Là Phật tử có gia đình làm sao tránh khỏi tội bất kính?

HỎI: Người tại gia lập gia đình sanh con đẻ cháu, duy trì nòi giống đời sau. Quan hệ giữa vợ chồng là chánh dâm. Đang lúc phát sanh quan hệ, tự nhiên danh hiệu khởi lên trong tâm giống như bánh xe đang chuyển động, đây chính là không niệm mà tự động niệm. Ngay chổ mà ba nghiệp không sạch sẽ, Thánh hiệu tự nhiên xuất hiện thì nên quán tưởng như thế nào? Những vấn đề như thế trước đây không dám viết thư hỏi thầy, vì sợ sự hỏi đáp này làm ô nhiễm việc học Phật pháp. Nhưng mà nghĩ đến người sau này có thể gặp những vấn đề như thế, những bạn đạo khác cũng gặp vấn đề như thế, cho nên mạo muội mà thẳng thắn thưa hỏi, cầu xin thầy chỉ dạy.

ĐÁP: Với bối cảnh như vậy mà không quên tịnh niệm, có thể biết thường ngày dụng công rất sâu. Mục đích tránh đi sự không cung kính thì nên nhanh chống chuyển niệm. Có thể quán tưởng hoa sen, cây báu, lầu cát, ao vàng… Như vậy tuy chổ ô uế mà không mất tịnh niệm, giống như hoa sen mọc ở ao hồ mà không bị nhiễm bùn nhơ, thì không có vấn đề không cung kính. Mong đạo hữu có thể lãnh hội ý nghĩa đó.

HỎI: Tôi có một người hàng xóm tin Phật đã lâu, bà nói với tôi rằng: Vào định kỳ mỗi tháng của người phụ nữ, thời điểm đó là ô uế, vì vậy không nên niệm Phật có đúng không?

ĐÁP: Đây là vấn đề sinh lý bình thường của người phụ nữ, không phải cố ý làm nhơ uế. Cái quý của niệm Phật là tịnh niệm tương tục không cho gián đoạn. Chỉ cần bỏ tâm lý ấy đi mà niệm Phật không có gì đáng ngại.

HỎI: Tôi nghe nhiều người nói rằng, trong phòng ngủ của vợ chồng là ô uế, do đó không nên niệm Phật. Nhưng mà có lúc niệm Phật trong giấc mộng, không biết có tội không ? Tôi có đọc một đoạn văn: “đi đứng nằm ngồi dù bận đến đâu cũng niệm Phật”. Cách nói đó đối với người có vợ và người không có vợ có gì khác nhau không?

ĐÁP: Trong phòng ngủ và một vài nơi khác không sạch sẽ, không nên niệm Phật thành tiếng, chỉ cần niệm thầm thôi, không can hệ gì. Trong mộng niệm Phật là biểu hiện sự công phu rất sâu rồi, đây là cảnh giới tốt, có gì đâu mà mắc tội. Tại gia cư sĩ đa số đều có phòng ngủ. Vợ chồng đồng tu khích lệ lẫn nhau sao mà không thực hiện được!

HỎI: Xem tiểu thuyết, tivi, ca nhạc và hài kịch có lúc say mê quên mình, tưởng như là nhất tâm bất loạn. Vậy xin hỏi trạng thái bất loạn này và niệm Phật nhất tâm bất loạn có gì khác nhau?

ĐÁP: Thời nay có một số tiểu thuyết, chương trình tivi và hài kịch có phẩm chất kém, không ngoài khêu gợi dục tính, đánh thức lòng tham trộm cắp và chuyện đời buồn vui ly hợp. Khán giả khi xem sanh khởi tâm lý lúc thì vui, mừng lúc thì căm giận, lúc thì đau xót, lúc thì khoái chí; lòng dạ như mê như dại, tâm trí xao lãng. Đó là biểu hiện cái tính đọa lạc, làm sao gọi là nhất tâm bất loạn được ? Tâm lý ô nhiễm đó và niệm Phật nhất tâm bất loạn hoàn toàn trái ngược nhau, sao có thể đưa ra so sánh và bình luận?

Nhất tâm bất loạn trong giáo lý Tịnh Độ là tịnh niệm tương tục, xa rời ô nhiễm thế tục, buông xả vạn duyên “bát phong bất động”, tâm như nước yên lặng. Sở dĩ gọi tâm như nước yên lặng mà không nói tâm như sỏi đá, vì tâm như sỏi đá không biết đúng sai. Nghệ thuật chân chánh là ca ngợi cái hay cái đẹp, loại trừ cái xấu cái ác mới có thể tịnh hóa tâm linh. Cho nên chúng ta không phản đối việc thưởng thức nghệ thuật chân chánh.

Trích Tịnh Độ vấn đáp
Cố lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam