Lúc Sống Chẳng Niệm Phật Khi Lâm Chung Nhờ Căn Lành Đời Trước Gặp Thiện Tri Thức Khuyên Niệm Phật Được Vãng Sanh

Lúc Sống Chẳng Niệm Phật Khi Lâm Chung Nhờ Căn Lành Đời Trước Gặp Thiện Tri Thức Khuyên Niệm Phật Được Vãng Sanh

Ông Thí Tịnh Nghiêm đời Thanh, người huyện Hoa Ðình, tánh đoan chánh, cẩn trọng, làm gì cũng chu đáo, cẩn mật. Ðược ai nhờ đều tận tâm, thân tộc nhiều người phải cậy vào ông. Chợt bị bịnh ngặt nghèo rất đau khổ, anh họ là ông Trịnh Huệ Am xót thương nói:

– Chú bịnh nặng quá, sao chẳng chịu niệm Phật? Kinh nói: “Lâm chung mười niệm cũng được vãng sanh”.

Ông Thí nói:

– Em hận lúc thường ngày chẳng biết niệm Phật, nay chẳng niệm nổi, biết làm sao đây?

Rồi khóc ròng. Ông Trịnh bảo:

– Không có cách nào hết! Chú nghe tôi niệm, trong tâm tưởng niệm cũng được!

Liền xướng danh Phật hiệu rõ ràng, ông Thí cũng cao giọng đọc theo. Vừa mới được chừng mươi lần, chợt bảo:

– A Di Ðà Phật và các Bồ Tát đều ở ngay trước mắt!

Nói xong liền mất.

Nhận định:

Niệm Phật cốt yếu chẳng phải do thời gian niệm đã lâu, mà quý tại lòng tin chuyên dốc. Kinh Pháp Tập Yếu Lãnh dạy: “Nếu có người trong trăm năm lười nhác, thiếu tinh tấn thì chẳng bằng người dũng mãnh hành tinh tấn trong một ngày”.

Vì thế, vô luận là thiện hay ác đều có thể do mười niệm lúc lâm chung được vãng sanh, chẳng ngờ gì. Nhưng những người ấy đều là do căn lành trong quá khứ đến nay thành thục nên mới gặp được thiện tri thức khuyên niệm Phật, và cũng do tâm sợ khổ nên sức tín hạnh nguyện dũng mãnh thành ra tương ứng với từ nguyện lực của Phật, cảm ứng đạo giao, được Phật tiếp dẫn!

Nếu không, chỉ sợ rằng nghiệp chướng lôi kéo, thiện hữu khó gặp, bệnh khổ bức bách, chánh niệm khó thành. Thập niệm tuy dễ, thật khó mong gặp được. Xin hãy sớm lo liệu tư lương mới là điều quan trọng nhất!

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập
Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa chuyển ngữ

12 Phúc đáp

 1. Kính thưa các vị đạo hữu

  Tôi muốn hỏi một người bị trầm cảm, tự kỷ không lối thoát khi tự tử có bị đoạ lạc không? Và nếu có bị thì làm cách nào để giúp họ thoát khỏi bị đoạ

  • NMADDP

   《防自殺偈》 “Phòng Tự Sát Kệ” (kệ ngừa tự tử)
   《防自殺偈》:大千世界 無罣無礙 自去自來 自由自在 要生便生 莫找替代。
   Đại thiên thế giới 大千世界 (vô hạn)
   Vô quái vô ngại 無罣無礙 (Không có lo lắng không ảnh hưởng)
   Tự khứ tự lai 自去自來 (Tự đi tự đến)
   Tự do tự tại 自由自在 (Tự do tự tại)
   Yếu sanh tiện sanh 要生便生 (muốn sanh tùy sanh)
   Mạc trảo thế đại. 莫找替代 (Tuyệt không tìm một sự thay thế)

   Mình chỉ biết chút ít tiếng Hoa dịch không chính xác lắm. Qúy đạo hữu nào rành tiếng Hoa, chổ nào dịch không đúng xin sữa dùm.

   Cái link youtube bên dưới là bài giảng của Hải Đào Pháp Sư bằng tiếng Hoa nói về giúp những người tự sát và bài kệ này, không có phụ đề tiếng Việt. Mình chỉ biết chút ít tiếng Hoa, chỉ hiểu chút thôi.
   https://www.youtube.com/watch?v=BofE5IPbtbo

   Tóm tắt lại như vậy:
   Đọc bài kệ này và cùng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc đọc Tâm Kinh hoặc đọc Án Ma Ni Bát Di Hồng giúp được những người có ý định tự tử. Theo Pháp Sư nói là những người có ý định tự tử thì có con ma bám theo để thúc đẩy việc này. Cho nên đọc bài kệ này và niệm A Di Đà Phật hay đọc Tâm Kinh hay đọc Án Ma Ni Bát Di Hồng sẽ cho con ma đó không làm chuyện không tốt cho người muốn tự tử và khi nghe bài kệ này và danh hiệu Phật A Di Đà, Tâm Kinh, hay Án Ma Ni Bát Di Hồng giúp cho con ma này chuyển hướng không làm việc xấu và sẽ cũng giúp con ma này được siêu thoát. Những nơi mà có người đã tự tử có thể in hay chép bài kệ này dáng những nơi để những chuyện như vậy không tái diễn nữa.

   Phần giới thiệu bài giảng của cái youtube link có đặt câu hỏi về những người tự sát và làm sao để giúp họ. Mình dùng google để giúp dịch lại phần này.

   Nguyên văn chữ Hán câu hỏi và trả lời:
   問:在醫院工作,遇到有人自殺跳樓,該如何幫助他?
   海濤法師:按照佛教,他就是一個往生者,我們幫助他的時候,就要勸他--譬如說你為他­念《心經》,念完以後,或是在念「唵嘛呢貝美吽」,就用思想跟他講說:”放下一切,自­殺是不好的”;”是不孝,還會墮落”…類似這個念頭。但是不是針對他一個人,所有­因自殺而死亡的人,你生起了這樣子的念頭告訴他
   “你這樣做是不對的,要懺悔”;”我為你祈求佛菩薩加持…”。
   然後再為他念《防自殺偈》:大千世界 無罣無礙 自去自來 自由自在 要生便生 莫找替代。然後就為他念佛、「唵嘛呢貝美吽」,願他得生淨土。

   Hỏi: Trong bệnh viện, gặp một số người nhảy lầu tự tử, làm thế nào để giúp những người đó?
   Hải Đào Pháp Sư đáp: Theo Phật giáo, người đó là một người đã mất, lúc chúng ta giúp những người ấy, chúng ta nên báo cho họ – ví dụ, nói rằng mình niệm “Tâm Kinh” cho người ấy, niệm xong rồi, hoặc niệm “Om Mani Bei Mei Hum – Án Ma Ni Bát Di Hồng”. Nói với người ấy với ý niệm là:” buông tất cả mọi thứ, tự tử là xấu ; là thiếu lòng hiếu thảo, và cũng bị cũng bị đọa lạc “… ý tưởng tương tự như vậy. Nhưng cũng không lại một người ấy mà vì tất cả các trường hợp của những người tự sát, cho người ấy biết là bạn được sinh ra với ý niệm như vậy.
   “Bạn đang làm là sai, phải sám hối”; “Tôi cầu nguyện để Đức Phật ban phước cho bạn ….”

   Sau đó vì người ấy niệm “phòng sát tự kệ” 《防自殺偈》 (kệ ngừa tự tử)
   Đại thiên thế giới 大千世界
   Vô quái vô ngại 無罣無礙
   Tự khứ đi tự lai đến 自去自來
   Tự do tự tại 自由自在
   yếu sanh tiện sanh 要生便生
   mạc trảo thế đại. 莫找替代

  • kimmay

   Người đã tự sát rồi thì rất khổ. Một điều rất quan trọng là tự bản thân họ cần phải niệm Phật. Vậy nên mỗi khi thắp nhang ,người thân nên khuyến tấn họ niệm Phật.
   Và tất nhiên,tạo công đức ,làm việc phước thiện hồi hướng cho họ là điều ko thể thiếu.
   Nam mô A Di Đà Phật.

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Tú,
   Có thể nói người như thế thì thức của họ rất u tối, vì u tối nên nghĩ là tự tử sẽ giải quyết được vấn đề, nào ngờ chẳng nhẹ nhàng hơn mà lại càng tối tăm, nặng nề hơn nữa. Để chuyển cái thức u tối đó thì mình hãy khuyên họ niệm Phật, tuy nhiên vì u tối, có thể họ sẽ không muốn niệm Phật. Cho nên cần có một vị thầy đủ giới đức và trí tuệ giảng pháp cho họ nghe, may ra họ sẽ hiểu và chuyển được cái quan niệm sai lệch của mình. Nếu không thể tìm được vị thầy như vậy thì bạn có thể đọc Bát Nhã Tâm Kinh và đọc phần giảng luận của quý thầy cho họ nghe. Cái chính là họ cần hiểu cái cảm xúc u buồn, lo lắng,… mà họ đang giữ chặt kia là không thật, không phải là họ và họ có thể bỏ nó được. Khi hiểu là giả thì họ không chấp vào đó nữa, và lúc đó có thể họ sẽ chịu niệm Phật. Khi đó họ cứ hãy chuyên tâm nương từng câu Phật hiệu mà niệm thì họ sẽ được chuyển qua cảnh giới tốt lành hơn, tương ưng với tâm thức đang sáng trong của họ. Bạn cũng nên cho họ nghe các bài pháp về cõi Cực lạc của đức A Di Đà, nếu đủ duyên, họ chuyển tâm cầu vãng sanh thì quá tốt.
   Còn các việc tạo phước báo cho họ, thì hãy làm theo như các bạn sen đã góp ý.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Xin cảm ơn các vị đạo hữu

  • NMADDP

   Một người tự tử trên đường xe lửa, phải lập lại cảnh tự tử mỗi khi xe lửa đến (Video)
   https://www.facebook.com/100008604194800/videos/1724119334551523/
   (Hy vọng mình dịch không sai ý nói của ngài Hải Đào Pháp Sư)

   Hải Đào Pháp Sư (海濤法師):
   Ngày hôm đó họ cho tôi coi trên mạng một video,
   Tôi nhìn một chút …nổi da gà … tại sao vậy?

   Nhật Bản có một người đàn ông, khi xe lửa đến,
   Ông đã đi qua hàng rào an ninh và sau đó tự tử …

   Kết quả từ ngày hôm đó, Ở chỗ đường sắt,
   Hai mươi bốn giờ có đặt máy ảnh quay phim,
   Và sau đó tự động quay khi có xe lửa chạy qua

   Đó là “người” ~ sẽ chạy qua một lần,
   Miễn là xe lửa chạy qua,
   Đó là “người đàn ông” sẽ chạy qua một lần …

   Vì vậy, bao nhiêu chuyến tàu mỗi ngày,
   Anh ta sẽ tự vẫn bao nhiều lần …
   Xe lửa ở đó – anh ấy sẽ chạy qua đó …
   Xe lửa ở đây – và anh ta sẽ chạy ở đây …
   Phải lặp đi lặp lại bị xe lửa cán nghiền chết … …
   Đây là qủa báo của tự tử!

   Tự tử là trường hợp,
   Ví dụ, bạn có thể sống đến 70 tuổi,
   kết quả mà bạn 30 tuổi tự tử,
   Bạn đang nhảy lầu chết, sau đó bạn lập lại 40 năm,
   Đó là cùng một thời điểm mỗi ngày, bạn phải nhảy một lần
   Nhảy mỗi ngày một lần vào cùng một thời điểm mỗi ngày …..
   Thống khổ. Quá thống khổ.

   70 năm sau khi kết thúc nhảy lầu,
   Bạn phải lảnh hưởng tận những nghiệp báo tự tử,
   Đi thẳng đến địa ngục …
   Tại sao?
   Tự tử không phải là hiếu thảo với cha mẹ ,
   Làm thế nào không có thể không đi xuống địa ngục?
   Xin lỗi cho tất cả chúng sinh, phải đi đến địa ngục.

   Đi xuống địa ngục sau đó để làm những con ma đói, những bóng ma tự sát.
   Sau đó nếu bạn vô lượng kiếp không có tái sinh.
   Cuối cùng có cơ hội để làm con người, nhưng có bảy lần tự tử !!

   Và sau đó bảy tự tử sau khi kết thúc,
   Sau khi bạn có cuộc sống- Người yêu thích của bạn sẽ tự sát.

   Bởi vì bạn đã từng tự sát để phía người thân rất đau khổ,
   Bạn làm cho một vài người đau đớn,
   Sau đó, bạn phải trải nghiệm cá nhân (cảm thấy)
   Loại tình thương để lại sự đau khổ tự tử của bạn.

   Hỏi bạn,
   Con trai của chúng ta nếu nhảy lầu tự sát,
   Đó là vì chúng ta từng tự tử, để cho người khác đau khổ.

   Vì vậy, bạn không thể nói về một số lời nói,
   “Bạn đi chết rồi!” Có nghĩa là bạn chết là chết.
   Những loại từ này không thể nói được,
   Bởi vì bạn nguyền rủa mọi người chết, không thể nói được.
   Vì vậy, quả tự sát quá khủng khiếp.

   Một số người nói, “Tôi không có hại cho người khác, tôi tự sát.”
   Xin lỗi, cơ thể không phải của bạn.
   Thân thể chúng ta, đức Phật nói:
   “Tất cả mọi thứ là con duy nhất của tôi!”
   Hãy nhớ, đức Phật nói:
   “Tất cả chúng sinh là tâm tôi La Hầu La, tâm của một miếng thịt.”
   (La Hầu La: Con của Đức Phật)
   Có một chúng sinh tự sát, Đức Phật sẽ không khóc sao?
   Sẽ chứ, mẹ và cha khóc nhiều hơn
   Cũng lãng phí các nguồn lực của toàn bộ cộng đồng quốc gia ~!
   Một người từ tiểu học đã được đào tạo để tốt nghiệp,
   Cộng đồng quốc gia chi tiêu bao nhiêu?
   Bạn ăn bao nhiêu hoa qủa?
   Ngay cả bạn ăn bao nhiêu thịt? Bạn không có nợ nần!
   Vì vậy, bạn phải có chánh niệm này (đúng khái niệm),
   # Vì vậy, hoàn toàn ~ # không tự tử
   Nhưng hững người tự tử có thể rất đau khổ,
   Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục quay trở lại với Ngài.

   Cầu xin chư Phật Bồ Tát ban phước cho tất cả các linh hồn tự sát
   防自殺偈 “Phòng Tự Sát Kệ” (kệ ngừa tự tử)
   大千世界 Đại thiên thế giới (vô hạn)
   無罣無礙 Vô quái vô ngại (Không có lo lắng không ảnh hưởng)
   自去自來 Tự khứ tự lai (Tự đi tự đến)
   自由自在 Tự do tự tại (Tự do tự tại)
   要生便生 Yếu sanh tiện sanh (muốn sanh tùy sanh)
   莫找替代 Mạc trảo thế đại. (Tuyệt không tìm một sự thay thế)

   【海濤法師弘法集錦】 《自殺後的真相及如何幫助自殺的亡魂》 (2 phút)
   Hải Đào Pháp Sư “sự thật sau khi tự tử và làm thế nào để giúp các linh hồn tự sát”
   Niệm “Tâm Kinh” cho họ, niệm “Om Mani Padme Hum – Án Ma Ni Bát Di Hồng – bảo họ phải sám hối và vì họ chúng ta cầu xin chư Phật Bồ Tát ban phước cho tất cả các linh hồn tự sát và niệm kệ “ngừa tự tử” cho họ
   https://www.youtube.com/watch?v=88KOkB3QpBI

   Mình có người quen có người bạn trai cũ mới tự tử đây, chỉ mới 28 tuổi. Nguyện công đức này hồi hướng cho người này và tất cả những người đã tự sát và những người có ý định. Hãy sám hối và cùng niệm Phật để được vãng sanh về thế giới của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật

   Nam Mô A Di Đà Phật

 2. Nguyễn Tiến Cường

  Theo như tôi biết thì người thực hiện hành vi tự tử (tự giết chính mình) cũng mang nghiệp sát. Sau khi chết trong một cảnh giới khác (tôi không nhớ rõ có phải cảnh giới Thân Trung Ấm hay không) họ sẽ phải trải nghiệm lại cái cảm giác lúc tự tử ấy nhiều lần với sự đau khổ rất cao. Về cách giúp họ bạn có thể xem thêm từ các bài khác trong site này, hoặc cách dễ nhất là niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho họ. Cũng theo mình biết thì khi mình niệm Phật và hồi hướng thì người niệm hưởng 7 phần, người được hồi hướng chỉ được hưởng 3 phần thôi, do vậy muốn giúp người quá cố phải niệm nhiều mới được. Ngoài ra có thể làm thêm các công đức khác như ấn tống kinh sách, bố thí, phóng sinh… rồi hồi hướng công đức cho họ

 3. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục có tất cả mấy phần vậy các bạn? Và ngoài Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục ra có còn những bài nào do Ấn Quang đại sư thuyết không? Có thể cho mình xin link của tất cả những Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục do Ngài thuyết không ạ? Cảm ơn nhiều ạ.

  Thêm một chuyện nữa là các bạn có thể link mình các bài kinh này được không?

  Kinh PHẬT THUYẾT TỨ THIÊN VƯƠNG
  Kinh Hoa Nghiêm
  Kinh Kim Cang

  Xin lỗi vì mình thử kiếm nhưng thấy nhiều bản khác nhau quá, mình không biết đâu mới là đúng là kinh thật nên mới nhờ mọi người.

  Đường Về Cõi Tịnh: Xin đạo hữu hoan hỉ viết tiếng Việt đầy đủ dấu và tránh viết tắt để đọc giả tiện bề theo dõi. Xin tri ân.

  • Hữu Nghĩa

   A Di Đà Phật
   Bạn Út,
   Mình rất hoan hỉ khi bạn nhắc tới cuốn sách Ấn Quang ĐSGNL. Thật sự rất hoan hỉ. Nhiều lúc mình đọc cuốn sách này mà cứ tự nghĩ, không hiểu vì sao mà Ngài lại nói ra được những lời vàng ngọc như thế. Thật là quá hay, quá tuyệt diệu, không có từ nào diễn tả được. Đây là những lời chân thực mình nói ra chứ không cường điệu gì đâu. Càng đọc càng thấy thích thú, nghĩa lý thì thật sâu xa, câu chữ Ngài dùng thì thật chân thực gần gũi.
   Nhiều khi mình cứ nghĩ, không hiểu sao thấy mọi người ít nhắc tới cuốn sách này? Tại sao mọi người không đọc nó vậy ta? Hay là mọi người đều đọc hết rồi, đã thông hết rồi, chỉ còn mỗi mình mình… Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng mình thấy thật là uổng phí nếu ai đó chưa đọc cuốn sách này. Nhân duyên ở đây bạn hỏi mình xin hoan hỉ đường link của sách ở đây, và cũng dùng lời chân thật khuyên mọi người nếu ai chưa đọc thì hãy đọc, sẽ được rất nhiều lợi ích.
   http://thuvienhoasen.org/a4582/an-quang-dai-su-gia-ngon-luc
   Một số sách khác của Ngài
   http://thuvienhoasen.org/a14854/la-thu-tinh-do
   http://thuvienhoasen.org/p27a4549/an-quang-phap-su-van-sao
   http://thuvienhoasen.org/p27a4571/an-quang-dai-su-khai-thi

   Còn về các Kinh bạn hỏi,
   Kinh Kim Cang
   http://thuvienhoasen.org/a1839/kinh-kim-cang-giang-giai
   Kinh Hoa Nghiêm
   http://thuvienhoasen.org/a513/kinh-hoa-nghiem
   Kinh Tứ Thiên Vương
   http://thuvienhoasen.org/a11226/pham-07-kinh-tu-thien-vuong
   Các Kinh này mình chỉ mới đọc một phần Kinh Kim Cang, còn các Kinh kia chưa đọc nên không rõ địa chỉ này là chuẩn chưa. Các Liên hữu khác sẽ cùng chia sẻ với bạn.

   Chúc bạn tinh tấn!
   Nam Mô A Di Đà Phật

  • Thiện Nhân

   A DI ĐÀ PHẬT

   Gửi bạn Út,

   Nguyên tắc học kinh Phật là:
   – Y pháp bất y nhân: nương theo pháp chứ không nương theo người giảng.
   – Y nghĩa bất y ngữ: nương theo nghĩa của kinh, không nương theo ngôn ngữ người thuyết giảng
   – Y trí bất y thức: dùng trí tuệ (tâm thanh tịnh) để nghe, học, hành pháp chứ không dùng ý thức phân biệt của phàm phu để học pháp.
   – Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: tuân thủ, nương theo rốt ráo, chọn vẹn những lời Phật dạy, những lời không đúng pháp Phật không nên nương và không nên hành theo.

   Dưới đây là những kinh pháp bạn cần nghe:

   Phật nói Kinh Tứ Thiên Vương

   Kinh Hoa Nghiêm giảng giải

   Kinh Kim Cang giảng giải

   Hy vọng bạn tìm thấy sự lợi lạc từ những bộ kinh này.

   TN

 4. Cảm ơn 2 vị Hữu Nghĩa và Thiện Nhân đã kiếm những bài kinh mình cần.

  Hai bạn ơi, xưa út lỡ chép quyển Thiên địa bát dương kinh, sau này mới biết đc là đó không phải kinh phật thuyết! Nay không biết phải làm sao xử lý đây, vì trên trang giấy có ghi những chữ như ‘Thế Tôn, Phật, Bồ Tát’ vv như vậy mình đốt bỏ đi chắc sẽ có tội nhưng vì nó không phải kinh Phật thuyết vậy mình nên làm sao đây?

  ngoài ra, út muốn hỏi thêm là..tánh út mắc cỡ nên rất ít nói, tóm tắc là..út có tài ăn nói…dở nhất trần đời ;( nên út cũng có sám hối về khẩu nghiệp trong vô lượng kiếp, nhưng vẫn dở như xưa : ) ngoài niệm phật sám hối ra..mình còn quên gì không ta? nếu còn có gì giúp ít đc cho ch này thì hai bạn làm ơn nhắc cho út với!!

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *