Lâm Chung Cần Có Điều Kiện Gì Để Được Vãng Sanh?

Lâm Chung Cần Có Điều Kiện Gì Để Được Vãng Sanh?

Chư Cổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm vãng sanh chí ít đi nữa họ cũng phải đủ điều kiện, vậy thì điều kiện thứ nhất là: Khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc, điều này rất quan trọng, khi sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận.

Điều kiện thứ hai: đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được ban thiện tri thức nhắc nhở về việc tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ, buông bỏ vạn duyên, họ đã nói những lời này.

Điều kiện thứ ba là: khi nghe lời cảnh tỉnh nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay, không có tham luyến chút nào về cõi Ta Bà này nữa, nhất tâm, nhất trí cầu sanh Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh, thì cầu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây chúng ta sẽ suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn không nắm vững thì làm sao vảng sanh được. Trong lúc này, ba điều kiện đây phải có đủ.

Trên đời này, không phải không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít! Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm, thường ngày niệm nghĩa là gì? Nghĩa là luyện binh, lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là để đến khi lâm chung đạt đến. Khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất, vậy là thành công rồi.

Vậy thì thật sự bạn muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hàng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được, cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên đời này, tất cả đều phải tùy duyên, tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin, bạn phải tin nhân quả báo ứng, những gì trong số mạng này có thì nhất định có, những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được.

Trích Pháp sư Tịnh Không Khai Thị Lúc Lâm Chung

0

1 Phúc đáp

  1. Điều Kiện đầu tiên là thần trí tỉnh táo, điều kiện thứ hai là có người đánh thức bạn, điều kiện thứ ba là bạn có thể tiếp nhận. Người ta vừa đánh thức thì lập tức tiếp nhận, thì có quyết tâm. Lòng tín nguyện kiên định thì cầu sanh Tịnh Độ khẳng định được sanh. Bạn phải nghĩ xem lúc sắp mạng chung có hội đủ 3 điều kiện này hay không? Quan trọng nhất là điều kiện đầu tiên tức là bạn phải có phước báu. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân thuộc lúc họ lâm chung chúng ta đến đưa họ đi, có lúc họ bệnh tình chuyển nặng thì không còn biết gì nữa, không còn nhận biết người. Điều này hỏng hết, thật là đáng sợ. Lúc lâm chung mà không còn biết gì cả mê hoặc điên đảo thì họ theo nghiệp lưu chuyển, đáng sợ nhất là chuyện này. Vì sao phải đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức là muốn cầu lúc lâm chung ra đi được rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch. Người không học Phật họ không biết vãng sanh Thế giới Cực Lạc nhưng họ nhất định đựoc sanh vào thiện đạo. Bạn nghĩ xem có người nào thần trí rõ ràng rất minh bạch mà đọa vào ngã quỹ, súc sanh hay không? Không thể nào! Phần là những người đạo vào tam ác đạo đều là chết một cách mê muội hồ đồ. Trong tam ác đạo có quỹ thần dụ dỗ mê hoặc làm bạn cảm thấy điều này không sai rất là hợp ý với chính bạn, lôi kéo tham sân si mạn của bạn, đem phiền não tập khí của bạn dẫn khởi ra khiến cho bạn đọa lạc. Điều này thật đáng sợ. Cho nên con người phải tu phước biết tu phước, biết tu thiện.
    “1 đoạn khai thị của HT Tịnh Không”

    0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *