Vì Sao Người Tu Hành Thường Gặp Chuyện Xui?

Vì Sao Người Tu Hành Thường Gặp Chuyện Xui?

Nay đệ tử có một nghi vấn, cầu xin lão Pháp sư từ bi chỉ bảo:

Đệ tử ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, nghe dạy rằng: Những người tin tưởng Phật, sẽ được chư Phật trong mười phương ba đời hộ niệm, các vị Thiên Long Bát Bộ, Đại Lực Thần Vương thường theo hộ trì, nghiệp ác đời trước lần lần tiêu trừ, dù có oan gia đối đầu cũng không thể làm hại. Mấy điều trên đây căn cứ trong Kinh Phật, quyết không phải là lời nói suông. Nhưng vào khoảng tháng ba này, nhân tiếp được tin tức của người bà con từ Thượng Hải gửi về, khiến đệ tử vô cùng ngạc nhiên! Theo tin ấy cho biết: Bà Trương Thái Thái là người rất tin Phật, ăn chay đã hơn hai mươi năm, thường đến Cư Sĩ Lâm nghe giảng kinh pháp. Bà ấy hiền hậu nhân đức, ưa làm lành, gặp ai cũng đều khuyên ăn chay niệm Phật. Không ngờ một hôm đang đi trên lộ để đem đồ ăn chay cho một vị sư huynh, bà bị xe cán chết. Lúc ấy vì không có ai nhìn, nên nhân viên tuần phòng chở đi, đến ba ngày sau con cháu hay được mới xin đem về chôn cất. Đệ tử nghe tin ấy trong lòng kinh ngạc phi thường, đến nay vẫn còn nghi ngờ chưa hiểu. Việc này nếu người trong Phật học hội nghe được, chắc cũng bàng hoàng không an. Cho nên đệ tử dâng lên bức thơ này, cầu xin lão Pháp sư chỉ dạy, nói rõ nguyên do vì sao bà họ Trương lại bị cái chết thảm khốc như thế. Và kết cuộc, bà có được vãng sanh về Tây phương hay chăng?

Xin lão Pháp sư mở lời minh huấn để cho nhiều người yên tâm niệm Phật. Ân đức ấy đệ tử cảm bội không cùng!

Tiếp được thơ, biết ngươi đối với đạo lý Phật pháp còn chưa hiểu rõ. Chúng ta từ vô thỉ đến nay, đã tạo nghiệp ác vô lượng vô biên! Kinh Hoa Nghiêm nói: “Giả sử nghiệp ác có thể tướng, mười phương hư không chẳng dung chứa hết.” Nên biết sự tu trì của hành nhơn, nếu quả chí thành không dối, thì có thể chuyển trọng báo, hậu báo thành hiện báo, khinh báo. Người phàm mắt thịt chỉ thấy sự kiết hung trước mắt, đâu biết được việc nhân quả đời trước và đời sau.

Bà họ Trương ấy nhiều năm tinh tu, một sớm chết thảm, hoặc giả do sự khổ đó mà tiêu được ác báo tam đồ, sanh về cõi Thiên. Nếu trong hiện đời bà tin sâu nguyện thiết thì cũng có thể sanh về Tây phương. Nhưng chúng ta đã không có tha tâm đạo nhãn, nên không dám ức đoán quyết chắc bà có được vãng sanh cùng chăng? Việc có thể quyết định là: làm lành tất được quả lành, làm dữ phải mang ác báo. Nếu làm lành mà bị quả dữ, đó là quả báo của nghiệp ác đời trước, chẳng phải quả báo của nghiệp lành đời này. Các ngươi thấy bà lão bị sự chết khổ như thế, liền nghĩ lầm rằng việc lành không đáng làm, bởi làm lành không được phước, nên mới sợ hãi nghi ngờ. Sự nhận thức đó đâu có khác gì người chưa nghe hiểu Phật pháp? Nếu người đã tin chắc lời của Phật, quyết không vì việc ấy mà lộ ra vẻ sửng sốt kinh hoàng. Bởi việc nhân quả trùng điệp không cùng, có khi nhân này chưa trả, quả nọ đã chín mùi, ví như gieo giống sớm thì gặt sớm, lại như thiếu nợ, chủ nợ mạnh lôi kéo trước tiên.

Thuở xưa, có người một đời làm lành, khi lâm chung lại bị chết thảm để trả xong nghiệp trước, đời sau lại được phú quí vinh hoa. Như đời Tống một vị Tăng ở chùa A Dục Vương muốn trùng tu tòa điện tháp thờ Xá Lợi nghĩ rằng Cần Thân Vương có thế lực, mới đến quyên mộ. Chẳng dè kết quả số tiền quyên không được bao nhiêu, bổn nguyện không thành, vị Tăng buồn bã, lấy búa chặt tay trước đền Xá Lợi, máu ra nhiều liền chết. Cùng trong lúc ấy, Cần Thân Vương sanh ra một đứa con. Từ khi mới lọt lòng, đứa bé thường khóc mãi không thôi. Bà vú bế nó đi chơi, đến chỗ treo bản đồ xây tháp Xá Lợi thì đứa bé không khóc, bồng đi lại khóc to lên. Bà vú không biết làm sao, mới gỡ bản đồ xuống thường cầm để trước mặt nó, từ đó đứa bé không khóc nữa. Vương nghe chuyện ấy lấy làm lạ liền sai người đến chùa A Dục hỏi thăm vị Tăng khi trước, mới hay ông chặt tay chết đúng vào ngày sanh của con mình. Do nhân duyên đó, Thân Vương một mình đứng ra sửa lại điện Xá Lợi. Đến khi đứa bé ấy được hai mươi tuổi, nhằm lúc vua Ninh Tông băng, không có Thái tử kế vị, mới di chiếu lập con của Cần Thân Vương lên làm vua. Cậu bé về sau được làm Hoàng Đế bốn mươi mốt năm, tức là vua Lý Tông nhà Tống vậy.

Cái chết của vị Tăng cũng là cái chết thảm. Nếu không có sự khóc mãi chẳng thôi và khi thấy bản đồ tháp Xá Lợi liền nín lặng, thì đâu ai biết được đứa bé là thân sau của vị Tăng đã chết thảm kia? Việc này chép ở tập A Dục Vương Sơn Chí, mà trong năm Quang Tự thứ hai mươi mốt, tôi nhân đi lễ tháp Xá Lợi vài mươi ngày, đã được xem qua. Người rõ lý mặc dù cảnh ngộ thế nào, cũng quyết không nghi nhân quả sai lầm, lời Phật hư dối. Kẻ không rõ lý, chấp chặt một khuôn khổ, chẳng biết có nhân quả phức tạp, cho nên sanh lòng nghi nan, truy ra đều do không có chánh kiến. Như chỗ ngươi nói: người niệm Phật có Tam bảo gia bị, long thiên hộ trì, đó vẫn là lẽ nhất định không còn sai lầm. Nhưng đối với việc chuyển quả báo nặng đời sau thành quả báo nhẹ đời này, ngươi còn chưa rõ biết, nên không khỏi có sự nghi ngờ bàn bạc không hợp lý kia. Thuở xưa, ở Tây Vức, Giới Hiền Luận Sư là bậc đạo đức cao trong một thời, tiếng đồn vang khắp bốn xứ Thiên Trúc. Do vì túc nghiệp, Luận Sư mang chứng bệnh dữ, đau đớn vô cùng, chịu không kham, nên sắp muốn tự tận. Vừa trong đêm ấy, Luận Sư nằm mơ thấy ba vị Bồ tát: Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm giáng lâm bảo rằng: “Ngươi trong kiếp về trước, nhiều đời làm vị quốc vương, bởi não hại chúng sanh, nên sẽ phải bị lâu dài đọa vào ác đạo. Nhưng do đời nay ngươi có công hoằng dương Phật pháp nên chuyển lại chịu sự khổ nhỏ ở nhân gian để tiêu trừ sự khổ lớn nhiều kiếp nơi Địa ngục. Vậy ngươi gắng nhẫn chịu, chớ nên buồn rầu mà tính việc chi khác. Trong ba năm nữa, ở xứ Đại Đường có vị Tăng tên Huyền Trang, sẽ đến đây thọ pháp với ngươi.” Giới Hiền Luận Sư nghe rồi liền rán chịu khổ sám hối lâu ngày bệnh lần lần thuyên giảm. Qua ba năm sau, Huyền Trang đến chùa Na Lan Đà, Giới Công bảo đệ tử nói trạng thái bệnh khổ của mình, chính người thuật lại cũng nghẹn ngào rơi lệ. Bao nhiêu đó cũng đủ biết sự khổ ấy là dường nào rồi! Nếu ba vị Bồ tát không nói rõ nhân duyên kiếp trước, người đời sẽ bảo Ngài Giới Hiền chẳng phải là bậc đạo đức cao Tăng. Hoặc có kẻ lại cho rằng: một vị đại tu hành mà còn bị chứng bệnh thảm thế ấy, thì Phật pháp có chi là linh nghiệm?

Tóm lại, chỗ hiểu biết của các ngươi còn cạn, nên vừa thấy việc chi hơi khác liền sanh lòng kinh nghi. Hành vi ấy có thể khiến cho kẻ ít căn lành thối thất lòng đạo. Nếu thấy người làm ác mà hiện đời được phước báo, chắc các ngươi cũng khởi niệm hiểu lầm như thế. Nên biết đó chẳng qua là sự chuyển biến của những lớp tiền nhân hậu quả phức tạp không đồng, để đổi quả nặng đời sau làm quả nhẹ hiện tại, hay chuyển quả nhẹ hiện tại thành quả nặng đời sau mà thôi.

Trích ẤN QUANG PHÁP SƯ VĂN SAO TỤC BIÊN
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Minh Tiến & Huệ Trang
Trả lời thư cư sĩ Châu Tụng Nghiêu
(đính kèm nguyên văn thư hỏi, năm Dân Quốc 20 – 1931)

8 Phúc đáp

 1. Lá Xanh

  Nam Mô A Di Đà Phật ! Con có chút Lo nghĩ, lo xa nho nhỏ, xin các Cô Chú giúp con ạ.
  Năm ngoái con có về quê dự tang người nhà, con thuộc chú Đại bi mà khi nghe Sư Thầy tụng con nghe ko kịp và ko rõ từng chữ như Thầy Trí Thoát tụng. Con nghĩ, khi tụng đám, có thể tụng nhanh một chút nhưng vẫn phải rõ chữ để người âm nghe kịp, và người nhà nếu thuộc có thể tụng theo ( mới lợi ích cho cả người còn, người mất. ) Con lo nghĩ, nếu con lâm chung, nen mời đạo tràng hộ niệm hay con cứ mở You TUBE niệm theo các Thầy, vì con đã quen nghe các thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật có vần ngân nga ( mà hàng ngày con cũng thuong ngân nga như vậy ) con lo khi thần thức đang yếu ớt mà nghe niệm A Di Đà Phật ( giọng mãnh liệt ) con sẽ bị hoảng hốt. Rồi tụng Chú Đại bi nhanh quá như vậy, thần thức con nghe ko kịp, tụng theo ko kịp, luống cuống tụng sai hết thì …làm sao
  Con cảm ơn các Chú.
  Nam Mô A Di Đà Phật

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Lá Xanh,
   Xin được góp vài ý với bạn như sau.
   – Hộ niệm từ youtube là bất đắc dĩ khi không có Ban hộ niệm (BHN) thì mới dùng đến. Người trong BHN hoặc là quý Tăng, Ni là những người có giữ giới luật, lại thường xuyên niệm Phật nên có nhiều công đức, nhờ vậy mà sẽ ít nhiều ảnh hưởng tốt đến thần thức của bạn và cảm ứng được với đức A Di Đà. BHN còn nhắc nhở, khai thị và có những cách xử lý phù hợp nếu có oan gia trái chủ đến đòi nợ bạn. Ngoài ra, họ còn hướng dẫn gia đình bạn làm những việc có lợi, chứ không có hại, cho thần thức của bạn. Bạn thấy đó, bao điều lợi ích như vậy, youtube làm sao làm được những điều đó.
   – Nếu không khéo, chính cái ý “phải giọng của thầy Trí Thoát tụng tôi mới thích nghe” có thể là chướng ngại cho bạn. Không ai có thể đảm bảo được lúc lâm chung của chúng ta được như chúng ta muốn (trừ các vị Thánh). Nếu không được vậy mà bạn nổi sân thì uổng phí biết chừng nào. Sao không ngay từ bây giờ, bạn hãy mở rộng tâm lượng ra, chấp nhận hết tất cả những giọng, cách thức đọc tụng khác nhau, làm sao cho tâm mình vững chãi với câu niệm Phật, ngay cả khi nghe những điều không thích thì cũng hoan hỷ. Lâm chung nếu được như mình mong muốn thì quá tốt, chỉ e nếu không được vậy mà mình không chuẩn bị trước, để đến mức phải nổi sân thì đau lòng lắm.
   – Nói chung là, khi mình tu thì càng ngày càng nên giảm bớt những điều “phải như thế này, phải như thế kia”, chứ nhiều cái “phải như thế mới được” quá thì nghĩa là mình ngày càng chấp, như vậy chẳng giúp gì được cho sự vãng sanh của mình, mà còn là chướng ngại nữa.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

 2. Tâm Từ

  PHÀM HỂ CÓ THIẾU KÉM LÀ DO KHÔNG CHỊU BỐ THÍ

  Bạn bố thí tài, tài dụng cả một đời của bạn quyết định không hề thiếu kém. Bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống, bạn bố thí quần áo thì cả đời bạn sẽ không thiếu hụt quần áo.

  Trên đời sống vật chất được tự tại, chúng ta có dư thì phải nên giúp người khác, phước đức của chúng ta liền lớn, công đức cũng lớn. Tu phước mà không chấp tướng thì phước đức liền biến thành công đức. Tu phước mà chấp tướng thì đó là phước đức, không phải công đức.

  Chấp tướng là chấp tướng gì? Chấp ngã tướng. Ta có thể tu, ta đã làm rất nhiều việc tốt, vậy thì bạn tu là phước đức chứ không phải là công đức. Vô ngã tướng thì tất cả phước đức bạn đã tu đều biến thành công đức. Công đức có thể thoát sanh tử, có thể chứng Bồ Đề, phước đức thì không thể. Khác biệt ở chỗ này rất là vi tế, chính mình nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Bạn bố thí tài, tài dụng cả một đời của bạn quyết định không hề thiếu kém. Bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống, bạn bố thí quần áo thì cả đời bạn sẽ không thiếu hụt quần áo. Thông thường chúng ta nói cả đời, trong Phật pháp gọi là nhiều đời nhiều kiếp, bạn sẽ không hề thiếu kém. Phàm hể có thiếu kém đều là do không chịu bố thí. Không chịu trồng nhân thì làm gì có được quả báo?

  Trích Phật thuyết Vô Lượng Thọ giảng giải – tập 58
  Lão pháp sư Tịnh Không

 3. Tuệ Minh

  Thưa thầy!Làm ơn cho con hỏi

  -Lúc con 7 tuổi gia đình con dẫn con đi chùa , khi đó con có sát sanh một con ốc sên , tuy loài vật nhỏ con rất hối hận trong lòng.

  -Xin thầy giúp con để con có thể quên được chuyện đó.
  Con xin cảm ơn!

 4. Lá Xanh

  Nam Mô A Di Đà Phật !
  Con cảm ơn lời khuyên của các Cô, các Chú Cư sỹ ! Con sẽ ko quên luôn quán chiếu Thân và Tâm. Nam Mô A Di Đà Phật !

 5. Ngọc Linh

  Nam Mô A Di Đà Phật
  Thưa các Thầy.Con có vài điều mong các Thầy hoan hỉ chỉ giáo giúp con.cách đây 3 năm con từng phá thai và vào năm ngoái lại 1 lần nữa con bỏ đi giọt máu ecủa mìnhe.con rất hối hận.con biết rồi mình phải chịu quả báo do chính mình gây ra.con rất hối hận và thương 2 thai nhi mà con ngu si phá bỏ.Giờ đây có lẽ con đang phải trả giá cho những gì mà co
  n đã gây ra.đứa con trai t3 của con giờ 2tuổi chưa biết nói.đi khám bm thầnsi bảo bi chậm phát triển tâm thần theo dõi Tự Kỉ.Con đau lòng quá Thầy ơi.có phải do lỗi lầm của con mà con con chiu hậu quả ko.Và 1 lần tình cờ trên đg đi con gặp 1 chi bảo con niệm chú Đại Bi.Con ve nhưng cũng chưa dám niệm vì con cũng ko biết những quy tằc khi niệm phải như thế nào.rồi con lên mạng tìm hiểu về chúĐại Bi.nghe Thầy Trí Thoát Tụng mà con nghe thấy hay quá.Con chép ra giấy đế đọc.giọng thầy trí thoát niệm lúc nào cũng văng vắng bên tai con .con chỉ đọc buổi sáng và tối mỗi lần 3 biến.nửa tháng thì con thuôc hết.Con cũng mới niêm đc hơn 1 tháng thôi a.Đến giờ con cũng ko biết cách thức niêm đã đúng chưa.Có chỗ nào chưa đứng xin các thầy chỉ giáo vì con cũng ko biết hỏi ai.bìng thường con niêm sáng và tối mỗi lần 7 biế biến páng có hôm 4h ,có hôm 5ruỡi.tối có hôm 9h,10h rồi 11h.vì con 3 đứa con nhỏ cũng bân nên có hôm con niêm luc 9h sáng.có hôm làm đêm con niệm ở công ty ngồi ở bàn niệm thì có sao ko a.ngôi bàn vây có thất lễ quá ko Thầy. nha con ngoi quay măt ra cửa nhà.nhà con hướng Tây.sau khi niem con hồi hướng cho 2 vong linh thai nhi của con sớm đc đầu thai sang kiếp khác.
  À Thầy cho con hỏi thêm nhiều khi niêm con hay buồn ngủ.ngủ gà ngủ gât.có phải do con thiếu ngủ hay là do có ng âm quấy phá.vì con thấy có ng nói khi niêm phat hoac trì chú thì hay bi ng âm phá.ngoai niêm chú ra con còn niêm nam mô adi đà phât moi lúc.niêm trong tâm thôi ạ.Con làm vây có đc ko Thầy.
  Thưa Thầy làm sao để biết mình có oan thân trái chủ hay ko?Da mặt con sạm lắm à,mặt ko có sắc.tối ngủ con cứ mê man sáng dậy rất mệt.Liêu có phải con bi oan thân trái chủ ko thầy.
  Con mong hồi âm của Thầy.Mong các Thầy chỉ giáo cho chúng con sớm Giác Ngô.

  • nguyên

   Mình nghe ở đâu có câu nói thế này(Đọc kinh không bằng trì chú,trì chú không bằng niệm PHẬT)
   Mình đã được xem qua KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN nên mình lấy danh hiệu NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT để niệm.
   Trong KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN mình xem phần TAI NẠN TIÊU TRỪ nên mình lấy danh hiệu NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT để niệm.
   Pháp môn TỊNH ĐỘ là pháp môn khó tin .Cho nên KINH A DI ĐÀ có đoạn chép:
   NÀY XÁ LỢI PHẤT,nên biết ở trong ngũ trược ác thế ta đã chứng được VÔ Thượng Bồ Đề,việc này rất khó.Vì thế gian nói pháp khó tin ấy lại càng khó hơn.
   Bạn niệm PHẬT thì mười phương chư PHẬT đều hộ niệm cho bạn. Nếu cứ tự nghĩ ÔI ,ở đâu,chổ nào PHẬT cũng hộ niệm cho.TA vì duyên cớ gì?
   Vì điều gì mà không chịu tin,không chịu niệm thế này?

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Ngọc Linh,
   Chúng ta trong nhiều đời kiếp làm bao việc ác, nên giờ vẫn đang luân hồi, cho nên bạn không cần tìm hiểu xem mình có oan gia trái chủ không, bởi vì đa phần chúng ta ai cũng có oan gia trái chủ hết, chỉ khác nặng, nhẹ khác nhau. Bạn phạm việc ác như vậy, chính là cơ hội cho oan gia trái chủ đến quấy phá. Xin được góp vài ý với bạn như sau.
   – Nghiệp sát của chính bạn nặng nề như vậy, bạn hãy nên cố gắng phóng sanh thật nhiều, làm hoài từ đây cho đến lúc cuối đời luôn, thì may ra sẽ tránh được quả báo nặng.
   – Bạn tụng chú Đại bi, hay niệm Phật đều rất tốt, nhưng nhớ khi tụng, niệm thì phải có sự chú tâm. Tuy nhiên, nếu bạn bị ngủ gật như vậy, thì bạn cần xem mình có ngủ đủ giấc không, có bị suy nhược cơ thể hay thần kinh gì không, nếu tự bạn không rõ thì nên đi gặp bác sĩ để họ chẩn đoán, chứ làm sao mọi người trên DVCT có thể đoán được là do bạn thiếu ngủ hay không. Ngoài ra bạn cần nên thường sám hối và lạy Phật cho thật nhiều, bởi vì tội nghiệp của bạn hiện giờ rất nặng nề, chí tâm niệm Phật, lạy Phật chính là cách sám hối tiêu nghiệp.
   – Ý nghĩ cho rằng niệm Phật hay trì chú thì sẽ bị người âm đến quấy phá là không đúng, những việc niệm Phật hay trì chú đều xuất phát từ lợi ích của chính mình và tất cả chúng sanh (trong đó có cả người âm) thì làm sao họ lại quấy phá. Tuy nhiên, có trường hợp những người có nghiệp ác nặng, khi họ phát tâm niệm Phật, tu hành hòng thoát khổ thì những oan gia trái chủ vì không muốn họ được thoát khổ, nên các vị này sẽ tìm cách quấy phá người đó, làm người đó không niệm được hoặc lại làm cho người đó tin rằng niệm Phật là không tốt (giống như suy nghĩ của bạn hiện giờ vậy). Nếu người đó không biết phân biệt đúng, sai lại tin vào ý đó, không niệm Phật nữa thì nghĩa là đã lọt vào bẫy của chư vị oan gia trái chủ rồi, chắc chắn sẽ theo họ mà luân hồi trả nghiệp.
   – Đối với chư vị oan gia trái chủ, ta cần phải có tâm sám hối, cầu xin người ta tha thứ cho, chớ nên khởi tâm ỷ lại vào năng lực của câu niệm Phật hay chú mà xua đuổi hay chống trả lại với họ. Bạn hãy hiểu cho rõ, mình gây nghiệp ác kinh khủng như thế, giờ người ta đòi mạng mình thì cũng phải thôi, từ cái tâm thật sự hối lỗi ấy mà thầm thương lượng với họ. Hãy thầm nguyện với họ, đại ý là nếu họ quấy phá không cho mình tu, cả hai cùng đi luân hồi, rồi thì cả hai đều khổ; chi bằng xin họ để bạn tu, được bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho họ được sanh về Cực lạc, như vậy thì cả hai đều có thể thoát khổ. Đại khái là vậy, còn chính bạn phải dùng tâm chí thành mà năn nỉ các vị đó nhé.
   – Tất cả việc thiện, công đức gì cũng đều hồi hướng đến cho các vị oan gia trái chủ của mình, của con mình, và tất cả chúng sanh nhé. Nếu bạn tu chỉ cho mình và con mình thì oan gia trái chủ đến quấy phá là tự nhiên, còn mình tu cho họ nữa thì họ thấy thông cảm mà không quấy phá mình nữa.
   – Tất cả mọi việc phóng sanh, cúng dường, niệm Phật, tụng chú, hồi hướng,.. đều phải chí tâm mà làm, không được làm qua loa.
   Chúc bạn sớm an vui.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *