Vì Sao Các Tổ Sư Sau Khi Triệt Ngộ Thiền Lại Chuyển Sang Tu Tịnh?

Vì Sao Các Tổ Sư Sau Khi Triệt Ngộ Thiền Lại Chuyển Sang Tu Tịnh?

Trong các Tông về Đại Thừa Thiền Tông xưng là “Trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật” cũng tự gọi là “giáo ngoại biệt truyền”. Trong 13 vị Tổ Sư của Tịnh Độ Tông, hết 6 vị nguyên là Thiền Sư chánh truyền: tam Tổ Thừa Viễn Thiền Sư, lục Tổ Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, bát tổ Phật Huệ Thiền Sư, cửu tổ Ngẫu Ích Thiền Sư, thập tổ Tỉnh Am Thiền Sư, Thập nhất tổ Triệt Ngộ Thiền Sư. Các ngài ấy từ thiền qua tu tịnh, hoằng dương pháp môn Tịnh độ. Tại sao các ngài không hoằng thiền mà trở lại hoằng tịnh? Có hai nguyên nhân:

I – Trực chỉ thiền chỉ lợi cho bực thượng thượng căn, còn bực trung và hạ khó đại triệt đại ngộ được. Không bằng pháp môn niệm Phật phổ lợi ba căn: bực thượng căn chứng lý nhất tâm cao siêu thượng phẩm, bực tối hạ căn chuyên niệm cũng được đới nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh liền dự Thánh chúng, liền thấy Di Đà, liền gần Bồ Tát, lo gì không đại ngộ đại triệt. Vì sự lợi ích hẹp (thiền) và rộng (tịnh) như thế, nên các ngài mới cực lực dạy người khuyên người đồng tu Tịnh độ, để ai ai cũng đều được lợi ích một cách chắc chắn.

II – Minh tâm kiến tánh phải là bực thượng căn đại trí. Dầu đã được ngộ triệt, nhưng vô minh phiền não cùng nghiệp tập từ vô lượng kiếp đến nay, không phải nhất đán mà sạch được. Nếu hoặc nghiệp còn chừng mải tơ, vẫn y nhiên ở vòng sanh tử, một mai cách ấm (bỏ thân này thọ thân khác) khó bảo đảm không mê. Nếu được ngộ triệt mà được vãng sanh thời thẳng đường thành Phật. Vì muốn bảo đảm cho sự giác ngộ, nên các ngài đã ngộ thiền bèn gồm tu tịnh, cầu sanh Cực Lạc.

Không phải riêng gì các vị Thiền Sư trên đây, còn nhiều vị Thiền Sư khác, và nhiều Tổ Sư trong các Tông khác: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Thức v.v… đồng hồi hướng Tịnh độ, đồng dẫn người về Tịnh Độ.

Ôi! Cực Lạc Tịnh Độ khác nào biển cả: nghìn sông muôn lạch đều chảy dồn về, thượng Thánh hạ Phàm một lòng xu hướng.

Chúng ta, những người lập chí, “thượng cầu hạ hóa” những người có nguyện “độ mình độ người” phải nên sớm dùng “tín sâu”, “nguyện thiết”, “chuyên trì Phật hiệu” để được vãng sanh, để dự Thánh chúng, để trụ bất thối, để thành Bồ Đề, để độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo.

Trích: Đường Về Cực Lạc
Soạn thuật: Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh

11 Phúc đáp

 1. Con là một Phật tử bắt đầu biết niệm Phật cầu xin Cực Lạc nhưng con chưa ăn chay trường được bởi bản thân con chưa quyết tâm, con còn đi làm và gia đình cũng không muốn con ăn chay trường. Con muốn mua cá phóng sanh hồi hướng về Tây Phương nhưng con thấy con vẫn còn tham ăn mặn mà lại muốn phóng sanh, như vậy việc phóng sanh của con có được công đức nào không, hay ngược lại con còn mang tội vì còn ăn mặn là chưa thật thương chúng sanh, việc phóng sanh đó là tâm không chân thật. Con xin các Thầy các vị thiện tri thức chỉ dạy con thêm. A DI ĐÀ PHẬT.

  • Đại phúc

   Nếu làm được những việc phóng sanh như vậy là bạn có rất nhiều công đức rồi, như vậy còn đỡ hơn ko phóng sanh mà còn tạo nghiệp sát sanh. Tu là tuỳ duyên đôi khi bạn chưa đủ duyên để ăn chay nhưng nếu bạn phát tâm phóng sanh thì đây là cơ hội để bạn tăng trưởng được lòng từ bi của mình. A Di Đà Phật, chúc bạn tinh tấn tu hành để giải thoát luân hồi.

 2. Tâm Hoa

  A Di Đà Phật!
  Gởi bạn Tài !
  Xin được chia sẻ một đôi điều cùng bạn.Sát sanh là tội còn phóng sanh thì được 10 công đức.Bạn cứ thành tâm phóng sanh kể cả khi đang ăn mặn,rồi lần lần bạn sẽ được Phật gia trì,tâm bạn sẻ chuyển sẽ không thích ăn mặn nữa.Để hiệu rõ bạn lên mạng tìm đĩa 10 công đức phóng sanh của Đại đức Thích Giác Nhàn năm 2013 rất hay và lợi lạc .Cách đây nửa tháng mình vẫn còn ăn mặn chỉ ăn 4 ngày trong tháng nhưng sau khi xem đĩa mình đã quyết định tinh tấn ăn chay trường vì lòng xót thương mà thương cho những chúng sanh đã bị mổ thịt phanh thây rồi chưa hết bị đem lên chiên xào nấu nướng rồi bỏ vào miệng nhai cho nó nát ra .Thật là kinh sợ.Mình thấy từ khi đem đĩa về mở cho cả nhà xem thì có sự chuyển biến rất lớn đối với tất cả mọi thành viên trong gia đình.Bạn hãy niệm Phật thật nhiều hãy vận dụng phương pháp của Lão cư sỉ Bỉnh Nam :xin thường niệm Phật nhép môi.Còn nếu không có thời gian nữa thì công phu phương pháp mười niệm của Pháp sư Tịnh Không.Sau khi niệm nhớ niệm kệ hồi hướng.Theo mình nghĩ nếu đã quyết tâm thì mình sẽ học lần lần cái gì không biết thì tự tìm hiểu sẽ biết tất cả.Nếu bạn có máy vi tính thì không có gì là khó cả.Chúc bạn tinh tấn.
  A DI ĐÀ PHẬT!

 3. Pháp Hiền

  Phóng sanh theo lẽ thường tình thì chính là tu phước đức, là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu, nhưng nếu phóng sanh với tâm không mong cầu phước báu gì hết mà niệm niệm hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng về Tây phương Cực Lạc thì công đức liền sanh khởi. Phóng sanh là một trợ duyên rất tốt cho bạn trên con đường tu tập, cho đến các việc tụng Kinh niệm Phật đều phải nên làm, trong khi thực hành thiện pháp với tâm không mong cầu thì quả báo là không thể tính đếm được. Bạn theo pháp môn Tịnh độ thì cứ chuyên tâm vào việc niệm Phật, mọi việc khác thì phải biết tùy duyên. Chúc bạn sớm đạt được kết quả viên mãn. Đôi dòng chia sẻ,xin các đồng tu hoan hỷ.
  A Di Đà Phật!

 4. Khải Đạt

  A Di Đà Phật !

  Đời này Tài đã biết về nương tựa nơi cửa Phật, biết Tam Quy Ngũ giới. Điều quan trọng nhất Tài phát nguyện tu theo pháp môn Tịnh Độ “Niệm Phật”. Theo lời các Sư Tổ dạy thì Tài có thiện căn lớn đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi.

  Được như vậy. Tài cố gắng xem các Kinh sách, nghe đĩa Phật pháp cho trí tuệ khai mở dần dần Tài sẽ ngộ ra đường tu (Duyên) đến rồi thì cái gì đến ắt sẽ đến . Ví dụ như ăn chay. Khi Tài tu theo pháp môn niệm phật và phát nguyện vào thời khóa tinh tấn đi đứng năm ngồi v.v… câu phật hiệu không rời. (Thân làm việc – Miệng giao tiếp khách hang, đồng nghiệp v.v..- TÂM vận niệm phật đựoc mà) Khi đó Tâm từ bi của Tài sẽ lớn dần theo đó việc ă chay là đơn giản.

  Mình đây cũng vậy thôi Tam Quy NGŨ Giới được 2 năm theo pháp môn niệm phật đựoc 5 tháng ăn chay tháng 04 ngày. Bình thường Tiết canh Dê, vịt vẫn ăn ngon lành; chưa có ý định ăn chay trường nhưng khi DUYÊN đến không phát nguyện ăn chay trường nhưng không tài nào ăn mặn được kể cả vợ mình phản đối quyết liệt nhưng rồi cũng phải thuận theo duyên mình thôi. Chúc Tài hãy cố gắng tu tập theo Tâm mình, không phụ thuộc vào ai hết khi tu thường nghiệp chướng phát sinh nếu vượt qua được thì đường tu thuận buồn xuôi gió khi ấy an lạc lắm.

 5. Hòa Đồng

  Con là phật tử tại gia, con thường niệm Phật..con muốn hỏi các Thiện tri thức là khi nhìn thấy con vật sắp chết mà mình niệm Phật trong tâm thế có giúp nó giảm tội ngiệp không ạh.?
  Mong các Thiện tri thức diển giải để con hiểu thêm..!
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A Di Đà Phật

   Gửi bạn Hoà Đồng,

   Là chúng sanh ai cũng ham sống, sợ chết, vì thế trong hoàn cảnh đó bạn có thể nhiếp tâm, khởi lòng từ để niệm Phật kế đó có thể niệm từ 3-7 biến Chú Vãng Sanh để hộ niệm cho con vật đó. Còn con vật đó có thể vượt qua khổ nạn mà được sanh về cõi lành hay không, điều này phụ thuộc vào những duyên nghiệp của nó.
   Chúc bạn tinh tấn tu học và luôn khởi tấm lòng từ trước muôn loài.

   VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN:

   Nam-mô a di đa bà dạ,
   Ða tha dà đa dạ,
   Ða địa dạ tha.
   A di rị đô bà tỳ,
   A di rị đa tất đam bà tỳ,
   A di rị đa tì ca lan đế,
   A di rị đa, tì ca lan đa,
   Dà di nị dà dà na,
   Chỉ đa ca lệ ta-bà-ha. (3 lần)

   TN

 6. Vô Ngã

  A Di Đà Phật
  Con là phật tử tại gia, có điều này không rỏ mong các Thiện Tri Thức chỉ dạy thêm..? Vì hoàn cảnh con không đọc tụng các thần chú như : Đại Bi Tâm Đà La Ni, chú Vãng Sanh…nhưng con thuộc lòng rồi đọc trong tâm thế có được công năng của thần chú không ạh…
  A Di Đa Phật

  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật. Chào bạn Vô Ngã,

   Khi trì niệm câu thần chú hay danh hiệu Phật nên lấy tâm đại bi lợi ích cho khắp pháp giới làm nền tảng, không có tâm cầu lợi ích cá nhân cho dù bất cứ gặp hoàn cảnh thuận nghịch. Phát tâm Bồ Đề rộng lớn trì niệm thì chắc chắn công năng của câu thần chú sẽ chuyển nghiệp chướng phiền não của bạn và pháp giới thành Bồ Đề. Tín (chánh) – Nguyện (Đại Bi) – Hành (thật lòng).

   Nếu dụng tâm nhỏ hẹp cầu quả nhỏ thì công năng chuyển thành quả nhỏ không có gì phải thắc mắc. Còn trì niệm ra tiếng hay thầm thì đó là hình thức tuỳ duyên tuỳ hoàn cảnh không phải là cái gốc của công năng thần chú hay hồng danh Phật hiệu.

   Công năng công đức của thần chú đã sẵn bất khả tư nghì thì nếu bạn dụng tâm thanh tịnh ” Vô Ngã” tin tưởng thì sẽ được lợi ích khắp pháp giới chúng sanh và bản thân không có gì phải nghi.

   Kinh dạy: “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”. Linh thiêng, hiệu nghiệm hay không là do gốc ở chính mình.

   Các Thầy dạy: “Học mà không tu là đẫy sách. Tu mà không học là tu mù.”

   Giảng Giải Chú Đại Bi – Hòa thượng Tuyên Hóa
   http://tinhdo.net/luangiaikinhsach/47-giang-giai-chu-dai-bi.html

   Ý nghĩa của chú Vãng Sinh ~ Liên Hoa Sanh
   http://lienhoasanh.blogspot.ca/2012/04/y-nghia-cua-chu-vang-sinh.html

   Theo cách suy nghĩ cá nhân khi trì tụng chú Đại Bi hay Vãng Sanh bạn nên trì ra tiếng hay hơn vì các cõi vô hình cô hồn ngạ quỷ đều có thể nghe được lợi ích chung. Nếu hoàn cảnh chỗ ở bất tiện thì nên đi tới tượng Quan Âm lộ thiên mà thành tâm trì chú Đại Bi ra tiếng cũng OK mà. Tuỳ duyên bất biến, lòng thành sống vì mọi người mọi pháp giới chúng sanh thì ở đâu lại làm không được? Bạn có thể ra ngoài khu yên tịnh không có ai xung quanh hướng tâm đến Quan Âm Bồ Tát mà trì niệm ra tiếng 3-7 biến (5-15 phút) cũng xong đâu có cần ai biết.

   “Lý Sự Vô Ngại”, tự tại thành tâm tu trì nhe bạn.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

 7. Ngô Minh Xuân

  Người chết sau 49 ngày khi cỏi cơm thì đọc chú vãng sanh có được không

 8. nguyễn văn sinh

  Bạn đang bị cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, VIÊM XOANG MÃN TÍNH, viêm mũi dị ứng, U XƠ TỬ CUNG, đau thắt lưng, ĐIẾC NGƯỜI GIÀ, nhức mỏi bắp thịt, thoái hoá khớp gối, ngất xỉu đột ngột, viêm dạ dày có vi khuẩn HP… ? Mời các bạn vào trang chuabenhdongian.com để biết cách điều trị đơn giản và hiệu quả những bệnh thường gặp

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *