Phương Pháp Phóng Sanh Đơn Giản

Phương Pháp Phóng Sanh Đơn Giản

Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói về việc giới sát phóng sinh như sau: “Chúng sinh từ xưa nay không dứt nổi nghiệp giết hại, ai ai cũng phạm vào việc sát sinh. Sát sinh có thể chia làm hai loại: Một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Trực tiếp là tự mình giết hại chúng sinh, cắt xẻo lấy da thịt mà làm thức ăn. Gián tiếp là vì mình ăn thịt chúng sinh nên khiến cho người khác phải làm việc giết hại để phục vụ mình.

“Cái nhân tạo ra của hai loại sát sinh này tích tụ lâu ngày, gặp duyên thì kết thành cái quả của nạn đao binh, chiến tranh. Có người cho rằng, muốn cứu vãn nạn chiến tranh thì phải làm nhiều việc thiện như sửa cầu, làm đường… Lời nói như vậy không thể tin cậy được. Bởi vì nay phải chịu nạn đao binh chẳng phải do cái nhân quá khứ phá hoại cầu cống, đường sá. Nay muốn lấy việc làm đường, sửa cầu cống mà giải trừ, thì là hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Tôi xin đem phương pháp phóng sinh đơn giản nói với các vị: Trước tiên phải gia trì chú Đại bi vào một ly nước sạch, rồi rưới lên mình chúng sinh được phóng sinh, miệng niệm bài sám hối như sau:

Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
Đều do ba độc tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
Nay đối trước Phật cầu sám hối.

“Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:

Quy y Phật
Quy y Pháp
Quy y Tăng

Quy y Phật không đọa địa ngục
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
Quy y Tăng không đọa súc sinh

“Tại sao đối với chúng sinh phải nói Tam quy y? Bởi vì tất cả chúng sinh đều có hai cái mạng: Một là thân mạng, hai là huệ mạng. Phóng sinh chẳng những cứu lấy thân mạng, mà cũng nên cứu lấy cái huệ mạng của chúng. Nói Tam quy y cho chúng nghe là tạo nhân lành cho chúng, nếu nghe mà nhận được thì đời sau sẽ không phải rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được thân người thì có thể phát tâm Bồ-đề, tin sâu Phật pháp, sẽ có khả năng thành Phật. Đây tức là cứu cái huệ mạng của chúng.”

Pháp sư Viên Nhân dạy rằng: “Tật bịnh, ung thư, tai nạn… sở dĩ có thể bất hạnh sinh ra là duyên nơi nghiệp giết hại trước kia chúng ta đã tạo nên mà chiêu cảm lấy quả báo này. Phương thức giải quyết chính là phóng sinh. Nhờ vào việc bỏ tiền, bỏ sức để cứu mạng phóng sinh nên có thể đền trả vô số món nợ sát sinh trước kia mà chúng ta đã thiếu.

“Điều quý báu nhất của mỗi chúng sinh đều là mạng sống. Giết hại chúng thì chúng oán hận nhất, oan cừu kết sâu nhất, cho nên nói nghiệp giết hại là nặng nhất. Ngược lại, cứu sống được chúng thì chúng cảm kích nhất, tạo được nhiều phước thiện nhất, cho nên nói công đức phóng sinh là đệ nhất.

“Những ai phê phán, hủy báng việc phóng sinh, hoặc cản trở nghi ngờ việc phóng sinh cần phải lưu ý. Vì cản trở người phóng sinh thì cũng giống như sát sinh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn sinh mạng không được giải cứu, phải hàm oan mà chết. Tội lỗi đó thật là vô lượng vô biên. Nhất định phải gấp rút sám hối, sửa lỗi, nếu không thì khổ hình nơi địa ngục nhất định không tránh khỏi.”

Trích lục từ Phóng Sanh Vấn Đáp của PS Viên Nhân
Giọng đọc của cư sĩ Thanh Trí

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

11 Phúc đáp

 1. Thien Minh

  A Di Da Phat

  Thien Minh co xem qua video phap thoai ve Nhiem mau cong duc phong sanh cua bac si Linh nguoi co khoi u gan 3 kg. Thien minh nhan thay vidéo nay co y nghia khuyen tan an chay giu gioi khong sat sanh va khuyen tan nguoi phong sanh. Ban bien tap co the xem lai va cai link de cac lien huu co the dơnload!
  A di da Phat

 2. đàm tuấn minh

  A di đà phật. Cho con được hỏi: con mua cá về để phóng sanh vậy phải vái như thê nào cho đúng và đơn giản, dể nhớ. Xin hoan hỉ chỉ giúp. A di đà phật

  • Linh Vương

   Trước tiên bạn khấn vái: Nam mô A Di Đà Phật ( 3lần) hôm nay ngày…….con tên….ở tại…..con thành tâm làm lễ phóng sanh thả cá, thả chim nguyện hồi hướng công đức này cho oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã tạo ra hầu mong tiêu trừ nghiệp chướng thân tâm mạnh khỏe ( còn muốn hồi hướng cho ai nữa thì đọc tên ra). sau đó bạn rót 1 ly nước trắng sạch và cầm trên tay bạn nhìn vào ly nước đọc 3 lần hoặc 7 lần Bài Chú Đại Bi, đọc xong rồi tìm một bông hoa chấm vào ly nước đó rưới nước trì chú đại bi đó lên cá hoặc chim những chúng sinh được phóng sinh, sau khi rưới nước Chú Đại Bi xong bạn niệm bài sám hối như sau:
   Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp
   Đều do ba độc tham, sân, si
   Từ thân, miệng, ý mà sinh ra
   Nay đối trước Phật cầu sám hối.
   “Sau khi niệm như vậy ba lần rồi, lại vì những súc sinh ấy mà niệm Tam quy y:
   Quy y Phật
   Quy y Pháp
   Quy y Tăng
   Quy y Phật không đọa địa ngục
   Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ
   Quy y Tăng không đọa súc sinh
   cuối cùng bạn vừa niệm Nam mô A Di Đà Phật nhiều lần từ nơi cúng đến nơi thả cá rồi đem cá đi phóng sanh…xong rồi đó

 3. Trần Thị Sinh

  Tôi chân thành cảm tạ các phật tử đã cùng trao đổi cách trì chú khi phóng sinh đúng cách. Adiđà phật!

 4. Hương

  A di đà phật! cho con được hỏi. Ngày 15/7 tới, con muốn cúng 3 lễ tại nhà (con tự cúng ạ): lễ thần linh và gia tiên; cúng chúng sinh; lễ phóng sinh.
  Vậy con muốn hỏi là cách thức làm 3 lễ đó tại nhà như thế nào ạ (con thì đang nghĩ, về thứ tự, đợi lễ trước xong xuôi, hương tàn hết rồi mới chuyển sang lễ tiếp theo hay thế nào ạ)?
  Con chân thành cảm ơn!

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật
   Xin chào bạn Hương!
   Có lẽ câu hỏi của bạn thiếu rõ ràng nên các đạo hữu khó mà trả lời thắc mắc cho bạn. Cụ thể:
   -Cúng chúng sinh? (có phải ý của bạn là bố thí cho người nghèo?…)
   -Lễ thần linh và gia tiên? Hồi giờ MD chưa từng nghe qua Lễ này, hơn nữa nếu là người tu học Phật, sao bạn không ưu tiên cúng dường Phật và chư Tôn đức tăng ni?
   Nam mô A Di Đà Phật

  • Nguyễn thị Lựu

   Bạn Mỹ Diệp thân mến,
   Chắc Bạn Hương muốn nói là cúng Quỷ Thần, cúng Ông Bà Tổ Tiên, và cúng Cô Hồn Các Đẳng đó!
   Nam Mô A Di Đà Phật!

 5. cố lên!

  A di đà phật.
  Cho con hỏi là Chú Đại Bi lúc phóng sanh là:”úm lam úm xỉ lâm úm ma ni pát mê hùm,úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm” có phải không ạ?

  • Quốc Huy

   Đây là Ngũ Bộ Chú không phải Đại Bi Chú

 6. cố lên!

  A di đà phật
  Cho mình biết Chú Đại Bi được không ạ?😊

  • Cư sĩ Hữu Minh

   CHÚ ĐẠI BI

   Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

   Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

   Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

   Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF