Niệm Phật Cảm Ứng Hết Bệnh Kinh NiênMột cụ bà mang chứng bệnh lắc cổ kinh niên do quả báo từ nghề nghiệp, bà thường ngắc đầu dế để làm món ăn cho khách hàng. Nay nhờ lòng chí thành, khẩn thiết niệm Phật cụ được lành bệnh tự lúc nào không hay. Từ một người hung dữ, tánh tình luôn nóng giận hay chửi bới người khác không kể những người thân trong gia đình, cụ bà Trần Thị Ích như đã lột xác hoàn toàn để biến thành một người biết cảm thương, đồng cảm với kẻ khác sau một lần “niệm Phật để tự tử” không thành. Chúng ta hãy nghe những lời bộc bạch tâm sự thật bình dị nhưng chân thành của cụ để tìm hiểu thêm “bí quyết” niệm Phật của cụ.