Lậu Tận Thông Là Gì?

Lậu Tận Thông Là Gì?

Bất luận là nam hay nữ, người nam nhớ người nữ, người nữ nhớ người nam, đó gọi là lậu. Thiên Ma, quỷ thần đều có năm thứ thần thông. Những gì là năm? Chính là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, nhưng không có lậu tận thông. Nếu chúng có lậu tận thông thì đã không đến quấy nhiễu quý vị. Vì không có lậu tận thông cho nên chúng còn muốn làm người xấu, còn muốn làm người ác để phá hoại quý vị. Chính vì thế, có thể thấy lậu tận thông này không dễ gì đạt được.

Thế nào gọi là lậu tận? Tôi nói thật chút nữa cho quý vị nghe, đó chính là quý vị cứ suốt ngày, cho dù là người nam hay người nữ, người nam nhớ nhung người nữ hay người nữ nhớ người nam cũng đều gọi là lậu cả. Nếu quý vị không dứt bỏ được ý niệm ấy thì không thể đạt được lậu tận.

Tôi lại nói cho quý vị nghe sâu hơn một cấp nữa, bây giờ tôi nói thật! Nếu không nói thật, cũng giống như đậy nắp mà lắc, dù có lắc tới bao giờ, quý vị cũng không biết đây là gì? Nói thật, nếu cái tinh đó của quý vị không bị thoát mất thì gọi là lậu tận. Tinh của quý vị nếu bị rỉ ra thì là lậu. Bây giờ tôi đem bí mật của trời đất nói cho quý vị rõ, nếu quý vị không đánh mất đi tinh khí, là quý vị không còn lậu nữa. Không chỉ không xuất tinh (khí) mà ngay trong ý niệm cũng không còn nghĩ tới — Trong ý niệm vi tế nhỏ nhiệm kia, nếu muốn có một chút niệm dâm dục cũng không còn, đó chính là trạng thái của lậu tận. Bây giờ quý vị hiểu rõ chưa? Tại sao Thiên ma chưa dứt được lậu? Vì chúng còn tâm dâm dục, quỷ thần cũng còn dục tâm.

Trần lao nghĩa là gì? Tôi nói đơn giản cho quý vị biết, đó chính là tâm dâm dục này; mà dâm dục chính là trần lao, trần lao chính là dâm dục, ma mỵ quỷ thần tham đắm những thứ này. Cho nên chúng không muốn cho quý vị buông bỏ, chúng muốn quý vị cũng tham luyến. Chúng nói: “Hai chúng ta là bạn thân, tôi không bỏ những thứ này mà anh lại muốn chạy hả? Muốn bỏ hả? Không thể được!” Cho nên chúng bèn kéo tới. Để làm gì? Nói toạc ra, là vì chúng không nỡ để quý vị thoát ly khỏi thế giới này.

Trích Kính Chiếu Yêu
Kinh Điển Khai Thị Tuyển Tập
Hòa thượng Tuyên Hóa

0

13 Phúc đáp

 1. Chẳng lẽ lại đơn giản là dứt dâm dục thì đạt được Lậu tận thông ạ?

  0
  • Peaceful

   Hình như không chỉ là dứt tâm dục là lậu tận mà hoàn toàn vô ngã như Phật mới lậu tận.

   0
  • Lily Thu Hương Phạm

   Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa là Hóa Thân của một vị Đại Bồ Tát nên những Lời Dạy của Ngài luôn rất đúng! Xin hãy xem ngay Trang web rất hay http://www.niemphat.com, Mục Linh Tinh có Sách Cực Lạc Di Luận Đạo rất hay và vô cùng tuyệt vời do Ngài Hòa Thượng Trí Tạng viết rất trung thực về Cõi Địa nguc, Cõi Trời Đâu Xuất, Cõi Cực Lạc v…và có nhắc tới Ngài Hư Vân, Ngài Tuyên Hóa v.v…. là những vị Đại Bồ Tát hiện đang ở Cõi Trời Đâu Xuất với Đức Phật Di Lặc!

   0
 2. vợ chồng có tính là dâm dục không

  0
  • Peaceful

   Có nhưng không phải là tà dâm.

   0
 3. Thanh

  Nếu chúng ta không có tâm tham dục chắc đều giác ngộ tất cả. Thoát được cái tâm than dục quá khó.

  0
 4. trau

  đúng vậy vì chúng ta ở trong cõi dục tâm dâm dục đương nhiên là khống chế chúng ta rồi

  0
 5. tin cuc lac

  Buông xả mọi thứ: Dâm dục, danh vọng, địa vị…ko vì những thứ đó mà làm tổn hao thiện căn của chính mình.

  A Di Đà Phật.

  0
  • Thường Học

   Muốn buông bỏ hay quay lại sáu căn: Mắt, tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý. Qui nhiếp 5 căn để ý niệm Phật như phẩm Niệm Phật Tam Muội của Đại Thế Chí Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm là sẽ mau tiêu tan mọi nghiệp chướng. Sớm về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà.
   Xin chúc bạn đồng tu mau thành như sở Nguyện.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 6. LH Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  Người nào niệm Phật càng nhiều càng bớt tâm dâm dục đơn giản tin như vậy. Điều quan trọng là đi, đứng, nằm, ngồi phải chuyên cần niệm A Di Đà Phật thì tập khí dâm dục tự tiêu tan. Thanh bảo kiếm là Danh hiệu Đức A Di Đà Phật, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm Danh hiệu Ngài thì tội chướng dâm dục tiêu diệt. Chỉ sợ chúng ta không có tâm quyết chí niệm Phật mà chỉ thích tâm dâm dục hơn. Dâm dục sướng nhất thời nhưng mà khổ biết bao nhiêu kiếp trong cõi địa ngục súc sinh thiệt là si mê.

  Nam Mô A Di Đà Phật.

  0
  • Thường Học

   Thích Ca là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành. Thường xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật sẽ mau chóng thành Phật. Xin chúc một vị Phật tương lai sẽ xuất hiện và hóa độ tất cả vô lượng chúng sanh ở vô tận quá khứ, vô tận hiện tại và vô tận vị lai thành Phật đạo.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 7. Nguyễn Văn Khoa

  Mọi người muốn thoát khỏi sanh tử thì chuyện dứt bỏ dâm dục là việc cũng không quá khó. Chẳng qua mọi người chưa thật sự hiểu luân hồi khổ như thế nào. Tâm chưa hướng Phật thôi.
  A DI ĐÀ PHẬT

  0
 8. Huynh ty phu

  Lời nói uyên thâm khó mà phàm nhân hiểu tận

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *