Vì Sao Niệm Phật Có Ngày Sung Mãn Ngày Lại Chẳng Thể Tập Trung?

Vì Sao Niệm Phật Có Ngày Sung Mãn Ngày Lại Chẳng Thể Tập Trung?Tại sao lại có hiện tượng công phu ngày thì được đắc lực câu Phật hiệu niệm được rất sung mãn, ngày thì uể oải chẳng thể tập trung được vào câu Phật hiệu? Đa phần những người niệm Phật đều mắc phải hiện tượng này mà chẳng thể tìm được câu trả lời. Đây là do công phu vẫn chưa đi đến chổ thuần thục, câu Phật hiệu niệm đó chưa đủ lực, và thêm 1 nguyên do nữa chính là nghiệp lực chiêu cảm. Từ vô thỉ kiếp đến nay chổ tạo tác ác nghiệp chúng ta đã tích lũy quá nhiều, ngày nay tuy rằng chúng ta mỗi ngày đều niệm Phật rất chăm chỉ, nhưng vẫn chẳng đủ sức để đoạn trừ những ác nghiệp này, vẫn là tuỳ nghiệp chiêu cảm. đọc tiếp ➝

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên Miệng

Niệm Phật Chẳng Phải Là Đem Danh Hiệu Của Phật Đọc Suông Ở Trên MiệngĐại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: “Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa.” Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ niệm Phật, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên không cách gì thấy được Phật.

Chữ Niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ, người thế gian hay dùng từ hoài niệm để tưởng nhớ về 1 sự việc nào đó. Niệm Phật là nhớ, là nghĩ đến Phật, chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật là nhớ nghĩ đến A Di Đà Phật, nhớ nghĩ đến hạnh nguyện tu tập của Phật. Chứ chẳng phải niệm Phật là đem danh hiệu đọc tiếp ➝

Phương Cách Hạn Kỳ Cầu Chứng Bế Quan Chuyên Niệm

Phương Cách Hạn Kỳ Cầu Chứng Bế Quan Chuyên NiệmPháp chuyên niệm có 5 điều trọng yếu5 điều răn dè.

* Năm điều trọng yếu là:

I. Một là chọn cuộc đất: Nên chọn chỗ tùng lâm, cổ sát hoặc chọn lấy chỗ vườn rừng vắng vẻ là tốt nhất. Chỗ ấy phải xa cách chốn thị thành ồn náo. Tịnh thất để tu tập nên chọn lấy căn nhà biệt lập rộng hai gian làm chuẩn. Gian phía Tây để thờ Phật, nên treo hình Tây Phương Tam Thánh hướng mặt về phía Ðông hoặc thờ kim tượng A Di Ðà Phật. Chỉ bày hương án, lư hương, bồ đoàn mỗi thứ một cái. Bày chỗ ngồi phải quay lưng về phía Ðông, hướng mặt về Tây. đọc tiếp ➝

3 Việc Trọng Yếu Lúc Sanh Tiền Của Người Niệm Phật

ba-viec-trong-yeu-luc-sanh-tien-cua-nguoi-niem-phatLúc sống có ba điều quan trọng nhất:

Một là thuyết pháp ít, niệm Phật nhiều. Muốn làm việc gì thì nhanh chóng làm xong, việc gì cần giao phó thì gấp gáp giao phó. Ðừng lưu luyến phú quý cõi nhân gian, đừng hâm mộ sự khoái lạc trên trời. Ðặt nặng việc làm lành, khuyến hóa người khác khởi tín tâm, tùy phận tùy sức mà làm, chủ yếu là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thấy Phật, nghe Pháp.

Hai là lập chí quyết định, chẳng để người khác đọc tiếp ➝

Người Làm Ác Niệm Phật Phải Thường Sám Hối Và Phát Nguyện Độ Khắp Chúng Sinh

Người Làm Ác Niệm Phật Phải Thường Sám Hối Và Phát Nguyện Độ Khắp Chúng SinhNông, thương đều nên tự nghĩ: Cày cấy sát hại sanh mạng loài vật, mua bán sao khỏi có lúc dối trá, hãy nên tránh chuyện ngoắt ngoéo, sám hối làm lành. Kẻ làm thợ đừng mong mỏi quá đáng, nên làm việc tận tâm.

Ai nấy đều nên thường niệm Phật, nguyện thấy Phật đắc đạo rồi thì trước hết sẽ độ những kẻ mình trót đã sát hại từ khi sinh ra đến nay cũng như những chúng sanh mình từng giao thiệp. Kế đó, độ hết thảy kẻ oán, người thân và chúng sanh hữu duyên, vô duyên. Niệm niệm bất tuyệt như thế, niệm tự thuần thục, nhất định sanh về thế giới Cực Lạc. đọc tiếp ➝

Một Pháp Rất Thiết Yếu Để Vãng Sanh Tịnh Độ

Một Pháp Rất Thiết Yếu Để Vãng Sanh Tịnh ĐộCần phải rộng tu các trợ hạnh:

a. Một là lễ kính Tam Bảo: Xem các hình tượng vẽ trên giấy, bằng gỗ khắc hệt như đức Phật thật, sáng lễ chiều bái, chí thành chí kính, ra vào vái, xá. Dù cách trăm dặm, ngàn dặm vẫn coi như ở trước mắt. Một miếng ăn, một thức uống đều cúng dường lên Phật trước.

b. Hai là sám hối nghiệp chướng: Do vô lượng kiếp đến nay, ba nghiệp thân, khẩu, ý tạo tội đã sâu, thành ra các thứ chướng ngại đọc tiếp ➝