Vì Sao Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh?Dựa trên lý mà nói pháp môn Tịnh Độ là nhờ Phật lực của Phật A Di Đà cứu giúp, thì bảo đảm vãng sanh một trăm phần trăm, nhưng vì sao thấy người niệm Phật hiện nay rất nhiều, nhưng người chân thật có thể vãng sanh thì lại rất là ít vậy?

Đây là một vấn đề rất quan trọng , mổi một người niệm Phật phải nghiêm túc đối với việc này, nhất định không được xem thường ! Ngày nay chúng ta niệm Phật không cách gì vãng sanh, then chốt là ở “ không có Tín Nguyện, hoài nghi bất an, sợ chết, vốn không cầu vãng sanh”.

Người niệm Phật ngày nay niệm Phật, chỉ là cầu bảo hộ, cầu tiền của, cầu công danh, cầu bình an, cầu thuận lợi, cầu tiêu tai, cầu khỏi nạn, cầu trị bệnh, cầu sống lâu, cầu tất cả lợi ích của thế gian, nhưng tuyệt đối lại không cầu vãng sanh Tây Phương!

Trích từ Thiện Đạo Đại Sư Ngữ Lục
Vọng Tây Cư Sĩ cẩn dịch

Có thể tham khảo thêm ở các bài viết sau:

1:Nằm Mộng Không Niệm Phật Được Khó Vãng Sanh
2:Giải Pháp Giúp Niệm Phật Lúc Ngủ
3:Vì sao niệm Phật không được vãng sanh?
4:Vì sao 1000 người niệm Phật chỉ có 2,3 người vãng sanh?