Một Niệm Lúc Lâm Chung Quyết Định Thành Thánh Nhân Hay Phàm Phu

Một Niệm Lúc Lâm Chung Quyết Định Thành Thánh Nhân Hay Phàm Phu

Vua A Kỳ Ðạt lúc lâm chung bị người hầu [chuyên giữ việc] đuổi ruồi dùng phất trần phất qua mặt, vì khởi lên một niệm sân hận nên bị đọa làm rắn độc. Một người đàn bà vượt sông, xẩy tay, đứa con rơi xuống nước; do cứu con nên cùng bị chìm. Vì bà từ tâm nên được sanh lên trời.

Chỉ do một niệm Từ hay Sân mà phân ra trời và súc sanh. Như vậy, há đâu chẳng dè dặt một niệm duyên sanh lúc lâm chung sao? Nếu như đem tâm này duyên niệm đức Phật Di Ðà, cầu sanh Tịnh Ðộ thì lẽ đâu chẳng được thấy Phật vãng sanh? Nhưng nhất niệm ấy chẳng thể cầu may mà có được, cần phải dốc tấm lòng thành, giữ cho tinh thuần.

Vì vậy, chúng ta phải ngàn niệm, vạn niệm một câu A Di Ðà này, niệm suốt ngày, suốt năm, không gì là chẳng vì để một niệm này được thuần thục mới thôi. Nếu quả thật đã đạt một niệm thuần thục thì lúc lâm chung sẽ chỉ có một niệm này, không còn niệm nào khác.

Trí Giả đại sư nói: “Hễ lâm chung tâm tại định thì tâm ấy là tâm thọ sanh Tịnh Ðộ”. Chỉ một niệm này, không niệm nào khác, há chẳng phải là tâm định hay sao? Nếu quả thật niệm được như thế mà chẳng thấy A Di Ðà Phật thì sẽ thấy ai đây? Chẳng sanh Tịnh Ðộ sẽ sanh cõi nào đây? Chỉ sợ chúng ta chẳng tự tin nổi đấy thôi!”

Trích Niệm Phật Pháp Yếu
Trích yếu Ngữ Lục của đại sư Mộng Ðông Triệt Ngộ đời Thanh

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

6 Phúc đáp

 1. Tịnh Tâm

  Cứu Cha Mẹ Thoát Địa Ngục Nhờ Tạo Tượng Phật A Di Đà
  https://www.youtube.com/watch?v=8GY_Ky7c_iM

 2. Đại Từ Bi

  A Di Đà Phật.
  1.Cho con hỏi niệm kinh bằng tiếng Việt và Tiếng Pali khác nhau như thế nào.Tại vì con ở miền Tây ở chùa người dân tộc Khmer đọc kinh bằng tiếng Pali. Ở đây các sư không ăn chay họ vẫn ăn mặn bình thường.Với lại con đọc ở đâu đó nói rằng Pali là ngôn ngữ phật giáo nguyên thủy nên dễ ứng nghiệm hơn.Vậy ngôn ngữ nào tốt hơn?
  2.Mỗi ngày niệm phật và tụng chú đại bi.Vậy có phải tạp tu không và con nên chuyên 1 cái thôi hay là vẫn giữ thế này.
  Nam mô a di đà phật.

  • Mỹ Diệp

   A Di Đà Phật

   Chào bạn Đại Từ Bi!

   1. Nếu chúng ta nghĩ rằng dùng tiếng Pali để trì Kinh niệm Chú ứng nghiệm hơn tiếng Việt, vậy thì chúng ta biết Phật mà chẳng hiểu gì về Phật. Phật chỉ có tâm từ bi, trí huệ; nay ta lại cho rằng Phật chấp vào ngôn ngữ, nghĩ như vậy thì cho dù có niệm Kinh trì Chú đến khô hơi khản tiếng chẳng ứng nghiệm thật. Nên nhớ Phật “xét” cái tâm, hãy dùng cái tâm chân-thành-kính mà hành trì ắt được cảm ứng.

   2. Xưa Phật còn tại thế, lúc đầu Phật không chế giới ăn chay cho hàng tu sĩ, chỉ vì Ngài không muốn gây sự phiền hà cho thí chủ cúng dường, ai cúng dường thức gì thì thọ thực thức ấy. Đến khi một tỳ kheo bị ốm vì quá thèm thịt, một nữ tín đồ không tìm ra thịt đã hiến thịt của mình mà cúng dường vị tỳ kheo ấy. Từ đó Phật mới chế ra giới ăn chay cho hàng xuất gia.

   Ta là hàng tại gia, đừng phân vân thắc mắc vấn đề chay mặn của hàng xuất gia. Hiện nay vẫn còn một số vị xuất gia tu hạnh đầu đà, các vị ôm bát khất thực ai cho gì ăn nấy. Với họ thức ăn là duyên duy trì thân mạng, họ chẳng tham luyến vào hương vị của vật thực. Còn chúng ta khi cho vào miệng một miếng thịt thì thấy thơm ngon hơn là một miếng rau thì ăn chay là việc rất nên. Bởi sự tham luyến hương vị thơm ngon của miếng thịt nên ta là nơi tiêu thụ thịt của các lò sát sinh, là gián tiếp sát sinh haị mạng, nợ mạng chúng sanh vậy.

   3. Với hành gia tu Tịnh độ nên lấy việc niệm Phật làm chính. Đọc Kinh, trì Chú nếu giúp tăng trưởng tín tâm thì đó gọi là trợ hạnh. Còn giả như niệm Phật, trì Chú song hành thì thật không nên. Một niệm lúc lâm chung quyết định sự thác sinh, nếu lúc ấy một niệm Chú […] hiện khởi liền mất phần vãng sanh. Bởi thế ngay từ bây giờ niệm niệm đều là A Di Đà Phật. Phút lâm chung chẳng niệm nào ngoài A Di Đà Phật thì nắm chắc vãng sanh.

   Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Tịnh Hiếu

  A Di Đà Phật
  Sinh về cõi nào do phước báu, nghiệp lực đã tu tạo, tích luỹ cả đời này (và cả nhiều đời trước) mà định thành. Sao lại chỉ một niệm lúc lâm chung vậy phước báu, nghiệp lực và quá trình tu tập cả cuộc đời không tạo ra thiện căn đủ sâu dày để quyết định chốn vãng sinh?
  Có điều chưa tỏ tường, kính mong các thầy và các liên hữu hoan hỉ giải thích,

  • Cư sỹ Phước Huệ

   Chào bạn Tịnh Hiếu,
   Xin được chia sẻ với bạn như sau, bạn hãy tham khảo nhé.
   Chắc bạn đã biết có 4 loại nghiệp chi phối cảnh giới tái sanh của một chúng sanh, đó là Trọng yếu nghiệp, Cận tử nghiệp, Thường hành nghiệp và Nghiệp thường. Bài viết trên đây nhắc đến Cận tử nghiệp, là nghiệp thiện/ác do chúng sanh nhớ lại hoặc tạo ra ngay khi lâm chung. Vì tính chất quan trọng quyết định của loại nghiệp này mà người tu nào cũng phải dè dặt và gắng tu hết sức. PH cho rằng chúng ta trong bao nhiêu đời kiếp đến nay vẫn còn luân hồi, trong quá khứ chắc chẳng có nghiệp ác nào mà mình không làm, chẳng qua mình không nhớ thôi, cho nên trong một số trường hợp, có thể những nghiệp thiện mà ta đã tu tập trong đời hiện tại không đủ sức tạo thành nghiệp thiện Trọng yếu, nên bị nghiệp cận tử này chi phối.
   Nếu một hành giả tu Tịnh Độ có đủ Tín Nguyện và công phu đạt đến mức nhất tâm bất loạn, thì như vậy đã tạo ra nghiệp thiện Trọng yếu và sẽ tự tại vãng sanh mà không e ngại bị Cận tử nghiệp chi phối. Còn với những vị công phu chưa đạt được mức đó, thì có lẽ cũng đừng quá lo lắng bởi vì như đại sư Ngẫu Ích đã dạy, “vãng sanh hay không là ở nơi tín, nguyện”. Trong pháp môn Tịnh Độ có một lực rất quan trọng đối với người tu, đó là tha lực, là nguyện lực tiếp dẫn của đức Phật A Di Đà. Chính nhờ tín, nguyện thiết tha, chân thật, thường xuyên niệm Phật không quên (là Thường hành nghiệp), cảm ứng với nguyện lực tiếp dẫn của đức A Di Đà mà người tu niệm Phật sẽ được vãng sanh như nguyện. Mặc dù không quá lo, nhưng như đại sư Mộng Đông Triệt Ngộ trong bài viết trên đã dạy, chúng ta cần phải dè dặt mà gắng tu, gắng thực hành trong mỗi lúc có thể, đó mới gọi là chân thật tín, nguyện, hành.
   Chúc bạn thường tinh tấn.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

  • Tịnh Hiếu

   TH xin hoan hỉ cám ơn khai ngộ của cư sỹ Phước Huệ.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *