Tịnh Ảnh Lục là tập sách bao gồm những đoản pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không. Tuy chỉ là những đoản văn nhưng đây chính là những lời chắt tỉa ra từ kinh điển, rút gọn đến tột cùng cốt lõi những tinh yếu của pháp môn Niệm Phật. Nếu như hành giả là những người bận rộn không có thời gian nghiên cứu hay nghe giảng pháp nhiều, hãy đọc hoặc nghe Tịnh Ảnh Lục. Pháp sư Tịnh Không sẽ nhắc nhở những điều tuy đơn giản nhưng vô cùng thiết yếu để hành giả niệm Phật có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà sau khi mãn báo thân ở thế giới Ta Bà này. Với kinh nghiệm tu tập và giảng pháp trên 40 năm của pháp sư Tịnh Không, ngài đã rút tỉa những tinh hoa của pháp môn Tịnh Độ để trình bày trong tập sách này. Xin quý vị hãy nghe và chí tâm phụng hành, hoa sen báu mà quý vị sanh về nơi ao thất bảo chốn Liên Thành sẽ lớn đẹp để chờ ngày quý vị vãng sanh.