Thiên Nhân Cõi Trời Cao Quý Nhất Cũng Không Bằng Bồ Tát Hạ Phẩm Cõi Cực Lạc

Thiên Nhân Cõi Trời Cao Quý Nhất Cũng Không Bằng Bồ Tát Hạ Phẩm Cõi Cực Lạc

Thông thường người đoạn ác tu thiện, người tích công bồi đức tuyệt đại đa số, bảy tám phần mười đều vãng sanh về trời Đao Lợi. Đao Lợi Thiên Chủ là Ngọc Hoàng Đại Đế mà người Trung Quốc chúng ta vẫn gọi, đều là đi đến nơi đó. Phước báo của Đao Lợi thiên lớn, tất cả hưởng thụ là tự tại, thọ mạng dài lâu, một ngày của trời Đao Lợi là 100 năm nhân gian chúng ta. Người Trung Quốc chúng ta hô hào có lịch sử 5 ngàn năm, nhưng 5 ngàn năm này so với ở trời Đao Lợi mới chỉ có năm mươi ngày. Trên cõi trời đó cũng là 365 ngày là một năm, thọ mạng của người trời Đao Lợi là 1 ngàn năm, 1 ngàn tuổi, so với thế gian này chúng ta thì quá dài. Cho nên người tu hành rất nhiều người đều muốn sanh thiên, rất là ngưỡng mộ đối với trời, đều muốn đi. Phật nói với chúng ta, cõi trời là tốt, là không tệ, nhưng không cứu cánh, thọ mạng có dài hơn cũng sẽ có ngày đến, thọ mạng đến rồi thì phải làm sao? Không thể nâng lên cao thì hướng xuống đọa lạc.

Cho nên chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái thế giới này thuần thiện không ác, ở trong cái thế giới này toàn là Phật, Bồ Tát. Chúng ta đi đến thế giới Cực Lạc rồi, cho dù là hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là A Duy Việt Chí Bồ Tát đúng như trong 48 nguyện Di Đà đã nói với chúng ta. A Duy Việt Chí địa vị cao, người Trung Quốc chúng ta gọi là Bồ Tát bất thoái chuyển.

Pháp thân Bồ Tát như trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trụ báo độ, cõi Thật Báo Trang Nghiêm độ. Chúng ta phải ghi nhớ, cái cơ hội vãng sanh Tây Phương cực lạc này là rất hi hữu khó gặp, chắc chắn chúng ta không thể để lỡ qua. Lão Hạ Liên ở ngay chỗ này, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo dạy bảo chúng ta cái phương pháp tu hành này: ở ba bậc vãng sanh, vãng sanh chánh nhân hai phẩm này, dạy cho chúng ta phương pháp tu học “phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật”. Đơn giản, dễ dàng, chân thật là phương tiện cứu cánh, quả báo viên mãn thẳng tắp đi đến thế giới Cực Lạc làm Bồ Tát A Duy Việt Chí.

Việc này chúng ta phải nên biết, 28 tầng trời, người bất cứ một tầng trời nào, đều không thể so sánh được với người vãng sanh thế giới Tây Phương Cực lạc. Đao Lợi Thiên chủ, Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, đây là đạt đến đỉnh cao nhất phú quý trong sáu cõi của thế giới Ta Bà, không có người nào có thể siêu vượt hơn họ, nhưng nếu so với Bồ Tát hạ hạ phẩm vãng sanh của thế giới Tây Phương, kém quá xa, không luận là trí tuệ, đạo hành, thần thông, đều không cách gì so sánh được với Bồ Tát Cực Lạc. Hơn nữa vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc dễ dàng hơn sanh thiên, bạn thấy cái điều kiện vãng sanh đó chỉ là “tín, nguyện, trì danh” thì được rồi. Trong khi nếu chỉ “tín, nguyện, trì danh” thì không thể sanh thiên, vì muốn sanh thiên phải đoạn ác tu thiện, phải đạt được thượng phẩm “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, thiện tâm, thiện ngữ, thiện hạnh, vậy mới có thể sanh thiên. Lão tổ tông chúng ta thường nói “ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức”, chăm chỉ tu học, có thể đạt đến 80-90%, vậy thì mới có thể sanh thiên, còn 50-60% thì không được sanh thiên, chỉ có thể ở cõi người.

Trích Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (Tập 2)
Lão pháp sư Tịnh Không giảng ngày 9-3-2014 khi ngài ở độ tuổi gần 90

12 Phúc đáp

 1. Khánh Giác

  Nam mô A Di Đà Phật.
  Con xin nguyện về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.

 2. canhbiengioi

  Vậy tu nhân hạnh nào để sau khi mạng chung thì đuoc vãng sanh làm người ah?

 3. Tìm Lại Phật Tánh

  A Di Đà Phật, canhbiengioi thân mến

  Bạn giữ gìn trọn vẹn ngũ giới thì mãn báo thân được tái sinh làm người trở lại. Ngũ giới (không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu), cả thân và tâm đều giữ cho trọn không phải dễ dàng gì. Cho nên hễ mất thân người thì khó mà tái sinh lại được làm người, phần đông đều rơi vào tam ác đạo. Do vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói ra pháp môn niệm Phật này dễ hành, dễ tu để giúp cho những người đời sau nương theo nguyện lực của A Di Đà Phật mà cầu thoát ly sanh tử.

  Nam Mô A Di Đà Phật. _()_

  • Nam mô a di đà phật . Kính thưa thầy giới nói dối . Con thấy giới này con phạm pải nhiều nhất bởi vì trong cs này co. Pai đối mặt vs nhiều ng . Con lamg nghề bán hàng thôi , nhưng con vẫn phải ns dối . Kính mong thầy giải đap cho con , ns dối mak ko ảnh hưởng đến ai liệu có bị tội ak

 4. Tran Anh Quoc

  Về với Phật A Di Đà thì khỏi phải lo sợ gì cả.

 5. Đặng Nguyệt Ánh

  A Di Đà Phật, con nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật

 6. *Từ Minh Hào

  Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên là Từ Minh Hào nay con 13 tuổi và đang hành trì pháp môn Tịnh Độ và tụng kinh Vô Lượng Thọ con không biết làm như vậy thì con sẽ vãng sanh về phẩm nào Trung hay là hạ xin hãy cho con biết rõ, con xin cám ơn, Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Đan nguyên

   Bạn từ minh hào thân mến. Bạn thực hành như vậy là rất tốt. Không sợ không có quả nếu mình luôn cố gắng,phước báu là không nhỏ nếu bạn hành trì như vậy. A di đà phật

  • Thiện Nhơn

   đáng biểu dương tán thưởng cho Từ Minh Hào, 13 tuổi đã biết hành trì pháp môn tịnh độ và tụng kinh vô lượng thọ nguyện vãng sanh. cô đọc từng chữ từng câu mà da gà cứ nỗi vì cảm và ngưỡng mộ. Chúc con ngày càng tinh tấn và đạt đươc thành quả như mong muốn con nhé.

  • Thượng Phẩm

   A DI ĐÀ PHẬT. Nói đến việc này thì TP từ nhỏ không như bay giờ lúc đó TP không biết pháp môn Tịnh Độ này, bây giờ nghĩ lại ngày xưa TP tạo nhiều nghiệp lắm, tham, sân, si,mạn và các tội cũng có, nếu bay giờ TP mà không được gặp Phật Pháp thì chắc là sẽ khó khăn lắm. TP ngày xưa còn bé đi đền, chùa gặp tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cũng chỉ đặt tiền và chắp tay, còn không biết hạnh nguyện cứu độ của Ngài. Nhân duyên mình gặp và biết Phật pháp rõ hơn là vào một ngày hè thuộc cấp 2, lúc đó mẹ của TP xem một video về nhan quả báo ứng, báo oán nên TP biết được và xem thế là TP càng tìm hiểu sâu hơn, TP biết được nhân quả, biết được những quả báo năm xưa của mình, TP có đợt còn được tìm hiểu về các kinh Phật có tuyên thuyết Đà la ni, TP được gặp rất nhiều chú, chơn ngôn và hành trì có cả chú Đại bi, Lục Tự Đại Minh Đà la ni,…và rất nhiều kinh tạng TP đọc được trong Đại tạng kinh. Năm còn tiểu học, TP rất hay ốm rồi bị xoang, xốt, ho, rất yếu, hồi đó TP rất thích ăn thịt bò xào, bây giờ biết nhân quả mới hiểu được quả ốm đau của mình nén TP đã ăn chay, lúc đầu bố mẹ TP chẳng lấy làm lạ vì bình thường TP ăn mặn, bữa nay ăn chay chút cũng chẳng sao, đặc biệt thay TP ăn một đợt thì bênh xoang đỡ hơn trước, ít bệnh hơn nữa. Sau khoảng một thời gian tu theo các chú và chơn ngôn và kinh tạng, TP có duyên gặp pháp môn Niệm Phật, xem video về Phật thuyết A Di Đà kinh, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ kinh, Phẩm Phô Hiền hạnh nguyện cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, lúc đó TP rất thích chẳng nghi hoặc sau này mới biết là do có duyên, nghe được niệm Phật có thể vãng sanh là thấy rất hay, xem các tấm gương vãng sanh lại càng thích hơn, TP còn có duyên gặp được video Hoà thượng Tịnh Không thuyết pháp, các vấn đề gì của TP xem video của ngài thì thấy hồi phục đôi phần, và còn có duyên biết được Hoà thượng Hải Hiền miên mật niệm Phật, tự tại vãng sanh, thật có duyên. Năm nay TP chuẩn bị vào cấp 3 rồi nhưng TP vẫn tu pháp niệm Phật để vãng sanh TỊnh Độ.

 7. Tu thập thiện sanh thiên không biết thiên nữ đẹp như thế nào nhỉ??? Ước mơ sanh thiên của con

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Huy,

   Người muốn sanh Thiên phải hội đủ những 2 điều kiện sau:
   *Quy Y Tam Bảo và Thọ Trì Ngũ Giới
   *Hành Thập Thiện Nghiệp.
   Đó là nói về Lý. Đi vào Sự thì người muốn sanh Thiên phải trì 5 giới 10 thiện thật thanh tịnh. Bạn thử chiêm nghiệm xem liệu 2 điều kiện trên bạn có hoàn thành viên mãn trong đời này không? và khi bạn sanh thiên rồi bạn sẽ đi về cõi nào khi hết phước báu?

   Theo tâm niệm của bạn mà quán chiếu thì cái tâm háo sắc sẽ cột bạn lại trong tam ác đạo chứ chẳng thể sanh thiên được. Bạn phải cẩn trọng kiểm soát tâm ý mình khi tu học, kẻo ngay cả nhân làm người cũng không dự phần, nói gì tới sanh thiên?

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *