Sư Bà Buông Bỏ Muôn Duyên Quyết Lòng Vãng Sanh

Sư Bà Buông Bỏ Muôn Duyên Quyết Lòng Vãng Sanh

Sư bà Diệu Âm Liên Hương (thân mẫu đại đức Thích Giác Nhàn) tuy đã 81 tuổi nhưng câu Phật hiệu lúc nào cũng không rời tâm. Cụ cho biết đã nghe được tiếng niệm Phật vi diệu từ cõi Tây Phương Cực Lạc mỗi ngày đã từ mấy năm nay và đã mục kích nhìn thấy Phật duỗi tay trước mặt cụ. Thời khóa niệm Phật hàng ngày của cụ không bao giờ trễ nãi. Những ai đã từng gần gũi và nghe cụ niệm Phật không thể không bội phục. Niệm lực của cụ ít ai có thể sánh bì kịp mặc dù mỗi ngày cụ ăn rất ít. Cụ một lòng buông bỏ tất cả để niệm Phật và quả quyết trong năm cụ sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

5 Phúc đáp

 1. Cư sĩ Hữu Minh

  “Tay con đây xin Phật tiếp dẫn.”

  Ôi, thật cảm động thay tấm lòng thiết tha mong muốn sớm được về với Phật của sư bà.

 2. ngô đông phong

  THẬT LÀ MỘT TẤM GƯƠNG THỊ HIỆN CỦA PHẬT , BỒ TÁT
  NGUYỆN SANH TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ TRUNG
  CỬU PHẨM LIÊN HOA VI PHỤ MẪU
  HOA KHAI KIẾN PHẬT NGỘ VÔ SANH
  BẤT THỐI BỒ TÁT VI BẠN LỮ.

 3. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  Nguyện công đức này
  Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
  Trên đền tứ ân nặng
  Dưới cứu khổ tam đồ.
  Nếu có ai thấy nghe
  Đều phát Tâm Bồ Đề
  Trút một báo thân này
  Đồng sanh cõi Cực Lac.

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

  A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.A Di Đà Phật.

 4. Nguyễn Thịnh

  Nam Mô A Di Đà Phật.

 5. Phong Độ

  Nguyện đem công đức này
  Trang nghiêm Phật tịnh độ
  Trên đền bốn ơn nặng
  Dưới cứu khổ ba đường
  Nếu có ai thấy nghe
  Đếu phát bồ đề tâm
  Khi mãn báo thân này
  Đồng sanh về cực lạc
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 + = 5

Xin hoan hỉ viết tiếng Việt có dấu. Chọn kiểu gõ: TELEX VNI VIQR OFF

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>