Muốn Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc Phải Làm Sao?

Muốn Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc Phải Làm Sao?Hỏi: Nay tôi quyết định phát tâm cầu vãng sinh Cực Lạc, nhưng chưa biết phải thực hành những công hạnh gì, phải phát khởi những tâm nguyện gì để được vãng sinh? Lại nữa, người thế tục thảy đều có vợ con, chưa dứt trừ chuyện dâm dục, không biết rằng như thế có được vãng sinh hay chăng?

Đáp: Người quyết định cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc, ngoài việc trì niệm danh hiệu Phật, nếu có đủ hai tâm niệm mạnh mẽ khác nữa thì chắc chắn sẽ được vãng sinh. Thứ nhất là tâm niệm chán lìa đối với cõi thế gian uế trược. Thứ hai là tâm niệm mến mộ, ưa thích đối với thế giới Cực Lạc. đọc tiếp ➝

Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Cảm Ứng Thai Nhi Sinh Ra Không Bị Dị Tật

Niệm Danh Hiệu Quán Thế Âm Cảm Ứng Thai Nhi Sinh Ra Không Bị Dị TậtChị Huệ, pháp danh Diệu Ân, nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai đã kể cho tôi nghe câu chuyện nhiệm mầu Phật pháp của bạn chị như thế này. Vợ chồng Liên là bạn thân của Diệu Ân, theo đạo Công giáo, họ đã có một bé trai. Ngày nọ, Liên thấy mình càng ngày mập ra, vòng bụng cứ to dần lên, đầu óc bần thần hay choáng. Liên đi khám bệnh thì bác sĩ cho uống thuốc tâm thần. Tình hình vẫn không thuyên giảm nên có một hôm không chịu nổi nữa cô lên bệnh viện tỉnh để kiểm tra tổng quát.

Vì Liên hay buồn nôn nên bác sĩ cho là bộ tiêu hóa cô có vấn đề. Ông cẩn thận kiểm tra, chẩn khám rất kỹ đọc tiếp ➝

Vừa Niệm Phật Vừa Tạo Nghiệp Không Được Vãng Sanh

Vừa Niệm Phật Vừa Tạo Nghiệp Không Được Vãng SanhPhàm là người học Phật, ai cũng đều biết tu hành nào phải chuyện dễ dàng, lại đối với chuyện thành Phật thật là quá khó. Trong Kinh, Phật nói cho chúng ta biết, nếu chỉ nương vào các pháp môn khác thì phải mất đến 3 đại a-tăng-kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Giả như Phật không dạy pháp môn Tịnh Độ, thì chúng ta đối với Phật pháp chỉ là sanh tâm ngưỡng mộ, chẳng qua là trồng 1 ít thiện căn mà thôi, rất khó đi đến mục đích cứu cánh thành Phật.

Phật vì thương xót tất cả chúng sanh thời mạt pháp nên mới đại từ đại bi khai thị cho chúng ta pháp môn Niệm Phật, có thể đới nghiệp vãng sanh đọc tiếp ➝

Hết Lòng Tin Tưởng Tam Bảo Sau Khi Được Phật & Bồ Tát Gia Hộ Thoát Nạn

Hết Lòng Tin Tưởng Tam Bảo Sau Khi Được Phật & Bồ Tát Gia Hộ Thoát NạnNgày xưa Tưởng Giới Thạch đi chiêm bái núi Phổ Đà thấy những điều linh dị, cho nên chính tay ông ghi lại những điều đó. Chuyện tôi sắp ghi ra đây chính là lấy tư liệu từ những ghi chép của Tưởng Giới Thạch.

Mùa xuân năm 1927, bọn thổ phỉ cùng nhau hợp lại hoành hành tỉnh Hồ Nam. Lỗi Dương là vùng hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, lúc đầu chúng lập thành chính phủ Tô Duy Ai, tiếp theo chúng tổ chức Nông Hội, Công Hội, đội Thiếu Niên Tiền Phong, thực hành Mộ Lực cách mạng, giết người phóng hỏa, phân ruộng cộng sản, mở các cuộc đấu tố. Bọn chúng làm những việc trời long đất lở đọc tiếp ➝