Một Ni Sư Tu Tịnh Độ Được Sơn Thần Dùng Gió Đưa Đi Hơn Ngàn Cây Số

Một Ni Sư Tu Tịnh Độ Được Sơn Thần Dùng Gió Đưa Đi Hơn Ngàn Cây Số

Đồng tu của Chùa Hưng Long, họ là một đạo tràng niệm Phật rất chăm chỉ, rất khó được, họ đã đến nơi đây một lần. Lão Hòa thượng của họ là một lão Tỳ Kheo Ni, hiện tại chúng ta mới được rõ ràng. Lần trước, đồng tu Đông Bắc đến nói với chúng ta, vị lão Hòa thượng này đã từng được sơn thần mời đi.

Nước Bắc Hàn có hơn 100 vị sơn thần (hiện tại đang niệm Phật, tu Tịnh Độ), nói với họ là trên trời không ổn định. Trên trời không ổn định thì trên đất cũng không thể ở, chỗ tốt nhất vẫn là Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên sơn thần thỉnh pháp sư trong chùa của họ đi. Vị lão Tỳ Kheo ni này, Pháp sư Thường Huệ hơn 60 tuổi, có viết một thiệp chúc mừng năm mới gởi cho tôi, nhờ người mang đến. Pháp sư Thường Huệ không có đi học, không biết chữ, 12 tuổi xuất gia, tu hành lâu năm, đức hạnh rất tốt. Sơn thần tôn kính bà, muốn mời bà đến Bắc Hàn để lãnh đạo họ niệm Phật. Các vị sơn thần này còn nhờ thiên thần giúp sức để mang bà đi. Hiện tại, họ đều tu học pháp môn Tịnh Độ, tu học Kinh Vô Lượng Thọ, quyển họ dùng là cái bổn này của chúng ta. Họ đã chọn vị lão Tỳ Kheo Ni này. Tám vị sơn thần, còn mời thêm thiên thần giúp sức, đem vị lão Hòa thượng này dời đi, dùng gió cuộn để thổi vị lão ni này đi. Khi đến biên giới nước Hàn, họ nói thần hộ pháp của Trung Quốc rất lợi hại, thần hộ pháp hiện đại thân, thiên thần xem thấy liền bỏ đi. Họ chính mình cũng không còn cách nào, đành để vị lão Tỳ Kheo Ni này xuống chùa Như Lai của Trường Bạch Sơn, đã cách chỗ của vị lão ni này ở hơn một ngàn cây số. Đây là sự thật, người sống bị họ dùng pháp thuật mang đi. Bà từ không trung rơi xuống, ở chùa Như Lai, qua vài ngày lại thông báo về đạo tràng của chính mình. Mọi người trong đạo tràng của bà trong lòng hoảng loạn. Pháp sư Minh Tục là hộ pháp của họ, liền cho người đến báo với chính quyền, nói là không thấy lão Hòa thượng, có phải là bị họ hại chết bà rồi không? Họ cũng rất khẩn trương, đi khắp nơi tìm nhưng không tìm được. Qua mấy ngày lão Hòa thượng gọi điện thoại về, nói rõ sự việc này, chính bà cũng không biết là việc gì, chỉ biết là có một trận cuồng phong, một trận gió cuộn thổi bà đi ngoài hơn ngàn cây số. Sau khi trở lại, một hôm khi bà đang chỉ tịnh niệm Phật thì xuất hiện tám người. Tám người này cúi đầu chào bà, sám hối với bà, nói rõ họ là sơn thần, đem sự việc đó nói ra. Họ nói sự việc này là do tám người họ làm, hiện tại họ không thể thỉnh được pháp sư đi, họ cũng không còn mặt mũi nào trở về để gặp bạn bè, vì thế họ muốn quy y, ở lại trên núi để cùng học Phật với pháp sư. Vị pháp sư này nhận lời và truyền quy y cho họ. Tám vị sơn thần này hiện tại biến thành hộ pháp của chùa Hưng Long. Đạo tràng này của chúng ta cũng có không ít quỷ thần đang hộ trì. Đạo tràng thù thắng trang nghiêm nếu như không được chư Phật hộ niệm, không được long thiên thiện thần hộ trì thì không làm được. Cùng một đạo lý này, quốc gia hưng vượng cũng là do chư Phật hộ niệm, chúng thần ủng hộ. Đây là sự thật, không phải là mê tín.

Trong thời gian rất ngắn, sơn thần đã đem một người sống mang đi hơn một ngàn cây số. Sự việc này xảy ra khoảng tháng 4 năm ngoái, là việc thật không phải giả, không phải nằm mộng. Vị pháp sư này liền hỏi sơn thần: “Các vị làm sơn thần thời gian bao lâu rồi?” Họ đáp: “Hơn ba ngàn năm”. Pháp sư lại hỏi: “Ba ngàn năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn tại thế, vì sao các người không theo học với Thích Ca Mâu Ni Phật?” Họ đáp rằng: “Vào lúc đó, chúng tôi không tin tưởng”. Không tin tưởng thì đâu còn cách nào? Đến nay họ mới tin tưởng, điều này cũng rất đáng được chúng ta cảnh thức. Hiện tại ngay đến quỷ thần đều xem thấy rõ ràng việc thiên thượng nhân gian, cho nên có rất nhiều người sanh thiên, hiện tại sơn thần thấy rõ ràng, cõi trời họ cũng không muốn đi, họ chỉ muốn đến Thế giới Cực Lạc. Hiện tại tám vị sơn thần này, bởi vì không mời được pháp sư, họ cũng không còn mặt mũi trở về gặp người, nên họ đều ở lại Trường Xuân, đạo tràng của vị lão pháp sư là chùa Bách Quốc Hưng Long, làm thần hộ pháp ở đạo tràng này. Họ quy y Tam Bảo, cùng nhau theo lão pháp sư tu Tịnh Độ. Đạo tràng này cũng tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”, cũng niệm Phật ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta nghe được tin tức này, trong tâm rất là phấn chấn, kiên định tín tâm của chúng ta. Tôi mời Pháp sư Minh Tục, đem sự việc này nói lại một cách tường tận, làm thành một băng ghi hình. Thứ bảy sau, trước khi chúng ta giảng Kinh, có thể đem mở phát băng ghi hình này ở đây để mọi người cùng xem, cùng nghe qua. Đây là sự thật không phải là hư giả, tuyệt đối không phải là câu chuyện thần thoại. Vị lão hòa thượng này hiện tại vẫn còn, nếu như các vị muốn đến phương Bắc thăm viếng, bà rất hoan nghênh tiếp kiến các vị.

Hiện tại khoa học gia chứng thật thời không là đa nguyên. Ba độ không gian là gì? Bốn độ không gian, năm độ không gian, đến vô hạn độ không gian, mỗi một không gian duy thứ đều có chúng sanh. Chúng sanh không gian duy thứ cao có thể thấy được chúng sanh duy thứ thấp, chúng sanh duy thứ thấp không thể thấy được chúng sanh duy thứ cao. Chúng sanh duy thứ cao chúng ta gọi là chúng thần. Chúng thần không gian duy thứ cao, họ đích thực đang tồn tại, tương quan mật thiết với chúng ta, cho nên chúng ta không thể không biết, không thể không tôn trọng, cũng không thể không qua lại. Chúng ta có được hộ niệm của họ thì tất cả mọi việc đều có thể được thuận lợi, tốt đẹp. Nếu như trái ngược với những quỷ thần này thì họ sẽ rời khỏi chúng ta, yêu ma quỷ quái liền hiện hình, chúng ta sẽ gặp tai nạn. Hiện tại, xã hội này thiên tai nhân họa rất nhiều, do tư tưởng kiến giải, hành vi của chúng ta trái ngược với đạo đức, cho nên thiên thần rời xa chúng ta, yêu ma quỷ quái vây nhiễu chung quanh, phiền phức chính ngay chỗ này.

Chúng ta làm thế nào để giúp cho chính mình, giúp cho đạo tràng, không phải chỉ giúp một đạo tràng mà giúp tất cả đạo tràng của chư Phật, giúp cho xã hội và tất cả chúng sanh? Phương pháp thù thắng nhất là phát tâm đến Niệm Phật đường để niệm Phật. Khi bạn có thời gian rảnh thì bạn đến niệm Phật, khi bạn có việc thì bạn trở về nhà làm việc. Có được thời gian rảnh thì đến nơi đây niệm Phật, chắc chắn có lợi ích. Bạn có thể phát tâm ba năm không gián đoạn, trong nhà của bạn liền sẽ có thay đổi, cả nhà từ lớn đến nhỏ đều khỏe mạnh, sống lâu, gia đình hòa thuận, sự nghiệp hưng vượng, tất cả sự việc không như ý thì bạn không dễ gì gặp phải. Bạn phải có hằng tâm, nếu như tiến tiến thoái thoái, tiến được ít, thoái thì nhiều thì không ích gì, rất nhiều sự việc không như ý, bạn vẫn là thường hay gặp phải. Vì sao bạn thường hay gặp phải? Bạn học Phật không như pháp, tâm bạn không thanh tịnh, không kiên định nên tiến được ít, thoái thì nhiều. Đây là nguyên nhân chân thật. Chúng ta biết được nguyên nhân này thì phải đem nó tiêu trừ đi, chăm chỉ nỗ lực mà tu học.

Các bạn cũng đã từng nghe nói đạo tràng Cư Sĩ Lâm, có rất nhiều cao tăng đại đức từ các nơi trên thế giới đến đây để thăm viếng, ở qua nơi đây, họ đều tán thán đạo tràng này của chúng ta. Họ đích thực có khích lệ đối với chúng ta, thế nhưng chúng ta chính mình phải thường phản tỉnh, chúng ta làm được vẫn chưa đủ tốt, chỉ là so với đạo tràng không có tu học, tốt hơn được một chút mà thôi. Giáo huấn trên “Kinh Vô Lượng Thọ”, thử hỏi xem chúng ta có làm đến được 20% hay chưa? E rằng chưa làm đến được. Làm được 20% đó mới là hạ hạ phẩm vãng sanh, làm đến 30% là hạ phẩm trung sanh, làm đến 40% là hạ phẩm thượng sanh. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi làm, phải hướng nâng lên trên cao, không thể hạ thấp, hay nói cách khác là nhất định không được thoái chuyển.

Trích:
Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh giảng giải
Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Khởi giảng năm 1998
Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ

Buổi trưa hôm nay, Pháp sư Thường Huệ của Trường Xuân Bách Quốc Hưng Long Tự gọi điện thoại đến cho tôi, chính là lần trước Pháp sư Minh Tục ở nơi đây nói chuyện qua với các vị. Bà được sơn thần của Bắc Hàn mời đi, đến biên giới thì bị thần hộ pháp của chúng ta cản lại, bà không qua được biên giới. Gần đây, bà đang tinh tấn niệm Phật, đã có hơn 400 ngày không ngủ. Bà ngày đêm niệm Phật, hơn 400 ngày không ngủ nghỉ mà tinh thần vẫn tràn đầy. Tôi nghe giọng nói của bà trong điện thoại rất mạnh mẽ. Bà hy vọng tôi đến thăm Đông Bắc. Tôi nói: “Tôi từ rất lâu đã có cái nguyện này, hiện tại duyên chưa chín muồi, năm tới có lẽ có thể đi thăm bà”. Tôi không có cách gì đi, bà liền muốn đến thăm tôi. Tôi nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh các vị đến Singapore!”, cho đồng tu chúng ta một kiến chứng. Bà năm nay 65 tuổi, tại vì sao có thể hơn 400 ngày không ngủ nghỉ mà tinh thần vẫn tràn đầy đến như vậy? Chúng ta ở đây xem thấy cư sĩ Hứa Triết, tôi xem thấy bà còn kỳ khôi hơn cư sĩ Hứa Triết, để chúng ta xem thấy họ tu hành như thế nào. Giáo học Phật pháp, tam chuyển pháp luân, chúng ta muốn tìm những người này đến, vì chúng ta làm chứng chuyển, bà đến làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta ở trên Kinh xem thấy phương pháp lý luận, đích thực là có người y theo phương pháp lý luận này chân thật làm đến được. Việc này có thể giả sao? Đây mới chân thật gọi là tự tại. Mỗi ngày ăn cơm một bữa, buổi tối không ngủ nghỉ mà tinh thần vẫn tràn đầy, không có nguyên nhân gì khác, chính là không có tạp niệm, không hề nghĩ đến “ta”.

Vì sao bạn có thể mệt? Làm việc mới chỉ mấy giờ đồng hồ, bạn vừa nghĩ: “Không được rồi! Làm thời gian dài như vậy, mệt quá”, thì lập tức liền mệt. Nếu như quên mất thời gian thì bạn sẽ không mệt, không có quan niệm về thời gian. Bạn thấy cư sĩ Hứa Triết, bà ưa thích đọc sách, khi xem thấy sách thì ưa thích đọc, có lúc buổi tối quên đi ngủ nghỉ, bà thường đọc đến hai – ba giờ mới nghỉ ngơi, sáng vẫn cứ dậy rất sớm. Bạn liền biết được thời gian ngủ nghỉ của bà cũng rất ít, thời gian đọc sách của bà dài, thời gian làm việc dài, không có nguyên nhân gì khác, dùng một câu phổ thông để nói: “Quên ta!”. “Ta” quên mất rồi thì liền vào cảnh giới này. Chúng ta không cách gì làm được. Chúng ta khởi tâm động niệm chấp trước có cái ta, chấp trước kiên cố, không đem cái ta buông bỏ, không đem cái ta quên đi, cho nên chúng ta làm không được.

0

11 Phúc đáp

 1. Minh Dao

  Cho em hỏi tập mấy của kinh VLT vậy sư huynh?

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ tập gõ tiếng Việt có dấu để độc giả tiện bề theo dõi và tránh hiểu nhầm. A Di Đà Phật.

  0
  • Cư sĩ Hữu Minh

   Đây là giảng ký của đại lão hoà thượng Tịnh Không tập 147.

   A Di Đà Phật

   0
 2. Cư Sĩ ở TPHCM

  Phải quyết chí thôi, quyết chí siêng năng tinh tấn niệm Phật mà về, dù cho có hoàn cảnh gì đi nữa. Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường!

  0
 3. kim trọng tú

  nam mô a mi đà phật

  0
 4. nguyên

  Nam mô a di đà phật

  0
 5. thiện phúc

  A DI ĐÀ PHẬT.
  Ngoài thời khóa niệm phật, tôi muốn trì tụng kinh Vô Lượng Thọ nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi niệm Phật rồi tôi niệm thẳng vào chánh Kinh sau đó rồi hồi hướng được không. Nếu trì tụng, kinh văn để ở đâu đọc tung. Mong các vị thiện tri thức giúp đỡ. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  0
  • Quốc Huy

   Chào bạn thiện phúc

   Bạn có thể niệm Phật rồi tụng kinh hoặc tụng kinh xong rồi mới niệm Phật miễn sao bạn cảm thấy thuận, còn sau khi niệm Phật bạn có thể vào thẳng kinh văn bởi nghi thức là do các vị đại đức sau này thêm vào. Còn khi trì tụng bạn có thể đặt nó trên các kệ tụng kinh, những cái kệ này có thể mua ở những shop bán đồ Phật giáo gần chùa chiền.

   0
 6. quan vu

  Thời hiện nay để niệm Phật làm sao để vãng sanh ,thoát khỏi dòng nghiệp lực của luân hồi sanh tử thật khó quá.Con nghe Hòa thượng Tịnh Không nói muốn vãng sanh về cực lạc Tây phương thì phải niệm Phật làm sao đạt được tới cảnh giới niệm Phật thành phiến(thành khối),thì mới chắc chắn được vãng sanh về Tây phương cực lạc,còn nếu không niệm Phật đạt được tới cảnh giới này thì rất khó lòng ra khỏi sanh tử mà cũng không chắc chắn có thể về được Tây phương cực lạc,đối với những người có ban trợ niệm,hộ niệm giúp sức mà người niệm Phật không vững vàng,công phu không đắc lực,mà điều kiện công phu niệm Phật thấp nhất là phải đạt được công phu niệm Phật thành phiến mà cũng không đạt được thì lúc lâm chung vô số cảnh giới hiện ra,oan gia trái chủ bủa vây lôi kéo người sắp mất vào ác đạo,trôi dạt theo dòng nghiệp lực xô đẩy,oan gia nghiệp chướng cố tình cản ngăn không cho người sắp mất được vãng sanh về Cực Lạc,họ sợ người niệm Phật được vãng sanh nên nhân cơ hội công phu niệm Phật của người sắp lâm chung không đắc lực,vững vàng hiện ra quấy nhiễu làm cho người sắp mất không còn cơ hội vãng sanh về Tây phương,dẫn dắt người lâm chung vào con đường đọa lạc.Nghe hòa thượng Tịnh Không nói vậy thì việc niệm Phật vãng sanh về Tây Phương khó quá,theo con nghĩ để niệm Phật giữ cho tâm thanh tịnh làm còn chưa nổi chứ chừng nào có thể giác ngộ lên công phu niệm Phật thành phiến,tuy rằng vãng sanh về Cực Lạc hoàn toàn tha lực,về được Tây phương là do Phật lực ban cho,con liệu biết rằng tự mình tự lực khó có thể thoát khỏi sanh tử,nên mới tu theo pháp môn Tịnh Độ để vãng sanh cực lạc để tiếp nhận tha lực của Phật mà ra khỏi sanh tử.Nhưng mà tự lực niệm Phật để đạt công phu thành phiến trong thời hiện nay quả thật là điều không đơn giản và dễ dàng với những người căn cơ thấp và phiền não nhiều.Mong ai có cách nào hay chỉ bảo cách niệm Phật sao cho đạt được công phu thành phiến nhanh chóng.Cảm ơn

  0
  • Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền! Chúc bạn luôn kiên định tín tâm, siêng năng tinh tấn niệm Phật rồi một ngày nào đó sẽ thành tựu được đại nghiệp học Phật – vãng sanh Tây Phương. A Di Đà Phật!

   0
 7. Ngoc Tam

  Nam Mô A Di Đà Phật , niệm Phật là của Chúng Ta , Tiếp Dẩn về Tây Phương là Nguyện Lưc của Đức Phật A Di Đà . Chúng ta Tin Sâu , Nguyện Thiết , Hành Trì Tinh Tấn , giữ Tâm Thanh Tịnh có Cảm là sẽ có Ứng A Di Đà Phật

  0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *