Phương Pháp Và Thời Khóa Tu TậpĐối với hành giả mới tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, các thắc mắc về phương pháp hành trì cũng như cách thức tu tập như thế nào cho hiệu quả, hoặc hồi hướng ra sao sau mỗi thời khóa là những câu hỏi mang nhiều ưu tư nhất. Đồng cảm với điều này nên Đại đức Thích Trí Huệ đã giảng giải rất cụ thể và dễ hiểu để chư vị đồng tu có thể hành trì theo phương thức niệm Phật tại gia cũng như khi cộng tu nhằm đạt được lợi ích thiết thực nhất. Đây là một bài pháp rất hay và ý nghĩa dành cho người tu Tịnh nghiệp.

Đại đức giảng sư: Thích Trí Huệ