Cân Gian Bán Thiếu Sinh Con Bị Dị TậtÔng Đường là Cục trưởng Ty thuế vụ Thành phố , bẩm sinh ở trước ngực sau lưng ông đều có khối thịt bự. Tục gọi là trước lồi sau gù. Mặc dù trong nhà giàu có, nhưng tuổi hơn 40 vẫn chưa kết hôn, sinh hoạt rất bất tiện. Vị cục trưởng này tìm đến chúng tôi. Nguyên nhân do đâu mà ông bị vậy?

Quả Lâm (một cư sĩ có túc mạng thông và thiên nhãn thông, thấy được nhân quả nghiệp duyên của người khác) hỏi:

– Phụ thân huynh có phải là một người rất giỏi tính toán, làm ăn buôn bán?

Cục trưởng gật đầu xác nhận. Còn nói thân phụ ông dù giỏi kiếm tiền, nhưng tính rất keo kiệt, chẳng giúp ai bao giờ, ngay cả bản thân cũng không dám tiêu xài, sống giống kẻ nghèo.

Quả Lâm lại hỏi:

– Có phải lúc đầu trong nhà bán thức ăn?

Cục trưởng đáp:

– Đúng vậy!

Quả Lâm đáp:

– Thân phụ huynh khi buôn bán thường cân non bán thiếu, bày trò giả dối để gạt lường tiền, hành động này cực kì trái lương tâm! Thực ra đời quá khứ nhờ ông ta từng có trồng phúc điền, nên hiện tại mới có thể làm ăn buôn bán lớn và phát tài như thế, song đáng tiếc ông giở thủ đoạn cân gian bán dối, tạo ra ác nghiệp. Còn nữa, có phải khối thịt trước ngực và trên lưng Đường huynh nhô ra có hình dạng giống y như quả cân? Đây chính là ác báo của hành vi cân lường bán thiếu trong khi giao dịch mua bán.

Cục trưởng cười bảo:

– Quả thật em nói không sai mảy may, cục thịt trước ngực tôi nhỏ, nhưng sau lưng khối u lại to, nhìn y hệt quả cân nhỏ và lớn (tương tự như khi cân lén bỏ ra, thêm vào gian lận để kiếm lợi cho mình). Nhưng phụ thân huynh tạo nghiệp, vì sao quả báo lại rơi xuống ngay thân huynh? Như vậy chẳng phải quá bất công hay sao?

Quả Lâm đáp:

– Bởi vì đời trước Đường huynh cũng tạo nghiệp “cân gian bán thiếu” giống y như thân phụ hiện thời, đây gọi là “đồng nghiệp chiêu cảm”. Phải biết: Gieo nhân sao thì gặt quả như vậy! Huynh vốn có phúc báu, được thông minh hơn người, song tự làm tự thọ. Nhờ phúc đời trước chưa cạn, nên mặc dù mang thân tàn tật, huynh vẫn được sống một đời dư giả đầy đủ.

“Cán cân thiên địa” xưa nay rất công bằng, hễ ta sống mà dối người thì tổn mình, còn biết giúp người thì trời sẽ đền bù cho. Đối với thân phụ anh mà nói thì ngoài việc kiếm tiền bằng hành vi bất chính ra, sau khi kết hôn còn phải chiêu cảm quả báo: Đời con cháu sinh ra có thân thể ngũ quan không vẹn toàn. Cái này gọi là : “Ra ngoài vui vẻ về nhà rầu, đếm tiền hớn hở ngắm con sầu!”

Chứng kiến và nghe Quả Lâm giải thích như thế, thú thực tôi cảm thấy kinh sợ tột cùng, xin kể ra để quý vị rõ lý : “Hại người là hại mình”. Quả báo này rất đáng sợ, quý vị tuyệt đối phải cẩn trọng, chớ nên khinh thường.

Không những chỉ có thế, mà khởi ý :”Khinh khi người cũng là tự hại mình”. Trong cuộc sống hiện nay, ta thấy không ít người có dung nhan đẹp đẽ, tải giỏi siêu quần nhưng họ lại sinh con ngây ngất hoặc tàn tật. Vì sao họ lại gặp cảnh bất như ý như thế? Bởi do trong số họ, có không ít người vào lúc được thời, đắc ý, đã khởi niệm cười chê giễu cợt, thậm chí khinh khi rẻ rúng những ai có con tàn tật.

Khi bạn cười chê người là gieo nhân. Bị sinh con tàn tật là lãnh quả. Nếu như ai có tâm hay khinh khi, ưa chê cười người, thì phải mau mau sám hối, từ bỏ tật xấu này.

Trích Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám 2
Tác giả: Quả Khanh