Không Nên Để Oan Gia Trong Gia Đình Đến Gần Người Lâm Chung [Video]

Không Nên Để Oan Gia Trong Gia Đình Đến Gần Người Lâm Chung [Video]

Lúc lâm chung là lúc oan gia trái chủ xuất hiện mạnh mẽ nhất vì lúc này gia đình rơi vào hoàn cảnh rối ren nhất, bao nhiêu việc cần phải giải quyết cùng một lúc NHƯNG VÃNG SANH ĐƯỢC HAY KHÔNG CŨNG CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM NÀY.

Nếu gia đình biết rằng trong tất cả những việc phải làm thì việc niệm Phật cầu cho nguời lâm chung vãng sanh cực lạc là việc tối quan trọng. Các công việc khác phải tạm gác lại. Mọi người nhiếp tâm niệm Phật, sự giao cảm sẽ giúp người lâm chung sẽ nương theo đó mà niệm theo thì vãng sanh cực lạc là điều chắc chắn.

Ban hộ niệm Hoa Sen Đà Nẵng
Giảng sư: sư cô thích nữ Như Lan

0

4 Phúc đáp

 1. Liên

  Người niệm Phật đến lúc sắp mạng chung họ nhìn thấy con cái cháu chắt trong nhà, đặc biệt là họ thương mến những đứa cháu, lúc lâm chung sắp phải ra đi thì cháu đến, chúng kêu rộn lên khiến cho họ không bỏ được thì hỏng hết. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ, nhìn thấy cảnh như vậy, A Di Đà Phật liền biến mất thì họ không được vãng sanh. Cho nên trong quyển “Sức Trung Tu Chi” và “Sức Trung Tân Lương” chỉ dạy cho chúng ta lúc đưa người đi vãng sanh là giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh ngay trong lúc này tốt nhất là bảo thân nhân quyến thuộc của họ không nên gặp mặt họ. Điều này trên mặt nhân tình thì rất khó nói, lúc lâm chung gặp mặt lần cuối nhưng trong Phật pháp thì sẽ nhiễu loạn họ làm tổn thương họ. Cho nên trong lúc này tốt nhất là không nên gặp mặt. Đến lúc nào mới có thể gặp mặt? Đợi đến khi họ tắt thở sau 8h thì có thể gặp mặt là an toàn nhất, rất là hợp lý. Trong lúc này sợ nhất là làm nhiễu loạn họ, khiến cho họ khó bỏ, khó rời thân nhân quyến thuộc. Thời tiết nhân duyên khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ thì bỏ mất cơ hội.

  Ngoài ra còn có oán thân trái chủ, người lâm chung nhìn thấy rất oán ghét thì nổi lòng sân hận, cũng là chướng duyên. Cho nên lúc đưa người đi vãng sanh phải để cho họ rất an lành, rất yên lặng tỉnh táo, chung quanh họ đều là đạo hữu nhà Phật. Mọi người đều niệm Phật đưa họ, họ thấy được nghe được đều là Phật hiệu, họ mở mắt ra thì thấy tượng Phật của A Di Đà Phật. Con người trong lúc bệnh trầm trọng phải để tượng Phật ở cuối chân giường, họ nằm xuống trên gối khi mở mắt thì thấy được tượng Phật mà không phải treo tượng Phật trên đầu nằm của họ. Nếu treo trên đầu nằm khi họ mở mắt thì không thấy được, phải hiểu được điều này. Có thể treo 3 tấm tượng Phật thì càng tốt. Tại vì sao? Vì bên trái bên phải cũng đều có, họ đều nhìn thấy, nhất định phải chú ý đến. Khi họ mở mắt ra đầu xoay bên nào cũng có thể thấy được tượng Phật, tai nghe được tiếng niệm Phật khiến cho tâm họ được chánh niệm, không nên để cho họ khơi dậy tình chấp, không nên để cho họ sanh phiền não. Điều này là quan trọng hơn hết.

  HT Tịnh Không giảng.

  0
 2. HUỲNH CAO TRẠT

  Khi cha mẹ qua đời, con cái ở xa không trực tiếp tụng kinh, niệm phật trong 49 ngày sau khi mất thì mình có thể đặt bàn thờ cầu nguyện hàng đêm tại nhà mình để cầu cho cha mẹ vãng sanh được không? Con nhờ Quí thầy trả lời hộ cho con.

  0
 3. Riêng mình mình nên lên tịnh thất quan âm của thầy giác nhàn cho chắc ăn. Thầy Giác Nhàn điều giải oan gia hay lắm nằm ở nhà chờ chết để được về tây phương là chuyện không phải dễ đâu.

  0
 4. Long

  Coi để biết, để rồi em có đi trước thì nhớ mời ban hộ niệm trên chùa xuống, chứ đừng làm ầm lên. Nhớ dùm nha.

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *