1000 Người Niệm Phật Hết 999 Người Niệm Phật Giả

1000 Người Niệm Phật Hết 999 Người Niệm Phật Giả

Pháp môn Tịnh độ là nương tựa Phật lực cứu giúp. Tín là tin thế giới Tây phương Cực Lạc có Phật A-di-đà. Nguyện là mong muốn mình mau sinh về thế giới Cực Lạc kia, chán lìa thế giới Ta-bà này. Hạnh là phải chí thành niệm, giữ một câu thánh hiệu Nam mô A-di-đà Phật. Chỉ cần đầy đủ ba tư lương Tín, Nguyện, Hạnh thì sẽ nương theo đại thệ nguyện lực của Phật A-di-đà cứu giúp, ra khỏi sinh tử, vĩnh viễn đoạn trừ luân hồi. Đây là pháp môn vô cùng thâm diệu và tiện lợi nhất trong tất cả pháp môn mà Đức Phật đã dạy.

Nói theo lý, một câu A-di-đà Phật là nhờ Phật lực cứu vớt, chắc chắn bảo đảm vãng sanh về Tây phương. Nhưng vì sao ngày nay người niệm Phật nhiều mà người được vãng sanh lại ít? Đây là vấn đề rất quan trọng và nghiêm túc, ngày nay người niệm Phật nhưng không được vãng sanh quan trọng là do “thiếu Tín, Nguyện lại sợ chết, căn bản là không muốn vãng sanh”. Ngày nay, người niệm Phật chỉ cầu sống lâu, cầu mạnh khỏe bình an, cầu giàu sang, công việc thuận lợi, cầu tất cả lợi ích ở thế gian; nhưng không cầu vãng sanh về Tây phương.

Một chữ Chết thì có thể kiểm nghiệm người niệm Phật có đầy đủ Tín, Nguyện hay không? Hãy tự hỏi lòng mình, chúng ta có sợ chết không? Nếu như chết ngay lập tức thì Phật A-di-đà liền đón chúng ta vãng sanh về Tây phương, chúng ta có bằng lòng không? Một người niệm Phật thật sự là người chán lìa cõi Ta-bà này, thích cầu về cõi Cực Lạc thì nhất định cho sự chết là như trở về. Bất cứ lúc nào, họ cũng mong sớm theo Phật A-di-đà về thế giới Tây phương Cực Lạc thì tuyệt đối không sợ chết, luôn mong muốn vãng sanh liền. Còn người niệm Phật giả tạo trong ngoài khác nhau, Tín, Nguyện không thật là người tham sống sợ chết, không muốn chết, không muốn vãng sanh, cầu sống lâu, có rất nhiều lý do ràng buộc. Chúng ta nên biết tâm người nào sợ chết, không muốn chết, không muốn cầu vãng sanh thì trái với tâm Phật A-di-đà, không đủ ba tư lương Tín, Nguyện, Hạnh thì làm sao họ thành tựu vãng sanh về Tây phương được?

Ngày nay, một nghìn người niệm Phật thì có chín trăm chín mươi chín người niệm Phật giả. Nếu người niệm Phật thật sự thì một chữ Chết thường ở trong tâm, tự mình luôn kiểm nghiệm, chỉ cần người niệm Phật không sợ chết, thích chết, bất cứ lúc nào cũng đón cái chết, luôn mong cầu sớm được vãng sanh về Cực Lạc; đây là người niệm Phật thật sự “chán lìa Ta-bà, thích cầu Cực Lạc”. Như thế, một nghìn người niệm Phật, nghìn người vãng sanh; vạn người niệm Phật vạn người vãng sanh, không một người nào mà không sanh về Tây phương.

Pháp sư Tịnh Không

0

26 Phúc đáp

 1. Lão ps nói đựơc quá hay. Ngừơi ngày nay chưa từng biết cách niệm Phật, chưa dốc hết sức lực của mình. Còn phan duyên nào là fb,tw…ở đó bàn luận phật pháp như 1 thứ rẻ tiền. Họ dành hết time vào đó chẳng chăm tu định, chưa nhàm Ta bà. Trên đó họ thay nhau phỉ báng Tam bảo, ngừơi tu thiền bác bỏ tịnh độ kinh khủng, tịnh độ 4 chữ chê 6 chữ. Họ ở đó đem thân Phật A di đà ra mắng, vậy mà ngày nào cũng phát nguyện. Ko biết cuối cùng học Phật thành ra cái gì nữa, sao bằng kẻ quê mùa nằm võng niệm a di. Con nguyện vì mình và tất cả chúng sanh thời mạt pháp tâm bạc nhựơc phát lồ sám hối trứơc chư phật. Con đang nói bản thân mình trứơc chư vị đồng tu học Phật. Cám ơn!

  0
  • Đặng Đức Hòa

   Thiền chê Tịnh, Tịnh lại chê Thiền…Tất cả điều đó đều là chấp trước, là còn Ta, Người, còn đúng sai…Tức là dưới cái lăng kính của Bản Ngã. Vậy thì đúng như bạn nói. Chúng ta cứ làm “người ngu” không biết gì hết, cứ thấy nói niệm A Di Đà là được vãng sinh thì cứ vậy mà niệm riết, chắc chắn vãng sinh. Thế lại hay phải không ???

   0
 2. Người ta ngày nay chỉ tu lay ray, tà tà thui. Đụng tới là 1 đống thiên kinh vạn quyển, chỉ giỏi ăn đờm giải của tổ sư, còn công phu thật thì khỏi nói. Yếu như bún, gặp cảnh là bị chuyển liền. 1 vạn người niệm phật được 3- 4 người vãng sanh mà đa phần là cư sỹ nữ bệnh đau lại thật thà. Nhìn thấy mà đau lòng.

  0
  • Đặng Đức Hòa

   Mỗi người đều có một cái PHÚC riêng của họ mà, cái phúc đó là do nhân từ nhiều kiếp trước, đâu phải bây giờ. Cùng là người, có kẻ không biết Phật là ai, có kẻ biết nhưng ko biết tu, có kẻ tu nhưng giải đãi, có người tinh tấn. Ngay trong hàng trăm người cùng ngồi nghe giảng pháp thì có người nghe hiểu, có người hiểu lờ mờ, có người ko thu được gì. Rồi nghe xong áp dụng được bao nhiêu nữa…. Tất cả đều do cái phúc của người đó cả đấy bạn ạ. Người có Đại phúc là biết đến Phật, hiểu đước chính pháp và tinh tấn tu trì thành đạo quả.

   0
 3. Nguyễn Văn Thành

  Pháp sư Tịnh Không nói rất đúng, thời buổi bây giờ nhiều người tụng kinh niệm phật chỉ để lấy phước báu, mong khi về già sẽ được vãng sanh. Còn bảo nếu chết ngay bây giờ sẽ được vãng sanh thì hiếm lắm, nói đến từ chết là họ sợ xanh mặt ngay.
  Bởi chết bây giờ thì sớm quá, còn bao nhiêu mối quan hệ gia đình, xã hội ràng buộc chưa giải quyết xong, nào là vợ chồng, con cháu, bạn bè, bạn đồng tu, chiến hữu…
  Mong sao qua bài viết này của Pháp Sư, tấc cả mọi người tu tịnh độ hãy cùng suy nghĩ lại, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào miễn sao được Phật rước về Tây phương. Bỡi cuộc sống cõi ta bà bày chẳng có gì vui sướng, thú vị cả, toàn là đau khổ và thất vọng. Nguyện tấc cả chúng sanh ngày đêm niệm phật đồng sanh cực lạc quốc, Nam mô A Di Đà Phật !.

  0
  • Đặng Đức Hòa

   “Thà sống MỘT ngày trong chính pháp. Còn hơn sống MỘT TRĂM NĂM vô vị”

   0
  • PHAN THỊ DUYÊN TIÊN

   Tôi chưa có duyên quy y tam bảo nhưng tôi mong được chết sớm gặp đức phật di đà. Trần gian khổ lắm. Nam mô tây phương cực lạc tiếp dẫn đạo sư a di đà phật

   0
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn PHAN THỊ DUYÊN TIÊN,

   Có vài điều TN muốn chia sẻ cùng bạn:

   *Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ giới là nhân để sanh trở lại kiếp người.
   *Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ giới+Hành Thập Thiện Nghiệp là nhân sanh vào cõi trời.
   *Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ giới+Hành Thập Thiện Nghiệp+Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh Cực Lạc là nhân sanh về Tịnh Độ.

   Bạn thử quán chiếu xem trong 3 nhân kia bạn đã, đang hội đủ được nhân nào rồi? kế đó hãy nghĩ đến cái chết.

   *Mỗi người sanh ra trong thế giới này đều gắn với phước-nghiệp của mình. Bạn biết thế gian này là khổ và muốn chết sớm để gặp Phật A Di Đà thì hãy ráng làm viên mãn 3 điều nêu trên thì cơ hội về Cực Lạc mới có thể đặt ra được, ngược lại, bạn sẽ đi vào tam ác đạo.

   Chúc bạn tỉnh giác để tu học.

   0
 4. Minh Luận

  Con đã hiểu được hết ý nghĩa câu danh hiệu phật A-di-đà rồi thưa thầy! Con có chết ngay cũng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  0
 5. Một câu Namo A di đà Phật thành Phật còn dư. Pháp sư nói đúng quá người niệm Phật trong thời mạt pháp giả tu nhiều lắm rồi.

  0
 6. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Pháp sư Tinh Không dạy rất đúng , bản thân Tinh Dũng mới biết đến Phật Pháp , công phu mổi ngày 2h để niệm & lạy Phật chỉ mong cầu tâm bình an . NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  0
  • Đặng Đức Hòa

   Bạn niệm được thế cũng tốt rồi. Số lượng nhiều hay ít không quan trọng, mà cái chính là phải niệm nhất tâm và phải phát nguyện Vãng sinh. Vì có vãng sinh hay không là do tín tâm và sự phát nguyện của chính mình, còn niệm Phật sâu hay cạn là quyết định phẩm cao hay thấp và cần duy trì đều hàng ngày không lui sụt. Khuyên bạn nên đăt chỉ tiêu ra như đệ tử thế này nhé:” Chưa sám hối, phát nguyện vãng sinh và niệm đủ 5000 niệm chưa ăn trưa. Chưa trì đủ 3 lần chú Đại bi và niệm đến 8000 câu chưa ăn tối. Chưa lạy Phật đủ 20 lạy, niệm đủ 1 vạn câu và hồi hướng công đức thì chưa đi ngủ”. Vì trước đây mình ko đặt chỉ tiêu cứ nhớ thì niệm, có việc lại quên nên cả ngày được ít, từ ngày đặt chỉ tiêu thì hôm nào cũng đạt được đó bạn a. Chúc bạn thành đạt chí nguyện Vãng Sinh về Tây Phương Cực Lạc.

   0
 7. Cao đức thuận

  Nam Mô A Di Đà Phật!
  – Nhờ các sư thầy đường về cõi tịnh chỉ dạy mà con mới thấy bản thân mình vô cùng lầm lổi và vô minh, sân ,si , lại mắc bệnh ái dục , thật xấu xa vô cùng ,con nguyện cố gắng sống tốt ,cố gắng báo hiếu cho cha mẹ, học tập và làm theo những gì mà PHẬT PHÁP đã dạy con .
  Nam Mô A Di Đà Phật!

  0
 8. meoxauxi

  “Cầu sanh Tây Phương đừng nên sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay thì liền sanh về Tây Phương. Ðấy là như lời người xưa đã nói: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ!” (Sáng nghe đạo, chiều chết cũng được!) Lẽ đâu, ngày hôm nay phải chết lại chẳng chịu chết, cứ tham luyến trần cảnh chẳng thể buông xuống, khiến cho do tham thành chướng, cảnh Tịnh Ðộ chẳng hiện, khiến cho cảnh tùy nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác liền hiện.

  Cảnh hiện, liền theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác; vãng sanh Tây Phương hóa thành bánh vẽ! Vì thế, đối với người tu Tây Phương, chết hôm nay cũng tốt; sống thêm một trăm hai mươi năm rồi chết cũng hay. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng lầm sanh ý tưởng tính toán, so đo. Nếu như tín nguyện chân thành, thiết tha, báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu Tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen vàng chín phẩm nở hoa, Phật thọ ký một đời thành Phật!

  Trích sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục phần IV

  0
 9. CAO THỊ NGỌC ÁNH

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Thân thể không đau bệnh.

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Tâm hồn không hôn mê.

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Không tham đắm ngũ dục

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Tâm niệm Phật A Di Đà

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Xả ly ta bà khổ

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Hân nguyện về Tịnh độ

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Con thấy Kim thân Ngài

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Phật phóng quang nhiếp độ

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Liên Hoa con hóa sanh

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Hoa nở tâm khai ngộ

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Chứng ngộ Pháp vô sanh

  Kính lạy Phật A Di Đà
  Con nay xin phát nguyện
  Thường xuyên đảnh lễ Ngài
  Cho đến lúc lâm chung
  Chóng viên thành toàn giác

  ( kinh A Di Đà ) – NGHĨA HT. Thích Trí Tịnh

  0
 10. ai cũng nói đúng cả, nhìn lại bản thân mình có duyên với phật pháp, đặc biệt là pháp môn tịnh độ, bài pháp trên đã chỉ ra các nhược điểm của bản thân mình, ôi sao lại thế, thật hổ thẹn làm sao bởi duyên ràng buộc hay mình không nhận ra được, thật đáng thương cho chính mình

  0
 11. Hoang An Khang

  Nói thiệt là mình mới có 24 tuổi thôi nhưng ngày nào trước khi niệm phật mình luôn nguyện được phật rước về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt nhưng mà mỗi ngày mình niệm dc có 1000 câu phật hiệu thôi với lép nhép niệm phật từ sáng tới tối không biết chừng nào mới dc vãng sanh đây mong tới ngày vãng sanh quá hy vọng là lên 25 tuổi mình dc Phật A Di Đà rước về Cực Lạc tại mình sợ sống lâu quá thì tham sân si mình nỏi lên ko kèm nén lại dc thì chết nên mình mong vãng sanh sớm là vậy A Di Đà Phật

  0
 12. Huệ Tịnh

  Sanh tử như giấc mộng
  Thấy chết như là thiệt
  Sợ hãi như thấy ma
  Nghe nói liền chạy mất
  Chỉ có ai niệm Phật
  Liền thức tỉnh lại ngay
  Thì ra chỉ là mộng
  Có ai đâu mà chết.

  —————————–

  Quyết chí quyết lòng niệm
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Khi thấy thì 1 câu
  Đủ vãng sanh Tây Phương
  Chưa thấy thì 10,000 câu
  Cũng chưa đủ vãnh sanh
  Phải lấy lòng thanh tịnh
  Phật với ta cảm ứng
  Con luôn luôn nhớ mẹ
  Mẹ luôn luôn nhớ con
  Trước sau gì cũng gặp
  Người niệm Phật cũng thế
  Đừng nên tính số lượng
  Phật ngay trước mặt ta
  Chỉ thành tâm tin tưởng
  Lòng quyết chí vãng sanh
  Một câu A Di Đà
  Phật với ta không hai
  Lo gì không về nhà
  Tây Phương Cực Lạc quốc.

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật!

  =======
  Huệ Tịnh
  =======

  0
  • Phật tử Chơn Lâm Ánh

   Nam Mô A Di Đà PHật . Lành thay pháp Phật nhiệm màu !

   0
 13. nguyễn thị hằng

  Con niệm phật vẫn còn lười nhác,nhưng con thuong niệm thầm và nhớ đến phật,thi thoarmg tuong tuong đến phật là con rớm nước mắt…và chỉ muốn dduoc theo phật
  ..Nếu công phu của con còn lẹt tẹt mà con luôn mong đức phật đón con đi lúc nào cũng dk vậy con có được vãng sanh? Nhiều khi con gấp quần áo của m là con lại nghĩ kiểu nhu thu dọn quần áo để đi vãng sanh.

  0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Xin chào bạn Hằng,

   Nếu bạn thật lòng tin và có tâm nguyện hàng ngày muốn hoá sanh về cõi TPCL thì chắc chắn Phật A Di Đà và Thánh chúng sẽ hiện ra trước mắt (chỉ bạn và Phật biết thôi) tiếp dẫn bạn vãng sanh khi lâm chung tắt hơi thở. Cũng chính vì do lòng chân thật như vậy thì bạn sẽ dễ nhớ âm thầm niệm Phật nhiều hơn. Mỗi câu niệm Phật đem lại mỗi niềm an lạc trong cuộc sống cho mọi người càng ngày càng tăng, phiền não sầu thương càng ngày càng giảm thì lo gì không gặp lại Đức Phật A Di Đà như mẹ hiền ngày mong đợi chờ những đứa con đi lang thang trong nẻo luân hồi khổ đau. Tin Đức Phật A Di Đà luôn luôn phóng quang minh hoan hỷ, trí tuệ, thanh tịnh, v.v. đến người niệm Phật âm thầm trong nội tâm giúp bạn hoá giải các nghiệp chướng và phiền não mà nhiều khi bạn không hề biết. Phải tin Bổn Nguyện của Phật mà bạn nhớ tâm nguyện Bồ Đề hàng ngày thì sẽ có cảm ứng đừng suy nghĩ nghi ngờ mất lợi ích quý báo nhe.

   Sống an lạc hoan hỷ niệm Phật
   Chết tận mắt thấy Phật Di Đà
   Quan Âm Thế Chí cùng Thánh chúng
   Ngồi Liên Đài sanh về Tây Phương.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 14. Quảng Kiên

  Con kính đảnh lễ chư vị, con xin phép được nêu lên chút tri kiến của mình.
  Đã là Phật thì làm gì có thật hay giả? Thêm nữa Phật cũng chỉ là từ dùng tạm để diễn tả 1 chân lý Bất Khả Tư Nghị.
  Chúng sinh ai cũng là Phật chỉ có điều vỏ cứng vô minh che lấp chẳng thể ngay 1 sớm 1 chiếu mà trở về với cái bản thể chân như của mình được. Chính vì vô minh che lấp nên mới tạo tác biết bao nghiệp bất thiện mà trôi nổi trong sinh tử luân hồi, vì si mê lầm lạc như thế nên mới là chúng sinh chứ chẳng phải là Phật. Chúng sinh đã hồi đầu thị ngạn biết đến các pháp môn và mong tìm cầu giải thoát chẳng phải việc đáng mừng hay sao? Thệ nguyện của chư vị đã giác ngộ (ở đây thì tạm gọi là các vị sẵn sàng chết ngay mà chê chúng sinh không sẵn sàng chết) là độ chúng sinh cũng thành Phật – như chính đức Bổn Sư đã và vẫn đang làm hay sao? Cúi xin chư vị sẵn sàng chết ngay (đừng chết vội mà lại đâm vào ma cảnh chứ chẳng có cõi Tịnh độ nào đợi chờ) vì tấm lòng Bi Mẫn và vì chúng sinh mà ở lại Độ cho chúng sinh cùng đến được bờ Giác Ngộ Giải Thoát. Vài lời gan ruột của một chúng sinh vẫn còn đang lặn ngụp, giẫy giụa trong vô minh và vẫn còn sợ chết, sợ nghiệp và sợ luân hồi. Nam Mô Tây Phương Cực Lại Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  0
 15. Cư sỹ Phước Huệ

  Chào bạn Quảng Kiên,
  Có lẽ bạn đã hiểu lầm ý của ngài TK. Không có Phật thật, giả mà là có người thật niệm Phật, có người giả niệm Phật. Người giả niệm Phật là người tuy ngoài miệng niệm Phật nhưng tâm lại niệm tham, sân, si hoặc niệm để cầu danh lợi, phước báu chứ không chịu cầu vãng sanh. Mà đức Thế tôn muốn chúng sanh thoát luân hồi sinh tử khổ chứ đâu muốn ta trầm luân hưởng dục để rồi khổ, nên đó là niệm Phật giả.
  Ngài TK vì lòng từ bi mà cảnh tỉnh người tu niệm Phật, khéo để không phải là người niệm Phật giả.
  Hầu hết chúng ta đều là người tu học, chưa chứng đắc gì, nên tuỳ duyên mà độ người thôi, chứ độ người không phải là mục đích chính trong giai đoạn này, vì ta còn tự bơi chưa được mà lại cứu được người sắp chết đuối ư? Đừng nghĩ ta ngộ chút ít về vô thường, vô ngã, niệm Phật được chút công phu rồi cho rằng ta có thể độ người như chư Phật và Bồ tát, đó là nhầm lẫn to lớn. Các ngài là đã chứng đắc, ta có chứng đắc gì nên đụng chút ít hoàn cảnh là tham, sân, si nổi lên quá chừng rồi. Nên ta phải cầu mau vãng sanh, về đó gặp thầy sáng, bạn lành (Phật A Di Đà, chư Bồ tát thánh chúng) tự mình bơi được đã, rồi thì mới cứu người được.
  Người tu học cũng cần phải học bơi để tự cứu mình, đừng nên ỷ lại vào chư Phật và Bồ tát, các ngài chỉ đường cho ta đi, chứ ta phải tự đi thôi, các ngài đâu có chịu thay nghiệp cho ta được. Bạn biết sợ nghiệp thì hãy ráng gieo nhân tốt, đừng gieo nhân xấu ở cả 3 nghiệp thân, khẩu, ý. Chết thì ai cũng phải đi qua, ta sợ mà không chết được sao? Cố lên bạn nhé, thay vì muốn người cứu mình, sao không tự mình cứu mình trước đã. Hãy gắng tinh tấn, dũng mãnh tu học vì không ai thay ta làm việc đó hết, ngay cả chư Phật, Bồ tát.
  Chúc bạn thường tinh tấn.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  0
 16. Hữu Nghĩa

  A Di Đà Phật
  Chào bạn Quảng Kiên,
  Những lời CS Phước Huệ nói thật chí tình thấu lý. Mình cũng cảm nhận được tâm mưu cầu học Đạo của bạn rất mãnh liệt. Xin cảm niệm Đạo tâm của bạn!
  Mình cũng xin chân thành chia sẻ đến bạn cuốn sách Niệm Phật Thập Yếu của HT Thích Thiền Tâm. Đây là một cuốn sách rất quý của người tu Tịnh Độ. Bạn nên tìm đọc cuốn sách này, sẽ có được rất nhiều lợi ích.
  Chúc bạn dũng mãnh tinh tấn hành trì tu tập. Một đời này nhất định về Tây Phương, thoát luân hồi sanh tử. Nhất định là như thế, không khác. Hãy giữ tâm quyết định, tâm kiên định như thế thì không ai không thành tựu cả.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  0
 17. Phật tử Chơn Lâm Ánh

  “Mỗi khi Ta niệm Phật như là gọi điện hay nói chuyện ( liên lạc ) với đức Phật . Đức Phật cũng liên lạc với chúng ta. Ta không nhận thấy là do còn có phân biệt ,vọng tưởng,chấp trước. 3 thứ đó đã ngăn cản hay làm lu mờ đi ” tín hiệu” mà đức Phật liên lạc lại với chúng ta. Cần hành pháp Xả trong niệm Phật để được định lực và tinh tấn hơn”. _ Pháp Sư Tịnh Không_
  _((((Nam Mô A Di ĐÀ PHật ))))_

  0
 18. Tâm Tịnh

  Đây là bài Pháp hết sức quan trọng. Mỗi người niệm Phật chúng ta cần thành thực kiểm nghiệm lại mình xem sao?
  A Di Đà Phật

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *