Người Có Thể Niệm Phật Trong Cảnh Khổ Là Người Biết Lấy Thống Khổ Chuyển Thành Hoa Sen Rực Rỡ

Người Có Thể Niệm Phật Trong Cảnh Khổ Là Người Biết Lấy Thống Khổ Chuyển Thành Hoa Sen Rực Rỡ

Ân sư kể rằng, vào lúc đang xây dựng chùa Thừa thiên, mọi người đều hợp sức làm việc không ngừng. Một hôm, trong lúc mọi người rất mệt mỏi vì cả ngày phải làm việc hì hục trong đất bùn, lão Hòa Thượng Quảng Khâm bỗng đưa ra một cái hộp lớn đựng đủ các loại đinh sắt đã trộn lẫn với nhau và bảo mọi người đem hộp đinh này mà lựa riêng ra từng loại lớn nhỏ, theo kích cỡ khác nhau. Ân sư tôi kể rằng, bấy giờ bà chợt nghĩ: “Chà! Lão Hòa Thượng, sao mà Ngài lại chọn trong lúc mọi người quá mệt mỏi như thế này mà bảo người ta đi lựa đinh chứ?”. Thế nhưng Lão Hòa Thượng vẫn tỉnh bơ sắc mặt, nói: “Không lẽ đến khi chết còn để cho cô chọn thời gian sao?”. Bấy giờ ân sư tôi vội quì xuống, hiểu ra được ý tứ của Lão Hòa Thượng mà đáp lại: “Đệ tử xin đi lựa đinh đây”. Sau đó bà mới cố sức, phấn chấn tinh thần, lựa đinh phân ra từng cái, theo lớn nhỏ mà xếp thành loại. Lựa đến nửa đêm thì xong, bà đến báo cáo với Lão Hòa Thượng: “Đệ tử đã phân loại đinh xong xuôi rồi”. Lão Hòa Thượng nói: “Lựa cũng là việc của cô, không lựa cũng là việc của cô!”

Chúng ta không có cách gì để chọn cho được lúc sắp chết nhằm vào lúc chúng ta thong thả. Bất kể ba mươi tuổi thì chết, hoặc tám mươi tuổi mới chết, nói chung đó là một ngày già nhất, mệt nhất trong cuộc đời. Cho nên bình thường chúng ta nên luyện tập không kể lúc đau khổ mệt nhọc nào, chúng ta đều phải chánh niệm rõ ràng.

Thường thường khi chúng ta đang quá mệt mỏi mà có người bảo chúng ta làm việc gì đó thì có thể chúng ta có cảm giác rằng người ấy rất là vô lý, rất là không tế nhị. Nếu chúng ta đang ngủ ngon mà bị người ta gọi dậy làm việc thì có thể chúng ta bực bội, cau có với người ấy. Nhưng lão Hòa Thượng thường đào luyện đệ tử lại không như thế! Đương nhiên có người không thích, không vui, không hiểu việc đào luyện của Lão Hòa Thượng, nên tự mình đi ngủ trước cho rồi. Nhưng lại có người hiểu rõ tu hành chính là đào luyện tự mình, thường luôn giác tỉnh. Người ấy không cần biết sự việc là hữu lý hay vô lý, cứ việc nêu cao chánh niệm, thực hiện việc đào luyện mà mình phải thực hiện, giao nộp bài đáp mà mình phải giao nộp. Lão Hòa Thượng nói: tu hành không phải là ở chổ thảo luận xem sự việc là vô lý hay hữu lý, mà chính là xem khi bạn gặp hoàn cảnh, bạn có thể nhẫn nại hay không nhẫn nại!

Chúng ta cần chú ý lời nói của Lão Hòa thượng: Lựa cũng là việc của cô, không lựa cũng là việc của cô. Quả thực đến Tây Phương cũng là việc của bạn! Bạn phải thường đề khởi tinh thần, chánh niệm rõ ràng, đó cũng là việc của bạn. Bạn muốn hồ đồ trong mập mờ, vọng tưởng phiền não cũng là việc của bạn. Trong khi tôi bệnh rất thống khổ, ân sư tôi đến bên giường, kể cho nghe sự khai thị của lão Hòa Thượng và quá trình tu hành của chính ân sư. Tôi nghe xong rất cảm động, bèn trở nên hăng hái mà niệm Phật, bởi vì niệm cũng là việc của tôi, không niệm cũng là việc của tôi. Cần niệm Phật để vãng sanh Tây Phương là niềm hạnh phúc giải thoát của tôi. Không niệm Phật để phải thống khổ luân hồi đó cũng là việc của tôi, cũng là chính tôi phải chịu khổ.

Chúng ta đều là kẻ phàm phu chưa thành tựu được sức nhẫn nại, trong lúc thân tâm chịu bao nhiêu thứ khổ nhọc, tuy biết rằng đây chỉ là nghiệp báo mà ta phải chịu nhận, cũng không thể an nhiên mỉm cười. Khi chúng ta không chịu đựng được, chúng ta chỉ cần đề khởi tín nguyện. Cũng giống như nửa đêm canh ba phấn chấn tinh thần, đem đinh ra mà lựa, nêu cao tín tâm nguyện lực mà niệm Phật, nhất định chúng ta về đến Cực Lạc Tây Phương. Con đường này là con đường không ngừng để khởi tín tâm nguyện lực, đó chính là con đường lấy thống khổ chuyển thành hoa sen rực rỡ.

Trích Liên Hoa Hóa Sanh
Pháp sư Đạo Chứng
Dịch Giả: Trần Tuấn Mẫn

1+

29 Phúc đáp

 1. Trần Văn Nghĩa

  Thưa các thầy các cô các chú con năm nay 20 tuổi là kẻ phàm phu con không biết gì về phật pháp con tình cờ biết đến duongvecoitinh con muốn hướng tới phật pháp con không biết gì ngoài tối con chỉ niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT con đang bị bệnh rất hoảng sợ khi niệm tâm con không bao giờ được tịnh xin các thầy các cô các chú chỉ đường lối cho con hướng tới phật pháp
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  0
  • nguyên

   Bạn bị bệnh gì vậy ?

   0
 2. nguyên

  Trích bài PHÁP SƯ CHỨNG NGHIÊM:
  Sự nghiệp tế độ lợi ích chúng sinh cần dựa vào ba sức mạnh: Một là tự lực,hai là PHẬT lực,ba làchúng duyên bình đẳng lực.
  Tự lực: Tức là nhân duyên phước huệ của mình.Muốn có phước thì phải gieo nhân,làm chuyện phước đức. Hạt giống này mình phải tự gieo.
  PHẬT lực: Sau khi có tự lực,mình cần có sự gia trì của PHẬT lực. Ngưỡng xin chư PHẬT dùng ánh từ quang chiếu diệu,nguyện sao cho tâm mình và tâm PHẬT dung hợp làm một.
  Chúng duyên bình đẳng lực: PHẬT với chúng sinh bình đẳng. Do đó mình phải cung kính cúng dường tất cả chúng sinh với tâm bình đẳng giống hệt như cung kính cúng dường chư PHẬT vậy.

  Chắc có lẽ ai đó đọc sẽ không vui.cho là mình thế này thế nọ.thú tht trước kia mình đã đọc những bài này rồi.đọc xong rồi thì sao? Đem đi đốt ,do ngu si nên những lời dạy nhu vậy mình không tin lại cho là ngụy tạo.trong tâm như lửa đốt cái gì mà kiêng mới cữ, thường mới đoạn.mình đang đọc gì thế này,? Đốt….đốt hết. Sau này mới biết 1 đốm lửa sân thiêu rụi rừng công đức.hi vọng ai đó đừng phạm sai lầm như mình.có thể người này đọc chưa thông nhưng nguời khác đọc qua liền có thể tiếp nhận và thực hành đem lại lợi lạc cho mọi người.

  0
  • Huệ Tịnh

   Huệ Tịnh nghe nói: Pháp sư Chứng Nghiêm được xưng tụng là người mẹ Đông phương Teresa, có người xem ngài là hóa thân cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

   Tất cả sự việc xảy ra trên thế gian này không ngoài nhân duyên, nghiệp lực chiêu cảm “không thể nghĩ bàn” của chúng sanh. Nếu bạn Nguyên không có nhân duyên thì làm sao trước kia bạn đã đọc những bài của Pháp sư Chứng Nghiêm qua? Nếu không có nhân duyên thì làm sao bạn niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát?

   Thành ra nghiệp lực chiêu cảm “bất khả tư nghì” đó thôi.

   Nam Mô A Di Đà Phật!

   0
 3. Trần Văn Nghĩa

  Dạ bị bệnh viêm cầu thận mạn tính

  0
  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Bạn nghe ca khúc niệm Phật này xem tâm có yên ổn ko
   https://www.youtube.com/watch?v=4hSeXU7fwd0&index=1&list=PL7Em2hP9ICFMDZJBl7N-aePtJQJn56xxt
   Trong thời gian dưỡng bệnh,bạn nên nghe kinh Phật,rồi dần dần tâm bạn sẽ hết lo âu thôi.
   Kinh niệm Phật Ba la mật
   http://www.phatam.com/video/phat-am/doc-kinh-niem-phat-ba-la-mat-giong-nam–video_3f861ee10.html
   A Di Đà Phật

   0
  • A DI ĐÀ PHẬT! bạn Nghĩa niệm A Di Đà Phật từ từ miệng niệm tai nghe rõ ràng một thời gian sẽ tốt lắm, cố lên bạn nhé!

   0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Gửi cho bạn Nghĩa.

   Thầy Trí Huệ có biết nhiều bài thuốc điều trị chữa bệnh bằng Đông Y tốt lắm, bạn có thể liên lạc xem sao. Điều trước tiên là trị chữa bệnh thân bằng thuốc, sau đó phối hợp với trị bệnh nghiệp chướng bằng tâm theo phương pháp như tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, ca khúc niệm Phật, v.v.. mà các Liên hữu đã khuyến khích thì bệnh nào không hết? Bạn phải có niềm tin, đừng hoảng sợ lo lắng quá, mọi việc sẽ tốt đẹp.

   Cách trị bệnh thông thường bằng đông y – Thích Trí Huệ
   https://www.youtube.com/watch?v=f8do0DVMR9I

   Email: [email protected] & [email protected]
   Chùa Pháp Tạng
   Địa chỉ: C3/8 Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.HCM
   Tel 1: (08) 3877 3877 Fax: 0838778989
   Tel 2: 0912120412 – 093.93.67789 – 0967.567.789
   Tel 3: 0912.797.798 – 0933.535.169 (Quản lí web)
   ( Liên hệ đĩa gốc)
   http://chuaphaptang.com/vn/home

   0
  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Mình có biết một thầy trị bệnh thông thường bằng Đông Y rất hay ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Thầy chuyên trị các bệnh về THẬN và GAN, đã chữa khỏi được nhiều ca bệnh rất nặng (có thể cả ung thư, viên gan cấp độ nặng nữa…)
   Liên lạc: Thầy Cường – ĐT: 01229997262
   Nếu gặp ai có bệnh nặng thì Quý vị giới thiệu giúp họ để chữa bệnh, thầy lấy giá cũng phải chăng thôi.
   A Di Đà Phật

   1+
 4. 2501

  Nam mô A Di Đà Phật.
  Người đã mất,đến ngày sinh nhật của họ,gia đình thắp hương hoa quả bánh gato thì có đc ko ạ ?
  Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.

  0
  • nguyên

   Điều này mình tìm mãi không thấy nói tới nay trích trong KINH ra vậy:
   Trong kinh MỤC LIÊN SÁM PHÁP có viết như sau:
   MỤC LIÊN bèn hỏi: “Con ở dương gian,làm mọi PHẬT sự,trai nghi cúng mẹ,sớm tối không ngơi,con làm như thế,có ích gì không?”.THANH ĐỀ trả lời:”Cúng tế vô ích,có ăn được đâu,phải lập công đức,mới cứu được mẹ,thoát tội vô gián.Khi còn ở đời,mẹ không tu phước,chỉ gây ác nghiệp,lại thề với con,là có tu phước,cho nên ngày nay,phải đoạ ĐỊA NGỤC,chịu khổ vô cùng,đói ăn sắt nóng,khát uống nước đồng.

   Mỗi người có tâm trạng suy nghĩ riêng.người chết sau 49 ngày lúc nào cũng trông ngóng hàng thân quyến làm công đức để thoát khổ nạn.nay bạn nên tìm đọc KINH ĐỊA TẠNG sẽ rõ.

   0
  • 2501

   Cảm ơn bạn !

   0
 5. nguyên

  Bạn nghĩa thử dùng dưa hấu ép uống trong ngày xem

  0
 6. Trần Văn Nghĩa

  Dạ con cảm ơn Hay Niệm A Di ĐÀ Phật con sẽ làn theo

  0
 7. nguyên

  Cám ơn chú HUỆ TỊNH an ủi

  0
 8. Trần Văn Nghĩa

  Vâng để mai mình thử cảm ơn bạn nguyên

  0
 9. Trần Văn Nghĩa

  Dạ con cảm ơn bác Huệ Tịnh con cũng đang điều trị bằng đông y kết hợp tây y à
  Con xin hỏi nhà con theo đạo thiên chúa nên con không được thờ phật con chỉ lên mạng nghe kinh phật tối chuẩn bị đi ngủ con niệm A Di Đà Phật rồi đi ngủ như vậy có tội không xin mọi người trả lời giúp con

  0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   Nếu cháu cảm thấy không trái lương tâm là OK. Cháu theo đạo thiên chúa mà biết nghe kinh, niệm A Di Đà Phật xem ra căn lành tốt quá, có phước đức vô lượng. Cứ yên tâm niệm Phật, mọi việc sẽ cảm ứng đạo giao nan tư nghì, đừng lo lắng. 🙂

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
  • Ánh Tây

   Nam Mô A Di Đà Phật .

   Tây phương là quê nhà của tất cả chúng sinh , nên việc bạn là giới tính ,dân tộc, tôn giáo nào thì đều nên và phải nên niệm Phật để vãng sanh về Tịnh độ. Chúc bạn luôn tinh tấn và an lạc.

   Nan Mô A Di Đà Phật

   0
 10. thuần dương tử

  Phải chăng qủa vị alahán dễ tu hơn quả vị duyên giác chăng.nếu bỏ được kiết sử là có thể chứng quả alahán à

  0
  • Tịnh Thái

   Theo lý thì càng tu lên cao thì lại càng khó, chứng quả Bích Chi Phật khó hơn là A La Hán. Nhưng theo căn tánh thì không có khó dễ, tùy thiện căn phước đức nhân duyên của mỗi người mà khế nhập cảnh giới, ko ai giống ai. Như Kinh Pháp Hoa: Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Nhưng Ngài Triều Châu hơn 80 vẫn còn hành cước tầm sư học đạo, phàm phu như chúng ta tin tưởng niệm A Di Đà Phật được vãng sanh thì viên chứng tam bất thoái, dự phần vào Liên Hội Hải Trì, vị trí không hề thua kém Bát Địa Bồ Tát Viên Giáo. Bạn thấy đấy, tất cả đều tùy vào thiện căn, phước duyên của mỗi người.

   Kiết sử là nói đại lược, nói chi tiết là 88 phẩm Kiến Hoặc và 81 phẩm Tư Hoặc. Quả vị A La Hán muốn chứng được thì phải phá được trọn vẹn 88 phẩm Kiến Hoặc + 81 phẩm Tư Hoặc. Kiến Tư Phiền Não đoạn sạch rồi thì chứng được quả A La Hán. Chẳng phải dễ dàng! Chẳng phải chuyện của phàm phu đời Mạt pháp có thể gánh vác. Chư Phật Bồ Tát đa phần thị hiện ở cõi này cũng chỉ lấy pháp môn Niệm Phật làm chánh tông tu hành để ngay trong đời này tự tại vãng sanh, chứ ít khi chọn pháp môn nào khác, nói ít ko phải là ko có, cũng có nhưng đại đa số các Ngài đều quán căn cơ người ngày nay chỉ thích hợp với pháp môn Tịnh Độ, nên các Ngài cực lực đề xướng, hoằng truyền Tịnh Độ. Như vậy mới thật là Từ Bi, mới thật thương yêu chúng ta vậy.

   Nam Mô A Di Đà Phật.

   1+
 11. Nguyễn thùy dương

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  0
 12. Huệ Tịnh

  A Di Đà Phật.

  “Nếu bệnh khổ đến hồi kịch liệt chẳng chịu đựng nổi thì ngoài việc sáng chiều niệm Phật, hồi hướng ra, hãy chuyên tâm dốc chí niệm nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong sát-na, tầm thanh cứu khổ. Người gặp cơn nguy cấp nếu có thể trì tụng, lễ bái Ngài thì không ai là chẳng được cảm ứng, rủ lòng từ gia hựu khiến thoát khổ não, hưởng yên vui vậy.”

  (Ấn Quang Đại Sư)

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

  0
 13. Ngoc Tam

  Nam Mô A Di Đà Phật

  0
 14. Trần Văn Nghĩa

  Dạ bác huệ tĩnh bác có thể chỉ dậy con niệm phật và hồi hướng như thế nào không con lên google tìm kiếm nó rối quá con không hiểu gì hết mong bác giúp con
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  0
  • Huệ Tịnh

   A Di Đà Phật.

   “nhà con theo đạo thiên chúa nên con không được thờ phật con chỉ lên mạng nghe kinh phật tối chuẩn bị đi ngủ con niệm A Di Đà Phật rồi đi ngủ”

   Với hoàn cảnh đạo thiên chúa của Nghĩa thì chú nghĩ có thể tập niệm phật và hồi hướng nghi thức đơn giản như thế này. Nếu ở phòng khách thì niệm ra tiếng bình thường.

   Trước khi đi ngủ súc miệng rửa mặt rửa tay sạch sẽ, đứng mặt quay về hướng Tây (mặt trời lặn) rồi chắp tay trì niệm như sau:

   Nếu trong phòng ngủ thì ngồi trên giường (xếp bằng, bán già hay kết già), niệm Phật theo cách không ra tiếng, mà chỉ nhép miệng, hở môi thật dịu dàng. Niệm Phật ra tiếng chỗ không có thanh tịnh như phòng ngủ, toilet, nhà bếp, chỗ ăn mặn, v.v.. mang tội bất kính.

   —————————–

   Quy mạng lễ A Di Đà Phật
   Ở phương Tây thế giới an lành.
   Con nay xin phát nguyện vãng sanh
   Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

   Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (1 lần – 1 xá)

   Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần hay càng nhiều càng tốt – 1 xá)
   Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần hay càng nhiều càng tốt – 1 xá)

   Nguyện đem công đức này
   Hướng về khắp tất cả
   Đệ tử và chúng sanh
   Cùng oan gia trái chủ
   Bị con giết ăn thịt
   Đồng tiêu trừ nghiệp chướng
   Đều sanh về Cực Lạc.

   (Niệm Phật xong nằm xuống niệm thầm “A Di Đà Phật” trong tâm, buông thả mọi việc nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Mỗi buổi tối làm đơn giản như vậy xem sao. Buổi sáng thức dậy trước khi bước chân xuống giường, bạn nên tập ngồi dậy niệm Phật thầm 10 lần rồi bước chân xuống. Cách nghi thức tuy đơn giản nhưng quý ở chỗ thành tâm làm suốt đời không bỏ sót 1 ngày)

   —————————–

   Thân bệnh – Tâm bệnh – Nghiệp bệnh

   Lịch sử Phật giáo Trung Hoa có ghi lại chuyện rằng: tại tỉnh Chiếc Giang có một vị Tăng tên Hàm Uyên (涵鸳), vị tăng này tu hành đức hạnh rất tinh tấn chuyên cần, nhân có Phật sự nên sư phải ra ngoài.

   Xong việc trên đường khi trở về tình cờ Sư đi ngang qua quán thịt chó, không biết chủ quán đó họ ướp nướng bằng loại hương liệu gì mà mùi thơm không ai mà không muốn hít vào.

   Và vị Tăng nọ cũng không tránh khỏi hít phải mùi thơm đó, nhưng khi sư giật mình nghĩ lại “Ta là người tu, không thể như thế này được !”, sư kinh hãi, sư hối hả bước vội về chùa tắm rửa và lên thắp nhang đèn trước điện Phật sám hối, nhưng đến khuya trong người sư bỗng nóng sốt hừng hực, qua ngày hôm sau sư càng sốt mê man, điều ngạc nhiên là trong khắp người sư nổi lên 18 cái khối u, mỗi khối u to như quả mận, toàn thân đau nhức hãi hùng, càng ngày 18 khối u càng to lớn và đau đớn hành hạ………………

   http://phatgiao.org.vn/nghien-cuu/201310/Than-benh-tam-benh-nghiep-benh-12314/
   Chú quên nhắc Nghĩa là ở phòng khách khi niệm ra tiếng nên mặc áo quần (dài) chỉnh tề nhe.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   0
 15. Trần Văn Nghĩa

  Dạ con cảm ơn chú Huệ Tịnh con sẽ làm theo lời chú dạy

  0
 16. phan ngọc huyền

  thưa các thầy các cô năm nay con 18 tuổi ,giờ con đang bị bệnh đi khám nhiều nơi rồi mà không hết,và bệnh này cũng không có thuốc chữa, giờ con buồn lắm ,…giờ con chỉ biết niệm phật nhung tâm không thể tịnh đựơc giờ con phải lam sao ạ?

  0
  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Ngọc Huyền,

   Bạn đang mắc bệnh gì? Bạn không nói cụ thể thì các đạo hữu làm sao chia sẻ cùng bạn?

   TN

   0

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *