Hai Lần Hết Bệnh Ung Thư Nhờ Niệm Phật [Video]

Hai Lần Hết Bệnh Ung Thư Nhờ Niệm PhậtLà một người chân thật nhưng vì nghiệp báo từ những đời trước, anh Hồ Văn Thanh đã vướng phải nhiều chứng bệnh nan y mà nguy hiểm nhất là 2 lần anh được bác sĩ chẩn đoán rằng giai đoạn của bệnh đã phát triển thành ung thư. Mặc dầu người vợ của anh là một Phật tử thuần thành, hết lòng khuyên anh nên đặt trọn niềm tin vào Tam Bảo để chuyển hóa ác nghiệp của mình, nhưng tập khí của anh quá nặng nên anh không những không có niềm tin còn buông lời giễu cợt, thách thức thần thánh. Có lẽ do căn lành từ nhiều kiếp còn sót lại nên tuy tâm anh không thành nhưng đã cảm ứng được đọc tiếp ➝

Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Ung Thư Bao Tử

Niệm Phật Chuyển Hóa Bệnh Ung Thư Bao TửĐoạn phim kể về một câu chuyện tự thuật của một nữ cư sĩ nhờ công đức niệm Phật đã chuyển hóa được tế bào ung thư của chính mình. Không những thế cô còn độ được những người thân trong gia đình phát khởi tín tâm vào Phật pháp nhờ lòng thành niệm Phật của mình. Cô còn trợ niệm cho ông ngoại của cô và kết quả là ông được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới qua các thoại chứng đẹp: người chết sau 8 tiếng chân tay mềm mại không cứng, miệng há to sau đó khép lại như mỉm cười…

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật đọc tiếp ➝

Phim Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

Phim Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn PhẩmĐức Bồ Tát Quán Âm đã chứng được Diệu Pháp viên thông, cho nên có thể tùy từng loại mà hiện thân thuyết pháp. Bọn chúng sanh ta luân hồi trong lục đạo mà sanh tử, tuy đầy đủ Diệu Pháp, nhưng bị phiền não che khuất chẳng hay hiển hiện được. Sở dĩ Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân khắp cửa khai đạo cho chúng sanh, từ bi giáo hóa đều khiến thoát khỏi trần lao mới được giải thoát. Cho nên mới có thuyết Quán Âm Phổ Môn Phẩm ra đời.

Đức Quán Âm không khổ não nào chẳng cứu vớt, không cõi nước nào chẳng hiện thân. Trí năng quán của Bồ Tát cùng đọc tiếp ➝

Bạn Có Muốn Biết Kiếp Trước Mình Đã Gieo Nhân Gì Không? (Tranh Nhân Quả)

Bạn Có Muốn Biết Kiếp Trước Mình Đã Gieo Nhân Gì KhôngThuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.

Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh đọc tiếp ➝

Chuyện Nhân Quả Ba Đời [Audio]

Chuyện Nhân Quả Ba ĐờiMột pháp nhân quả chính là lò luyện lớn để nung phàm, luyện thánh của thánh nhân thế gian, xuất thế gian. Nếu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân quả thì sau khi đã thông Tông, thông Giáo, sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả. Ðã lầm nhân quả, đọa lạc ắt sẽ có phần, không cách gì siêu thăng. Ðừng bảo lý này thiển cận rồi coi thường! Đức Như Lai đã thành Chánh Giác, chúng sanh đọa lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả.

Nhưng tâm lượng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội được những lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. đọc tiếp ➝