Công Phu Niệm Phật Được 8 Phần 10 Nhất Định Được Vãng Sanh

Công Phu Niệm Phật Được 8 Phần 10 Nhất Định Được Vãng Sanh

Phát tâm bồ đề là nguyện, có nguyện có hành, dùng hành để thực tiễn lời nguyện, thực tiễn nguyện vọng của chúng ta. Đây là nhất hướng chuyên niệm, nên nhất định phải học. Trong một ngày ngủ không tính, một ngày từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ, niệm Phật nhiều hơn tạp niệm, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu trường hợp của chúng ta có thể niệm Phật được 8 phần 10, tạp niệm chỉ hai phần, như vậy nhất định được vãng sanh. Không những chắc chắn được vãng sanh, mà muốn khi nào đi thì lúc đó có thể đi, muốn sống thêm vài năm cũng không sao, công phu niệm Phật của quý vị đã thành tựu. Nếu tạp niệm và niệm Phật bằng nhau, 50% so với 50%, nửa này nửa kia, chưa chắc được vãng sanh, còn phải dựa vào nhân duyên khi lâm chung. Nếu công phu của chúng ta là 6 so với 4, mỗi ngày tôi niệm Phật là 60%, tạp niệm 40%, có thể vãng sanh. Cao hơn nữa, niệm Phật 80%, vọng niệm 20%, sẽ tự tại vãng sanh. Nên làm điều này, vì nó là thật, những việc thế gian khác đều là giả. Có thể xả thì nên xả, đáng xả thì phải xả, không còn làm những việc hồ đồ nữa, nhất tâm nhất ý chỉ cầu vãng sanh. Ngoài vãng sanh ra, không có ý niệm nào nữa cả, đây chính là thân nhân thành tựu bồ đề. Thân nhân chính là chủng tử, chủng tử thành tựu quả bồ đề, gọi là thiện căn.

Lại trong Kinh Đại Bi nói: Nhất tâm xưng niệm danh hiệu Phật, là lấy thiện căn đi vào thế giới niết bàn, không thể cùng tận. Đây là nói đến người niệm Phật, thiện căn của Tịnh độ tông là gì? Chính là niệm Phật. Các bậc cổ đức có một ví dụ, công phu niệm Phật phải đến trình độ nào? Trong ví dụ nói: “Sanh xứ chuyển thành thục, thục xứ chuyển thành sanh, như vậy là thành tựu”.

Hiện nay thục của chúng ta là gì? Là tạp niệm, từ sáng đến tối tạp niệm khởi lên không hề hay biết, vì đã thuần thục. Phật hiệu, Phật hiệu mới mẻ thường hay quên mất, không nhớ được. Phật hiệu mới mẻ, vọng niệm thuần thục. Bây giờ thay đổi nó một chút, làm sao để niệm Phật được thuần thục, và tập khí của mình thành mới mẻ. Thay đổi được như vậy, công phu liền thành tựu, cách nói này rất hay. Thuần thục chuyển thành mới mẻ, mới mẻ chuyển thành thuần thục, đem nó thay đổi thành như vậy.

Thay đổi này đầu tiên phải buông bỏ dục vọng, không có tham muốn đối với thế gian này, mới có thể chuyển được. Nếu có tham vọng đối với thế gian này, có tham luyến dục vọng như vậy thì vô cùng khó khăn. Còn phải trả thù oán hận, ghi hận trong lòng, điều này rất khó chuyển. Phải vứt bỏ hết tất cả những ân oán thế gian này, buông bỏ tất cả. Dùng một tâm cảm ân đối với những thân oán này, dùng tâm cảm ân thanh tịnh bình đẳng để đối đãi.

Ở thế giới Ta Bà chúng ta đã vướng víu không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bây giờ tôi giác ngộ không làm nữa. Cám ơn mọi người, tôi đi đây. Phải có thái độ này, phải có tâm tình này, thật sự buông bỏ. Niệm Phật bằng tâm tình đó, có thể chuyển Phật từ mới mẻ thành thuần thục. Vì vậy phải luôn nghĩ cách, nghe kinh giáo, rất hay, vì sao? Giúp chúng ta giác ngộ. Nghe kinh chính là tu hành, nghe kinh cũng chính là niệm Phật.

Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật”. Nhớ Phật niệm Phật là nhân, nhất định thấy Phật là quả. Nhớ Phật, đọc kinh là nhớ Phật, chúng ta thường nghĩ đến sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc, thường nghĩ đến ân đức của Phật A Di Đà, đây là nhớ Phật.

Niệm Phật chính là xưng câu Phật hiệu này: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm như vậy đừng để gián đoạn, vì sao? Gián đoạn tạp niệm sẽ khởi lên. Dùng phương pháp này để buông xả tạp niệm, vì tạp niệm quá thuần thục, không niệm Phật nó sẽ lập tức khởi lên. Nên dùng phương pháp niệm Phật niệm sạch tạp niệm. Không niệm nó lại đến, như vậy cần phải niệm thường xuyên, niệm đến thuần thục, thuần thục là sao? Không có tạp niệm gọi là thuần thục, không có tạp niệm chỉ có niệm Phật.

Trích từ lớp học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú
Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu 2014
Báo cáo tâm đắc của học sinh lớp Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú
Thích Tự Liễu soạn
Hòa thượng Tịnh Không giám định
Bích Ngọc chuyển ngữ
Như Hòa giảo duyệt

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

93 Phúc đáp

 1. Hướng về Cực Lạc

  A Di Đà Phật!
  Kính gửi Thầy Thiện Nhân!
  Vâng
  HVCL hiểu những điều Thầy nhấn mạnh hay răn nhắc. HVCL sẽ nhiếp tâm mong thấy Phật hay tâm hấp tấp cầu vãng sanh. Tất cả nên tùy duyên!

  HVCL có vấn đề này cũng mới đây phát hiện ra. Là thỉnh thoảng khi lâu lâu mới nói với ai đó lâu gặp là HVCL lại có những phát ngôn ko theo đúng ý mình, nhiều lúc hơi vô duyên, có câu vô nghĩa, có câu nhắc đến từ ko hay ( nghiêm trọng). Thưa Thầy ,HVCL muốn hỏi tình trạng này có hay xảy ra với người tu ko? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn có tác dụng trươc khi làm gì và trường hợp này có sd được ko ạ?
  2)HVCL có lúc thì trầm, khi huyên náo lại hay hóng những chuyện tiếu của những người ngồi xung quanh ( ở cty). Mặc dù ý thức được là vô bổ ( những chuyện xuồng xã,hay dung tục .. thì HVCL ko có chêm vào),nhưng nếu cứ trầm mặc suốt thì sẽ tách khỏi tập thể, mà cứ như vậy nhiều lúc HVCL giật mình mình ko tu mót được mấy!
  3) HVCL lại cũng không hiểu sao,mấy hôm nay cách niệm Phật “1 câu- nghỉ lấy 1 hơi”, khoảng 10′ sau hơi thở ra vô bị mệt. Nên đến hết thời khóa học trò cứ phải xoay đủ các kiểu nghỉ lấy hơi xem cách nào hợp. Tận hôm nay vẫn chưa được ạ!Lại thấy vọng niệm nổi quá chừng , mắt vì nhắm suốt nên ~ 15′ là buồn ngủ . Nhưng HVCL ko thể mở mắt hay nhắm khẽ mắt ,vì ko tập trung được vào câu Phật hiệu, và có nhiều tạp niệm. Ngồi cũng bỗng dưng nhanh mỏi hơn mà ko ngồi hết thời khóa được! HVCL ko hiểu tại sao lại vậy! Xin Thầy xem xét giúp HVCL ạ!
  4) HVCL có thể ngồi im nghe( dây tai nghe) tiếng Thầy trong đài niệm Phật, mình thì nhiếp tâm nghe theo , khi nào buồn ngủ thì mới cất giọng, cách này có dùng được để hành trì hang fngayf hay không ạ?
  5 HVCL lại có thể nghe hoặc niệm Phật = tiếng nước ngoài, khi ko có cảm giác như ngôn ngữ của mình ko? vì sau cùng cũng chỉ là “miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ rõ ” ạ?

  HVCL cảm tạ ơn Thầy !
  Nam mô A Di Đà Phật!

 2. Thiện Nhân

  A DI ĐÀ PHẬT

  Gửi bạn HVCL,

  *HVCL có vấn đề này cũng mới đây phát hiện ra. Là thỉnh thoảng khi lâu lâu mới nói với ai đó lâu gặp là HVCL lại có những phát ngôn ko theo đúng ý mình, nhiều lúc hơi vô duyên, có câu vô nghĩa, có câu nhắc đến từ ko hay ( nghiêm trọng). Thưa Thầy ,HVCL muốn hỏi tình trạng này có hay xảy ra với người tu ko? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn có tác dụng trươc khi làm gì và trường hợp này có sd được ko ạ?

  Đó là tập quán nghiệp=sự huân tập những thói quen xấu trong quá khứ, nay hội duyên thì khởi, duyên tắt thì tạm ngưng. Để chuyển hoá ngay là khó, nhưng hàng ngày phải quản thúc tâm ý của mình mỗi khi những tập quán nghiệp này khởi phải dùng A Di Đà Phật để dập tắt. Lâu ngày sẽ giảm thiểu và được tiêu trừ. Kinh chú Phật không thể giúp tâm thanh tịnh nếu tâm chúng ta thường khởi bất tịnh. Vì vậy muốn phát huy công lực câu chú thì thân-khẩu-ý phải thanh tịnh.

  2)HVCL có lúc thì trầm, khi huyên náo lại hay hóng những chuyện tiếu của những người ngồi xung quanh ( ở cty). Mặc dù ý thức được là vô bổ ( những chuyện xuồng xã,hay dung tục .. thì HVCL ko có chêm vào),nhưng nếu cứ trầm mặc suốt thì sẽ tách khỏi tập thể, mà cứ như vậy nhiều lúc HVCL giật mình mình ko tu mót được mấy!

  TN đã có chia sẻ cùng các bạn về phương cách: nghe mà như không nghe. Nghĩa là âm thanh vang bên tai, chỉ cần nhận biết có âm thanh nhưng không đi xa hơn để tìm hiểu nghĩa thú của nó=tâm không bị lôi cuốn bởi âm thanh. Người mới tu chúng ta thường rơi vào 2 cảnh tướng: hoặc gò tâm mình thật tịnh lặng để mọi người biết mình đang tu; hoặc phóng tâm theo cảnh vật. Cả hai đều sai cả, bởi hễ có tướng=vọng đang khởi, chỉ cần không bám chấp vào hai cảnh tịnh-động nói trên=tâm đang tu. Người tỉnh giác không ở nói nhiều, trái lại ở nói có ý nghĩa, có lợi lạc cho mọi người.

  *3) HVCL lại cũng không hiểu sao,mấy hôm nay cách niệm Phật “1 câu- nghỉ lấy 1 hơi”, khoảng 10′ sau hơi thở ra vô bị mệt. Nên đến hết thời khóa học trò cứ phải xoay đủ các kiểu nghỉ lấy hơi xem cách nào hợp. Tận hôm nay vẫn chưa được ạ!Lại thấy vọng niệm nổi quá chừng , mắt vì nhắm suốt nên ~ 15′ là buồn ngủ . Nhưng HVCL ko thể mở mắt hay nhắm khẽ mắt ,vì ko tập trung được vào câu Phật hiệu, và có nhiều tạp niệm. Ngồi cũng bỗng dưng nhanh mỏi hơn mà ko ngồi hết thời khóa được!

  Vọng-tịnh đều ở nơi tâm, không ở Phật hiệu hay cách hành trì. Hành trì là phương tiện, giống như bạn dùng xe máy hàng ngày đến Sở làm việc, đến hay không vốn không ở nơi xe mà do tâm điều khiển của bạn. Nếu bạn vừa đi vừa ngắm cảnh, gặp chỗ nào cũng muốn dừng thì từ sáng tới khuya chưa hẳn bạn đã tới Sở. Điều này tương tự có người hỏi: kinh chú nào giúp giảm ăn mặn? Kinh chú chẳng có chay, mặn, mà chay, mặn ở nơi tâm.

  *4) HVCL có thể ngồi im nghe( dây tai nghe) tiếng Thầy trong đài niệm Phật, mình thì nhiếp tâm nghe theo , khi nào buồn ngủ thì mới cất giọng, cách này có dùng được để hành trì hàng ngày hay không ạ?

  Bạn sai rồi. Tu là giúp tâm tỉnh thức chứ không phải chờ tâm hôn trầm hay tán loạn mới vội đánh thức. Thứ nữa, nghe người niệm Phật là phương tiện khởi đầu khi mới tu học, nhưng đi sâu phải tự mình hành trì thì mới có lợi lạc. Nếu cứ phải nghe theo ai đó niệm mình mới nhiếp niệm=bị động pháp.

  *5 HVCL lại có thể nghe hoặc niệm Phật = tiếng nước ngoài, khi ko có cảm giác như ngôn ngữ của mình ko? vì sau cùng cũng chỉ là “miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ rõ ” ạ?

  Phải thận trọng cái tâm chao đảo của bạn. Nay niệm A Di Đà Phật; Mai niệm Ami Đà Phật; Mốt niệm Ami To fu; Mốt nữa lại Amitabha Buddha… rồi khi cận tử nghiệp ập tới bạn sẽ niệm gì? TN khuyên các bạn hãy một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, ắt có lợi lạc.

  TN

 3. Hướng Về Cực Lạc

  A Di Đà Phật!
  Kính gửi Thầy Thiện Nhân!

  Vâng HVCL hiểu rồi ạ!
  HVCL rất hoan hỷ và luôn mong được Thầy tận tâm chỉ bảo!
  HVCL thành kính tri ân Thầy!
  Nam mô A Di Đà Phật!

 4. Minh

  Xin hỏi các vị đạo hữu, mình cũng đang niệm phật cầu sanh Tây Phương, nhất định trong tâm phải có phật, niệm phật không gián đoạn nhưng thứ nhất, về ăn uống thì mình chay mặn tuỳ duyên nên có lúc khi mình đang ăn mặn liệu có niệm phật được không? Thứ hai, mình đang tu pháp mông Tịnh Độ mà cứ sáng thức dậy có lúc ngủ rất nhiều làm chướng ngại sự thành tựu nên mình phải xử lý ra sao đây? Mong nhận được hồi âm của các vị. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Gửi phúc đáp

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngừa thư rác *