Hãy Cậy Vào Vạn Đức Hồng Danh Để Đối Phó Sức Ma Lâu Dần Sẽ Được Phật Ngầm Gia Hộ Chướng Duyên Tự Tiêu

Hãy Cậy Vào Vạn Đức Hồng Danh Để Đối Phó Sức Ma Lâu Dần Sẽ Được Phật Ngầm Gia Hộ Chướng Duyên Tự Tiêu

Niệm Phật chánh yếu là phải rèn luyện ở chỗ ồn ào: Chẳng nệ là đi, đứng, nằm, ngồi, trong chốn hỗn tạp nếu giữ được nhất tâm bất loạn thì tiếng nhỏ sẽ thắng tiếng lớn, như thường nói: tâm tịnh thì cõi nước tịnh vậy.

Tuy suốt ngày bận rộn nhưng lẽ nào chẳng có một khắc nhàn hạ? Sao chẳng nhân giây phút uống trà, tâm đừng rong ruổi theo bên ngoài để niệm Phật. Kẻ lao tâm có thể dùng cơ hội này để dưỡng tâm, kẻ lao lực cũng có thể nhờ đó để lại sức. Làm vậy chỉ có lợi chẳng tổn hại, có gì hơn được cách này nữa? Hãy nên gấp khởi tâm chơn thật, thiết tha, ra sức dũng mãnh, việc đời bỏ được việc gì liền bỏ ngay; nhân mạng chẳng thường còn, chớ có lưu luyến để rồi tự bị lầm lạc.

Dù có việc mình chẳng thể buông bỏ được, nhưng nào trở ngại mình niệm Phật; giống như lòng còn mang nặng chuyện khẩn thiết thì dù có phải lo liệu việc khác, tâm quên nổi chăng?

Nếu có thể niệm Phật như thế thì sẽ tự chẳng có tạp niệm, cũng chẳng đến nỗi một ngày nóng mười ngày lạnh đâu!

Dù đã có lòng chơn thật, thiết tha, nhưng do xưa kia tội nghiệp sâu nặng nên bị ma nhiễu loạn. Nội ma là tâm có lúc tỉnh, lúc mê và hết thảy tham, sân, si, ái. Tâm này vừa mới lìa xong, tâm kia lại khởi lên. Ngoại ma là cảnh ngộ truân chuyên, các thứ chướng duyên bức bách thân tâm chẳng được an ổn.

Hãy nên đối trước Phật phát nguyện, siêng cầu sám hối, phải buộc chặt ý niệm nơi tâm niệm Phật, chẳng để ma làm mình thối thất. Mặc kệ các thứ chướng duyên, một câu Phật hiệu trọn chẳng rời tâm. Sức ma tuy mạnh, nhưng cậy vào vạn đức hồng danh này để đối phó. Chẳng kể lợi – hại, sống – chết, chỉ biết niệm mà thôi, thề chẳng thối chuyển. Lâu dần ắt sẽ được Phật ngầm gia hộ, chướng duyên tự tiêu, tịnh duyên thành thục. Phật chẳng phụ người, ắt sẽ mãn nguyện.

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Trích yếu sách Khuyến Tu Tịnh Ðộ Thiết Yếu của cư sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện đời Thanh

19 Phúc đáp

 1. nhiệt não

  thưa thầy tại sao các thầy chỉ dạy một môn?mà không nói hãy học rộng nghe nhiều

  • Tự Tại

   Thưa bạn. Đây là trang duongvecoitinh.com cũng như tên gọi thì nơi này sẽ chỉ đăng tải và chia sẻ các bài viết liên quan đến pháp môn Tịnh Độ – Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thực ra sự “học rộng biết nhiều” có cái đúng và có cái không đúng. Đúng ở đây là đem sự học hỏi của mình mà áp dụng vào cuộc sống và pháp mình tu hành một cách thuận lợi. Không đúng ở đây là học rộng nhưng không “học tạp”. Nếu như bạn có theo dõi trang web thì bạn cũng biết hòa thượng Tịnh Không từng nói:”Tu xen tạp ngàn người tu hai ba người vãng sanh”. Vậy nên mọi người theo tông chỉ của lão pháp sư mà thực hành. Chỉ niệm Phật cầu sanh Cực Lạc và các pháp trợ lực như bố thí phóng sanh vv… Người niệm Phật có người hiểu nhiều hiểu ít tùy vào căn cơ trí tuệ, nhưng cái cốt lõi vẫn là niệm Phật. Vì vậy nên mọi người trong này chỉ chia sẻ cho nhau về pháp môn Niệm Phật. Nếu như có các pháp khác xen vào hay gọi đó là “học rộng” thì rõ ràng đó chẳng phải “hiểu nhiều”. Nếu bạn muốn hiểu nhiều thì trước hết phải thuần thục một môn. Bạn chỉ có thể tập chung vào một việc chứ không thể tán loạn làm nhiều thứ. Và xin đính chính lại là Pháp Môn Tịnh Độ (Niệm Phật) là TỐI THẮNG PHÁP, THÂU NHIẾP CÁC CĂN CƠ, CŨNG NHƯ NHIẾP TẬN TRỌN VẠN PHÁP CỦA NHÀ PHẬT. Vì vậy ở đây mọi người có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ về Pháp Môn Niệm Phật, như vậy cũng là học rộng và khi bạn thực hành được nó thì tức là bạn đã “hiểu nhiều”

  • Phước Thịnh

   tôi đồng ý với bạn về vấn đề học rộng nghe nhiều, với mục đích áp dụng cho việc tu niệm phật vãng sanh. vì trog một kinh, Thế Tôn thường nói phần chính và phần phụ. ví dụ như kinh vô lượng thọ phần chính mà Thế Tôn muốn nói là về việc giới thiệu cõi cực lạc và nguyện lực Phật A Di Đà. còn phần phụ thì nói tổng quát chữ ” niệm phật” và” nhất tâm bất loạn”.
   vì là phần phụ nên không rõ ràng, muốn hiểu sâu thì phải đọc thêm kinh khác để hiểu thế nào là niệm phật, thế nào là nhất tâm bất loạn.
   nhưng tôi có để ý việc Thế Tôn nói về ” thời mạt pháp” và” thời kỳ chánh pháp cuối cùng”. hiện tại là thời kỳ mạt pháp nhưng thời kỳ chánh pháp cuối cùng chưa có cao nhân mở mà.
   hiện tại bạn cố gắng dành nhiều thời gian niệm phật, bất kể đi đứng nằm ngồi để tạo nền tu cơ bản. khi cánh cửa chánh pháp cuối cùng mở thì bạn sẽ thấy đường đi xuống đò chiều chuyến chót của Phật A Di Đà. thời kỳ chánh pháp đầu tiên và tượng pháp chúg sanh tự lấy xuồng bơi ngang sông qua bên kia bờ giác. thời kỳ chánh pháp cuối cùng thì mình phải tự đi xuống thuyền rồi Phật vì thệ nguyện và lòng từ bi mà chở mình qua sông thôi. chào bạn.

  • Nghe nhiều chẳng tu như đọc toa thuốc bệnh khó hết, lại nói phàm phu tu một môn còn chưa thành huống chi nhiều môn. Niệm Phật là tu hành nên bệnh mau hết. Dù chẳng tự thành tựu được cũng nhờ ơn tiếp dẫn của Phật, sanh về Cực Lạc rồi đắc Vô Sanh Nhẫn phân thân khắp mười phương muốn nghe bao nhiêu, tu bao nhiêu cũng được.
   mình biết vậy

 2. nguyên

  NHIỆT NÃO muốn học rộng nghe nhiều thì hỏng bét rồi.
  trong tứ hoằng thệ nguyện thì
  phiền não vô biên thệ nguyện đoạn
  chưa đoạn mà đã vội….
  pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
  Đây là cái sai của rất nhiều người. tôi đã vấp ngã lia lịa mong bạn nhiệt não hãy học PHẨM THỨ 6 kinh vô lượng thọ buổi sáng.
  phẩm thứ 32 đến 37 buổi tối. bạn đã nghe bài CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT
  vậy thực hành và đừng nghĩ nữa.
  vô minh phiền não,trần sa phiền não,kiến tư phiền não ai có thể giúp được bạn PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG GIẢNG KINH CŨNG KHUYÊN NGƯỜI TU THEO KINH VÔ LUỢNG THỌ.trái ý thì khác nào cãi thầy

 3. dieu phuong

  Chào các bạn. mình xin hỏi một vấn đề. Mình hiện đang mang bầu. Và mình thấy thầy Tịnh Không giảng nên tụng kinh địa tạng để hồi hướng cho thai nhi thì sẽ rat tốt sẽ xoá bỏ oán thù giua thai nhi và mẹ. Nhưng mình cũng muốn niệm phat cầu sanh tây phương ko xen tạp gì khác. Vậy mình nên làm thế nào là tốt nhat cho cả mẹ và thai nhi? Mong các bạn hoan hỉ trả lời giúp.

  • Diệu Minh

   1 câu A Di Đà Phật đã thâu tóm đủ các pháp, đã hội đủ các tâc dụng như trừ ma, tiêu tai diệt chướng, vậy bạn còn lăn tăn gì nữa không :). Mình nghĩ ngài Tịnh Không nói câu này trong thời gian đầu giảng kinh rồi, vì về sau ngài nhận ra và nhất tâm chỉ nắm chặt 1 câu Phật hiệu & 1 bộ kinh Vô Lượng Thọ mà thôi :). Mình xin chia sẻ với bạn, mình cũng là phụ nữ, cũng đã từng mang bầu, từng niệm chú Mật tông rất nhiều, và cũng đã nhờ những thầy theo Mật tông mà mới được cứu mạng khỏi quỷ – oan gia trái chủ. Nhưng, vì có duyên với Tịnh Độ, cuối cùng, mình đã bỏ hết, thậm chí làm trái lại lời nguyện xưa kia sẽ niệm chú Đại Bi cả đời, và thấy hoan hỉ nhất chỉ với 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi!

 4. dieu phuong

  Mình cảm ơn Diệu Minh nhiều. Nhờ câu trả lời cuả bạn mình thấy yên tâm hơn rồi. Mình sẽ cố gắng nhất tâm niệm phật cầu sinh tịnh độ. Cám ơn bạn. Chúc bạn tinh tấn và thành công.

 5. Phước Thịnh

  làm một chúng sinh, thật có duyên và phước đức nhiều lắm mới tu niệm phật vãng sanh được. khi xưa Thế Tôn thuyết kinh Vô Lượng Thọ không vì nhân duyên thưa hỏi, các hàng đệ tử thanh văn cũng không biết nên thưa hỏi thế nào.
  mỗi ngày chăm chỉ niệm phật rồi tối hồi hướng cho thai nhi thì oan gia nghiệp chướng từ từ hết.

 6. hương

  A di đà phật.. mình hay giãi đãi và phiền não có ai biết cách nào khẵ phục giúp mình với

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Bạn Hương!

   Bệnh giải đãi và phiền não mà bạn nói là căn bệnh chung, ở mỗi chúng ta muốn tu hành tinh tấn thì hằng ngày phải “vật lộn”, phải uống thuốc Dà Đà (thuốc đặc trị) thôi.

   Trích Niệm Phật Tông Yếu- Pháp Nhiên Thượng Nhân

   31) Người làm biếng Niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu.

   Người siêng năng Niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt.

   29) Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn… mà chỉ chuyên cần xưng Danh hiệu. Nếu thường xưng Danh hiệu thì do công đức của Phật Danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế:

   “ Khi nguyện tâm còn yếu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi vọng niệm sinh khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi thiện tâm phát sinh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi bất tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi thanh tịnh, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm còn thiếu kém, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam Mô A Di Đà Phật.

   Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam Mô A Di Đà Phật ”.

   Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.

   Nên dùng cái tâm cầu vãng sinh mà tương tục Niệm Phật.

   ————–

   Do vậy, khi biết mình giãi đãi cũng cố mà niệm A Di Đà Phật, khi nhận biết đang vướn phiền não cũng niệm A Di Đà Phật. Tất cả đều là A Di Đà Phật là phương pháp khắc phục vậy.

   Nam mô A Di Đà Phật

  • Bạn Hương thân mến,
   Vô thường ko buông tha ai,ko chờ đợi ai,kể cả những người trẻ. Hôm nay ta còn khỏe mạnh đây,chắc gì ngày mai vẫn vậy. Vô thường đến có khi bất chợt không báo trước. Mất thân người này rồi,kiếp sau chưa chắc đc trở lại cõi người ,mà có khi còn bị đọa trong tam ác đạo. Rồi lại trôi nổi ngụp lặn trong đau khổ của luân hồi.
   Nghĩ được như vậy thì sẽ không giải đãi nữa.

   Vấn đề thứ hai của bạn :phiền não.
   Xả bỏ tâm tham ái thì phiền não không còn.
   Không để phiền não đó chế ngự trong tâm(tâm không chấp) thì cũng chính ngay lúc đó ta đã tìm lại đc tự tánh thanh tịnh của chính mình.
   Vấn đề là có chịu buông những phiền não đó ko ?

   Nam mô A Di Đà Phật.

 7. Thanh Hiền

  Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã chia sẻ những bài viết rất hay và ý nghĩa.

 8. Đức Thành Kính

  Các bạn hoan hỷ giải đáp cho tôi: tại sao lúc tôi niệm phật lai bị ngáp nhiều lần và chảy nước mắt? (không phải do buồn ngủ )Xin cảm ơn các bạn.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Kính,
   Nếu không phải do thân mỏi mệt mà sinh buồn ngủ thì chính là biểu hiện của nghiệp si. Có thể lúc này tâm bạn hơi chán nản, nếu không khéo sẽ bị thuỳ miên hoặc hôn trầm. Lúc này bạn cần làm cho tâm phấn chấn lại bằng cách khởi những ý niệm như, cõi Ta Bà khổ, cõi Cực Lạc vui, hoặc vì người thân, chúng sanh, mà niệm Phật để mình thành Phật độ họ, hoặc ta phải gắng chấm dứt luân hồi,…nói chung là từ những niệm đó làm cho tâm hứng khởi niệm Phật, rồi niệm Phật từng tiếng một cho rõ ràng, tâm để ý lắng nghe cho rõ ràng, làm được như vậy thì sẽ sớm chấm dứt được chướng ngại trên.
   Chúc bạn niệm Phật tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 9. Từ Minh Hào

  Nam Mô A Di Đà Phật, con biết khi niệm Phật sẽ được chư Bồ Tát và mười phương chư Phật đều âm thầm gia hộ cho mình nhưng sao mà cứ đến trời tối một chút thì con bắt đầu khởi bậy rồi sợ ma, con ở nhà một mình thì bắt đầu ngấm ngầm suy tưởng lung tung, dù con cố niệm Phật cho bớt sợ nhưng sao con còn nhát quá, xin các vị chỉ dạy con cách khắc phục. Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Hào,
   Nghĩa là tâm tin Phật gia hộ của bạn chưa được vững chắc, nên bạn hãy làm cho tâm này lớn mạnh và kiên cố thêm bằng cách nghe, đọc các bài giảng Phật pháp. Tâm khởi nghĩ sợ ma cũng là một dạng vọng tưởng, đừng cho nó là thật. Bạn phải hiểu cho rõ tâm khởi nghĩ như vậy là do tự mình đang nhát mình, biết vậy thì sẽ chỉ nhiếp tâm niệm Phật thôi.
   Bạn hãy bỏ thời gian để đọc và nghe các bài giảng của chư tăng, ni về pháp môn Tịnh Độ, nhờ vậy bạn sẽ có niềm tin vững chắc, chân thật và biết cách hành trì cho đúng.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tịnh

   A Di Đà Phật! Mình cũng bị giống liên hữu đây, mình xin chia sẻ cách của mình!

   Mình ban đầu cũng sợ nhưng mình mặc kệ và lên trước bàn Phật đốt hương rồi đối diện hình Phật A Di Đà và niệm Phật, lâu dần thì cảm giác sợ hãi do vọng tưởng được tiêu trừ, tuy còn nhưng không mãnh liệt như trước nữa!

   Mình cũng mong các liên hữu khác phúc đáp để mình học hỏi thêm!

   A Di Đà Phật!

 10. Diêp Hiển Đạt

  Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tuơng tụng . Nam mô A Dì Đà Phật

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *