Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Gì Lạ?

Cõi Tây Phương Cực Lạc Có Gì Lạ?Kinh Đại A-di-đà chép rằng: “Ở cõi nước của Phật A-di-đà, tất cả giảng đường, tinh xá đều tự nhiên hình thành bằng bảy món báu. Lại có bảy món báu làm thành lầu đài, lan can… thù thắng hơn gấp trăm ngàn lần so với cung điện của Thiên đế ở cõi trời Tha hóa tự tại nơi thế giới Ta-bà này. Ngoài ra, những cung điện của các vị Bồ Tát, Thanh văn ở thế giới Cực Lạc cũng đều như thế.

“Chư thiên và con người ở đó mỗi khi cần đến y phục, thức ăn uống, âm nhạc mầu nhiệm… đều được tùy ý hóa hiện ra. Đối với cung điện để cư trú, các vị chỉ cần tùy ý nói ra màu sắc, mức độ cao thấp, lớn nhỏ đọc tiếp ➝

Người Ăn Mày Niệm Phật Cải Tạo Vận Mệnh Vãng Sanh Tịnh Độ

Người Ăn Mày Niệm Phật Cải Tạo Vận Mệnh Vãng Sanh Tịnh ĐộCó một gã ăn mày là Kỷ Đại Phúc, cũng tới lui chòi rơm lễ bái Hòa Thượng. Gã thỉnh vấn Hòa Thượng :

– Tại sao đời này con lại bần cùng như vậy?

Hòa Thượng giảng giải đạo lý nhân quả ba đời và nói với gã:

– Trong kinh thư nói: Do nhân gì đời này được phú quý? Là bởi đời trước trai tăng bố thí người nghèo; Do nhân gì mà đời này chịu cảnh nghèo hèn? Là bởi đời trước keo kiệt không muốn cứu tế người nghèo. đọc tiếp ➝

Người Thường Trì Tụng Kinh Điển Được Thiện Thần Theo Bảo Hộ Lúc Lâm Nguy

Người Thường Trì Tụng Kinh Điển Được Thiện Thần Theo Bảo Hộ Lúc Lâm NguyVào thời nhà Đường, có một thiếu niên tên Chí Thông, người quận Thiên Thủy, tuổi còn nhỏ đã giữ trai giới, sáu thời lễ sám, hằng ngày tụng kinh Kim Cang Bát Nhã và Pháp Hoa. Năm 20 tuổi, Chí Thông bị tuyển làm vệ sĩ trong Đoàn Thọ quân ở phủ Thỉnh Đức. Kế đó, cả đoàn lại phụng sắc chỉ đi dẹp giặc phương Nam, đường từ nhà đến đó xa hơn muôn dặm. Giữa đường, Chí Thông vẫn cố gắng giữ thời khóa lễ tụng không thiếu sót.

Đến Nam Phương, đội quân của Chí Thông lâm trận bị thua, tướng sĩ đều tan rã bỏ chạy. Đoàn Thọ quân hơn trăm người phần nhiều chết và bị thương. đọc tiếp ➝

Người Có Tâm Địa Thiện Lành Ma Quỷ Luôn E Dè Chẳng Dám Đến Gần

Người Có Tâm Địa Thiện Lành Ma Quỷ Luôn E Dè Chẳng Dám Đến GầnPhàm nơi có người cư trú hay không có người cư trú đều có quỷ ở đó, số lượng nhiều hơn cả dân số loài người. Người và quỷ ở cùng 1 nơi đây là sự thật, thế nhưng tuy sống cùng 1 nơi nhưng lại ở 2 chiều không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung 1 chổ. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau, tường vách trong nhà của người chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua, nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống vậy, với tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại.

Có rất nhiều quỷ cũng như là quỷ thần mỗi ngày đều đi xuyên đọc tiếp ➝