thường
   Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi
   Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc
   May sao nhờ các bậc thiện nhân
   Cứu cho ngươi được thoát thân
   Đến đây lại được nhờ ân Pháp mầu
   Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật
   Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng
   Chúng sanh quy y Phật
   Chúng sanh quy y Pháp
   Chúng sanh quy y Tăng (3 lần)
   Chúng sanh quy y Phật khỏi đọa địa ngục
   Chúng sanh quy y Pháp khỏi đọa ngạ quỷ
   Chúng sanh quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh (3 lần)
   Chúng sanh quy y Phật rồi
   Chúng sanh quy y Pháp rồi
   Chúng sanh quy y Tăng rồi (3 lần)
   Quy y rồi tội chướng sạch trong
   Trí khôn chiếu tỏa sáng cùng khắp nơi
   Phát tâm tu về sau được hưởng
   Cảnh Tây Phương sung sướng đời đời
   Ngồi tòa sen báu thảnh thơi
   Không còn luân chuyển yên vui tháng ngày
   Xin đại chúng ra tay cứu khổ
   Tâm chí thành cầu Phật chứng minh
   Cầu cho tất cả chúng sanh
   Thoát vòng sanh tử, an lành Lạc Bang.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 11. Trần Uyên Thông

  Hay quá!Nammoadidaphat.
  Những công đức từ việc phóng sinh vô cùng, vô tận.
  Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có lòng từ bi.

 12. Ngọc Phương

  A Di Đà Phật. xin cho con hỏi : ông ngoại con đã mất cách đây mấy chục năm rồi gần đây ông ngoại hiện về nhập vào người quen trước đây và cho gọi gì con.ông nói hết những xung đột trong gia đình hiện tại và nói trước đây ông không được tự do và bây giờ ông được tự do rồi, ông thèm món ăn mà trước đây ông thích ăn nhất vì ông nói ông đói lắm , ông muốn vào chùa tu và quy y vì vậy cần có sự đồng ý của tất cả các con ông thì ông mới được vào. vậy bây giờ gia đình con phải làm thế nào để giúp ông đây. xin hoan hỉ chỉ giúp con.

  • Đức Hoa

   Chào bạn! theo mình biết bạn nên đến một ngôi chùa nào đó mà bạn cảm thấy gần nhà và có khả năng lui tới thường xuyên . Xin gửi linh của ông bạn trong chùa và bày tỏ tâm nguyện của ông bạn cho Quý Thầy, Cô trong bổn tự nghe ! Quý Thầy cô sẽ chỉ dẫn cho bạn và được ông bạn toại nguyện như ý ! Chúc bạn tinh tấn. Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát ma ha tát.
   PT. Đức Hoa

 13. Tâm

  Cho đệ tử hỏi. Phóng sanh tại gia một cách đơn giản nhất theo phong tục miền trung dc k. Có ai biết xin chỉ dum đệ tử với.

  • Tín Từ

   Mình k biết bạn theo phong tục như thế nào nhưng nếu bạn phóng sanh với tâm thương xót các bạn ấy sắp bị ngta đưa lên chiên xào nấu nướng đau đớn thống khổ thì bạn mua phóng sanh cho các bạn đc tự do, nhờ thiện căn phước đức bạn gieo mà k nghĩ đến mình mà nghĩ đến mạng sống các bạn ấy thì đã là phóng sanh đúng cách rồi đó bạn ạ! Trong khi thả các bạn đi bạn nhớ niệm A Di Đà Phật để gieo duyên Phật Pháp với các bạn nhé! A Di Đà Phật.

 14. nguyễn thị chiến

  Xin quý thầy cho con biết có lần con nhặt được vài con cá cua ốc con cũng thả nó đi nhưng con chỉ niệm Phật thôi thì có được không ạ

  • Quốc Huy

   Gửi bạn nguyễn thị chiến
   Nếu không nhớ được nhiều các thứ như quy y, sám hối, v.v.. thì niệm Phật thôi cũng được. Vì 1 câu Phật hiệu mà họ được nghe sẽ giúp họ sau này gặp được Phật pháp ấy là bố thí pháp, khi họ gặp Phật pháp sẽ lánh ác làm lành không làm các việc sát sinh và bố thí cho người khó khăn ấy là bố thí tài và bố thí vô úy rồi. Có thể nói tuy 1 mà 3 tuy 3 mà 1.

  • lá bồ đề

   Cảm ơn đạo hữu Quốc Huy !
   A Di Đà Phật.

 15. Lê Hoa Cải

  Kính thưa quý đạo hữu!
  Nhiều lần tôi gặp phải trường hợp không may làm tôi lúng túng:
  – Có lần, tôi đang ở trong lớp, bỗng một con chim khuyên bay vào, và nó bị va vào cánh quạt trần và chết. Khi tôi đang lúng túng chưa biết làm gì để hộ niệm cho chim thì một cô bạn đồng nghiệp bảo tôi: “Niệm chú Đại bi” cho nó đi. Nhưng lúc ấy tôi chưa thuộc hết bài chú Đại bi, lại không thể ra khỏi lớp (vì học sinh của tôi là trẻ Mầm non, chúng sẽ phá lớp và gây tai nạn cho bạn ngay lập tức). Tôi chỉ biết niệm thầm A Di Đà Phật!Lát sau, cô bạn đồng nghiệp xong việc đã ra niệm bài chú Đại bi cho con chim
  – Lại một lần thấy người ta đánh con chuột làm nó hoảng sợ, chạy tán loạn, và mọi người cũng náo loạn cả lên. Khi ấy, tôi sợ tai nạn giao thông có thể xảy ra, nên tôi cũng chỉ biết niệm thầm A Di Đà Phật.
  – Cũng có khi tôi thấy người ta câu được cá to.
  Vậy xin quý đạo hữu giải đáp giúp tôi, nếu gặp trường hợp cấp bách như trên đây thì tôi nên làm gì?
  Xin chân thành cảm ơn!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Lê Hoa Cải thân mến!

   *”Có lần, tôi đang ở trong lớp, bỗng một con chim khuyên bay vào, và nó bị va vào cánh quạt trần và chết. Khi tôi đang lúng túng chưa biết làm gì để hộ niệm cho chim thì một cô bạn đồng nghiệp bảo tôi: “Niệm chú Đại bi” cho nó đi. Nhưng lúc ấy tôi chưa thuộc hết bài chú Đại bi, lại không thể ra khỏi lớp (vì học sinh của tôi là trẻ Mầm non, chúng sẽ phá lớp và gây tai nạn cho bạn ngay lập tức). Tôi chỉ biết niệm thầm A Di Đà Phật!Lát sau, cô bạn đồng nghiệp xong việc đã ra niệm bài chú Đại bi cho con chim”

   Khi hộ niệm chúng ta xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật là an ổn nhất. Bởi A Di Đà Phật chỉ có 4 chữ tương đối ngắn, thần thức chúng sanh sẽ dễ dàng tiếp nhận. Tụng chú Đại bi cũng tốt nhưng với chúng ta có khi còn chưa thuộc, chưa đọc được suông câu thì làm sao thần thức chúng sanh nghe và niệm theo.

   Cùng tột các Pháp không gì thù thắng hơn câu A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật tức là niệm đến sự giải thoát, nhờ vào bổn nguyện tiếp dẫn của A Di Đà Phật; “Ngoài niệm Phật, tất cả hạnh khác đều chẳng tương ưng với Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Muốn được sinh sang cõi nước đó, nên thuận theo Bổn Nguyện của Đức Phật A Di Đà.” vậy.

   *Chúng ta là người tu hành thời Mạc pháp, muốn cứu độ chúng sanh phương án thiết thực là mau chứng vô sanh pháp nhẫn; dù ngay trong hiện đời vì lòng từ bi thương xót chúng sanh gặp các tai ách như nước sôi lửa bỏng đi nữa, chúng ta muốn cứu không thể cứu hết được; nghiệp lực chúng sanh vay- trả vô cùng tận, chúng ta hãy tận sức niệm Phật hướng đến giải thoát và tùy duyên mà cứu giúp chúng sanh được phần nào hay phần ấy.

   Vài chia sẻ, chúc bạn tinh tấn tu đạo.

   Nam mô A Di Đà Phật

 16. Nguyễn Văn Tâm

  Tôi chưa quy y Tam Bảo nhưng rất có tín tâm. Tôi một lòng kính Phật và phóng sinh noi gương từ bi của chư Phật, chư bồ tát. Rất mong mọi người hãy phát tâm từ bi để mọi chúng sinh được sống an lành trong hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu lầm. A Di Đà Phật.

 17. Tiêu Dao

  Xin lỗi các Thầy các Quý vị Phật Tử cho con hỏi Mình Phóng Sinh khá nhiều cũng như Niệm Chú Đại Bi,Dược Sư Chơn Ngôn,Cúng Dường, ko biết là con phóng sinh hay nguyện Chú Đại Bi, nguyện Dươc Sư như thế nào cho đúng hay ĐỨC PHẬT chưa thấu mà bệnh vẫn bệnh hoài,chả nhẽ cuộc đời mình là 1 chuỗi xui xẻo, yểu mạng thế này sao
  Đã hơn 2 năm rồi con đang từ 1 người khỏe mạnh, sức khỏe ngày 1 xuống mắc rất nhiều bệnh mãn tính khó chữa,rồi thì gần đây phát hiện ra bị K Phổi,nhưng rất may ở giai đoạn đầu, đã đc phẫu thuật,nói thật cuộc đời ai cũng phải trải qua Sinh Lão Bệnh Tử,nhưng như này con ko cam tâm, vẫn biết là số phận nhưng con vẫn còn khá trẻ( mới 35) còn con thơ mẹ già, lại là con 1,bản thân tuy có nghịch ngợm và ham vui nhưng chưa hại ai hay gây thù với ai,sát sinh như giết mổ cũng ko,vậy mà hết bệnh này thêm bệnh khác chồng chất,kinh tế kiệt quệ,sức khỏe xuống,chỉ vì mong muốn đc sống nhìn thấy con thấy mẹ mình mà mình cố gượng,biết rằng từ đây con phải sống gọi là sống có mặt trên cõi đời để vợ con mẹ già nhìn thấy mặt chứ ko làm gì đc,mình thương mọi người lắm,thương cho chính con,là vì gần như ép con vào đường cùng rồi,tại sao cuộc đời này tất cả những gì họ có mình ko có,công danh sự nghiệp, hạnh phúc, tình thương, tình yêu,đến cả sinh mạng hèn này muốn sống vì con vì mẹ già mà ông TRỜI cũng ko cho mình nốt sao,mình vẫn muốn tin rằng ông trời có đức hiếu sinh, tin nhân quả,mình sống trước giờ tuy ko phải là từ bi được như PHẬT,nhưng chí ít con cũng ko hại ai, cũng trọng tình trọng nghĩa cũng gọi là sống có cái TÂM, giờ tuy mổ xong nhưng người vẫn rất mỏi khó chịu ăn ko ngon,ngủ ko đc,ko biết có phải bệnh đó hay thêm bệnh mới để đạp thêm con đi hẳn mới yên,mình cũng duy tâm và buồn khổ lắm.Hàng ngày con chỉ biết cầu nguyện hoặc phóng sinh,đi chùa sám hối thôi,con chỉ xin cho mình đc sống 15 20 năm nữa cho con đc nhìn thấy con con khôn lớn có thể dạy dỗ nó lên người hoặc chí ít nếu là số phận hãy cho con đc chết ko vì bệnh tật này,còn nếu con tầm 55~hay 60 tuổi thì có lẽ con chấp nhận và buông xả hết nhưng như này con ko cam tâm đc cái gọi là SỐ PHẬN nên vẫn mong Trời Phật độ mạng cho con đc sống,Ko biết có cách nào hóa giải NGHIỆP ko?Tuy thân xác này bệnh tật nhiều nhưng con ko lỡ rời xa gđ mình đâu,mình nợ họ nhiều lắm
  Kính mong quý vị Phật Tử giúp con
  Nam Mô A Di Đà Phật –/\–

  • Diệu Minh

   Chào chị, chị có chút duyên với Phật pháp mà thiện căn chưa đủ, thành tâm không có. Vì sao DM nói vậy?

   Thứ nhất, bệnh tật, đặc biệt là K là do nghiệp sát quá nặng, do tự chị gây ta từ vô lượng kiếp trước, đến nay hội đủ nhân duyên nên trổ quả mà thôi. Nếu bị bệnh mà oán trời, than thở về số phận như chị thực tế là không hiểu về sự lý nhân quả, là tạo thêm nghiệp. Vì vậy chị niệm Chú Đại bi hoài mà không có cảm ứng.

   Thứ hai, chị chấp trước quá nhiều, tuy nói là về sau sẽ buông bỏ, nhưng đó là do tư tưởng của chị nghĩ vậy thôi. Thực tế là nếu tiếp tục như hiện nay thì chị sẽ không buông bỏ nổi: nào cái thân này (nên chị nói chị không muốn chết vì bệnh này. Không còn hơi thở vô ra nữa là chết mà thôi. Phật tử chân chánh không phân biệt muốn chết như thế nào), nào con cái cha mẹ (DM nói buông trong tâm chứ không phải buông là bỏ mặc con cái cha mẹ – cái này về sau nếu tu học nghiêm túc chị sẽ hiểu). Vì vậy mà sự sám hối, phóng sinh trên hình thức của chị không thể thắng nổi nghiệp lực của chị.

   Vậy phải làm thế nào?

   1. Chị phải tự mình hiểu ra là chị bị như vậy là do chị trong các kiếp trước giết hại quá nhiều, nên oan gia trái chủ gây bệnh ung thư cho chị. Nhờ đó mà phát tâm sám hối trước họ, hồi hướng cho họ, nguyện từ giờ phút này trở đi không than thân trách phận, đoạn ác tu thiện. Đoạn ác theo quan điểm Đại thừa nghĩa là trong tâm không nghĩ các việc ác, chỉ nghĩ các việc lành. Chị hãy nhớ than thân trách phận, hoặc chỉ thoáng qua 1 ý niệm không hài lòng với bất cứ chúng sanh nào cũng là ác.

   Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Tuy nhiên cứ mỗi lần niệm ác hiện lên chị hãy tự cảnh tỉnh: niệm ác này sẽ khiến ta chết trong đau đớn, thì tự sẽ biết sợ mà ngừng lại. Lúc đó trong tâm hãy niệm thầm (Nam Mô) A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để quên niệm xấu đi

   2. Người bị K càng phải tinh tấn chân thành hơn gấp bội người thường mới vượt qua được. Tinh tấn học Phật, có thể thực hiện 1 số bước sau:
   – Lạy Phật: nên bắt đầu từ 50 hoặc 100 lạy/ngày nâng dần lên, tối thiểu 300 lạy/ngày. Chị tìm video hướng dẫn cách lạy Phật năm vóc gieo xuống đất. Mỗi lạy niệm Phật hoặc Bồ Tát Quán Thế Âm 1 lần. Lạy Phật là hình thức tu tâm tĩnh trong cơ thể động, rất tốt cho thân tâm.

   – Trì chú Đại bi phải dũng mãnh. Đã K phải phát nguyện nâng dần lên để niệm đủ 108 biến/ngày, không được phép ngày niệm ngày không hoặc không đủ số. Chú Đại bi có thể chữa khỏi 84000 thứ bệnh của chúng sanh, nên K của chị không là vấn đề.
   Nếu chị muốn niệm thêm Chú Dược sư thì tùy chị, nhưng theo DM không cần thiết vì nên tập trung niệm Chú Đại bi cho tốt cũng đủ rồi.
   – Tập ăn chay trường, kể cả trứng công nghiệp và sữa bò cũng dần bỏ. Chị tìm hiểu sẽ biết người nào còn lo ăn chay thiếu chất là vọng tưởng. Thực tế là khi ít phiền não con người chỉ ăn cơm với rau luộc, ăn 1 bữa cũng khỏe mạnh khinh an hơn người ăn nhiều hoặc ăn thịt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ép cơ thể thái quá để nó đình công, phải tập ăn chay dần dần. Nếu lúc nào thèm ăn mặn hoặc ăn vặt thì tự nhủ “bệnh từ miệng mà vào”.

   – Chị có duyên với Chú Đại bi nghĩa là có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Chị hãy đọc đi đọc lại chuỗi bài giảng Kinh Đà La Ni của hòa thượng Tuyên Hóa trong link dưới đây để hiểu tụng Chú Đại bi thế nào cho đúng pháp. Mỗi bài đọc đi đọc lại tối thiểu 10 lần. Chưa đọc xong chuỗi này không đọc các thứ khác, bỏ TV giải trí mà đọc.

   Bây giờ DM chỉ có thể nói với chị là nếu chị chỉ đọc thuộc Chú Đại bi như 1 con vẹt thì không thể chuyển nổi nghiệp. Tự chị hãy tự tìm hiểu:

   http://www.dharmasite.net/CacSoBoDeHai.htm

   – Có thể thực hiện phóng sanh & phát tâm ái hộ chúng sanh, kể cả sanh vật nhỏ như muỗi, kiến, bọ.

   Chị cứ cố gắng như vậy đã. Chúc chị có đủ phước đức nhân duyên, thiện căn tăng trưởng để đi theo chánh Pháp. A Di Đà Phật!

  • Diệu Minh

   DM xin thêm 1 ý là bất cứ lúc nào không đọc giảng Kinh & niệm chú Đại bi thì chị thầm niệm Phật A Di Đà hoặc Quán Âm. A Di Đà Phật!

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tiêu Dao,

   Các đạo hữu đã chia sẻ cùng bạn khá tường tận rồi, TN nghĩ nếu bạn tịnh tâm một chút thôi để tham cứu chắc chắn bạn sẽ hiểu. Tuy nhiên TN muốn có đôi lời chia sẻ thêm cùng bạn:
   *Cổ Đức nói: Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn nhân hiện tại. Nhân-Quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu bạn bước vào tu học mà không nhận thấu giáo lý nhân quả, dẫu bạn tu cả đời, bạn vẫn luôn đau khổ và lầm lạc.

   *Những gì bạn chia sẻ nói cho đúng nghĩa đó là sự mặc cả với Trời, Phật, với oan gia trái chủ của mình chứ không vì giác ngộ và vì sự giải thoát.

   *Khi mắc bệnh lại là bệnh thập tử nhất sinh, bệnh bác sĩ chê, ngay lúc đó bạn phải biết đó là nghiệp bệnh, mà nghiệp thì chẳng riêng kiếp này mà vô lượng vô biên kiếp bạn đã gây tạo, nay nhân duyên hội đủ hay còn gọi chín mùi thì nó trổ quả. Nhận biết được điều này bạn mới có thể tìm cách để từng phần hoá giải bệnh nghiệp của mình. Nghiệp do mình gây tạo, thì nghiệp cũng phải tự mình trả và tự mình hoá giải. Hoá giải cách nào phụ thuộc vào sự tỉnh giác của chính bạn.

   *Việc bạn than thân trách phận, than trời trách đất đó không phải là cách, trái lại chỉ khiến cho các oan gia trái chủ có thêm cơ hội để não hại. Bạn hãy phát tâm thanh tịnh để tu học, bởi chỉ có tâm thanh tịnh mới cảm ứng được chư Phật, Bồ tát và cảm hoá được oan gia trái chủ, nhờ đó mà nghiệp bệnh từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành không.

   Chúc bạn tỉnh giác tu học.

   TN

 18. Tiêu Dao

  Thưa thầy Diệu Minh và các quý vị phật tử
  Trước hết con cũng thưa là con chưa quy y Tam Bảo, chưa có Pháp Danh,thầy nói đúng con vẫn Chấp cái thân cái mạng nhiều nên ko gọi là Vô Úy hay ” đời người vô thường”vì con còn có gia đình con nhỏ,con mong sống cũng chỉ vì họ,có thể nói họ là ý chỉ con mong đc sống,còn nếu ko có họ thì cho dù có 100 tuổi con cũng ko cần,còn nếu 1 mình trơ trọi hay quy y rồi như vậy chắc con buông xuôi tất cả.Con luôn tâm niệm Phật tại tâm cũng như luôn kính trọng Đức Phật, con cũng biết con có ngày hôm nay là có thể do kiếp trước con sát sinh nhiều để thân mang bệnh tật,thầy biết ko khi vào bệnh viện con gặp nhiều người trẻ,họ cũng quân nhân, bác sĩ, giáo viên, đều hiền lương..nhưng bị K thậm chí kể cả sư thầy 1 ngôi chùa gần con trị bệnh cũng dính K,còn kiếp trước con ko biết con hay họ mắc tội gì,nhưng đã là con người ai cũng có tội hết,chẳng may dãm chết đàn kiến cũng có tội hết,thậm chí bông hoa ngọn cỏ cũng có sinh khí,sinh mạng nếu như vậy tất cả đều có tội và chịu muôn ức kiếp hết.Con chỉ nghĩ đơn giản,mình thành tâm,công đức,phóng sinh theo cái tâm của mình,tính con ngay thẳng lắm,ko phải có ngày hôm nay con mới duy tâm,mà bản chất con vốn vậy,cho dù thời đại này là xã hội có phần tha hóa lừa lọc và sống nhiều mặt,nhưng Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến,sống sao cho có Tâm là đc,giống như các Anh Hùng Liệt Sĩ hay các tướng lĩnh,họ giết người đó,nhưng đó là giặc nếu ko có họ thì đất nước rơi vào kiếp lầm than chăng,có lẽ Phật Pháp Cao Siêu con ko lĩnh ngộ đc hết,nhưng dù có như nào Con Xin Chấp Nhận hết, điều con hy vọng là Phật Pháp nhiệm màu có thể thương mạng hèn này cũng đc, thương hoàn cảnh gia đình con cũng đc,con chỉ mong đc khỏi bệnh để con có thể bên gia đình hay cố gắng làm điều tốt,có như vậy con sống ko uống kiếp này
  Mong thầy hiểu cho con Nam Mô a Di đà Phật __/!\__

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Tiêu Dao,
   Thông thường một người biết mình có khuyết điểm thì mới sửa được, còn nếu mình cho mình tốt rồi thì sẽ chẳng chịu tu, sửa gì hết, và khi làm chuyện gì, cũng cho là mình vì lợi ích của người mà làm, chẳng phải vì mình. Nào biết, đó là ngộ nhận. Ngộ nhận như thế rất nguy hiểm, mình sẽ bị lạc vào đường tà lúc nào không hay, trong khi tưởng là mình đang tu theo Phật. PH xin được chỉ ra một vài điều, mong bạn sẽ không vì lời khó nghe mà bỏ ngoài tai.
   – “Tâm bất biến..sống sao cho có tâm là được”: Tâm bất biến là chơn tâm, còn tâm mà bạn đang sống là vọng tâm. Chỉ có các vị đạt quả Thánh mới sống được với chơn tâm. Bạn đang sống với vọng tâm, bạn còn chưa phân biệt rõ thế nào là chơn tâm, vọng tâm thì hãy cẩn thận với cái gọi là “có tâm”, kẻo bị lạc đường. Hãy nên hiểu lý nhân quả cho chắc thật để biết cách chấp nhận quả xấu, ráng gieo nhân tốt mà hành xử là ổn nhất.
   – Các vị liệt sĩ,..có công với nước thì được hưởng quả báo (được người cúng phẩm vật,..), nhưng vẫn phải chịu nghiệp báo nặng, nhẹ từ nhân sát sanh giết người; chứ không phải là không bị quả báo đâu bạn nhé.
   – Hãy nghĩ như thế này, nghiệp của bạn vốn nặng, có thể đã chết từ lâu, nay nhờ các việc thiện lành mà còn sống đến tận bây giờ.
   – Hãy chấm dứt “mặc cả” với Tam Bảo nhé bạn. Nếu quả thật bạn hiểu nhân quả, thì bạn ắt biết rõ mỗi người do nhân duyên đã gieo mà sẽ gặt nghiệp quả riêng. Người thân của bạn có quả xấu, tốt gì cũng là do nhân duyên mà họ đã gieo, chứ chẳng phải hoàn toàn do bạn, bạn chỉ là một mắc xích rất rất nhỏ trong chuỗi nhân duyên nghiệp quả thôi.
   – Bạn lo cho người thân của mình như thế chính là tâm ái nặng nề; tâm ái chính là tâm yêu; và là yêu bản thân mình. Ở ý này bạn cần nhận cho rõ để còn biết tu sửa.

   Bạn muốn được Tam Bảo gia hộ, chỉ có một cách. Buông xuống mọi lo nghĩ, dù là lo nghĩ cho người thân, chỉ một lòng niệm Phật với tâm niệm: nếu mình còn thọ mạng thì sẽ sống, nếu hết thì sẽ về cõi Cực Lạc. Hãy thực phát tâm chân thật như thế nhé.
   PH nói lời khó nghe, chỉ mong giúp bạn bớt ngộ nhận để phát tâm cho đúng pháp và chân thật.
   Chúc bạn sớm an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Như Định

   Tinh cha huyết mẹ, chung hợp nên hình,
   Năm tạng trăm hài, cùng nhau kết hợp,
   Chấp cho là thật, quên mất pháp thân,
   Sinh dâm sát trộm, bèn thành ba nghiệp.

 19. Tiêu Dao

  Kinh thưa Cư sỹ Phước Huệ và các vị phật tử
  Con đọc comment của thầy, tất nhiên con ko giận hay thấy sao, nhưng con đính chính 1 số vấn đề chưa đúng thôi,con thấy con chỉ hỏi 1 số vấn đề như Phóng Sinh hay niệm Chú Đại Bi ko biết đúng cách chưa hay con chưa thành tâm mà chưa linh thôi, tiện thì con cũng than thân trách phận chút cho thanh thản cũng như mong nhận sự đồng cảm,còn con ko dám khẳng định nhiều Quý Vị Phật Tử quy y tam bảo hoặc xuất gia hoặc có Duyên với Phật do vì đâu hay người ta lên Chùa để cầu xin để sám hối…để được che chở việc đó là XIN chứ có chữ MẶC CẢ nào ở đâu hả thấy,việc Cầu cứ cầu việc được hay không là tùy Duyên hay mệnh số mình chỉ đc vậy thôi dành chịu,còn con nói thật đã là con Người ai ko sợ chết,ai ko tránh khỏi quy luật sinh tử,còn con cũng nói từ đầu là do con chưa Quy Y Tam Bảo hay lãnh ngộ đc coi cái chết là Vô Thường của các bậc thiền tăng đc,con đơn giản kính trọng Phật Pháp và tin Phật Phát nhiệm màu hóa giải mọi oán nghiệt trên thế gian này,còn con ko hài lòng khi thầy nghĩ con lại lấy gia đình con ra để nghĩ con ham sống hay nhờ họ con đc sống đâu,chết ai cũng chết,con ham sống vì gia đình thật đấy,nhưng nếu vì họ a con cũng sả thân chả tiếc mạng hèn này đâu,con muốn sống vì tròn chữ HIẾU NGHĨA thôi,ko muốn kiếp sau mình mang nợ họ
  Thầy hiểu ý con nhé Nam Mô A Di Đà Phật __/!\___

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Tiêu Dao,

   *Học Phật pháp tâm phải thanh tịnh thì mới có sự lợi lạc. Sao gọi thanh tịnh? Nghĩa là không có mạn, nghi, phân biệt, chấp trước. Khi 4 cái tâm này khởi lên trong bạn và thường khởi trong bạn, mọi sự tu học sẽ chỉ là kết duyên.

   *Phật, Bồ tát không ban phước giáng hoạ cho bất kỳ ai, vậy nhưng tại sao khi chúng ta gặp khổ nạn lại luôn cầu Phật, Bồ tát ban cho điều này, điều nọ? Nếu Phật, Bồ tát có thể đáp ứng chuyện đó bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

   *Đạo Phật không có linh hay chẳng linh mà chỉ có giác ngộ hay chẳng giác ngộ. Nếu ngay lúc bạn đang gặp khổ nạn mà bạn còn dùng cái tâm cống cao ngã mạn để tìm cầu Phật pháp thì cái pháp mà bạn học được cũng sẽ chỉ dẫn bạn đến con đường đau khổ.

   *Bạn chớ nên nghĩ bạn có thể vì người thân mà sẵn sàng xả mạng mình không nuối tiếc. Việc đó, ngoài đời thường coi là trượng phu, nhưng trong đạo, chết mà không biết chết làm gì? vì sao phải chết? chết đi về đâu? thì cái sự xả mạng của bạn rất dễ trở nên vô ý nghĩa, nếu không nói là đoạ lạc lại chồng đoạ lạc.

   *Muốn độ người thân, phải tự cứu chính mình đã. Mình chưa tự cứu được mà vọng cầu đền ơn, đáp nghĩa đó là vọng tưởng. Nói cụ thể hơn: dùng mạng phàm tục để cứu phàm tục thì luân hồi sẽ vẫn là phàm tục.

   *Tu đạo là tu cái tâm phàm tục của mình, thay đổi cái tâm ngô ngã của mình, chẳng phải tu thay, tu thế cho người khác, vì thế bạn chớ hướng tâm mình vào bất cứ ai mà gặp chướng đạo.

   TN

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Tiêu Dao,
   Vậy là lời khó nghe của PH không giúp được cho bạn rồi. Mong rằng sẽ có thiện tri thức khác giúp được bạn.
   Khi ta trì chú, niệm Bồ tát, linh hay không là ở nơi tâm. Nhờ những lời than của bạn, PH và các bạn sen ở đây thấy được những vọng tâm có thể làm chướng ngại việc tu tập của bạn, cũng như chướng ngại cảm ứng với đức Quán Thế Âm nên mới có những góp ý để bạn có thể sửa đổi tâm mình.
   Tâm yêu bản thân mình ở một số người rất vi tế. Chúng ta có thể đặt câu hỏi như thế này thì mới thấy được nó. Đó là, tại sao có bao nhiêu người ngoài kia, ta không muốn xả thân vì họ, nhưng ta lại muốn xả thân vì những người này. Câu trả lời, dĩ nhiên, vì những người này là người thân Của Ta. Vì là của ta, nên mới quan tâm yêu thương. Ta vẫn là chủ tể, nên cái gì của ta cũng hết sức quan trọng. Một số người, giống như bạn, có thể không tiếc sanh mạng của ta, nhưng lại coi trọng vợ của ta, con của ta, cha mẹ của ta; lại có người thì coi trọng nhà của ta, tiền của ta mà không coi trọng vợ, con của ta, hay cha mẹ của ta; lại có người không coi trọng vợ, con, nhà cửa, tiền, bạn của ta, nhưng coi trọng thân mạng của ta,… Đó, chắc giờ bạn đã nhận ra cái tâm yêu bản thân nó vi tế, khó thấy thế nào rồi. Và PH, và các bạn sen ở đây cũng ít nhiều yêu bản thân, “ái ngã”, giống như bạn vậy. PH chỉ muốn bạn nhìn ra chân tướng của sự việc, để hiểu cái vọng tâm của mình hơn; khi thấy nó rõ hơn một chút, thì mình có thể xử lý nó tốt hơn một chút. Mỗi người tuỳ theo nghiệp mà sẽ có những yêu thương với những mức độ khác nhau với những cái “của ta”.
   Khi trì niệm, bạn hãy khởi tâm tự biết mình là một chúng sanh đầy tội khổ đủ các tâm xấu ác, đủ các mong muốn (PH cũng khởi tâm như vậy đó, tự biết mình xấu, ác; chúng sanh phàm phu chúng ta ai mà chẳng vậy, chân thật mà thấy rõ mình như thế, và vì như thế nên mình ngày nào cũng phải tu, phải sửa hết) vì là một chúng sanh như thế, nên chỉ mong mỏi được cứu giúp, còn Tam Bảo giúp được thế nào thì hay thế ấy, không dám có “ý kiến” gì. Ngoài ra, khi trì niệm bạn cần giao hết mọi lo lắng, suy nghĩ, sống, chết cho Bồ tát lo. Hãy nghĩ thế này..”mình đã vào đường cùng rồi, trì niệm là việc mình có thể làm được, còn kết quả thế nào (mà mình không có quyền hạn trong chuyện này) thì cứ để Bồ tát lo liệu”. Hãy như vậy mà an tâm trì niệm bạn nhé.
   Chúc bạn sớm an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tín Từ

   A Mi Đà Phật. Đức Phật có dạy “HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI” thay vì ngồi hàng giờ bình luận và viết viết, gõ gõ những lời này thì chị hoan hỷ THÀNH TÂM HƯỚNG VỀ ĐỨC PHẬT mà niệm A Di Đà Phật nghiệp lực chiêu cảm sẽ giảm, thọ mạng sẽ tăng, tật bệnh tiêu trừ. Chiến thắng ngàn quân địch không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Chị nên Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới và thập thiện nghiệp. CHỊ NÊN NGHE BÁO ỨNG HIỆN ĐƠÌ VÀ THẬP THIỆN NGHIỆP nhiều để hiểu rõ hơn nhé! Chúc chị bình an!

 20. Diệu Niệm

  Bạn TieuDao thân mến
  Mình nghĩ bạn đang đau khổ và rối trí nên chưa đủ duyên hiểu được nhũng lời khuyên chân thành của các vị tiền bối. Có lẽ khi tĩnh tâm lại bạn sẽ hiểu dần ra.
  Hoàn cảnh của bạn rất nhiều trên thế giới này và mình cũng gặp và nghe kể nhièu trường hợp vượt qua được số phận và mình nói chuyện với họ tìm hiểu cuọc sống cách sinh hoat, cong viẹc và tính cách của họ thì mình thấy vài điểm giống nhau ( của những người vượt qua bênh j hiểm nghèo) :
  1. Họ có đau buồn khi mới phát hiện ra bênh, nhung vui vẻ chấp nhận số phận( cái này bạn nghe có vẻ lạ đấy nhung mình gặp Nguòi thật việc thật) va mình cũng thấy họ rất hiền lành thật thá vui vẻ
  2. Họ chấp nhận sự tự nhiên ra đi bất cứ lúc nào và vẫn chú tâm vào công việc hoạc làm điều gì đấy giúp cho người thân. Và họ nghĩ ai cũng có bệnh nên họ không lo sợ, không cô đơn thậm chí còn quên là mình đang mang bệnh
  2. Họ là những người sống vì ngươi khác vì mình thấy họ hoạt động từ thiện trong các cộng đòng tôn giáo như tu viện , chùa , nhà thờ, giup đỡ nhiều người khổ hơn
  3.Luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người
  Và bạn biết không bác sĩ đã ngạc nhiên vì những vị bệnh nhân này đã chiến thắng được bệnh nan y
  Các bac sĩ có lời khuyên rằng: chính bạn đã cứu bạn đấy vì bạn đã rất coi nhẹ cái chết coi nhẹ cái đau mà cái tinh thần cái thái độ sống đã giúp cho bạn chữa lành cho bạn vì khi ý nghĩ của bạn phát ra rất quan trọng nếu vui vẻ thì máu thịt bên trong cũng tốt tươi, nếu buồn lo thì nó méo mó đau theo nên có người chua biết mình bị bệnh thì bệnh còn nhẹ, khi biet cai là bệnh năngj gấp mấy lần.
  Bởi vậy theo mình thì bạn nên chuyển đổi tư tưởng từ bên trong , mà áp dụng niệm Phạt niêm chú cho tâm bình khí hoà +thêm bạn lại có tâm tốt ăn ở hiền lành phúc đức như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho bạn. À sách của bác sĩ Quach Huệ Trân rất hay nếu có thời gian bạn nên tham khảo nhe. “Lắng nghe tiếng hát sông hằng “vv..bạn có thể đoc hoạc nghe online trên mạng nhiều lắm. Chúc bạn thán khoẻ tâm an.

 21. Diệu Niệm

  Bạn Tieu Dao
  Nên đoc hoạc nghe online sach của Bác sĩ Quach Hụe Trân : “Niệm Phật chuyển hoá tế bào ung thư” nhé . Có thể sẽ giúp đuọc gì cho bạn.

 22. Đinh thị trà

  Nam mô a di đà phật. tụng chú đại bi.minh đọc như đọc sách đc ko ạ. Hay mình phải tụng giống như các thầy trong chùa vẫn tụng ạ. Con xin cảm ơn quý thầy ạ Nam mô a di đà Phật

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Với chúng ta- hàng tu tại gia khi đọc Kinh, trì Chú, niệm Phật thời cứ dùng âm giọng rõ ràng, từng tiếng rành rẽ, âm và tiếng hiệp nhau, song song và quan trọng là dùng cái tâm chân thành, thiết nguyện khi đọc tụng. Ngoài trì Chú Đại bi, nên dành thì giờ mà niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Người thường, những ai có thể đọc suông câu A Di Đà Phật là người có số mệnh rất tốt. Do vậy nên niệm A Di Đà Phật đều đặn.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 23. Đức Kính

  Con nghe nói mình phóng sanh con vật nào thì suốt đời ko được ăn con vật đó có phải như vậy không?

  • Tín Từ

   A Di Đà Phật. Phóng sanh là thể hiện lòng từ, thương yêu khắp muôn loài như Cha Mẹ chúng ta, nếu phóng sanh còn nghĩ dena việc thả con này nhưng ăn con khác thì quả báo bất thiện vẫn gieo rắc, nếu chưa có duyên ăn chay trường thì bạn nên xem nhiều về BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI VÀ CỨU VẬT PHÓNG SANH, từ đó tâm từ của bạn rộng lớn bạn sẽ k khởi lên tâm muốn ăn mặn nữa. Mình xin có chút hồi âm gửi bạn. A Di Đà Phật.

 24. Nam Mô A Di Đà Phật
  Xin các cư sĩ và các đồng đạo cho con hỏi. Khi con phóng sanh các loài vật, con chỉ niệm chú A Di Đà Phật và đọc kinh Hồi Hướng thôi có được không? Vì nếu theo đúng bài bản thì phải đọc chú Đại Bi rồi Tam quy y nữa, mà con thì chưa thuộc chú đại Bi nên con hành trì như vậy có sao không?
  Xin các cư sĩ và đồng đạo hoan hĩ thêm cho con. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  • Cư sĩ Phước Huệ

   Chào bạn Duy,
   Bạn niệm Phật vài chục câu để giúp các chúng sanh đó kết duyên với Phật A Di Đà rồi đọc bài Hồi hướng là rất tốt. Sau này nếu đủ điều kiện thì đọc thêm chú Đại Bi, Tam quy. Tuy nhiên bạn cần lưu ý đến sức khoẻ của các chúng sanh đó vì đa phần họ đã bị rất mệt và rất lo sợ (vì bị giam cầm, di chuyển), nên bạn hãy nhanh chóng vừa niệm Phật vừa thả họ ngay khi đến nơi, vì nếu giữ thêm một thời gian nữa thì họ sẽ càng mệt, càng sợ hãi, rất là tội. Sau đó bạn niệm Phật thêm rồi hồi hướng là rất tốt.
   Chúc bạn tu tập tinh tấn, an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 25. hoa tran

  Nam mô a di đà phât.xin chao ah.mình muô’n thã cá phóng sanh đê tao công đuc cho bá tánh chúng sanh và huong linh cuã cha mình.thì mình fãi khâ’n vái nhu thê’ nào ah.xin cãm on nhiê’u ah.

  • Gia Hữu

   Việc như vậy gọi là hồi hướng. Mỗi người có thể tự nói theo ý mình thích. Theo ý nguyện của bạn thì sau khi phóng sanh, bạn có thể hồi hướng công đức như vầy;

   Nguyện đem công đức này,
   Hồi hướng cho cha con
   Và pháp giới chúng sanh
   Đều trọn thành Phật đạo.

   *Bạn Hoa nhớ mua những con vật trong chợ nhé! Đừng mua những loại trước chùa vì dầu bạn ko mua thì người khác cũng mua, những vật ấy sẽ ko bị giết chết đi. Nhưng những con trong chợ thì đang chờ người ta mua về để giết, rồi chiên xào hấp nướng, rất là đau khổ như vậy, đang chờ bạn đến để cứu chúng đó !

   Còn một việc nữa là trước khi bạn thả cá xuống thì bạn nhớ niệm 10 câu ”Nam mô A Di Đà Phật” cho chúng nghe nhé. Để giúp những con cá đó gieo duyên với Phật, sớm được thoát khổ. GH xin được tán thán công đức và lòng từ bi của bạn.

   A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Hoa Tran,

   Mong bạn hoan hỉ download file Nghi Thức Phóng Sanh rồi in ra khổ A5 trên giấy A4 để thường xuyên xử dụng nhé.

   link download: Nghi Thức Phóng Sanh PDF – A5

 26. Bông

  Một con chim đang nhởn nhơ bay liệng, bỗng dưng bị bắt để mọi người phóng sanh. Đây là thiện hay ác. Theo tôi, đó là nghịch lý, tạo thêm ác mà thôi

  • Xin Niệm Phật A Di Đà

   Người bắt chim sẽ bị quả báo dành cho người bắt chim. Người phóng sanh hưởng phước báo của người phóng sanh. Hai loại quả báo và phước báo này hoàn toàn khác nhau bạn ạ. Tâm như thế nào sẽ hưởng quả báo tương xứng.

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Bông,

   TN nghĩ dù sao vẫn còn tốt hơn là để những con chim đó bị nhổ lông, xẻ thịt, lột da, băm, chặt, chiên, xào, nấu, nướng. Tại sao chim bị người bắt, tại sao có người đi bắt chim, hai chuyện đều có liên quan tới duyên nghiệp. Điều bạn nên quan tâm là bạn làm gì để có lợi lạch cho chính mình và đồng loại xung quanh mình?

   TN

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *