Niệm Phật Tiêu Nghiệp Chướng

Niệm Phật Tiêu Nghiệp Chướng

Kinh nói: “Niệm một câu A Di Đà, tiêu 80 vạn ức kiếp tội lớn nơi đường sanh tử. Hằng ngày trong mọi nơi mọi lúc, đi xe đi tàu, rửa chén quét nhà đều có thể niệm Phật dễ dàng, lâu ngày thuần thục, nghiệp chướng tự tiêu.”

Phẩm “Hạt muối” trong tăng chi bộ kinh có ví dụ rằng “Một người dân đen đánh trộm một con dê của một nhà giàu có thế lực, có thể bị đánh đập đổ máu tại chỗ và bị tù tội. Nhưng một đại quan của triều đình bắt trộm con dê của nhà giàu có thế lực ấy thì không bị đánh đập, cũng không tù tội. Ví như một nắm muối thả vào một hồ nước lớn hay con sông lớn thì độ mặn không đáng kể, nhưng nếu nắm muối ấy cho vào một ghè nước thì độ mặn lại đáng kể. Cũng thế, cùng phạm một tội, với người tâm tư bỏn xẻn không tu tập giới định tuệ thì kết quả có thể đi vào địa ngục, nhưng với người có tu tập giới định tuệ, có từ tâm rộng rãi thì kết quả xem như không có”. Người niệm Phật, tức là đang tu giới định tuệ mà thường rải tâm từ cứu độ chúng sanh thì nghiệp chướng bao đời đều tiêu hết.

Trích Di Đà Huyền Chỉ
Kim Đài

4 Phúc đáp

 1. lê minh thành

  Thật vậy niệm Phật được tiêu tai nghiệp chướng, ma quỷ không quậy phá. Các bạn nên niệm Phật và đi chùa nhiều hơn. A Di Đà Phật.

 2. LE MY LINH

  Niệm Phật rất hay làm tâm thanh tịnh không còn u mê lạc lối.

 3. Trường Giang

  Đúng vậy. Niệm Phật giúp ta tiêu tai nghiệp chướng, giải thoát vãng sanh. Niệm Phật còn làm cho tâm ta thanh tịnh, bớt đi những phiền tói trong lòng. Vì thế mọi chúng sinh phải kiên trì niệm Phật, để giải t thoát chốn mê đồ tìm nơi an lạc.

  Nam mô A Di Đà Phật

 4. MỸ GIÀU

  Nam mo A Di Đà Phật
  Phật pháp vô biên nghĩa nhiệm mầu. Niệm phật sẽ giúp tâm hồn an lạc, thanh tịnh.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *