Lợi Bất Cập Hại Từ Những Thức Ăn Chay Giả Mặn Trên Thị Trường Hiện Nay [Video]

Lợi Bất Cập Hại Từ Những Thức Ăn Chay Giả Mặn Trên Thị Trường Hiện Nay [Video]

Nhìn vào những món ăn chay này không chỉ bạn bị lôi cuốn vì màu sắc bắt mắt, mà nó còn thu hút người tiêu dùng từ những cái tên rất mặn như đùi gà chiên, gỏi mắm, xá xíu, thịt kho… Có thể thấy thị trường chay ngày nay rất đa dạng. Thế nhưng bạn có bao giờ đặt câu hỏi rằng: Những món ăn ấy được chế biến như thế nào cho giống món mặn? Liệu nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình hay không? Xin bạn hoan hỉ xem đoạn video ngắn dưới đây.

13 Phúc đáp

 1. nguyên

  Nam mô a di đà phật.

 2. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật…

  Chúc Mừng Năm Mới đến các Liên hữu…:

  – Nhờ Thiện Nhân, và “Hãy Niệm A Di Đà Phật” lý giải dùm Độ câu hỏi như sau:

  Pháp Sư Tịnh Không giảng buông xã 16 chữ:
  ” tự tư? tự lợi? Danh văn? Lợi dưởng? Ngũ dục? Lục trần? Tham? Sân? Si? Mạn?
  Nhờ liên hữu Thiện Nhân và “hãy niệm A Di Đà Phật” lý giải cận kẻ giùm Độ 16 chử trên để học hỏi thêm. Chân Thành cảm ơn…

  A Di Đà Phật…

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật
   Chỉ biết đến mình gọi là TỰ
   -Tự tư là chỉ biết đến nghĩ đến minh
   – Tự lợi,lợi dưỡng là chỉ ôm ấp làm những điều có lợi đến mình,chẳng cần biết đến người khác
   -Danh văn là tìm đủ mọi cách chỉ để được nổi tiếng cho riêng mình.
   -Ngũ dục là Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ
   -Lục trần là sắc,thanh,hương,vị,xúc,pháp
   -Tham là tham lam
   -Sân là tức giận
   -Si là ngu si,ko phân biệt được trắng đen,thiện ác,…
   1.Nói phải buông xuống là vì nó là nhân của lục đạo luân hồi
   -Muốn buông xuống thì phải biết Nhìn Thấu. Nhìn Thấu thì mới buông xuống được
   Nhìn Thấu bằng Tứ Diệu Đế
   2. Tứ Diệu Đế là Khổ Đế,Tập Đế,Đạo Đế,Diệt Đế.
   Khổ Đế thì nói theo kiểu thế gian Đời là biển khổ.Vì khổ quá nhiều,nên gọi là Biển khổ. Biển khổ chính là Khổ Đế
   – Khổ Đế bao gồm Khổ khổ,Hành khổ,Hoại khổ
   a.Khổ khổ nói rộng ra thì là sanh khổ,bệnh khổ,lão khổ,tử khổ,ái biệt ly khổ,oán hội tăng khổ,cầu bắt đắc khổ. Nói Khổ khổ là để nhắc nhở mọi người biết tất cả những ai cõi dục đều khổ khổ từ người nghèo cho đến vua chúa.Biết Khổ khổ thì chúng ta sẽ ko còn đi cầu làm vua,làm quan nưa vì vua cũng Khổ khổ
   b. Hoại khổ
   -Đây là cõi khổ đặc chưng của chư thiên sắc giới.Chư thiên,toàn niềm vui, nhưng vẫn có thọ mạng,đến lúc thọ mạng hết,họ ko duy trì niềm vui ấy được nữa,kết quả là vẫn bị luân hồi.Cái vui ấy có điểm kết,đang vui mà phải dừng cho nên goi là Hoại khổ
   -Nói Hoại khổ cho chúng ta biết chư thiên cũng có nỗi khổ,và vì thế ko nên cầu lên trời
   c.Hành khổ
   -Là cái khổ chư thiên vô sắc giới,sau 8 vạn đại kiếp,thì bị mất đi định lực cuối cùng vẫn bị luân chuẩn trong luân hồi
   -Thông thường thì súc sanh thấy người là sướng nên muốn làm người,nhưng thưc ra người cũng khổ,ngươi nghèo thì nghĩ người giàu sướng, nhưng thưc ra người giàu cũng khổ.Loài người thì cho rằng chư thiên là sướng.Tóm lại,lớp 1 ko biết lớp 2,lớp 2 ko biết lớp 3,…cho nên đã có những mong cầu ko rốt ráo
   3. Khổ Đế nói tóm lại là phải biết tam giơi như nhà lửa,đều khổ cả.Nói gọn lại cái khổ nhất là phân đoạn sanh tử,mỗi chúng sanh trong tam giới đều có hình tích và thọ mạng lưu chuyển trong sanh tử khi thì ở địa ngục,ngạ quỷ,súc sanh, khi thì ở nhân,thiên.Thời gian ở nhân thiên thì ngắn,thời gian ở tam ác đạo thì dài
   -Trong sanh tử,máu chảy ra nhiều hơn đại dương,xương chất cao hơn cả núi,vô lượng kiếp rồi.Nếu là phàm phu mà ko biết và tin chuyện này,vẫn nghĩ là mình sướng,chẳng khổ gì cả thì cơ bản chưa biết gi về Khổ Đế cả
   -Biết Khổ Đế thì mới nhìn thấu thế gian là khổ,mới có thể dần buông xuống
   4.Tập Đế
   Khổ Đế là Qủa còn Tập Đế là Nhân
   Tức là cái Nhân của sanh tử gọi là Tập Đế
   Tập Đế còn gọi là kiến tư phiền não
   tự tư? tự lợi? Danh văn? Lợi dưởng? Ngũ dục? Lục trần? Thuộc về kiến phiền não
   Tham? Sân? Si? Mạn? Thuộc về tư phiền não
   -Nói Tập Đế là để phân biệt với ngoại đạo,vì ngoại đạo hoặc là tự nhiên hoặc là do trời,nhưng kiến tư phiền não mới là nhân của sanh tử luân hồi
   kiến phiền não là những kiến giải sai lầm,chẳng hạn cho rằng ngũ dục,lục trần là có thật.Vì chấp có thật mới sanh tư phiền não tham,sân,si với ngũ dục,lục trần.Do có lấy bỏ nên phải lưu chuyển trong sanh tử cùng ngũ dục lục trần
   Phải biết mọi thứ trong thế gian là huyễn mộng,ko thư gì có thể mang đi được
   -Biết Tập Đế giúp ta biết rõ hiện tượng hư giả huyễn mộng từ đó sẽ buông xuống được.
   -Nhiều người chẳng biết gì về Khổ Đế,Tập Đế của thế gian nên chẳng buông xuống đươc.
   5.Đạo Đế,Diệt Đế.
   Khổ Đế,Tập Đế là Nhân và Qủa thế gian
   Đạo Đế,Diệt Đế là Nhân và Qủa xuất thế gian
   Đạo Đế là Nhân xuất thế gian, Diệt Đế là Qủa xuất thế gian
   Đạo Đế là con đường dẫn đến giải thoát,37 phẩm trợ đạo,nói rộng ra thì là vô lượng pháp môn,nói gọn lại là 1 câu A Di Đà Phật
   Diệt Đế là niết bàn,diệt hết mọi phiền não.
   6. Tứ Diệu Đế với người niệm Phật
   Trong Yếu Giai,Ngẫu Ích đại sư nói nhàm chán cõi Sa Bà tương ưng với 2 môn Khổ Đế,Tập Đế.Ưa cầu phát nguyện sanh Cực Lạc ưng với 2 môn Đạo Đế,Diệt Đế
   7.Như vậy rõ ràng là những ai biết nhàm chán Sa Bà mới là những người hiểu rõ Khổ Đế,Tập Đế
   -Tín,nguyện,hạnh là Đạo Đế
   -Vãng sanh,Chứng các địa vị bất thoái là Diệt Đế
   A Di Đà Phật

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   xin cảm niệm công đức bố thí Pháp của đạo hữu HNADDP và câu hỏi của đạo hữu Tịnh Độ!
   Thật tất cả đó không ngoài một chữ Mê. Để cho bớt Mê tăng Giác thì phải gần thân cận các Đấng Giác. Thường xuyên niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tới Phật, thân cận Tam Bảo. Thường xuyên đọc Kinh sách, nghe băng đĩa của các vị Chư Tổ, Cao Tăng thì sẽ tăng Giác, Mê rơi rụng dần. Còn gần gũi các điều xấu ác ở thế gian thì sẽ tăng Mê, Giác giảm thôi.
   Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng vậy.
   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật…

  Gởi đến liên hữu “Hãy Niệm A Di Đà Phật”:

  cảm ơn phúc đáp của liên hữu.
  Xin Lý giải dùm Độ:
  – vô ngã? Vô nhân? Vô chúng sanh? Vô thọ giả? Xin cảm ơn Hãy Niệm A Di Đà Phật.

  A Di Đà Phật…

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật

   vô ngã? Vô nhân? Vô chúng sanh? Vô thọ giả? Đây là câu nói trong kinh Kim Cang về các bồ tát.Kinh Kim Cang từ xưa đến nay ít người giảng,vì sợ người nghe sơ cơ hiểu nhầm,mắc vào bệnh chấp Không,đoạn diệt.Thường nghe nói xưa có những vị do không hiểu đã phỉ báng kinh kim cang bát nhã,kết quả là bị đọa vào tam ác đạo,sau này ra khỏi ác đạo tu đủ mọi pháp môn mà nghiệp tội không hết.Đến lúc có người đến chỉ bảo cho niệm Phật cầu vãng sanh thì mới giải thoát đươc.

   Kinh Kim Cang thì HNADDP cũng ko đọc nên cũng chẳng biết gì mà nói về vô ngã? Vô nhân? Vô chúng sanh? Vô thọ giả? Của các vị bồ tát trong kinh kim cang cả. Mong liên hữu hoan hỉ

   HNADDP hiểu sơ qua thì Kinh Kim Cang nói thiên về tánh Không của Như Lai Tạng.Các kinh về tịnh độ thì lại thiên nói về cái Bất Không(tức là ko phải là ko có gì,mà có vô lượng công đức) của Như Lai Tạng,trong cái Bất Không ấy có đầy đủ 48 đại nguyện và thế giới Cực Lạc.Không và Bất Không vốn là một,gọi tắt lại thì là Pháp Tánh, Không là nói về Tánh, Bất Không là nói về Pháp, Pháp này là tướng do Tánh hiện ra nên Tướng cũng chính là Tánh, Không cũng chính là Bất Không,cho nên các tướng ở Cực Lạc là có hiện hữu(vì thế gọi là Bất Không),tuy hiện hữu nhưng lại KHÔNG có phân đoạn sanh tử như chúng sanh trong lục đạo(vì thế gọi là Không,Không là không có sanh tử,ko có phiền não).

   Do Phật A Di Đà ngộ nhập Pháp Tánh,từ Tánh khởi đại nguyện,từ nguyện lập hạnh,nguyện thành hạnh xong thì thành Chánh Giac.Khi thành Phật thì hiện ra báo thân,hóa thân khắp pháp giới để tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật về thế giới Cực Lạc.

   Chúng ta là phàm phu niệm Phật thì nên hướng tâm vào cái Bất Không nhiều hơn thì hợp lý hơn.Tức là có ngã,thấy mình hóa sanh trong hoa sen.Tức là có nhân,niệm Phật là nhân,vãng sanh là quả.Tức là có chúng sanh,vô lượng chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc.Tức là có thọ,người Cực Lạc chỉ hưởng toàn những niềm vui chân lạc,có hồi hướng công đức,có cúng dường chư Phật.

   Chỗ lập tông thú của 2 kinh này cũng có phần không giống nhau nên người sơ cơ tịnh độ ko nên áp dụng hết kinh kim cang vào trong tịnh độ.Tốt nhất học tịnh độ thì nên đọc các kinh tịnh độ cho kỹ trước đã.

   A Di Đà Phật

  • Minh Đức

   Trong kinh Kim Cang viết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Bồ tát ko được chấp vào bốn tướng này, ko còn chấp vào bốn tướng đó. Nên Phật nói Bồ tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng.

 4. Tịnh Độ

  A Di Đà Phật…

  Xin cảm ơn : “Hãy Niệm A Di Đà Phật”, Hữu Nghĩa, và Minh Đức. Đã phúc đáp.

  HNADDP:
  cho Độ hỏi: NGÃ là gì? NGÃ SỠ là gi? Chân thành nhờ “Hãy Niệm A Di Đà Phật” lý giải dùm Độ hai câu trên. Cảm ơn…

  Adidaphat…

  • Hãy Niệm A Di Đà Phật

   A Di Đà Phật

   -Ngã là chủ tế,là mình,là ta,là tôi
   -Sở là thuộc về .Sở Ngã là những gì cho rằng là của mình.Ví như nhà của ta,xe của ta,vợ của ta…..thì nhà,vợ,xe gọi là Sở Ngã
   1.Sắc
   Nếu ai cho rằng thân này là ta,dòng máu này là ta,tế bào này là ta.Như vậy là chấp Sắc là Ngã.
   -Hoặc cho rằng ta có thân này,dòng máu này là của ta,tế bào này là của ta. là chấp Sắc là Sở Ngã
   2.Thọ
   -Tôi vui,tôi buồn,tôi nóng,tôi lạnh,tôi khổ,tôi sướng,….Chấp các cảm giác này là mình thì là chấp Thọ làm Ngã
   -Hoặc tôi có niềm vui này,nỗi buồn kia,…..như vậy chấp Thọ làm Sở Ngã
   3.Tưởng
   Tôi tư duy,tôi suy nghĩ,…..chấp cái tư duy suy nghĩ làm tâm tánh mình thì gọi là chấp Tưởng là Ngã
   4.Hành
   -Chấp cái qúa trình chuyển động thay đổi của thân tâm từ sanh đến lúc chết là mình thì gọi chấp Hành là Ngã
   5.Thức
   Là sự phân biệt cái này với cái kia,lấy sự phân biệt làm tâm tánh mình gọi là chấp thức làm Ngã
   6.Vì sắc luôn thay đổi sanh diệt không ngừng nên tâm bám theo sắc thân nhận làm Ngã thì sẽ phải theo sắc thân vào trong sanh tử luân hồi.Hôm nay vui,mai lại buồn,các cảm thọ này cũng thay đổi sanh diệt không ngừng nên tâm bám theo thọ nhận làm Ngã thì sẽ phải theo thọ vào trong sanh tử luân hồi.Phút trước nghĩ điều này,phút sau đã nghĩ điều khác,nếu tâm bám theo các suy nghĩ thì cũng luân hồi.Hành,thức cũng đều như vậy
   7.Chỉ có danh hiệu A Di Đà Phật theo chiều ngang trọn cả 10 phương,theo chiều dọc suốt cả 3 đời,xưa này chưa từng thay đổi,nên nếu tâm bám vào danh hiệu A Di Đà Phật thì sẽ thoát khỏi luân hồi.

   A Di Đà Phật

 5. Phạm thị thanh tình

  Con-năm nay 22 tuổi.cuộc sống của con đôi lúc cũng khá bế tắc nhưng chuyện tình cam thì không suôn sẻ va có nhiều chuyện xảy ra lam con cung kha buôn va bản thân con co những suy nghĩ tiêu cực,gia dinh con rất nghèo va là người rất tự ti thúc sự con luôn có nhưng ý nghĩ tiêu cực trong cuộc sống ,bản thân con thì it học con hay co y nghĩ tiêu cực khi gặp chuyện khó khăn thúc sự con không biết phải làm thế nào? De thoát khỏi những sự khó khăn và đau buồn gặp phải rất mong thầy cho biết con phải lam gì? Để thay đổi

  • Phạm thị thanh tình

   A mo di da phật

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Thanh Tình,
   Bạn hãy còn trẻ, mới 22t, tương lai sự nghiệp còn đang ở phía trước. Hiện tại cuộc sống bạn còn nhiều khó khăn, nhưng bạn phải hiểu rằng cuộc sống của mình, tương lai sau này của mình là do chính bạn quyết định, chính bạn làm chủ lấy, không ai thay thế bạn làm giúp hộ bạn được. Bởi vậy muốn thay đổi cuộc sống này, muốn có được một tương lai tươi sáng, thì ngay lúc này đây bạn phải Làm Việc. Đôi bàn tay và khối óc của bạn là những nhân tố quyết định cho cuộc sống về sau của bạn. Chúng ta không thể nghĩ suông, nói suông, mà phải thực sự thực hành.
   Mình khuyên bạn hãy bắt đầu thực hành những việc cụ thể sau đây.
   1. Mỗi tháng định kỳ một hoặc hai lần (rằm hoặc mồng một chẳng hạn) đến viếng thăm chùa, lễ Phật, cúng dường Tam Bảo, ấn tống Kinh sách, bố thí người khó khăn tật nguyền,…
   2. Phóng sanh định kỳ mỗi tháng một lần, thả cá, chim, thú …Nên học hỏi người có nhiều kinh nghiệm đã từng phóng sanh nhiều.
   Các việc này làm hoàn tòan tùy khả năng tới đâu làm tới đó, đừng mong cầu phải số lượng nhiều. Cần là ở sự đều đặng, làm với tâm chân thành, từ bi, cung kính, không mong hồi báo phước báu. Trong khó khăn phát tâm làm lại càng đáng quý, hãy làm ngay từ những lúc hàn vi này, chứ không phải đợi đến khi đủ đầy mới làm. Trong khả năng của mình có bao nhiêu làm bằng ấy, đều đặn hàng tháng. Có thể giảm bớt chi tiêu hàng tháng lại để dành làm những việc này. Phải phát cái tâm từ bi như thế. Cứ giữ định kỳ như vậy mãi. Sau này bạn sẽ thấy giá trị của những việc này.
   3. Tập ăn chay, mỗi tháng ít nhất 2 ngày rằm và mồng một, nhiều hơn càng tốt.
   4. Phát tâm từ bây giờ không làm các việc xấu ác, tránh sát sanh hại vật, chuyên làm các việc thiện lành
   5. Mỗi ngày sắp xếp một thời khóa sáng hoặc tối ngồi công phu tụng Kinh Vô Lượng Thọ và niệm A Di Đà Phật (Kinh bạn có thể thỉnh ở chùa hoặc mua ở các nhà sách Phật Giáo đều có). Thời lượng: 45ph-1h, chia đều thời gian cho hai việc tụng Kinh và niệm Phật.
   6. Thường niệm A Di Đà Phật. Bất luận ở đâu, lúc nào, miễn là khi tâm trí không phải làm việc đều niệm Phật, đi niệm, ngồi niệm, nằm niệm, ở nhà niệm, công ty niệm, ngòai đường cũng niệm…Ban đầu hơi khó nhiếp tâm, dần dần quen thì trở nên dễ dàng thôi, cảm thấy thân tâm thường an lạc hơn. Công đức niệm Phật vô cùng thù thắng. Đừng để thời gian luống qua vô ích lãng phí lắm. Hãy tích cực niệm Phật để tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng.
   7. Thường xem băng đĩa, đọc sách, hay vào các trang web về Pháp Môn Tịnh Độ để đọc, nghe Thầy giảng Pháp, tìm hiểu, thâm nhập Pháp môn này, giúp khai mở trí tuệ, thân tâm an lạc, giác ngộ Chánh Pháp, cầu Đạo giải thoát. Các trang web có thể là: duongvecoitinh.com, voluongtho.vn, niemphat.vn, tinhdo.net,….

   Trên đây là một số việc mình khuyên bạn nên làm. Đây hoàn toàn là những việc nằm trong khả năng bạn thôi, cứ thong thả, đều đặn chuyên cần. Không cần tạo áp lực chi cả, cứ tùy duyên mà hành, tùy phận tùy lực khả năng tới đâu làm tới đó. Cần nhất là Chăm chỉ, Đều đặn, Không gián đoạn. Từ từ sẽ thành một nếp sống mới tốt đẹp, năng động, hoan hỉ.
   Bạn hỏi cần làm gì để thay đổi cuộc sống hiện tại? Để cuộc sống mãi an vui hạnh phúc lâu bền thì phải có nhiều phước báu, muốn vậy thì phải thường xuyên làm các hạnh lành tích phước. Và bây giờ bạn thấy đó, tất cả là trong khả năng, không khó, chỉ cần chăm chỉ nhẫn nại thực hành.
   Cuối cùng rằng, mọi lời khuyên dù mỹ miều thế nào đi nữa cũng trở thành vô ích nếu nó không được vận dụng, thực hành. Cố gắng lên bạn nhé.
   Vài chia sẻ chân thành. Chúc bạn thực hành tốt!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Xuân

   Bất cứ khi nào thấy buồn,bế tắc,thì bạn Thanh Tình hãy niệm Phật nhé.Còn trong thời khóa thì bạn có thể niệm Phật và đọc Kinh A Di Đà,vì Kinh này ngắn,đọc vài phút là xong 1 biến,bạn có thể đọc đc nhiều biến nếu có nhiều thời gian. Kinh ngắn nhưng công đức đọc tụng thì vô lượng. Và bạn cũng nên dành nhiều thời gian cho việc niệm Phật hơn đọc Kinh.
   Cái nghèo cũng có do nhân ko bố thí. Vậy thì bạn hãy chịu khó bỏ tiền ra giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình nhé.Giúp ng cũng chính là giúp mình. Hãy phát tâm từ bi mà giúp họ,ko mong lợi ích cho bản thân.
   Biết rằng gia đình bạn cũng nghèo,nhưng ko cần phải nhiều tiền mới giúp họ đc. Chỉ cần ít thôi cũng đc.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *